0,7400 zł
-0,27% -0,0020 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Akcjonariat - INTERSPPL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 25 256 718 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 34 130 700 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 330 507
Liczba głosów na WZA: 38 755 866 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,08%
Kapitał akcyjny: 3 413 070,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 067 173
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,92%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
OTCF SA bezpośrednio, w porozumieniu z Łukaszem Bosowskim, i Wojciechem Miklulskim 10 000 000 (29,29%) 10 000 000 (25,80%) 2020-11-10 -
Pieła Krzysztof 7 691 229 (22,53%) 8 927 895 (23,03%) 2022-07-29 -
Pieła Janusz 3 857 895 (11,30%) 3 857 895 (9,95%) 2020-11-10 -
Bogdani Marcin 1 945 275 (5,69%) 1 945 275 (5,01%) 2022-09-15 -
Mikołajko Artur 1 918 054 (5,61%) 3 168 054 (8,17%) 2019-01-22 -
Gil Sławomir 1 918 054 (5,61%) 3 168 054 (8,17%) 2019-01-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w Maks SA 5 000 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
2004-01-09
zmiana firmy z Maks SA na Intersport SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna odwołana uchwałą WZA z 2005-10-22 2005-03-01 3 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31

seria B 2005-03-01 3 500 000
0,10 8 500 000
350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-14
2005-03-09
2006-09-01
seria C1 - Intercontact Werbeagentur GmbH 2005-10-27 1 666 666
4 699 998,12
0,10 2,82 10 166 666
1 016 666,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-27
seria C2 - Intercontact Werbeagentur GmbH 2005-10-27 1 166 668
3 290 003,76
0,10 2,82 11 333 334
1 133 333,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-27
2006-09-01
seria D - oferta menedżerska 2006-03-16 100 000
0,10 11 433 334
1 143 333,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-14
2006-08-08
2006-09-01
seria E - subskrypcja publiczna 2006-03-16 2 500 000
20 000 000,00
0,10 8,00 13 933 334
1 393 333,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-14
2006-08-08
2006-08-18
seria F - subskrypcja prywatna 2017-03-15 8 947 366
16 999 995,40
0,10 1,90 22 880 700
2 288 070,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-26
seria G - subskrypcja prywatna 2018-08-30 7 500 000
15 000 000,00
0,10 2,00 30 380 700
3 038 070,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-22
seria H - subskrypcja prywatna 2020-02-27 3 750 000
7 500 000,00
0,10 2,00 34 130 700
3 413 070,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pieła Krzysztof 7 691 229 22,53 9 027 895 23,72 (-7,78) 2021-12-28
Pieła Krzysztof 7 691 229 22,53 9 027 895 31,50 (8,21) 2021-12-28
Pieła Krzysztof 7 691 229 22,53 9 027 895 (1 336 666) 23,29 (4,09) 2021-12-28
Pieła Krzysztof 7 691 229 22,53 7 691 229 (-1 666 666) 19,20 (-5,39) 2020-11-10
Pieła Krzysztof 7 691 229 22,53 9 357 895 (1 666 666) 24,59 (5,41) 2020-11-10
Pieła Krzysztof 7 691 229 (750 000) 22,53 (-0,32) 7 691 229 (-916 666) 19,18 (-4,37) 2020-11-10
Pieła Janusz 3 857 895 11,30 3 857 895 9,62 (-0,18) 2020-11-10
Pieła Janusz 3 857 895 11,30 3 857 895 9,80 (-0,33) 2020-11-10
Pieła Janusz 3 857 895 11,30 3 857 895 10,13 (-3,33) 2020-11-10
Pieła Janusz 3 857 895 (500 000) 11,30 (-3,38) 3 857 895 (500 000) 13,46 (1,90) 2020-11-10
OTCF SA bezpośrednio, w porozumieniu z Łukaszem Bosowskim, i Wojciechem Miklulskim 10 000 000 29,30 10 000 000 24,94 (-0,45) 2020-11-10
OTCF SA bezpośrednio, w porozumieniu z Łukaszem Bosowskim, i Wojciechem Miklulskim 10 000 000 29,30 (0,01) 10 000 000 25,39 (-0,88) 2020-11-10
OTCF SA bezpośrednio, w porozumieniu z Łukaszem Bosowskim, i Wojciechem Miklulskim 10 000 000 29,29 10 000 000 26,27 (-8,62) 2020-11-10
OTCF SA bezpośrednio, w porozumieniu z Łukaszem Bosowskim, i Wojciechem Miklulskim 10 000 000 (2 500 000) 29,29 (4,60) 10 000 000 (2 500 000) 34,89 (14,37) 2020-11-10
Bogdani Marcin 1 820 872 5,99 (0,65) 1 820 872 5,01 (0,47) 2019-05-09
Bogdani Marcin 1 820 872 (360 675) 5,34 (-1,04) 1 820 872 (360 675) 4,54 (-0,49) 2019-05-09
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 972 103 (-673 839) 3,20 (-3,99) 1 760 437 (-1 135 505) 4,82 (-5,15) 2019-01-28
Pieła Krzysztof 6 941 229 22,85 8 607 895 23,55 (-0,13) 2019-01-23
Pieła Krzysztof 6 941 229 22,85 (2,51) 8 607 895 23,68 (2,21) 2019-01-23
Pieła Krzysztof 6 941 229 (1 666 666) 20,34 (-2,71) 8 607 895 (3 333 332) 21,47 (3,31) 2019-01-23
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 0 (-1 666 666) 0,00 (-5,49) 0 (-3 333 332) 0,00 (-9,12) 2019-01-23
OTCF SA bezpośrednio, w porozumieniu z Łukaszem Bosowskim, i Wojciechem Miklulskim 7 500 000 24,69 7 500 000 20,52 (-0,11) 2019-01-22
OTCF SA bezpośrednio, w porozumieniu z Łukaszem Bosowskim, i Wojciechem Miklulskim 7 500 000 24,69 (2,72) 7 500 000 20,63 (1,93) 2019-01-22
OTCF SA bezpośrednio, w porozumieniu z Łukaszem Bosowskim, i Wojciechem Miklulskim 7 500 000 21,97 7 500 000 18,70 2019-01-22
Milewska Jolanta 843 788 (-306 212) 2,78 (-5,47) 1 593 788 (-306 212) 4,36 (-5,09) 2019-01-22
Mikołajko Artur 1 918 054 6,31 3 168 054 8,67 (-0,05) 2019-01-22
Mikołajko Artur 1 918 054 6,31 (0,69) 3 168 054 8,72 (0,82) 2019-01-22
Mikołajko Artur 1 918 054 5,62 3 168 054 7,90 (-0,13) 2019-01-22
Mikołajko Artur 1 918 054 5,62 (0,01) 3 168 054 8,03 (-0,29) 2019-01-22
Mikołajko Artur 1 918 054 5,61 3 168 054 8,32 (-2,73) 2019-01-22
Mikołajko Artur 1 918 054 (-150 000) 5,61 (-3,43) 3 168 054 (-150 000) 11,05 (-0,37) 2019-01-22
Gil Sławomir 1 918 054 6,31 (0,69) 3 168 054 8,72 (0,82) 2019-01-22
Gil Sławomir 1 918 054 5,62 3 168 054 7,90 (-0,13) 2019-01-22
Gil Sławomir 1 918 054 5,62 (0,01) 3 168 054 8,03 (-0,29) 2019-01-22
Gil Sławomir 1 918 054 5,61 3 168 054 8,32 (-2,73) 2019-01-22
Gil Sławomir 1 918 054 5,61 (-0,70) 3 168 054 11,05 (2,38) 2019-01-22
Gil Sławomir 1 918 054 (-150 000) 6,31 (-8,53) 3 168 054 (-150 000) 8,67 (-7,43) 2019-01-22
Bogdani Marcin 1 460 197 6,38 (1,57) 1 460 197 5,03 (1,03) 2019-01-09
Bogdani Marcin 1 460 197 4,81 1 460 197 4,00 2019-01-09
