0,1510 zł
0,00% 0,0000 zł
Interma Trade S.A. (ITM)

Komunikaty spółki - ITMTRADE

Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na Głównym Rynku GPW
Otrzymanie przez spółkę zależną postanowienia organu podatkowego
Zmiana terminu publikacji raportu skonsolidowanego za III kwartał 2022r.
Otrzymanie wyniku kontroli dotyczącego podatku VAT za lata 2016-2017
Oddalenie przez Sąd skargi Emitenta dotyczącej zabezpieczenia zobowiązania w podatku VAT za 2011 r.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Wyniki finansowe
Wniesienie skargi do WSA na decyzję organu podatkowego dot. podatku VAT za 2012 r.
Informacja o wstępnych wynikach za I półrocze 2022 r. oraz o braku raportu z przeglądu sprawozdania finansowego i przyczynach jego niesporządzenia
Otrzymanie decyzji organu podatkowego dot. podatku VAT za 2012 r.
Wniesienie skargi do WSA na decyzję organu podatkowego
Wniesienie zażalenia przez spółkę zależną w postępowaniu egzekucyjnym dot. podatku VAT
Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Oddalenie zarzutów spółki zależnej w sprawie egzekucji administracyjnej
Wniesienie przez Emitenta skargi kasacyjnej od wyroku WSA wydanego w sprawie decyzji KNF
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.