0,3150 zł
0,96% 0,0030 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Akcjonariat - KANIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 38 932 031,18 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 125 183 380 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91 878 888
Liczba głosów na WZA: 125 183 380 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,40%
Kapitał akcyjny: 6 259 169,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91 878 888
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,40%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,60%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bahrija Ltd. przez Bogden Ltd. 75 621 030 (60,40%) 75 621 030 (60,40%) 2015-06-30 -
Delmairena Ltd. 16 257 858 (12,98%) 16 257 858 (12,98%) 2014-10-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 39 829 440
55 761 216,00
0,05 1,40 125 183 380
6 259 169,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-27

2012-10-08
podwyższenie kapitału seria E 41 085 256
57 519 358,40
0,05 1,40 85 353 940
4 267 697,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-25

2012-10-08
podwyższenie kapitału seria D 931 744
1 304 441,60
0,05 1,40 44 268 684
2 213 434,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-25

2012-10-08
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-03-07 428 540
10,00 428 540
4 285 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1994-06-01
obniżenie kapitału 1995-10-03
2,15 428 540
921 361,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2005-09-19 -143 536
0,00
2,15 0,00 285 004
612 758,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B Blumerang Sp. z o. o., Tomasz Swadkowski, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Sp. z o. o. 2007-09-24 57 000
0,00
2,15 0,00 342 004
735 308,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 2008-04-08 50 056
135 151,20
0,05 2,70 14 756 228
737 811,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-30
2008-12-16
2008-12-22
split 1:43 2008-11-27 0
0,00
0,05 0,00 14 706 172
735 308,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za imienne warranty subskrypcyjne 2011-12-06 28 580 712
0,00
0,05 0,00 43 336 940
2 166 847,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-04-05
zmiana firmy z IZNS Iława SA na Zakłady Mięsne Henryk Kania SA 2012-03-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-21
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-03-05 80 914 696
0,00
0,05 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania SA bez podwyższania kapitału 2012-12-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Union Investment TFI SA portfele 520 497 0,42 520 497 0,42 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 3 794 774 (-425 890) 3,03 (-0,34) 3 794 774 (-425 890) 3,03 (-0,34) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 1 041 425 0,83 1 041 425 0,83 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 520 497 0,42 520 497 0,42 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 4 220 664 3,37 4 220 664 3,37 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 7 756 0,01 7 756 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 2 504 000 2,00 2 504 000 2,00 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 710 846 1,37 1 710 846 1,37 2017-12-31
Kania Henryk przez HK Holding k.s., Desariba Consulting Ltd. i Bogden Ltd. 0 (-82 628 352) 0,00 (-66,00) 0 (-82 628 352) 0,00 (-66,00) 2015-03-03
Kania Henryk przez HK Holding k.s., Desariba Consulting Ltd. i Bogden Ltd. 82 628 352 (29 380) 66,00 (0,02) 82 628 352 (29 380) 66,00 (0,02) 2015-03-03
Bahrija Ltd. przez Bogden Ltd. 82 621 030 66,00 82 621 030 66,00 2015-03-03
Winbay Management Ltd. 0 (-9 800 000) 0,00 (-7,82) 0 (-9 800 000) 0,00 (-7,82) 2014-10-24
Kania Henryk przez HK Holding k.s., Desariba Consulting Ltd. i Bogden Ltd. 82 598 972 (-24 080 000) 65,98 (-19,23) 82 598 972 (-24 080 000) 65,98 (-19,23) 2014-10-24
Delmairena Ltd. 16 257 858 (317 915) 12,98 (0,25) 16 257 858 (317 915) 12,98 (0,25) 2014-10-24
Delmairena Ltd. 15 939 943 (-317 915) 12,73 (-0,25) 15 939 943 (-317 915) 12,73 (-0,25) 2014-10-24
Delmairena Ltd. 16 257 858 (4 977 858) 12,98 (3,97) 16 257 858 (4 877 858) 12,98 (3,89) 2014-10-24
Delmairena Ltd. 11 280 000 (-3 000 000) 9,01 (-2,39) 11 380 000 (-2 900 000) 9,09 (-2,31) 2014-02-03
