2,13 zł
0,00% 0,00 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Akcjonariat - INTERSPPL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 48 735 891 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 22 880 700 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 518 676
Liczba głosów na WZA: 29 047 366 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,57%
Kapitał akcyjny: 2 288 070,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 685 342
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Intercontact 3 483 334 (15,22%) 5 150 000 (17,73%) 2015-07-27 -
Pieła Krzysztof NWZ 3 457 895 (15,11%) 3 457 895 (11,90%) 2017-09-27 -
Pieła Janusz NWZ 3 357 895 (14,68%) 3 357 895 (11,56%) 2017-09-27 -
Mikołajko Artur 2 068 054 (9,04%) 3 318 054 (11,42%) 2006-11-03 -
Gil Sławomir 2 068 054 (9,04%) 3 318 054 (11,42%) 2006-11-03 -
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 1 933 444 (8,45%) 3 183 444 (10,96%) 2017-04-26 -
Milewska Jolanta 1 150 000 (5,03%) 1 900 000 (6,54%) 2017-04-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w Maks SA 5 000 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
2004-01-09
zmiana firmy z Maks SA na Intersport SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2005-03-01 3 500 000
0,00
0,10 0,00 8 500 000
350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-14
2005-03-09
2006-09-01
seria C - subskrypcja publiczna odwołana uchwałą WZA z 2005-10-22 2005-03-01 3 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31

seria C1 - Intercontact Werbeagentur GmbH 2005-10-27 1 666 666
4 699 998,12
0,10 2,82 10 166 666
1 016 666,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-27
seria C2 - Intercontact Werbeagentur GmbH 2005-10-27 1 166 668
3 290 003,76
0,10 2,82 11 333 334
1 133 333,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-27
2006-09-01
seria D - oferta menedżerska 2006-03-16 100 000
0,00
0,10 0,00 11 433 334
1 143 333,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-14
2006-08-08
2006-09-01
seria E - subskrypcja publiczna 2006-03-16 2 500 000
20 000 000,00
0,10 8,00 13 933 334
1 393 333,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-14
2006-08-08
2006-08-18
seria F - subskrypcja prywatna 2017-03-15 8 947 366
16 999 995,40
0,10 1,90 22 880 700
2 288 070,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pieła Krzysztof 3 157 895 13,80 3 157 895 10,87 2017-04-26
Pieła Janusz 3 157 895 13,80 3 157 895 10,87 2017-04-26
Ogółem 13 933 334 0 20 100 000 (-400 000) 0 2017-04-05
Milewska Jolanta 1 150 000 (-103 554) 8,25 (-0,74) 1 900 000 (-503 554) 9,45 (-2,27) 2017-04-05
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 253 554 8,99 (-0,01) 2 403 554 11,72 (-0,24) 2015-08-17
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 253 554 (-401 941) 9,00 (-2,88) 2 403 554 (-501 941) 11,96 (-2,14) 2015-08-17
Ogółem 13 933 334 0 20 500 000 (-100 000) 0 2015-07-27
Intercontact 3 483 334 25,00 5 150 000 25,12 (-0,50) 2015-07-27
Intercontact 3 483 334 25,00 5 150 000 25,62 (0,62) 2015-07-27
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 428 14,69 3 297 428 16,00 (-0,08) 2014-04-25
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 428 14,69 3 297 428 16,08 (-0,33) 2014-04-25
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 428 14,69 (5,74) 3 297 428 16,41 (5,06) 2014-04-25
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 428 (-100) 8,95 (-5,74) 3 297 428 (-100) 11,35 (-4,65) 2014-04-25
