11,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Komunikaty spółki - KINOPOL

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
Informacja o dywidendzie od spółki zależnej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku
Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2021
Zawiadomienie o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.