12,5000 zł
4,60% 0,5500 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Akcjonariat - KINOPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 247 767 550 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 19 821 404 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 828 642
Liczba głosów na WZA: 19 821 404 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,86%
Kapitał akcyjny: 1 982 140,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 828 642
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
SPI International BV kontrolowana przez Canal+ Luxembourg S.? r.l. 13 082 126 (65,99%) 13 082 126 (65,99%) 2014-05-23 -
Ipopema TFI SA portfele 1 702 462 (8,58%) 1 702 462 (8,58%) 2018-06-30 KME, ONC, FHD, CRM, MDI, VRG, SCP
NN PTE SA portfel 1 044 054 (5,26%) 1 044 054 (5,26%) 2018-12-31 KGN, ELT, TSG, FEE, MRB, CPS, PHN, UNT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-07-05 987 000
987 000,00
1,00 1,00 987 000
987 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-25
2011-05-27
split 1:10 2010-10-01
0,10 9 870 000
987 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-18
seria B - subskrypcja publiczna 2010-10-25 4 000 000
0,10 13 870 000
1 387 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-26
2011-05-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-10-07 -48 596
0,10 13 821 404
1 382 140,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-20
seria C - Oblio International BV 2013-10-07 6 000 000
0,10 19 821 404
1 982 140,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-03
połączenie z Kino Polska Program TV sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-12-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-23
połączenie z Cable Television Networks & Partners sp. z o.o., KPTV Media sp. z o.o. i Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-26
połączenie z Kino Polska Muzyka sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2022-01-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Drugi Allianz Polska OFE portfel 742 496 (-13 504) 3,74 (-0,07) 742 496 (-13 504) 3,74 (-0,07) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 690 000 (-13 000) 3,48 (-0,07) 690 000 (-13 000) 3,48 (-0,07) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 186 005 (171 037) 0,94 (0,86) 186 005 (171 037) 0,94 (0,86) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 400 713 (-236 639) 2,02 (-1,20) 400 713 (-236 639) 2,02 (-1,20) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 14 968 0,08 14 968 0,08 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 637 352 3,22 637 352 3,22 2017-12-31
NN PTE SA ZWZ 1 000 000 (-44 000) 5,05 (-0,22) 1 000 000 (-44 000) 5,05 (-0,22) 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 6 000 0,03 6 000 0,03 2017-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 756 000 3,81 756 000 3,81 2017-12-31
Aegon OFE portfel 703 000 3,55 703 000 3,55 2017-12-31
NN PTE SA portfel 1 044 000 (5 056) 5,27 (0,03) 1 044 000 (5 056) 5,27 (0,03) 2016-12-31
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 1 038 944 5,24 1 038 944 5,24 2014-05-27
SPI International BV 13 082 126 66,00 13 082 126 66,00 2014-05-23
Oblio International BV 0 (-13 082 126) 0,00 (-66,00) 0 (-13 082 126) 0,00 (-66,00) 2014-05-23
Oblio International BV 13 082 126 (6 000 000) 66,00 (14,76) 13 082 126 (6 000 000) 66,00 (14,76) 2014-02-24
Ipopema TFI SA 1 702 462 (-165 861) 8,58 (-4,89) 1 702 462 (-165 861) 8,58 (-4,91) 2014-02-24
Oblio International BV 7 082 126 51,24 (15,52) 7 082 126 51,24 (15,52) 2014-01-24
Oblio International BV 7 082 126 (-156 974) 35,72 (-16,65) 7 082 126 (-156 974) 35,72 (-16,65) 2014-01-24
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 0 (-48 596) 0,00 (-0,35) 0 (-48 596) 0,00 2013-11-20
Reisch Piotr przez Sandelia Investments sp. z o.o. SKA 542 825 (-200 000) 3,91 (-1,09) 542 825 (-200 000) 3,92 (-1,08) 2013-10-25
Reisch Piotr przez Sandelia Investments sp. z o.o. SKA 742 825 5,00 (-0,35) 742 825 5,00 (-0,36) 2013-10-17
Oblio International BV 7 239 100 52,37 (0,18) 7 239 100 52,37 2013-09-26
Oblio International BV 7 239 100 (-1 198 700) 52,19 (-8,64) 7 239 100 (-1 198 700) 52,37 (-8,67) 2013-09-26
SPI International Polska sp. z o.o. 0 (-8 437 800) 0,00 (-60,83) 0 (-8 437 800) 0,00 (-61,04) 2013-09-02
Oblio International BV 8 437 800 (1 000 000) 60,83 (7,21) 8 437 800 (1 000 000) 61,04 (7,23) 2013-08-30
Oblio International BV 7 437 800 53,62 7 437 800 53,81 2013-08-30
SPI International Polska sp. z o.o. 8 437 800 (-200 000) 60,83 (-1,44) 8 437 800 (-200 000) 61,04 (-1,28) 2012-11-30
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 48 596 (3 750) 0,35 (0,03) 48 596 (3 750) 0,00 2012-10-24
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 44 846 (2 011) 0,32 (0,02) 44 846 (2 011) 0,00 2012-10-22
