0,1060 zł
30,86% 0,0250 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Akcjonariat - KANIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 13 269 438,28 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 125 183 380 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 756 129
Liczba głosów na WZA: 125 183 380 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,54%
Kapitał akcyjny: 6 259 169,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 756 129
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,46%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bahrija Ltd. przez Bogden Ltd. 46 056 129 (36,79%) 46 056 129 (36,79%) 2019-09-30 -
Sparrowland Capital AG kontrolowany przez Wojciech Szczepaniaka 9 700 000 (7,74%) 9 700 000 (7,74%) 2019-10-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-04-13
ogłoszenie upadłości

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-18
podwyższenie kapitału seria E 39 829 440
55 761 216,00
0,05 1,40 125 183 380
6 259 169,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-27

2012-10-08
podwyższenie kapitału seria E 41 085 256
57 519 358,40
0,05 1,40 85 353 940
4 267 697,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-25

2012-10-08
podwyższenie kapitału seria D 931 744
1 304 441,60
0,05 1,40 44 268 684
2 213 434,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-25

2012-10-08
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-03-07 428 540
10,00 428 540
4 285 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1994-06-01
obniżenie kapitału 1995-10-03
2,15 428 540
921 361,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2005-09-19 -143 536
2,15 285 004
612 758,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B Blumerang Sp. z o. o., Tomasz Swadkowski, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Sp. z o. o. 2007-09-24 57 000
2,15 342 004
735 308,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 2008-04-08 50 056
135 151,20
0,05 2,70 14 756 228
737 811,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-30
2008-12-16
2008-12-22
split 1:43 2008-11-27
0,05 14 706 172
735 308,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za imienne warranty subskrypcyjne 2011-12-06 28 580 712
0,05 43 336 940
2 166 847,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-04-05
zmiana firmy z IZNS Iława SA na Zakłady Mięsne Henryk Kania SA 2012-03-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-21
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-03-05 80 914 696
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania SA bez podwyższania kapitału 2012-12-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Sparrowland Capital AG kontrolowany przez Wojciech Szczepaniaka 14 700 000 (5 000 000) 11,74 (3,99) 14 700 000 (5 000 000) 11,74 (3,99) 2019-10-02
Sparrowland Capital AG 9 700 000 (-5 000 000) 7,75 (-3,99) 9 700 000 (-5 000 000) 7,75 (-3,99) 2019-09-30
Delmairena Ltd. 0 (-1 239 943) 0,00 (-0,99) 0 (-1 239 943) 0,00 (-0,99) 2019-09-27
Delmairena Ltd. 1 239 943 (-14 700 000) 0,99 (-11,74) 1 239 943 (-14 700 000) 0,99 (-11,74) 2019-09-27
Bahrija Ltd. przez Bogden Ltd. 54 730 392 (-20 890 638) 43,72 (-16,68) 54 730 392 (-20 890 638) 43,72 (-16,68) 2019-09-27
Sparrowland Capital AG 14 700 000 11,74 14 700 000 11,74 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 3 794 774 (-425 890) 3,03 (-0,34) 3 794 774 (-425 890) 3,03 (-0,34) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 1 041 425 0,83 1 041 425 0,83 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 520 497 0,42 520 497 0,42 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 4 220 664 3,37 4 220 664 3,37 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 7 756 0,01 7 756 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 2 504 000 2,00 2 504 000 2,00 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 710 846 1,37 1 710 846 1,37 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 520 497 0,42 520 497 0,42 2017-12-31
Bahrija Ltd. przez Bogden Ltd. 75 621 030 (-7 000 000) 60,40 (-5,60) 75 621 030 (-7 000 000) 60,40 (-5,60) 2015-06-30
Kania Henryk przez HK Holding k.s., Desariba Consulting Ltd. i Bogden Ltd. 82 628 352 66,00 (66,00) 82 628 352 66,00 (66,00) 2015-03-03
Kania Henryk przez HK Holding k.s., Desariba Consulting Ltd. i Bogden Ltd. 0 (-82 598 972) 0,00 (-65,98) 0 (-82 598 972) 0,00 (-65,98) 2015-03-03
