3,5200 zł
-1,68% -0,0600 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Akcjonariat - IPOPEMA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 105 381 182,72 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 29 937 836 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 604 203
Liczba głosów na WZA: 29 937 836 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,48%
Kapitał akcyjny: 2 993 783,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 604 203
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,48%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,52%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 471 868 (11,59%) 3 471 868 (11,59%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, OTM, AGO, AML, ENE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, APR, OBL, VRG, MIL, MDG, DCR, MNC, KTY, MCR
Lewandowski Jacek bezpośrednio, poprzez Ipopema pre-IPO FIZAN 3 330 079 (11,12%) 3 330 079 (11,12%) 2020-08-07 -
Waczkowski Stanisław bezpośrednio i pośrednio przez Ipopema 10 FIZAN 3 142 855 (10,00%) 3 142 855 (10,00%) 2018-06-06 -
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ, NWZ 2 992 824 (10,00%) 2 992 824 (10,00%) 2020-01-23 TRI, TSG, BDZ, VIN, WIK, K2I, SNW, MBR
Wikaliński Jarosław wraz z Małgorzatą Wikalińską 2 990 789 (9,99%) 2 990 789 (9,99%) 2020-08-07 -
Lewandowska Katarzyna wraz z podmiotami zaleznymi 2 136 749 (7,13%) 2 136 749 (7,13%) 2014-01-20 -
SSIF Swiss Capital SA 1 539 039 (5,14%) 1 539 039 (5,14%) 2019-08-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 700 000
0,00
1,00 0,00 700 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2005-03-22
2009-05-26
realizacja oferty menedżerskiej seria C 11 607
0,00
0,10 0,00 29 937 836
2 993 783,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-21
2013-03-04
realizacja oferty menedżerskiej seria C 197 321
0,00
0,10 0,00 29 926 229
2 992 622,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-13
2013-02-21
realizacja oferty menedżerskiej seria C 174 107
870 535,00
0,10 5,00 29 728 908
2 972 890,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-13
2013-02-21
realizacja oferty menedżerskiej seria c 212 500
0,00
0,10 0,00 29 554 801
2 955 480,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-21
0000-00-00
2011-02-22
realizacja oferty menedżerskiej seria C 413 748
0,00
0,10 0,00 29 342 301
2 934 230,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-30

2010-12-10
realizacja oferty menedżerskiej seria C 357 143
0,00
0,10 0,00 28 928 553
2 892 855,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-08
2009-09-08
2009-09-08
seria C 2006-08-10 1 982 361
0,00
1,00 0,00 2 857 141
2 857 141,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2006-12-18
2009-05-26
seria B 2006-08-10 174 780
0,00
1,00 0,00 874 780
874 780,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2006-09-12
2009-05-26
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2007-12-05 4 857 140
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2007-12-05 0
0,00
0,10 0,00 28 571 410
2 857 141,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria B 2007-12-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2020-02-23 2 993 783
4 490 674,50