Pieła Krzysztof NWZ 5 274 563 23,05 (5,69) 5 274 563 18,16 (3,73) 2018-11-21
Pieła Krzysztof NWZ 5 274 563 (1 816 668) 17,36 (2,25) 5 274 563 (1 816 668) 14,43 (2,53) 2018-11-21
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 1 666 666 5,49 (-1,79) 3 333 332 9,12 (-2,36) 2018-11-16
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 1 666 666 (-1 816 668) 7,28 (-17,72) 3 333 332 (-1 816 668) 11,48 (-13,64) 2018-11-16
Quercus TFI SA portfele 200 135 0,87 200 135 0,69 2018-06-30
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 1 645 942 7,19 (1,77) 2 895 942 9,97 (2,05) 2018-04-23
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 1 645 942 (-287 502) 5,42 (-3,03) 2 895 942 (-287 502) 7,92 (-3,04) 2018-04-23
Pieła Krzysztof NWZ 3 457 895 (300 000) 15,11 (1,31) 3 457 895 (300 000) 11,90 (1,03) 2017-09-27
Pieła Janusz NWZ 3 357 895 14,68 (3,63) 3 357 895 11,56 (2,37) 2017-09-27
Pieła Janusz NWZ 3 357 895 11,05 3 357 895 9,19 (-0,05) 2017-09-27
Pieła Janusz NWZ 3 357 895 11,05 (1,21) 3 357 895 9,24 (0,87) 2017-09-27
Pieła Janusz NWZ 3 357 895 (200 000) 9,84 (-3,96) 3 357 895 (200 000) 8,37 (-2,50) 2017-09-27
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 1 933 444 (-113 984) 8,45 (-6,24) 3 183 444 (-113 984) 10,96 (-5,04) 2017-04-26
Pieła Krzysztof 3 157 895 13,80 3 157 895 10,87 2017-04-26
Pieła Janusz 3 157 895 13,80 3 157 895 10,87 2017-04-26
Milewska Jolanta 1 150 000 8,25 (3,22) 1 900 000 9,45 (2,91) 2017-04-05
Milewska Jolanta 1 150 000 5,03 (1,24) 1 900 000 6,54 (1,34) 2017-04-05
Milewska Jolanta 1 150 000 (-103 554) 3,79 (-5,21) 1 900 000 (-503 554) 5,20 (-6,76) 2017-04-05
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 253 554 9,00 (0,01) 2 403 554 11,96 (0,24) 2015-08-17
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 253 554 (-401 941) 8,99 (-2,89) 2 403 554 (-501 941) 11,72 (-2,38) 2015-08-17
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 3 483 334 25,00 5 150 000 25,12 (-0,50) 2015-07-27
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 3 483 334 25,00 (9,78) 5 150 000 25,62 (7,89) 2015-07-27
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 3 483 334 15,22 (-9,78) 5 150 000 17,73 (-7,27) 2015-07-27
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 428 14,69 3 297 428 16,00 (-0,08) 2014-04-25
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 428 14,69 3 297 428 16,08 (-0,33) 2014-04-25
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 428 14,69 (5,74) 3 297 428 16,41 (5,06) 2014-04-25
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 428 (-100) 8,95 (-5,74) 3 297 428 (-100) 11,35 (-4,65) 2014-04-25
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 528 (-2 089) 14,69 (-0,02) 3 297 528 (-2 089) 16,00 (-0,01) 2014-04-14
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 049 617 (-18 437) 14,71 (-0,13) 3 299 617 (-18 437) 16,01 (-0,09) 2013-10-17
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 655 495 11,88 2 905 495 14,10 (-0,07) 2012-04-17
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 655 495 (-176 092) 11,88 (-1,26) 2 905 495 (-176 092) 14,17 (-0,78) 2012-04-17
