1,1000 zł
-1,35% -0,0150 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Komunikaty spółki - KANIA

Zmiany znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki.
Rozpoczęcie procedury wyboru doradcy transakcyjnego
Terminy przekazania raportów okresowych w 2019 roku
Wybór firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
Rozwiązanie umowy na usługi audytorskie
Wyniki finansowe
Zmiany znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki
Wyniki finansowe
Wykup części obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o.
Zawarcie aneksu zmieniającego do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
Zawarcie znaczącej umowy związanej z finansowaniem części działalności Spółki oraz zmiana znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki.
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.