0,10 1,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 1 259 457 (-1 560 095) 4,21 (-5,21) 1 259 457 (-1 560 095) 4,21 (-5,21) 2020-07-20
PKO BP Bankowy OFE portfel 234 970 (1 970) 0,78 234 970 (1 970) 0,78 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 198 032 (6 032) 0,66 (0,02) 198 032 (6 032) 0,66 (0,02) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 490 000 (14 000) 1,63 (0,04) 490 000 (14 000) 1,63 (0,04) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 292 558 (36 558) 4,31 (0,11) 1 292 558 (36 558) 4,31 (0,11) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień 3 471 868 (521 868) 11,60 (2,60) 3 471 868 (521 868) 11,60 (2,60) 2018-10-12
TFI PZU SA portfele 213 473 0,71 213 473 0,71 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 819 552 (-8 000) 9,42 (-0,02) 2 819 552 (-8 000) 9,42 (-0,02) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 21 274 0,07 21 274 0,07 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień WZA 2 950 000 9,00 (-0,85) 2 950 000 9,00 (-0,85) 2018-06-06
Lewandowski Jacek bezpośrednio i pośrednio przez JLC Lewandowski SKA i Ipopema pre-IPO FIZAN 6 320 868 21,00 (-0,38) 6 320 868 21,00 (-0,38) 2018-06-06
TFI PZU SA portfele 213 473 0,71 213 473 0,71 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 2 827 552 (1 073 388) 9,44 (3,59) 2 827 552 (1 073 388) 9,44 (3,59) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 233 000 0,78 233 000 0,78 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 21 274 0,07 21 274 0,07 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 192 000 0,64 192 000 0,64 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 476 000 1,59 476 000 1,59 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 256 000 (-194 228) 4,20 (-0,64) 1 256 000 (-194 228) 4,20 (-0,64) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 2 750 933 9,19 2 750 933 9,19 2017-10-11
PZU OFE Złota Jesień WZA 2 950 000 (180 000) 9,85 (0,48) 2 950 000 (180 000) 9,85 (0,48) 2015-06-30
Piskorski Mariusz WZA 915 000 (-965 000) 3,05 (-3,22) 915 000 (-965 000) 3,05 (-3,22) 2015-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 1 450 228 (-64 772) 4,84 (-0,22) 1 450 228 (-64 772) 4,84 (-0,22) 2014-03-04
Aviva OFE Aviva Santander 1 515 000 (-47 539) 5,06 (-0,22) 1 515 000 (-47 539) 5,06 (-0,22) 2014-02-28
Piskorski Mariusz 1 880 000 (-50 000) 6,27 (-0,17) 1 880 000 (-50 000) 6,27 (-0,17) 2014-01-20
Ipopema TFI SA 0 (-2 851 420) 0,00 (-9,64) 0 (-2 851 420) 0,00 (-9,64) 2013-12-30
Quercus TFI SA 1 754 164 5,85 1 754 164 5,85 2013-11-19
Piskorski Mariusz 1 930 000 (965 000) 6,44 (3,18) 1 930 000 (965 000) 6,44 (3,18) 2013-10-10
Borys Mirosław 1 392 856 4,00 (-0,65) 1 392 856 4,00 (-0,65) 2013-10-10
Borys Mirosław 1 392 856 (696 428) 4,65 (2,30) 1 392 856 (696 428) 4,65 (2,30) 2013-10-10
Kryca Bogdan 0 (-442 854) 0,00 (-1,49) 0 (-442 854) 0,00 (-1,49) 2013-09-10
Ogółem 29 926 229 (371 428) 0 29 926 229 (371 428) 0 2013-02-13
PZU OFE Złota Jesień 2 770 000 9,37 (0,12) 2 770 000 9,37 (0,12) 2012-06-30
PZU OFE Złota Jesień 2 770 000 9,25 2 770 000 9,25 2012-06-30
PZU OFE Złota Jesień 2 770 000 (518 654) 9,25 (1,64) 2 770 000 (518 654) 9,25 (1,64) 2012-06-30
Piskorski Mariusz 965 000 3,26 (0,04) 965 000 3,26 (0,04) 2012-06-30