Gil Łukasz 4 500 (2 500) 0,03 (0,02) 4 500 (2 500) 0,02 (0,02) 2012-03-13
Gil Łukasz 2 000 0,01 2 000 0,00 2011-11-09
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 831 587 (-44 995) 13,14 (-0,32) 3 081 587 (-236 467) 14,95 (-1,15) 2011-10-10
Milewska Jolanta 1 876 582 (2) 13,46 3 318 054 (191 474) 16,10 (0,93) 2011-05-12
Milewska Jolanta 1 876 580 (-5 920) 13,46 (-0,05) 3 126 580 (-5 920) 15,17 (-0,03) 2011-05-12
Radwański Marek 0 (-2 068 054) 0,00 (-14,84) 0 (-3 318 054) 0,00 (-16,10) 2011-03-21
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 068 054 14,84 3 318 054 16,10 2011-03-21
Milewska Jolanta 1 882 500 (-30 000) 13,51 (-0,21) 3 132 500 (-30 000) 15,20 (-0,15) 2010-05-13
Milewska Jolanta 1 912 500 (-212 500) 13,72 (-11,28) 3 162 500 (-212 500) 15,35 (-9,65) 2009-07-09
Radwański Marek 2 068 054 (-56 946) 14,84 (-10,16) 3 318 054 (-56 946) 16,10 (-8,90) 2006-11-03
Milewski Krzysztof 5 554 0,00 5 554 0,00 2006-11-03
Mikołajko Artur 2 068 054 9,04 (2,23) 3 318 054 11,42 (2,34) 2006-11-03
Mikołajko Artur 2 068 054 6,81 (-8,03) 3 318 054 9,08 (-7,02) 2006-11-03
Mikołajko Artur 2 068 054 14,84 3 318 054 16,10 (-0,08) 2006-11-03
Mikołajko Artur 2 068 054 14,84 3 318 054 16,18 (-0,33) 2006-11-03
Mikołajko Artur 2 068 054 (-56 946) 14,84 (-10,16) 3 318 054 (-56 946) 16,51 (-8,49) 2006-11-03
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 3 483 334 25,00 5 150 000 25,00 (-0,12) 2006-11-03
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 3 483 334 (650 000) 25,00 5 150 000 (650 000) 25,12 (0,12) 2006-11-03
Gil Sławomir 2 068 054 14,84 3 318 054 16,10 (-0,41) 2006-11-03
Gil Sławomir 2 068 054 14,84 (5,80) 3 318 054 16,51 (5,09) 2006-11-03
Gil Sławomir 2 068 054 9,04 (2,23) 3 318 054 11,42 (2,34) 2006-11-03
Gil Sławomir 2 068 054 (-56 946) 6,81 (-18,19) 3 318 054 (-56 946) 9,08 (-15,92) 2006-11-03
Trigon DM SA 250 000 2,20 250 000 1,38 2005-12-27
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 2 833 334 25,00 (4,67) 4 500 000 25,00 (3,16) 2005-12-27
Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH 2 833 334 20,33 4 500 000 21,84 2005-12-27
Radwański Marek 2 125 000 (62 500) 25,00 (6,81) 3 375 000 (62 500) 25,00 (6,60) 2005-03-09
Radwański Marek 2 062 500 18,19 (3,39) 3 312 500 18,40 (2,32) 2005-03-09
Radwański Marek 2 062 500 14,80 3 312 500 16,08 2005-03-09
Milewska Jolanta 2 125 000 (62 500) 25,00 (6,81) 3 375 000 (62 500) 25,00 (6,60) 2005-03-09
Milewska Jolanta 2 062 500 18,19 (3,39) 3 312 500 18,40 (2,32) 2005-03-09
Milewska Jolanta 2 062 500 14,80 3 312 500 16,08 2005-03-09
Mikołajko Artur 2 125 000 (62 500) 25,00 (6,81) 3 375 000 (62 500) 25,00 (6,60) 2005-03-09
Mikołajko Artur 2 062 500 18,19 (3,39) 3 312 500 18,40 (2,32) 2005-03-09
Mikołajko Artur 2 062 500 14,80 3 312 500 16,08 2005-03-09
Gil Sławomir 2 125 000 (62 500) 25,00 (6,81) 3 375 000 (62 500) 25,00 (6,60) 2005-03-09
Gil Sławomir 2 062 500 18,19 (3,39) 3 312 500 18,40 (2,32) 2005-03-09
Gil Sławomir 2 062 500 14,80 3 312 500 16,08 2005-03-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.