7,0500 zł
0,00% 0,0000 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Komunikaty spółki - KINOPOL

Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku
Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.
Wyniki finansowe
Zgłoszenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.
Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2019
Rezygnacja Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej
Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2019
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
Informacje o szacunkowym wpływie pandemii koronawirsua na Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.