Piskorski Mariusz 965 000 3,22 965 000 3,22 2012-06-30
Piskorski Mariusz 965 000 (268 572) 3,22 (0,87) 965 000 (268 572) 3,22 (0,87) 2012-06-30
Ipopema TFI SA 2 851 420 9,64 (0,12) 2 851 420 9,64 (0,12) 2012-06-30
Ipopema TFI SA 2 851 420 9,52 2 851 420 9,52 2012-06-30
Ipopema TFI SA 2 851 420 (-2 188 370) 9,52 (-7,53) 2 851 420 (-2 188 370) 9,52 (-7,53) 2012-06-30
Borys Mirosław 696 428 2,35 (0,03) 696 428 2,35 (0,03) 2012-06-30
Borys Mirosław 696 428 2,32 696 428 2,32 2012-06-30
Borys Mirosław 696 428 (-268 572) 2,32 (-0,94) 696 428 (-268 572) 2,32 (-0,94) 2012-06-30
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 362 409 (-310 000) 4,60 (-1,05) 1 362 409 (-310 000) 4,60 (-1,05) 2012-05-22
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 672 409 (-249 974) 5,65 (-0,85) 1 672 409 (-249 974) 5,65 (-0,85) 2012-05-21
Aviva OFE Aviva Santander 1 562 539 5,28 (0,06) 1 562 539 5,28 (0,06) 2012-01-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 562 539 5,22 (0,01) 1 562 539 5,22 (0,01) 2012-01-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 562 539 5,21 1 562 539 5,21 2012-01-31
Piskorski Mariusz 696 428 (-363 572) 2,35 (-1,23) 696 428 (-363 572) 2,35 (-1,23) 2011-04-12
Lewandowski Jacek wraz z podmiotami zależnymi 6 320 868 21,38 6 320 868 21,38 2011-04-12
Lewandowski Jacek wraz z podmiotami zależnymi 6 320 868 21,38 (0,26) 6 320 868 21,38 (0,26) 2011-04-12
Lewandowski Jacek wraz z podmiotami zależnymi 6 320 868 21,12 (0,01) 6 320 868 21,12 (0,01) 2011-04-12
Lewandowski Jacek wraz z podmiotami zależnymi 6 320 868 (-2 000 559) 21,11 (-8,01) 6 320 868 (-2 000 559) 21,11 (-8,01) 2011-04-12
Lewandowska Katarzyna wraz z podmiotami zaleznymi 2 086 749 7,06 (0,09) 2 086 749 7,06 (0,09) 2011-04-12
Lewandowska Katarzyna wraz z podmiotami zaleznymi 2 086 749 6,97 2 086 749 6,97 2011-04-12
Lewandowska Katarzyna wraz z podmiotami zaleznymi 2 086 749 (-663 249) 6,97 (-2,65) 2 086 749 (-663 249) 6,97 (-2,65) 2011-04-12
Kryca Bogdan 442 854 1,49 (0,02) 442 854 1,49 (0,02) 2011-04-12
Kryca Bogdan 442 854 1,47 442 854 1,47 2011-04-12
Kryca Bogdan 442 854 (-200 000) 1,47 (-0,70) 442 854 (-200 000) 1,47 (-0,70) 2011-04-12
Ipopema TFI SA 5 039 790 (-662 750) 17,05 (-2,24) 5 039 790 (-662 750) 17,05 (-2,24) 2011-04-12
Borys Mirosław 965 000 (36 429) 3,26 (0,06) 965 000 (36 429) 3,26 (0,06) 2011-04-12
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 922 383 (113 539) 6,50 (0,38) 1 922 383 (113 539) 6,50 (0,38) 2011-03-31
PZU OFE Złota Jesień 2 251 346 (800 000) 7,61 (2,60) 2 251 346 (800 000) 7,61 (2,60) 2011-03-31
Piskorski Mariusz 1 060 000 (-225 713) 3,58 (-0,86) 1 060 000 (-225 713) 3,58 (-0,86) 2011-03-31
Kryca Bogdan 642 854 (-30 000) 2,17 (-0,10) 642 854 2,17 2011-03-31
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 808 844 (100 000) 6,12 (0,22) 1 808 844 (100 000) 6,12 (0,22) 2011-03-01
Ipopema TFI SA 5 702 540 (-320 000) 19,29 (-1,08) 5 702 540 (-320 000) 19,29 (-1,08) 2011-03-01
Ipopema TFI SA 6 022 540 (320 000) 20,37 (1,08) 6 022 540 (320 000) 20,37 (1,08) 2011-02-23
Ipopema TFI SA 5 702 540 19,29 5 702 540 19,29 2011-02-20
Ogółem 29 554 801 (626 248) 0 29 554 801 (626 248) 0 2011-02-09
Pioneer Pekao IM SA 1 466 406 5,06 (0,10) 1 466 406 5,06 (0,10) 2010-12-03
Pioneer Pekao IM SA 1 466 406 4,96 (0,96) 1 466 406 4,96 (0,96) 2010-12-03
Pioneer Pekao IM SA 1 466 406 (-133 228) 4,00 (-1,52) 1 466 406 (-133 228) 4,00 (-1,52) 2010-12-03
Kryca Bogdan 672 854 2,27 (-0,05) 642 854 2,17 (-0,05) 2010-09-30
Kryca Bogdan 672 854 (387 140) 2,32 (1,34) 642 854 (357 140) 2,22 (1,24) 2010-09-30
Grupa kapitałowa Elliot przez Manchester Securities Corp. 0 (-3 714 280) 0,00 (-12,83) 0 (-3 714 280) 0,00 (-12,83) 2010-07-06
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 708 844 5,90 (0,12) 1 708 844 5,90 (0,12) 2010-07-01
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 708 844 5,78 1 708 844 5,78 2010-07-01
Pioneer Pekao IM SA 1 599 634 5,52 1 599 634 5,52 2010-07-01
PZU OFE Złota Jesień 1 451 346 5,01 (0,10) 1 451 346 5,01 (0,10) 2010-06-25
PZU OFE Złota Jesień 1 451 346 (77 559) 4,91 (0,17) 1 451 346 (77 559) 4,91 (0,17) 2010-06-25
PZU OFE Złota Jesień 1 373 787 4,74 1 373 787 4,74 2010-06-24
Kryca Bogdan 285 714 0,98 285 714 0,98 2010-03-31
Piskorski Mariusz 1 285 713 4,44 (0,09) 1 285 713 4,44 (0,09) 2009-09-30
Piskorski Mariusz 1 285 713 4,35 1 285 713 4,35 2009-09-30
Borys Mirosław 928 571 3,20 (0,06) 928 571 3,20 (0,06) 2009-09-30
Borys Mirosław 928 571 3,14 928 571 3,14 2009-09-30
Ogółem 28 928 553 (357 143) 0 28 928 553 (357 143) 0 2009-09-08
Grupa kapitałowa Elliot przez Manchester Securities Corp. 3 714 280 12,83 (-0,17) 3 714 280 12,83 (-0,17) 2009-05-25
Grupa kapitałowa Elliot przez Manchester Securities Corp. 3 714 280 (-4 857 140) 13,00 (-16,99) 3 714 280 (-4 857 140) 13,00 (-16,99) 2009-05-25
Waczkowski Stanisław wraz z podmiotami zależnymi 3 142 855 11,00 (0,14) 3 142 855 11,00 (0,14) 2008-06-30
Waczkowski Stanisław wraz z podmiotami zależnymi 3 142 855 10,86 (0,23) 3 142 855 10,86 (0,23) 2008-06-30
Waczkowski Stanisław wraz z podmiotami zależnymi 3 142 855 10,63 (0,13) 3 142 855 10,63 (0,13) 2008-06-30
Waczkowski Stanisław wraz z podmiotami zależnymi 3 142 855 10,50 (0,01) 3 142 855 10,50 (0,01) 2008-06-30
Waczkowski Stanisław wraz z podmiotami zależnymi 3 142 855 10,49 3 142 855 10,49 2008-06-30
Ogółem 28 571 410 0 28 571 410 0 2008-06-30
Lewandowski Jacek wraz z podmiotami zależnymi 8 321 427 29,12 (0,36) 8 321 427 29,12 (0,36) 2008-06-30
Lewandowski Jacek wraz z podmiotami zależnymi 8 321 427 28,76 (0,61) 8 321 427 28,76 (0,61) 2008-06-30
Lewandowski Jacek wraz z podmiotami zależnymi 8 321 427 28,15 8 321 427 28,15 2008-06-30
Lewandowska Katarzyna 2 749 998 9,62 (0,12) 2 749 998 9,62 (0,12) 2008-06-30
Lewandowska Katarzyna 2 749 998 9,50 (0,20) 2 749 998 9,50 (0,20) 2008-06-30
Lewandowska Katarzyna 2 749 998 9,30 2 749 998 9,30 2008-06-30
Grupa kapitałowa Elliot przez Manchester Securities Corp. 8 571 420 29,99 8 571 420 29,99 2008-06-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2018-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2017-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2014-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2011-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2011-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2009-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2009-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.