Bahrija Ltd. przez Bogden Ltd. 82 621 030 66,00 82 621 030 66,00 2015-03-03
Winbay Management Ltd. 0 (-9 800 000) 0,00 (-7,82) 0 (-9 800 000) 0,00 (-7,82) 2014-10-24
Kania Henryk przez HK Holding k.s., Desariba Consulting Ltd. i Bogden Ltd. 82 598 972 (-24 080 000) 65,98 (-19,23) 82 598 972 (-24 080 000) 65,98 (-19,23) 2014-10-24
Delmairena Ltd. 15 939 943 (-317 915) 12,73 (-0,25) 15 939 943 (-317 915) 12,73 (-0,25) 2014-10-24
Delmairena Ltd. 16 257 858 (4 977 858) 12,98 (3,97) 16 257 858 (4 877 858) 12,98 (3,89) 2014-10-24
Delmairena Ltd. 11 280 000 (-3 000 000) 9,01 (-2,39) 11 380 000 (-2 900 000) 9,09 (-2,31) 2014-02-03
Malirz Dariusz 90 300 (300) 0,07 90 300 (300) 0,07 2013-12-05
Malirz Dariusz 90 000 (3 000) 0,07 (0,01) 90 000 (3 000) 0,07 (0,01) 2013-06-11
Malirz Dariusz 87 000 (7 767) 0,06 (-0,12) 87 000 (7 767) 0,06 (-0,12) 2013-06-10
Sobków Paweł 626 042 0,50 626 042 0,50 2012-08-31
Winbay Management Ltd. 9 800 000 7,82 9 800 000 7,82 2012-07-27
Kania Henryk z Desariba Consulting Ltd. i Delmairena Ltd. 106 678 972 (9 800 000) 85,21 (7,83) 106 678 972 (9 800 000) 85,21 (7,83) 2012-07-27
Kania Henryk z Desariba Consulting Ltd. i Delmairena Ltd. 96 878 972 (14 280 000) 77,38 (11,40) 96 878 972 (14 280 000) 77,38 (11,40) 2012-07-27
Kania Henryk z Desariba Consulting Ltd. 82 598 972 (11 993 938) 65,98 (-16,74) 82 598 972 (11 993 938) 65,98 (-16,74) 2012-07-27
Delmairena Ltd. 14 280 000 11,40 14 280 000 11,40 2012-07-27
Kania Henryk z Desariba Consulting Ltd. i Delmairena Ltd. 70 605 034 (42 017 000) 82,72 (16,76) 70 605 034 (42 017 000) 82,72 (16,76) 2012-07-25
Kania Henryk przez Desariba Consulting Ltd. 28 588 034 (7 322) 65,96 (0,02) 28 588 034 (6 322) 65,96 (0,01) 2012-06-05
Matuszek Andrzej wraz z osobą powiązaną 94 500 0,21 94 500 0,21 2012-05-15
Malirz Dariusz 79 233 0,18 79 233 0,18 2012-05-15
Kania Henryk przez Desariba Consulting Ltd. 28 580 712 65,94 28 581 712 65,95 2012-02-15
Nowicki Jacek 0 (-42 000) 0,00 (-0,28) 0 (-42 000) 0,00 (-0,28) 2010-08-31
Ziółkowski Jacek 3 000 0,00 (-0,02) 3 000 0,00 (-0,02) 2010-03-22
Ziółkowski Jacek 3 000 0,02 3 000 0,02 2010-03-22
Saule Technologies SA 0 (-1 455 663) 0,00 (-9,86) 0 (-1 455 663) 0,00 (-9,86) 2009-11-18
Swadkowski Tomasz 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,77) 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,77) 2009-11-05
Swadkowski Tomasz 1 000 000 (-617 660) 6,77 (-4,19) 1 000 000 (-617 660) 6,77 (-4,19) 2009-11-04
Skrzypski Krzysztof 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-06-30
Skrzypski Krzysztof 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-06-30
Saule Technologies SA 1 455 663 (130 425) 9,86 (0,88) 1 455 663 (130 425) 9,86 (0,88) 2009-06-30
Obszański Mariusz 67 605 (35 710) 0,00 (-0,21) 67 605 (35 710) 0,00 (-0,21) 2009-05-14
Saule Technologies SA 1 325 238 (290 378) 8,98 (1,97) 1 325 238 (290 378) 8,98 (1,97) 2009-03-02
Obszański Mariusz 31 895 0,21 31 895 0,21 2009-03-02
Nowicki Jacek 42 000 0,28 42 000 0,28 2009-03-02
Imperio ASI SA 0 (-1 500 000) 0,00 (-10,16) 0 (-1 500 000) 0,00 (-10,16) 2009-01-05
Imperio ASI SA 1 500 000 (-5 335 710) 10,16 (-36,16) 1 500 000 (-5 335 710) 10,16 (-36,16) 2008-12-23
Swadkowski Tomasz 1 617 660 10,96 1 617 660 10,96 2008-09-30
Saule Technologies SA 1 034 860 7,01 1 034 860 7,01 2008-09-30
Imperio ASI SA 6 835 710 (6 425 944) 46,32 (-49,29) 6 835 710 (6 425 944) 46,32 (-49,29) 2008-09-30
Imperio ASI SA 409 766 (159 414) 95,61 (37,20) 409 766 (159 414) 95,61 (37,20) 2004-05-13
Skarb Państwa 0 (-107 263) 0,00 (-25,03) 0 (-107 263) 0,00 (-25,03) 2004-02-24
Imperio ASI SA 250 352 (52 110) 58,41 (12,16) 250 352 (52 110) 58,41 (12,16) 2004-01-08
MDI Energia SA 0 (-98 618) 0,00 (-23,01) 0 (-98 618) 0,00 (-23,01) 2003-12-26
Imperio ASI SA 198 242 46,25 198 242 46,25 2003-11-26
MDI Energia SA 98 618 (-42 800) 23,01 (-9,99) 98 618 (-42 800) 23,01 (-9,99) 2002-12-31
Novavis Group SA 0 (-41 320) 0,00 (-9,64) 0 (-41 320) 0,00 (-9,64) 2002-05-21
Skarb Państwa 107 263 25,03 107 263 25,03 1995-10-03
Novavis Group SA 41 320 9,64 41 320 9,64 1995-10-03
MDI Energia SA 141 418 33,00 141 418 33,00 1995-10-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2004-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2004-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.