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 42 835 (1 668) 0,30 (0,01) 42 835 (1 668) 0,00 2012-10-19
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 41 167 (1 435) 0,29 (0,01) 41 167 (1 435) 0,00 2012-10-15
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 39 732 (1 153) 0,28 (0,01) 39 732 (1 153) 0,00 2012-10-11
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 38 579 (1 000) 0,27 38 579 (1 000) 0,00 2012-10-09
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 37 579 (381) 0,27 (0,01) 37 579 (381) 0,00 2012-10-05
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 37 198 (231) 0,26 37 198 (231) 0,00 2012-09-27
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 36 967 (1 803) 0,26 (0,01) 36 967 (1 803) 0,00 2012-09-20
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 35 164 (950) 0,25 (0,01) 35 164 (950) 0,00 2012-09-11
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 34 214 (256) 0,24 34 214 (256) 0,00 2012-09-06
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 33 958 (100) 0,24 33 958 (100) 0,00 2012-09-05
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 33 858 (2 334) 0,24 (0,02) 33 858 (2 334) 0,00 2012-09-04
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 31 524 (377) 0,22 31 524 (377) 0,00 2012-09-03
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 31 147 (2 000) 0,22 (0,01) 31 147 (2 000) 0,00 2012-08-30
Ipopema TFI SA 1 868 323 13,47 (-0,04) 1 868 323 13,49 (-0,02) 2012-08-14
Ipopema TFI SA 1 868 323 13,51 (4,09) 1 868 323 13,51 (4,09) 2012-08-14
Ipopema TFI SA 1 868 323 (90 000) 9,42 (-3,40) 1 868 323 (90 000) 9,42 (-3,42) 2012-08-14
Ipopema TFI SA 1 778 323 (201 012) 12,82 (1,45) 1 778 323 (201 012) 12,84 (1,46) 2012-08-13
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 29 147 (603) 0,21 (0,01) 29 147 (603) 0,00 2012-07-26
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 28 544 (449) 0,20 28 544 (449) 0,00 2012-07-24
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 28 095 (2 319) 0,20 (0,02) 28 095 (2 319) 0,00 2012-07-20
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 25 776 (1 600) 0,18 (0,01) 25 776 (1 600) 0,00 2012-07-11
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 24 176 (1 500) 0,17 (0,01) 24 176 (1 500) 0,00 2012-07-10
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 22 676 (250) 0,16 22 676 (250) 0,00 2012-07-09
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 22 426 (2 870) 0,16 (0,02) 22 426 (2 870) 0,00 2012-07-06
Reisch Piotr 742 825 (3 325) 5,35 (0,02) 742 825 (3 325) 5,36 (0,03) 2012-06-30
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 19 556 (1 450) 0,14 (0,01) 19 556 (1 450) 0,00 2012-06-28
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 18 106 (1 190) 0,13 (0,01) 18 106 (1 190) 0,00 2012-06-27
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 16 916 (416) 0,12 (0,01) 16 916 (416) 0,00 2012-06-22
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 16 500 (2 500) 0,11 (0,01) 16 500 (2 500) 0,00 2012-06-19
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 14 000 (3 000) 0,10 (0,03) 14 000 (3 000) 0,00 2012-06-18
Ipopema TFI SA 1 577 311 (301 199) 11,37 (2,17) 1 577 311 (301 199) 11,38 (2,18) 2012-05-18
SPI International Polska sp. z o.o. 8 637 800 (-400 000) 62,27 (-29,29) 8 637 800 (-400 000) 62,32 (-29,24) 2012-05-17
Kisielewski Bogusław 0 (-141 293) 0,00 (-1,01) 0 (-141 293) 0,00 (-1,01) 2012-05-14
Ipopema TFI SA 1 276 112 (70 762) 9,20 (0,51) 1 276 112 (70 762) 9,20 (0,51) 2012-05-14
Kino Polska TV SA zakup akcji własnych 11 000 0,07 11 000 0,00 2012-01-18
Kisielewski Bogusław 141 293 (2 593) 1,01 (0,01) 141 293 (2 593) 1,01 (0,01) 2011-11-14
Ipopema TFI SA 1 205 350 (5 350) 8,69 (0,04) 1 205 350 (5 350) 8,69 (0,04) 2011-05-27
Reisch Piotr 739 500 (46 000) 5,33 (0,33) 739 500 (46 000) 5,33 (0,33) 2011-05-14
Reisch Piotr 693 500 5,00 693 500 5,00 2011-05-06
Ipopema TFI SA 1 200 000 8,65 1 200 000 8,65 2011-04-11
Kisielewski Bogusław 138 700 1,00 138 700 1,00 2011-03-31
SPI International Polska sp. z o.o. 9 037 800 91,56 (26,40) 9 037 800 91,56 (26,40) 2011-02-25
SPI International Polska sp. z o.o. 9 037 800 65,16 9 037 800 65,16 2011-02-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2022-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2017-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2017-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2017-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
2016-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2014-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2013-09-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-02-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-02-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2012-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.