Malirz Dariusz 90 300 (300) 0,07 90 300 (300) 0,07 2013-12-05
Malirz Dariusz 90 000 (3 000) 0,07 (0,01) 90 000 (3 000) 0,07 (0,01) 2013-06-11
Malirz Dariusz 87 000 (7 767) 0,06 (-0,12) 87 000 (7 767) 0,06 (-0,12) 2013-06-10
Sobków Paweł 626 042 0,50 626 042 0,50 2012-08-31
Winbay Management Ltd. 9 800 000 7,82 9 800 000 7,82 2012-07-27
Kania Henryk z Desariba Consulting Ltd. i Delmairena Ltd. 106 678 972 (9 800 000) 85,21 (7,83) 106 678 972 (9 800 000) 85,21 (7,83) 2012-07-27
Kania Henryk z Desariba Consulting Ltd. i Delmairena Ltd. 96 878 972 (14 280 000) 77,38 (11,40) 96 878 972 (14 280 000) 77,38 (11,40) 2012-07-27
Kania Henryk z Desariba Consulting Ltd. 82 598 972 (11 993 938) 65,98 (-16,74) 82 598 972 (11 993 938) 65,98 (-16,74) 2012-07-27
Delmairena Ltd. 14 280 000 11,40 14 280 000 11,40 2012-07-27
Ogółem 44 268 684 (-41 085 256) 0 44 268 684 (-41 085 256) 0 2012-07-25
Ogółem 85 353 940 (42 017 000) 0 85 353 940 (42 017 000) 0 2012-07-25
Kania Henryk z Desariba Consulting Ltd. i Delmairena Ltd. 70 605 034 (42 017 000) 82,72 (16,76) 70 605 034 (42 017 000) 82,72 (16,76) 2012-07-25
Kania Henryk przez Desariba Consulting Ltd. 28 588 034 (7 322) 65,96 (0,02) 28 588 034 (6 322) 65,96 (0,01) 2012-06-05
Matuszek Andrzej wraz z osobą powiązaną 94 500 0,21 94 500 0,21 2012-05-15
Malirz Dariusz 79 233 0,18 79 233 0,18 2012-05-15
Ogółem 43 336 940 (28 580 712) 0 43 336 940 (28 580 712) 0 2012-04-05
Kania Henryk przez Desariba Consulting Ltd. 28 580 712 65,94 28 581 712 65,95 2012-02-15
Nowicki Jacek 0 (-42 000) 0,00 (-0,28) 0 (-42 000) 0,00 (-0,28) 2010-08-31
Ziółkowski Jacek 3 000 0,02 (0,02) 3 000 0,02 (0,02) 2010-03-22
Ziółkowski Jacek 3 000 0,00 3 000 0,00 2010-03-22
Ziółkowski Jacek 3 000 0,00 3 000 0,00 2010-03-22
Blumerang Investors SA 0 (-1 455 663) 0,00 (-9,86) 0 (-1 455 663) 0,00 (-9,86) 2009-11-18
Swadkowski Tomasz 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,77) 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,77) 2009-11-05
Swadkowski Tomasz 1 000 000 (-617 660) 6,77 (-4,19) 1 000 000 (-617 660) 6,77 (-4,19) 2009-11-04
Skrzypski Krzysztof 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-06-30
Skrzypski Krzysztof 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-06-30
Skrzypski Krzysztof 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-06-30
Blumerang Investors SA 1 455 663 (130 425) 9,86 (0,88) 1 455 663 (130 425) 9,86 (0,88) 2009-06-30
Obszański Mariusz 67 605 0,45 (0,45) 67 605 0,45 (0,45) 2009-05-14
Obszański Mariusz 67 605 (35 710) 0,00 (-0,21) 67 605 (35 710) 0,00 (-0,21) 2009-05-14
Obszański Mariusz 31 895 0,21 31 895 0,21 2009-03-02
Nowicki Jacek 42 000 0,28 42 000 0,28 2009-03-02
Blumerang Investors SA 1 325 238 (290 378) 8,98 (1,97) 1 325 238 (290 378) 8,98 (1,97) 2009-03-02
Impera Capital SA 0 (-1 500 000) 0,00 (-10,16) 0 (-1 500 000) 0,00 (-10,16) 2009-01-05
Impera Capital SA 1 500 000 (-5 335 710) 10,16 (-36,16) 1 500 000 (-5 335 710) 10,16 (-36,16) 2008-12-23
Ogółem 14 756 228 (14 327 688) 0 14 756 228 (14 327 688) 0 2008-12-16
Swadkowski Tomasz 1 617 660 10,96 1 617 660 10,96 2008-09-30
Impera Capital SA 6 835 710 (6 425 944) 46,32 (-49,29) 6 835 710 (6 425 944) 46,32 (-49,29) 2008-09-30
Blumerang Investors SA 1 034 860 7,01 1 034 860 7,01 2008-09-30
Impera Capital SA 409 766 (159 414) 95,61 (37,20) 409 766 (159 414) 95,61 (37,20) 2004-05-13
Zachodni NFI SA 0 (-51 064) 0,00 (-11,91) 0 (-51 064) 0,00 (-11,91) 2004-02-27
Skarb Państwa 0 (-107 263) 0,00 (-25,03) 0 (-107 263) 0,00 (-25,03) 2004-02-24
Impera Capital SA 250 352 (52 110) 58,41 (12,16) 250 352 (52 110) 58,41 (12,16) 2004-01-08
MDI Energia SA 0 (-98 618) 0,00 (-23,01) 0 (-98 618) 0,00 (-23,01) 2003-12-26
Impera Capital SA 198 242 46,25 198 242 46,25 2003-11-26
MDI Energia SA 98 618 (-42 800) 23,01 (-9,99) 98 618 (-42 800) 23,01 (-9,99) 2002-12-31
Zachodni NFI SA 51 064 (8 264) 11,91 (1,92) 51 064 (8 264) 11,91 (1,92) 2002-05-21
Rubicon Partners SA 0 (-41 320) 0,00 (-9,64) 0 (-41 320) 0,00 (-9,64) 2002-05-21
Zachodni NFI SA 42 800 9,99 42 800 9,99 2001-06-11
Skarb Państwa 107 263 25,03 107 263 25,03 1995-10-03
Rubicon Partners SA 41 320 9,64 41 320 9,64 1995-10-03
MDI Energia SA 141 418 33,00 141 418 33,00 1995-10-03
Ogółem 428 540 0 428 540 0 1994-06-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.