Akcjonariat - KPPD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 51 267 840 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 622 400 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 436 600
Liczba głosów na WZA: 1 622 400 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,55%
Kapitał akcyjny: 5 094 336,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 436 600
Cena nominalna akcji: 3,14 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,55%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,45%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Drembo sp. z o.o. wraz z Tarko sp. z o.o. 573 077 (35,32%) 573 077 (35,32%) 2012-05-31 -
Menadile Holdings Co. Ltd. 352 241 (21,71%) 352 241 (21,71%) 2016-09-27 -
TLH Verwaltungs ZWZ 270 884 (16,70%) 270 884 (16,70%) 2016-05-24 -
Kalina sp. z o.o. i Drzewiarze sp.k. 146 694 (9,04%) 146 694 (9,04%) 2011-05-02 -
Kalina sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. 93 704 (5,77%) 93 704 (5,77%) 2011-05-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-05-31 1 014 000
10 140 000,00
10,00 10,00 1 014 000
10 140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1995-06-01
2007-10-17
obniżenie kapitału 1996-03-22
3,14 1 014 000
3 183 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-05-22
seria B - prawo poboru 1997-10-09 608 400
5 080 140,00
3,14 8,35 1 622 400
5 094 336,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1997-12-22
2007-10-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kronospan Szczecinek sp. z o.o. 0 (-352 241) 0,00 (-21,71) 0 (-352 241) 0,00 (-21,71) 2016-09-27
TLH Verwaltungs 267 884 (100) 16,51 (0,01) 267 884 (100) 16,51 (0,01) 2013-06-17
TLH Verwaltungs wraz z TLH Polska sp. z o.o. 267 784 (7 998) 16,50 (0,49) 267 784 (7 998) 16,50 (0,49) 2012-05-31
TLH Verwaltungs wraz z TLH Polska sp. z o.o. 259 786 (415) 16,01 (0,03) 259 786 (415) 16,01 (0,03) 2012-05-15
TLH Verwaltungs wraz z TLH Polska sp. z o.o. 259 371 (32 218) 15,98 (1,98) 259 371 (32 218) 15,98 (1,98) 2012-03-26
Drembo sp. z o.o. wraz z Tarko sp. z o.o. 573 298 (-3 210) 35,33 (-0,20) 573 298 (-3 210) 35,33 (-0,20) 2011-09-30
TLH Verwaltungs wraz z TLH Polska sp. z o.o. 227 153 (200) 14,00 (0,02) 227 153 (200) 14,00 (0,02) 2011-07-21
TLH Verwaltungs wraz z TLH Polska sp. z o.o. 226 953 (32 039) 13,98 (1,97) 226 953 (32 039) 13,98 (1,97) 2011-07-18
TLH Verwaltungs wraz z TLH Polska sp. z o.o. 194 914 (290) 12,01 (0,02) 194 914 (290) 12,01 (0,02) 2011-07-14
TLH Verwaltungs wraz z TLH Polska sp. z o.o. 194 624 (11 940) 11,99 (0,73) 194 624 (11 940) 11,99 (0,73) 2011-07-11
Tarko sp. z o.o. 0 (-350 000) 0,00 (-21,57) 0 (-350 000) 0,00 (-21,57) 2011-05-02
Drembo sp. z o.o. wraz z Tarko sp. z o.o. 576 508 (25 528) 35,53 (1,57) 576 508 (25 528) 35,53 (1,57) 2011-05-02
Kalina sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. 114 104 (-5 450) 7,03 (-0,33) 114 104 (-5 450) 7,03 (-0,33) 2011-05-01
Drembo sp. z o.o. wraz z Tarko sp. z o.o. 550 980 (353 046) 33,96 (21,76) 550 980 (353 046) 33,96 (21,76) 2011-04-27
TLH Verwaltungs wraz z TLH Polska sp. z o.o. 182 684 (6 705) 11,26 (0,42) 182 684 (6 705) 11,26 (0,42) 2010-08-31
TLH Verwaltungs 175 979 (12 085) 10,84 (0,74) 175 979 (12 085) 10,84 (0,74) 2009-08-31
Kalina sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. 119 554 (7 676) 7,36 (0,47) 119 554 (7 676) 7,36 (0,47) 2009-08-31
Drembo sp. z o.o. 197 934 (-1 762) 12,20 (-0,10) 197 934 (-1 762) 12,20 (-0,10) 2009-08-31
Czerwińska-Lasak Bożena 118 0,00 118 0,00 2009-05-15
Kalina sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. 111 878 (-16 162) 6,89 (-1,00) 111 878 (-16 162) 6,89 (-1,00) 2009-04-15
Kalina sp. z o.o. i Drzewiarze sp.k. 151 912 (16 162) 9,36 (0,99) 151 912 (16 162) 9,36 (0,99) 2009-04-15
TLH Verwaltungs 163 894 (2 375) 10,10 (0,15) 163 894 (2 375) 10,10 (0,15) 2009-03-09
TLH Verwaltungs 161 519 (63 994) 9,95 (3,94) 161 519 (63 994) 9,95 (3,94) 2009-03-06
TLH Verwaltungs 97 525 (-3 475) 6,01 (-0,21) 97 525 (-3 475) 6,01 (-0,21) 2008-09-30
Szumowicz-Włodarczyk Marek 4 545 0,28 4 545 0,28 2008-09-30
Drembo sp. z o.o. 199 696 (923) 12,30 (0,05) 199 696 (923) 12,30 (0,05) 2008-09-30
Kronospan Holding Ltd. 0 (-352 241) 0,00 (-21,71) 0 (-352 241) 0,00 (-21,71) 2008-04-30
Kronospan Szczecinek sp. z o.o. 352 241 21,71 352 241 21,71 2008-04-28
Drembo sp. z o.o. 198 773 (-20 453) 12,25 (-1,26) 198 773 (-20 453) 12,25 (-1,26) 2008-03-26
Drembo sp. z o.o. 219 226 (7 223) 13,51 (0,45) 219 226 (7 223) 13,51 (0,45) 2008-03-25
Myśliński Bogusław 50 0,00 50 0,00 2008-02-14
Myśliński Bogusław 50 0,00 50 0,00 2008-02-14
Drembo sp. z o.o. 212 003 (18 672) 13,06 (1,15) 212 003 (18 672) 13,06 (1,15) 2008-01-08
Kronospan Holding Ltd. 352 241 (254 465) 21,71 (15,69) 352 241 (254 465) 21,71 (15,69) 2007-09-05
Kronospan Holding Ltd. 97 776 (21) 6,02 97 776 (21) 6,02 2007-08-06
Skarb Państwa 0 (-254 465) 0,00 (-15,68) 0 (-254 465) 0,00 (-15,68) 2007-07-26
Kalina sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. 128 040 7,89 128 040 7,89 2007-07-05
Kalina sp. z o.o. i Drzewiarze sp.k. 135 750 8,37 135 750 8,37 2007-07-05
Tarko sp. z o.o. 350 000 21,57 350 000 21,57 2007-03-06
Drembo sp. z o.o. 193 331 (-350 000) 11,91 (-21,57) 193 331 (-350 000) 11,91 (-21,57) 2007-03-06
Drembo sp. z o.o. 543 331 (-267 700) 33,48 (-16,50) 543 331 (-267 700) 33,48 (-16,50) 2007-03-02
Octava SA 0 (-97 775) 0,00 (-6,03) 0 (-97 775) 0,00 (-6,03) 2007-03-01
Kronospan Holding Ltd. 97 755 6,02 97 755 6,02 2007-03-01
Wnuk Zenon 350 0,02 350 0,02 2006-08-04
Mania Grzegorz 8 0,00 8 0,00 2006-08-04
Graczkowski Longin 376 0,02 (0,02) 376 0,02 (0,02) 2006-08-04
Graczkowski Longin 376 0,00 376 0,00 2006-08-04
DM AmerBrokers SA 0 (-101 000) 0,00 (-6,22) 0 (-101 000) 0,00 (-6,22) 2005-05-25
Drembo sp. z o.o. 811 031 (101 000) 49,98 (6,22) 811 031 (101 000) 49,98 (6,22) 2005-05-20
TLH Verwaltungs 101 000 6,22 101 000 6,22 2005-05-17
Drembo sp. z o.o. 710 031 (-101 000) 43,76 (-6,22) 710 031 (-101 000) 43,76 (-6,22) 2005-05-17
Drembo sp. z o.o. 811 031 (118 378) 49,98 (7,29) 811 031 (118 378) 49,98 (7,29) 2003-06-10
DM AmerBrokers SA 101 000 6,22 101 000 6,22 2003-06-06
Drembo sp. z o.o. 692 653 (-97 307) 42,69 (-6,00) 692 653 (-97 307) 42,69 (-6,00) 2003-06-05
MDI Energia SA 0 (-789 960) 0,00 (-48,69) 0 (-789 960) 0,00 (-48,69) 2003-04-17
Drembo sp. z o.o. 789 960 48,69 789 960 48,69 2003-04-17
MDI Energia SA 789 960 (-96 258) 48,69 (-5,93) 789 960 (-96 258) 48,69 (-5,93) 2003-04-16
Skarb Państwa 254 465 (-470) 15,68 (-0,03) 254 465 (-470) 15,68 (-0,03) 2003-02-14
Skarb Państwa 254 935 15,71 254 935 15,71 1998-03-30
Octava SA 97 775 6,03 97 775 6,03 1998-03-30
MDI Energia SA 886 218 54,62 886 218 54,62 1998-03-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2008-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2007-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2007-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2006-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.