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 047 528 (-2 089) 14,69 (-0,02) 3 297 528 (-2 089) 16,00 (-0,01) 2014-04-14
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 049 617 (-18 437) 14,71 (-0,13) 3 299 617 (-18 437) 16,01 (-0,09) 2013-10-17
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 655 495 11,88 2 905 495 14,10 (-0,07) 2012-04-17
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 655 495 (-176 092) 11,88 (-1,26) 2 905 495 (-176 092) 14,17 (-0,78) 2012-04-17
Gil Łukasz 4 500 (2 500) 0,03 (0,02) 4 500 (2 500) 0,02 (0,02) 2012-03-13
Gil Łukasz 2 000 0,01 2 000 0,00 2011-11-09
Milewska Jolanta wraz z Krzysztofem Milewskim 1 831 587 (-44 995) 13,14 (-0,32) 3 081 587 (-236 467) 14,95 (-1,15) 2011-10-10
Milewska Jolanta 1 876 582 (2) 13,46 3 318 054 (191 474) 16,10 (0,93) 2011-05-12
Milewska Jolanta 1 876 580 (-5 920) 13,46 (-0,05) 3 126 580 (-5 920) 15,17 (-0,03) 2011-05-12
Radwański Marek 0 (-2 068 054) 0,00 (-14,84) 0 (-3 318 054) 0,00 (-16,10) 2011-03-21
Radwańska Dorota z Kają i Mają Radwańską 2 068 054 14,84 3 318 054 16,10 2011-03-21
Milewska Jolanta 1 882 500 (-30 000) 13,51 (-0,21) 3 132 500 (-30 000) 15,20 (-0,15) 2010-05-13
Milewska Jolanta 1 912 500 (-212 500) 13,72 (-11,28) 3 162 500 (-212 500) 15,35 (-9,65) 2009-07-09
Radwański Marek 2 068 054 (-56 946) 14,84 (-10,16) 3 318 054 (-56 946) 16,10 (-8,90) 2006-11-03
Milewski Krzysztof 5 554 0,03 (0,03) 5 554 0,02 (0,02) 2006-11-03
Milewski Krzysztof 5 554 0,00 5 554 0,00 2006-11-03
Mikołajko Artur 2 068 054 14,84 3 318 054 16,10 (-0,08) 2006-11-03
Mikołajko Artur 2 068 054 14,84 3 318 054 16,18 (-0,33) 2006-11-03
Mikołajko Artur 2 068 054 (-56 946) 14,84 (-10,16) 3 318 054 (-56 946) 16,51 (-8,49) 2006-11-03
Intercontact 3 483 334 25,00 5 150 000 25,00 (-0,12) 2006-11-03
Intercontact 3 483 334 (650 000) 25,00 5 150 000 (650 000) 25,12 (0,12) 2006-11-03
Gil Sławomir 2 068 054 14,84 3 318 054 16,10 (-0,41) 2006-11-03
Gil Sławomir 2 068 054 (5 554) 14,84 (0,04) 3 318 054 (5 554) 16,51 (0,43) 2006-11-03
Ogółem 13 933 334 (2 600 000) 0 20 600 000 (2 600 000) 0 2006-08-08
Ogółem 11 333 334 (2 833 334) 0 18 000 000 (4 500 000) 0 2005-12-27
Intercontact 2 833 334 25,00 (4,67) 4 500 000 25,00 (3,16) 2005-12-27
Intercontact 2 833 334 20,33 4 500 000 21,84 2005-12-27
DM Penetrator SA 250 000 2,20 250 000 1,38 2005-12-27
Radwański Marek 2 125 000 (62 500) 25,00 (6,81) 3 375 000 (62 500) 25,00 (6,60) 2005-03-09
Radwański Marek 2 062 500 18,19 (3,39) 3 312 500 18,40 (2,32) 2005-03-09
Radwański Marek 2 062 500 14,80 3 312 500 16,08 2005-03-09
Ogółem 8 500 000 0 13 500 000 0 2005-03-09
Milewska Jolanta 2 125 000 (62 500) 25,00 (6,81) 3 375 000 (62 500) 25,00 (6,60) 2005-03-09
Milewska Jolanta 2 062 500 18,19 (3,39) 3 312 500 18,40 (2,32) 2005-03-09
Milewska Jolanta 2 062 500 14,80 3 312 500 16,08 2005-03-09
Mikołajko Artur 2 125 000 (62 500) 25,00 (6,81) 3 375 000 (62 500) 25,00 (6,60) 2005-03-09
Mikołajko Artur 2 062 500 18,19 (3,39) 3 312 500 18,40 (2,32) 2005-03-09
Mikołajko Artur 2 062 500 14,80 3 312 500 16,08 2005-03-09
Gil Sławomir 2 062 500 (-62 500) 14,80 (-10,20) 3 312 500 (-62 500) 16,08 (-8,92) 2005-03-09
Gil Sławomir 2 125 000 (62 500) 25,00 (6,81) 3 375 000 (62 500) 25,00 (6,60) 2005-03-09
Gil Sławomir 2 062 500 18,19 3 312 500 18,40 2005-03-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl