6,9000 zł
-1,43% -0,1000 zł
INC S.A. (INC)

Akcjonariat - INC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 83 097 383,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 12 043 099 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 937 999
Liczba głosów na WZA: 13 543 099 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,40%
Kapitał akcyjny: 1 204 309,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 437 999
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 75,60%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Śliwiński Paweł 2 937 999 (24,40%) 4 437 999 (32,77%) 2020-12-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria AA 2 500
2 500 000,00
1 000,00 1 000,00 2 500
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 500 000
520 000,00
0,50 1,04 33 372 396
16 686 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-10-05
renumeracja akcji seria AA na serie A1 i A2 2006-02-13
2 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:1000 2006-02-13
1,00 2 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2006-04-13 1 000 000
3 750 000,00
1,00 3,75 3 500 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-14
2006-07-25
2006-08-09
seria C - prawo poboru 1:1 2006-11-16 3 500 000
3 500 000,00
1,00 1,00 7 000 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-06
2007-03-22
seria D - subskrypcja prywatna Cezary Nowosad, Edmund Kozak, Monika Mężyńska 2007-04-04 350 000
350 000,00
1,00 1,00 7 350 000
7 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-07-19
seria E - subskrypcja prywatna 2007-05-22 199 999
1,00 7 549 999
7 549 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-14
2007-07-19
split 1:2 2008-01-15
0,50 15 099 998
7 549 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-30
2008-02-22
seria F - prawo poboru 1:1 2008-01-15 15 099 998
8 304 998,90
0,50 0,55 30 199 996
15 099 998,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-04
2008-11-13
seria G - zamienna: akcjonariusze Inwest Connect SA parytet: 1 akcja Inwest Consulting SA za 1 akcję Inwest Connect SA 2009-01-28 2 672 400
0,50 32 872 396
16 436 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-14
2009-09-23
2009-10-14
zmiana firmy z Inwest Consulting SA na INVESTcon GROUP SA 2009-06-18

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii I 2010-05-19 3 000 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z INVESTcon Group SA na INC SA 2014-01-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-24
scalenie akcji 4:1 2014-05-08
2,00 8 343 099
16 686 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-06
2014-09-19
renumeracja akcji serie A2, B, C, D, E na serię B1 2014-05-08
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-06
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej 2019-11-21
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subsrypcja prywatna akcje imienne 2019-11-21 1 300 000
0,10 9 643 099
964 309,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29
seria D - subskrypcja prywatna akcje imienne 2019-11-21 1 200 000
0,10 10 843 099
1 084 309,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29
seria E - subskrypcja prywatna akcje imienne 2019-11-21 1 200 000
0,10 12 043 099
1 204 309,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Mrowicki Jacek 575 988 (-194 941) 4,78 (-4,46) 575 988 (-194 941) 4,25 (-3,58) 2020-07-29
INC SA 0 (-303 097) 0,00 (-3,63) 0 (-303 097) 0,00 2019-10-04
Bogusławski Sebastian 258 500 3,10 (0,10) 258 500 2,71 (0,71) 2019-09-20
Bogusławski Sebastian 258 500 (-1 566 500) 3,00 (-18,87) 258 500 (-1 566 500) 2,00 (-17,13) 2019-09-20
Mrowicki Jacek NWZ 770 929 9,24 (2,84) 770 929 7,83 (2,14) 2019-01-17
Mrowicki Jacek NWZ 770 929 6,40 (-2,84) 770 929 5,69 (-2,39) 2019-01-17
Mrowicki Jacek NWZ 770 929 (-1 959 872) 9,24 (0,94) 770 929 (-1 959 872) 8,08 (1,06) 2019-01-17
Karkosik, Roman Krzysztof 5 000 (-1 995 000) 0,06 (-6,02) 5 000 (-1 995 000) 0,05 (-5,09) 2018-12-20
Bogusławski Sebastian 1 825 000 21,87 1 825 000 19,13 2017-05-18
Bogusławski Sebastian 1 825 000 (200 000) 21,87 (2,39) 1 825 000 (200 000) 19,13 (2,10) 2017-05-18
Bogusławski Sebastian 1 625 000 (200 960) 19,48 (2,41) 1 625 000 (200 960) 17,03 (2,10) 2017-05-15
Bogusławski Sebastian 1 424 040 (294 271) 17,07 (3,53) 1 424 040 (294 271) 14,93 (3,09) 2017-02-13
Bogusławski Sebastian 1 129 769 (637 479) 13,54 (7,64) 1 129 769 (637 479) 11,84 (6,68) 2016-06-24
Bogusławski Sebastian 492 290 5,90 492 290 5,16 2016-02-23
Millennium TFI SA 453 557 5,43 (-0,01) 453 557 4,75 (0,14) 2015-11-23
Millennium TFI SA 453 557 (-1 609 072) 5,44 (-0,83) 453 557 (-1 609 072) 4,61 (-0,69) 2015-11-23
INC SA 303 097 3,63 303 097 0,00 2015-01-15
INC SA 303 097 (1 995) 3,63 (0,03) 303 097 (1 995) 0,00 2015-01-15
INC SA 301 102 (7 697) 3,60 (0,09) 301 102 (7 697) 0,00 2015-01-02
Śliwiński Paweł 1 737 999 20,83 (6,40) 3 237 999 32,90 (8,99) 2014-12-31
Śliwiński Paweł 1 737 999 14,43 (-6,40) 3 237 999 23,91 (-10,03) 2014-12-31
Śliwiński Paweł 1 737 999 (-5 012 001) 20,83 (0,30) 3 237 999 (-9 512 001) 33,94 (1,15) 2014-12-31
INC SA 293 405 (4 000) 3,51 (0,05) 293 405 (4 000) 0,00 2014-12-29
INC SA 289 405 (1 000) 3,46 (0,01) 289 405 (1 000) 0,00 2014-12-23
INC SA 288 405 (675) 3,45 (0,01) 288 405 (675) 0,00 2014-12-22
INC SA 287 730 (325) 3,44 287 730 (325) 0,00 2014-12-18
INC SA 287 405 (1 000) 3,44 (0,01) 287 405 (1 000) 0,00 2014-12-16
INC SA 286 405 (420) 3,43 (0,01) 286 405 (420) 0,00 2014-12-15
INC SA 285 985 (3 200) 3,42 (0,04) 285 985 (3 200) 0,00 2014-12-12
INC SA 282 785 (990) 3,38 (0,01) 282 785 (990) 0,00 2014-12-11
INC SA 281 795 (740) 3,37 (0,01) 281 795 (740) 0,00 2014-12-10
INC SA 281 055 (730) 3,36 (0,01) 281 055 (730) 0,00 2014-12-08
INC SA 280 325 (280) 3,35 280 325 (280) 0,00 2014-12-05
INC SA 280 045 (700) 3,35 (0,01) 280 045 (700) 0,00 2014-12-04
INC SA 279 345 (1 330) 3,34 (0,01) 279 345 (1 330) 0,00 2014-12-03
INC SA 278 015 (400) 3,33 (0,01) 278 015 (400) 0,00 2014-11-27
INC SA 277 615 (550) 3,32 277 615 (550) 0,00 2014-11-25
INC SA 277 065 (7 491) 3,32 (0,09) 277 065 (7 491) 0,00 2014-11-24
INC SA 269 574 (770) 3,23 (0,01) 269 574 (770) 0,00 2014-11-20
INC SA 268 804 (904) 3,22 (0,01) 268 804 (904) 0,00 2014-10-08
INC SA 267 900 (1 100) 3,21 (0,02) 267 900 (1 100) 0,00 2014-10-06
INC SA 266 800 (1 322) 3,19 (0,01) 266 800 (1 322) 0,00 2014-10-03
INC SA 265 478 (1 250) 3,18 (0,02) 265 478 (1 250) 0,00 2014-10-02
INC SA 264 228 (700) 3,16 (0,01) 264 228 (700) 0,00 2014-10-01
INC SA 263 528 (-791 572) 3,15 (-0,01) 263 528 (-791 572) 0,00 2014-09-30
INC SA 1 055 100 (2 500) 3,16 (0,01) 1 055 100 (2 500) 0,00 2014-09-12
INC SA 1 052 600 (5 600) 3,15 (0,02) 1 052 600 (5 600) 0,00 2014-09-10
INC SA 1 047 000 (5 000) 3,13 (0,01) 1 047 000 (5 000) 0,00 2014-09-09
INC SA 1 042 000 (5 360) 3,12 (0,02) 1 042 000 (5 360) 0,00 2014-09-06
INC SA 1 036 640 (4 800) 3,10 (0,01) 1 036 640 (4 800) 0,00 2014-09-05
INC SA 1 031 840 (4 980) 3,09 (0,02) 1 031 840 (4 980) 0,00 2014-09-04
INC SA 1 026 860 (4 859) 3,07 (0,01) 1 026 860 (4 859) 0,00 2014-09-03
INC SA 1 022 001 (5 107) 3,06 (0,02) 1 022 001 (5 107) 0,00 2014-09-02
INC SA 1 016 894 (4 894) 3,04 (0,01) 1 016 894 (4 894) 0,00 2014-08-29
INC SA 1 012 000 (2 900) 3,03 (0,01) 1 012 000 (2 900) 0,00 2014-07-28
INC SA 1 009 100 (2 600) 3,02 (0,01) 1 009 100 (2 600) 0,00 2014-07-25
INC SA 1 006 500 (1 200) 3,01 1 006 500 (1 200) 0,00 2014-07-23
INC SA 1 005 300 (1 500) 3,01 (0,01) 1 005 300 (1 500) 0,00 2014-07-21
INC SA 1 003 800 (1 500) 3,00 1 003 800 (1 500) 0,00 2014-07-18
INC SA zakup akcji własnych 1 002 300 (1 500) 3,00 (0,01) 1 002 300 (1 500) 0,00 2014-07-16
INC SA zakup akcji własnych 1 000 800 (800) 2,99 1 000 800 (800) 0,00 2014-07-11
INC SA zakup akcji własnych 1 000 000 (6 500) 2,99 (0,02) 1 000 000 (6 500) 0,00 2014-07-04
INC SA zakup akcji własnych 993 500 (4 500) 2,97 (0,01) 993 500 (4 500) 0,00 2014-06-20
INC SA zakup akcji własnych 989 000 (4 500) 2,96 (0,01) 989 000 (4 500) 0,00 2014-06-13
INC SA zakup akcji własnych 984 500 (1 500) 2,95 (0,01) 984 500 (1 500) 0,00 2014-06-10
INC SA zakup akcji własnych 983 000 (13 000) 2,94 (0,04) 983 000 (13 000) 0,00 2014-06-06
INC SA zakup akcji własnych 970 000 (1 500) 2,90 970 000 (1 500) 0,00 2014-05-22
INC SA zakup akcji własnych 968 500 (1 500) 2,90 (0,01) 968 500 (1 500) 0,00 2014-05-21
INC SA zakup akcji własnych 967 000 (1 500) 2,89 967 000 (1 500) 0,00 2014-05-19
INC SA zakup akcji własnych 965 500 (1 500) 2,89 (0,01) 965 500 (1 500) 0,00 2014-05-16
INC SA zakup akcji własnych 964 000 (1 500) 2,88 964 000 (1 500) 0,00 2014-05-15
INC SA zakup akcji własnych 962 500 (1 500) 2,88 (0,01) 962 500 (1 500) 0,00 2014-04-30
INC SA zakup akcji własnych 961 000 (1 500) 2,87 961 000 (1 500) 0,00 2014-04-29
INC SA zakup akcji własnych 959 500 (1 500) 2,87 959 500 (1 500) 0,00 2014-04-28
INC SA zakup akcji własnych 958 000 (500) 2,87 (0,01) 958 000 (500) 0,00 2014-04-25
INC SA zakup akcji własnych 957 500 (1 500) 2,86 957 500 (1 500) 0,00 2014-04-24
INC SA zakup akcji własnych 956 000 (1 500) 2,86 956 000 (1 500) 0,00 2014-04-23
INC SA zakup akcji własnych 954 500 (1 500) 2,86 (0,01) 954 500 (1 500) 0,00 2014-04-22
INC SA zakup akcji własnych 953 000 (1 500) 2,85 953 000 (1 500) 0,00 2014-04-17
INC SA zakup akcji własnych 951 500 (1 500) 2,85 (0,01) 951 500 (1 500) 0,00 2014-04-16
INC SA zakup akcji własnych 950 000 (1 500) 2,84 950 000 (1 500) 0,00 2014-04-15
INC SA zakup akcji własnych 948 500 (381 500) 2,84 (1,15) 948 500 (381 500) 0,00 2014-04-14
INC SA zakup akcji własnych 567 000 (1 500) 1,69 567 000 (1 500) 0,00 2014-04-11
INC SA zakup akcji własnych 565 500 (1 500) 1,69 (0,01) 565 500 (1 500) 0,00 2014-04-10
INC SA zakup akcji własnych 564 000 (1 500) 1,68 564 000 (1 500) 0,00 2014-04-09
INC SA zakup akcji własnych 562 500 (1 500) 1,68 562 500 (1 500) 0,00 2014-04-08
INC SA zakup akcji własnych 561 000 (1 500) 1,68 (0,01) 561 000 (1 500) 0,00 2014-04-07
INC SA zakup akcji własnych 559 500 (1 500) 1,67 559 500 (1 500) 0,00 2014-04-04
INC SA zakup akcji własnych 558 000 (1 500) 1,67 (0,01) 558 000 (1 500) 0,00 2014-04-03
INC SA zakup akcji własnych 556 500 (1 500) 1,66 556 500 (1 500) 0,00 2014-04-02
INC SA zakup akcji własnych 555 000 (1 500) 1,66 (0,01) 555 000 (1 500) 0,00 2014-04-01
INC SA zakup akcji własnych 553 500 (1 500) 1,65 553 500 (1 500) 0,00 2014-03-31
INC SA zakup akcji własnych 552 000 (1 500) 1,65 (0,01) 552 000 (1 500) 0,00 2014-03-28
INC SA zakup akcji własnych 550 500 (1 766) 1,64 550 500 (1 766) 0,00 2014-03-27
INC SA zakup akcji własnych 548 734 (1 234) 1,64 548 734 (1 234) 0,00 2014-03-26
INC SA zakup akcji własnych 547 500 (1 500) 1,64 (0,01) 547 500 (1 500) 0,00 2014-03-25
INC SA zakup akcji własnych 546 000 (1 500) 1,63 546 000 (1 500) 0,00 2014-03-24
INC SA zakup akcji własnych 544 500 (1 500) 1,63 (0,01) 544 500 (1 500) 0,00 2014-03-21
INC SA zakup akcji własnych 543 000 (1 500) 1,62 543 000 (1 500) 0,00 2014-01-17
INC SA zakup akcji własnych 541 500 (1 500) 1,62 (0,01) 541 500 (1 500) 0,00 2014-01-16
INC SA zakup akcji własnych 540 000 (1 500) 1,61 540 000 (1 500) 0,00 2014-01-15
INC SA zakup akcji własnych 538 500 (1 500) 1,61 (0,01) 538 500 (1 500) 0,00 2014-01-14
INC SA zakup akcji własnych 537 000 (1 500) 1,60 537 000 (1 500) 0,00 2014-01-13
INC SA zakup akcji własnych 535 500 (1 000) 1,60 535 500 (1 000) 0,00 2014-01-10
INC SA zakup akcji własnych 534 500 (1 500) 1,60 (0,01) 534 500 (1 500) 0,00 2014-01-09
INC SA zakup akcji własnych 533 000 (1 500) 1,59 533 000 (1 500) 0,00 2014-01-08
INC SA zakup akcji własnych 531 500 (2 771) 1,59 (0,01) 531 500 (2 771) 0,00 2014-01-07
INC SA zakup akcji własnych 528 729 (229) 1,58 528 729 (229) 0,00 2014-01-03
INC SA zakup akcji własnych 528 500 (1 500) 1,58 (0,01) 528 500 (1 500) 0,00 2014-01-02
INC SA zakup akcji własnych 527 000 (1 500) 1,57 527 000 (1 500) 0,00 2013-12-30
INC SA zakup akcji własnych 525 500 (1 500) 1,57 525 500 (1 500) 0,00 2013-12-27
IDM SA 2 827 515 (1 100 000) 8,47 (3,30) 2 827 515 (1 100 000) 7,27 (2,83) 2013-12-24
IDM SA 1 727 515 (-1 691 715) 5,17 (-5,23) 1 727 515 (-1 691 715) 4,44 (-4,35) 2013-12-24
INC SA zakup akcji własnych 524 000 (1 500) 1,57 (0,01) 524 000 (1 500) 0,00 2013-12-23
INC SA zakup akcji własnych 522 500 (1 500) 1,56 522 500 (1 500) 0,00 2013-12-20
INC SA zakup akcji własnych 521 000 (1 766) 1,56 (0,01) 521 000 (1 766) 0,00 2013-12-19
INC SA zakup akcji własnych 519 234 (1 500) 1,55 519 234 (1 500) 0,00 2013-12-18
INC SA zakup akcji własnych 517 734 (6 534) 1,55 (0,02) 517 734 (6 534) 0,00 2013-12-17
INC SA zakup akcji własnych 511 200 (1 500) 1,53 (0,01) 511 200 (1 500) 0,00 2013-12-16
INC SA zakup akcji własnych 509 700 (1 599) 1,52 509 700 (1 599) 0,00 2013-12-13
INC SA zakup akcji własnych 508 101 (1 500) 1,52 (0,01) 508 101 (1 500) 0,00 2013-12-12
INC SA zakup akcji własnych 506 601 (1 301) 1,51 506 601 (1 301) 0,00 2013-12-11
INC SA zakup akcji własnych 505 300 (1 500) 1,51 (0,01) 505 300 (1 500) 0,00 2013-12-10
INC SA zakup akcji własnych 503 800 (1 500) 1,50 503 800 (1 500) 0,00 2013-12-09
INC SA zakup akcji własnych 502 300 (1 500) 1,50 502 300 (1 500) 0,00 2013-12-06
INC SA zakup akcji własnych 500 800 (3 000) 1,50 (0,01) 500 800 (3 000) 0,00 2013-12-05
INC SA zakup akcji własnych 497 800 (1 500) 1,49 (0,01) 497 800 (1 500) 0,00 2013-12-03
INC SA zakup akcji własnych 496 300 (1 500) 1,48 496 300 (1 500) 0,00 2013-12-02
INC SA zakup akcji własnych 494 800 (1 500) 1,48 (0,01) 494 800 (1 500) 0,00 2013-11-29
INC SA zakup akcji własnych 493 300 (1 500) 1,47 493 300 (1 500) 0,00 2013-11-28
INC SA zakup akcji własnych 491 800 (1 500) 1,47 (0,01) 491 800 (1 500) 0,00 2013-11-27
INC SA zakup akcji własnych 490 300 (1 500) 1,46 490 300 (1 500) 0,00 2013-11-26
INC SA zakup akcji własnych 488 800 (1 500) 1,46 488 800 (1 500) 0,00 2013-11-25
INC SA zakup akcji własnych 487 300 (1 500) 1,46 (0,01) 487 300 (1 500) 0,00 2013-11-22
INC SA zakup akcji własnych 485 800 (1 500) 1,45 485 800 (1 500) 0,00 2013-11-21
INC SA zakup akcji własnych 484 300 (1 500) 1,45 (0,01) 484 300 (1 500) 0,00 2013-11-20
INC SA zakup akcji własnych 482 800 (1 500) 1,44 482 800 (1 500) 0,00 2013-11-19
INC SA zakup akcji własnych 481 300 (1 500) 1,44 (0,01) 481 300 (1 500) 0,00 2013-11-18
INC SA zakup akcji własnych 479 800 (1 552) 1,43 479 800 (1 552) 0,00 2013-11-15
INC SA zakup akcji własnych 478 248 (1 000) 1,43 478 248 (1 000) 0,00 2013-11-14
INC SA zakup akcji własnych 477 248 (500) 1,43 (0,01) 477 248 (500) 0,00 2013-10-30
INC SA zakup akcji własnych 476 748 (1 500) 1,42 476 748 (1 500) 0,00 2013-10-30
INC SA zakup akcji własnych 475 248 (5 000) 1,42 (0,02) 475 248 (5 000) 0,00 2013-10-29
INC SA zakup akcji własnych 470 248 (2 500) 1,40 470 248 (2 500) 0,00 2013-10-28
INC SA zakup akcji własnych 467 748 (2 500) 1,40 (0,01) 467 748 (2 500) 0,00 2013-10-25
INC SA zakup akcji własnych 465 248 (2 500) 1,39 (0,01) 465 248 (2 500) 0,00 2013-10-24
INC SA zakup akcji własnych 462 748 (4 500) 1,38 (0,01) 462 748 (4 500) 0,00 2013-10-23
INC SA zakup akcji własnych 458 248 (5 500) 1,37 (0,02) 458 248 (5 500) 0,00 2013-10-22
INC SA zakup akcji własnych 452 748 (7 100) 1,35 (0,02) 452 748 (7 100) 0,00 2013-10-21
INC SA zakup akcji własnych 445 648 (9 100) 1,33 (0,03) 445 648 (9 100) 0,00 2013-10-18
INC SA zakup akcji własnych 436 548 (2 500) 1,30 436 548 (2 500) 0,00 2013-10-17
INC SA zakup akcji własnych 434 048 (8 000) 1,30 (0,03) 434 048 (8 000) 0,00 2013-10-16
INC SA zakup akcji własnych 426 048 (7 500) 1,27 (0,02) 426 048 (7 500) 0,00 2013-10-15
INC SA zakup akcji własnych 418 548 (4 000) 1,25 (0,01) 418 548 (4 000) 0,00 2013-10-14
INC SA zakup akcji własnych 414 548 (1 365) 1,24 (0,01) 414 548 (1 365) 0,00 2013-10-11
INC SA zakup akcji własnych 413 183 (4 828) 1,23 (0,01) 413 183 (4 828) 0,00 2013-10-10
INC SA zakup akcji własnych 408 355 (6 500) 1,22 (0,02) 408 355 (6 500) 0,00 2013-10-09
INC SA zakup akcji własnych 401 855 (6 400) 1,20 (0,02) 401 855 (6 400) 0,00 2013-10-08
INC SA zakup akcji własnych 395 455 (1 800) 1,18 (0,01) 395 455 (1 800) 0,00 2013-10-07
INC SA zakup akcji własnych 393 655 (2 000) 1,17 393 655 (2 000) 0,00 2013-10-04
INC SA zakup akcji własnych 391 655 (4 000) 1,17 (0,01) 391 655 (4 000) 0,00 2013-10-03
INC SA zakup akcji własnych 387 655 (6 000) 1,16 (0,02) 387 655 (6 000) 0,00 2013-10-02
INC SA zakup akcji własnych 381 655 (3 555) 1,14 (0,01) 381 655 (3 555) 0,00 2013-10-01
INC SA zakup akcji własnych 378 100 (13 000) 1,13 (0,04) 378 100 (13 000) 0,00 2013-09-30
INC SA zakup akcji własnych 365 100 (2 000) 1,09 (0,01) 365 100 (2 000) 0,00 2013-09-27
INC SA zakup akcji własnych 363 100 (8 500) 1,08 (0,02) 363 100 (8 500) 0,00 2013-09-26
INC SA zakup akcji własnych 354 600 (2 000) 1,06 (0,01) 354 600 (2 000) 0,00 2013-09-25
INC SA zakup akcji własnych 352 600 (2 000) 1,05 352 600 (2 000) 0,00 2013-09-24
INC SA zakup akcji własnych 350 600 (2 000) 1,05 (0,01) 350 600 (2 000) 0,00 2013-09-23
INC SA zakup akcji własnych 348 600 (2 000) 1,04 (0,01) 348 600 (2 000) 0,00 2013-09-20
INC SA zakup akcji własnych 346 600 (2 000) 1,03 346 600 (2 000) 0,00 2013-09-19
INC SA zakup akcji własnych 344 600 (2 000) 1,03 (0,01) 344 600 (2 000) 0,00 2013-09-18
INC SA zakup akcji własnych 342 600 (2 000) 1,02 342 600 (2 000) 0,00 2013-09-17
INC SA zakup akcji własnych 340 600 (2 000) 1,02 (0,01) 340 600 (2 000) 0,00 2013-09-16
INC SA zakup akcji własnych 338 600 (2 000) 1,01 (0,01) 338 600 (2 000) 0,00 2013-09-13
INC SA zakup akcji własnych 336 600 (2 000) 1,00 336 600 (2 000) 0,00 2013-09-12
INC SA zakup akcji własnych 334 600 (2 058) 1,00 (0,01) 334 600 (2 058) 0,00 2013-09-11
INC SA zakup akcji własnych 332 542 (2 442) 0,99 (0,01) 332 542 (2 442) 0,00 2013-09-10
INC SA zakup akcji własnych 330 100 (25 200) 0,98 (0,07) 330 100 (25 200) 0,00 2013-09-06
INC SA zakup akcji własnych 304 900 (13 000) 0,91 (0,04) 304 900 (13 000) 0,00 2013-09-04
INC SA zakup akcji własnych 291 900 (6 000) 0,87 (0,02) 291 900 (6 000) 0,00 2013-09-03
INC SA zakup akcji własnych 285 900 (4 500) 0,85 (0,01) 285 900 (4 500) 0,00 2013-09-02
INC SA zakup akcji własnych 281 400 (1 500) 0,84 (0,01) 281 400 (1 500) 0,00 2013-08-30
INC SA zakup akcji własnych 279 900 (1 500) 0,83 279 900 (1 500) 0,00 2013-08-29
INC SA zakup akcji własnych 278 400 (1 500) 0,83 (0,01) 278 400 (1 500) 0,00 2013-07-31
INC SA zakup akcji własnych 276 900 (1 500) 0,82 276 900 (1 500) 0,00 2013-07-30
INC SA zakup akcji własnych 275 400 (1 500) 0,82 275 400 (1 500) 0,00 2013-07-29
INC SA zakup akcji własnych 273 900 (1 500) 0,82 (0,01) 273 900 (1 500) 0,00 2013-07-26
INC SA zakup akcji własnych 272 400 (1 000) 0,81 272 400 (1 000) 0,00 2013-07-25
INC SA zakup akcji własnych 271 400 (1 500) 0,81 (0,01) 271 400 (1 500) 0,00 2013-07-24
INC SA zakup akcji własnych 269 900 (1 500) 0,80 269 900 (1 500) 0,00 2013-07-23
INC SA zakup akcji własnych 268 400 (1 500) 0,80 (0,01) 268 400 (-2 400 600) 0,00 2013-07-22
INC SA zakup akcji własnych 266 900 (1 500) 0,79 2 669 000 (2 403 600) 0,00 2013-07-19
INC SA zakup akcji własnych 265 400 (1 500) 0,79 265 400 (1 500) 0,00 2013-07-18
INC SA zakup akcji własnych 263 900 (1 500) 0,79 (0,01) 263 900 (1 500) 0,00 2013-07-17
INC SA zakup akcji własnych 262 400 (1 500) 0,78 262 400 (1 500) 0,00 2013-07-16
INC SA zakup akcji własnych 260 900 (1 400) 0,78 (0,01) 260 900 (1 400) 0,00 2013-07-15
INC SA zakup akcji własnych 259 500 (1 500) 0,77 259 500 (1 500) 0,00 2013-07-12
INC SA zakup akcji własnych 258 000 (1 500) 0,77 (0,01) 258 000 (1 500) 0,00 2013-07-11
INC SA zakup akcji własnych 256 500 (1 500) 0,76 256 500 (1 500) 0,00 2013-07-10
INC SA zakup akcji własnych 255 000 (1 500) 0,76 (0,01) 255 000 (1 500) 0,00 2013-07-09
INC SA zakup akcji własnych 253 500 (1 500) 0,75 253 500 (1 500) 0,00 2013-07-08
INC SA zakup akcji własnych 252 000 (1 000) 0,75 252 000 (1 000) 0,00 2013-07-05
INC SA zakup akcji własnych 251 000 (1 500) 0,75 (0,01) 251 000 (1 500) 0,00 2013-07-04
INC SA zakup akcji własnych 249 500 (1 523) 0,74 249 500 (1 523) 0,00 2013-07-03
INC SA zakup akcji własnych 247 977 (1 500) 0,74 (0,01) 247 977 (1 500) 0,00 2013-07-02
INC SA zakup akcji własnych 246 477 (1 618) 0,73 246 477 (1 618) 0,00 2013-07-01
INC SA zakup akcji własnych 244 859 (1 100) 0,73 244 859 (1 100) 0,00 2013-06-28
INC SA zakup akcji własnych 243 759 (959) 0,73 (0,01) 243 759 (959) 0,00 2013-06-27
INC SA zakup akcji własnych 242 800 (1 500) 0,72 242 800 (1 500) 0,00 2013-06-26
INC SA zakup akcji własnych 241 300 (2 300) 0,72 (0,01) 241 300 (2 300) 0,00 2013-06-25
INC SA zakup akcji własnych 239 000 (-1 500) 0,71 (-0,01) 239 000 (-1 500) 0,00 2013-06-24
INC SA zakup akcji własnych 240 500 (3 000) 0,72 (0,01) 240 500 (3 000) 0,00 2013-06-24
INC SA zakup akcji własnych 237 500 (1 500) 0,71 (0,01) 237 500 (1 500) 0,00 2013-06-21
INC SA zakup akcji własnych 236 000 (1 500) 0,70 236 000 (1 500) 0,00 2013-06-20
INC SA zakup akcji własnych 234 500 (1 500) 0,70 (0,01) 234 500 (1 500) 0,00 2013-06-19
INC SA zakup akcji własnych 233 000 (1 500) 0,69 233 000 (1 500) 0,00 2013-06-18
INC SA zakup akcji własnych 231 500 (1 500) 0,69 (0,01) 231 500 (1 500) 0,00 2013-06-17
INC SA zakup akcji własnych 230 000 (2 450) 0,68 230 000 (2 450) 0,00 2013-06-14
INC SA zakup akcji własnych 227 550 (550) 0,68 227 550 (550) 0,00 2013-06-13
INC SA zakup akcji własnych 227 000 (1 500) 0,68 (0,01) 227 000 (1 500) 0,00 2013-06-12
INC SA zakup akcji własnych 225 500 (1 500) 0,67 225 500 (1 500) 0,00 2013-06-11
INC SA zakup akcji własnych 224 000 (1 500) 0,67 (0,01) 224 000 (1 500) 0,00 2013-06-10
INC SA zakup akcji własnych 222 500 (1 500) 0,66 222 500 (1 500) 0,00 2013-06-07
INC SA zakup akcji własnych 221 000 (1 500) 0,66 (0,01) 221 000 (1 500) 0,00 2013-06-06
INC SA zakup akcji własnych 219 500 (1 500) 0,65 219 500 (1 500) 0,00 2013-06-05
INC SA zakup akcji własnych 218 000 (1 500) 0,65 (0,01) 218 000 (1 500) 0,00 2013-06-04
INC SA zakup akcji własnych 216 500 (1 500) 0,64 216 500 (1 500) 0,00 2013-06-03
INC SA zakup akcji własnych 215 000 (1 776) 0,64 (0,01) 215 000 (1 776) 0,00 2013-05-31
INC SA zakup akcji własnych 213 224 (1 224) 0,63 213 224 (1 224) 0,00 2013-05-29
INC SA zakup akcji własnych 212 000 (1 500) 0,63 212 000 (1 500) 0,00 2013-05-28
INC SA zakup akcji własnych 210 500 (1 500) 0,63 (0,01) 210 500 (1 500) 0,00 2013-05-27
INC SA zakup akcji własnych 209 000 (1 500) 0,62 209 000 (1 500) 0,00 2013-05-24
INC SA zakup akcji własnych 207 500 (1 500) 0,62 (0,01) 207 500 (1 500) 0,00 2013-05-23
INC SA zakup akcji własnych 206 000 (1 500) 0,61 206 000 (1 500) 0,00 2013-05-22
INC SA zakup akcji własnych 204 500 (1 500) 0,61 (0,01) 204 500 (1 500) 0,00 2013-05-21
INC SA zakup akcji własnych 203 000 (1 500) 0,60 203 000 (1 500) 0,00 2013-05-20
INC SA zakup akcji własnych 201 500 (1 500) 0,60 (0,01) 201 500 (1 500) 0,00 2013-05-17
INC SA zakup akcji własnych 200 000 (1 500) 0,59 200 000 (1 500) 0,00 2013-05-16
INC SA zakup akcji własnych 198 500 (1 500) 0,59 198 500 (1 500) 0,00 2013-05-15
INC SA zakup akcji własnych 197 000 (1 500) 0,59 (0,01) 197 000 (1 500) 0,00 2013-04-30
INC SA zakup akcji własnych 195 500 (1 500) 0,58 195 500 (1 500) 0,00 2013-04-29
INC SA zakup akcji własnych 194 000 (1 500) 0,58 (0,01) 194 000 (1 500) 0,00 2013-04-26
INC SA zakup akcji własnych 192 500 (1 500) 0,57 192 500 (1 500) 0,00 2013-04-25
INC SA zakup akcji własnych 191 000 (1 500) 0,57 (0,01) 191 000 (1 500) 0,00 2013-04-24
INC SA zakup akcji własnych 189 500 (1 500) 0,56 189 500 (1 500) 0,00 2013-04-23
INC SA zakup akcji własnych 188 000 (1 500) 0,56 (0,01) 188 000 (1 500) 0,00 2013-04-22
INC SA zakup akcji własnych 186 500 (1 500) 0,55 186 500 (1 500) 0,00 2013-04-19
INC SA zakup akcji własnych 185 000 (1 500) 0,55 (0,01) 185 000 (1 500) 0,00 2013-04-18
INC SA zakup akcji własnych 183 500 (1 500) 0,54 183 500 (1 500) 0,00 2013-04-17
INC SA zakup akcji własnych 182 000 (1 500) 0,54 182 000 (1 500) 0,00 2013-04-15
INC SA zakup akcji własnych 180 500 (1 500) 0,54 (0,01) 180 500 (1 500) 0,00 2013-04-12
INC SA zakup akcji własnych 179 000 (1 700) 0,53 179 000 (1 700) 0,00 2013-04-11
INC SA zakup akcji własnych 177 300 (1 300) 0,53 (0,01) 177 300 (1 300) 0,00 2013-04-10
INC SA zakup akcji własnych 176 000 (1 500) 0,52 176 000 (1 500) 0,00 2013-04-09
INC SA zakup akcji własnych 174 500 (1 500) 0,52 (0,01) 174 500 (1 500) 0,00 2013-04-08
INC SA zakup akcji własnych 173 000 (1 500) 0,51 173 000 (1 500) 0,00 2013-04-05
INC SA zakup akcji własnych 171 500 (1 500) 0,51 (0,01) 171 500 (1 500) 0,00 2013-04-04
INC SA zakup akcji własnych 170 000 (1 500) 0,50 170 000 (1 500) 0,00 2013-04-03
INC SA zakup akcji własnych 168 500 (1 500) 0,50 168 500 (1 500) 0,00 2013-04-02
INC SA zakup akcji własnych 167 000 (1 500) 0,50 (0,01) 167 000 (1 500) 0,00 2013-03-28
INC SA zakup akcji własnych 165 500 (1 500) 0,49 165 500 (1 500) 0,00 2013-03-27
INC SA zakup akcji własnych 164 000 (1 500) 0,49 (0,01) 164 000 (1 500) 0,00 2013-03-26
INC SA zakup akcji własnych 162 500 (1 500) 0,48 162 500 (1 500) 0,00 2013-03-25
INC SA zakup akcji własnych 161 000 (1 500) 0,48 (0,01) 161 000 (1 500) 0,00 2013-03-22
INC SA zakup akcji własnych 159 500 (1 500) 0,47 159 500 (1 500) 0,00 2013-03-21
INC SA zakup akcji własnych 158 000 (1 500) 0,47 (0,01) 158 000 (1 500) 0,00 2013-01-18
INC SA zakup akcji własnych 156 500 (1 500) 0,46 156 500 (1 500) 0,00 2013-01-17
INC SA zakup akcji własnych 155 000 (1 500) 0,46 (0,01) 155 000 (1 500) 0,00 2013-01-16
INC SA zakup akcji własnych 153 500 (1 500) 0,45 153 500 (1 500) 0,00 2013-01-15
INC SA zakup akcji własnych 152 000 (1 500) 0,45 152 000 (1 500) 0,00 2013-01-14
INC SA zakup akcji własnych 150 500 (1 500) 0,45 (0,01) 150 500 (1 500) 0,00 2013-01-11
INC SA zakup akcji własnych 149 000 (1 500) 0,44 149 000 (1 500) 0,00 2013-01-10
INC SA zakup akcji własnych 147 500 (1 500) 0,44 (0,01) 147 500 (1 500) 0,00 2013-01-09
INC SA zakup akcji własnych 146 000 (1 500) 0,43 146 000 (1 500) 0,00 2013-01-08
INC SA zakup akcji własnych 144 500 (1 500) 0,43 (0,01) 144 500 (1 500) 0,00 2013-01-07
INC SA zakup akcji własnych 143 000 (1 500) 0,42 143 000 (1 500) 0,00 2013-01-04
INC SA zakup akcji własnych 141 500 (1 500) 0,42 (0,01) 141 500 (1 500) 0,00 2013-01-03
INC SA zakup akcji własnych 140 000 (1 500) 0,41 140 000 (1 500) 0,00 2013-01-02
INC SA zakup akcji własnych 138 500 (1 500) 0,41 138 500 (1 500) 0,00 2012-12-28
INC SA zakup akcji własnych 137 000 (1 500) 0,41 (0,01) 137 000 (1 500) 0,00 2012-12-27
INC SA zakup akcji własnych 135 500 (1 500) 0,40 135 500 (1 500) 0,00 2012-12-21
INC SA zakup akcji własnych 134 000 (1 500) 0,40 (0,01) 134 000 (1 500) 0,00 2012-12-20
INC SA zakup akcji własnych 132 500 (1 500) 0,39 132 500 (1 500) 0,00 2012-12-19
INC SA zakup akcji własnych 131 000 (1 500) 0,39 (0,01) 131 000 (1 500) 0,00 2012-12-18
INC SA zakup akcji własnych 129 500 (1 500) 0,38 129 500 (1 500) 0,00 2012-12-17
INC SA zakup akcji własnych 128 000 (1 500) 0,38 (0,01) 128 000 (1 500) 0,00 2012-12-14
INC SA zakup akcji własnych 126 500 (1 500) 0,37 126 500 (1 500) 0,00 2012-12-12
INC SA zakup akcji własnych 125 000 (1 500) 0,37 125 000 (1 500) 0,00 2012-12-11
INC SA zakup akcji własnych 123 500 (1 500) 0,37 (0,01) 123 500 (1 500) 0,00 2012-12-10
INC SA zakup akcji własnych 122 000 (1 500) 0,36 122 000 (1 500) 0,00 2012-12-07
INC SA zakup akcji własnych 120 500 (1 500) 0,36 (0,01) 120 500 (1 500) 0,00 2012-12-06
INC SA zakup akcji własnych 119 000 (1 500) 0,35 119 000 (1 500) 0,00 2012-12-05
INC SA zakup akcji własnych 117 500 (1 500) 0,35 (0,01) 117 500 (1 500) 0,00 2012-12-04
INC SA zakup akcji własnych 116 000 (1 500) 0,34 116 000 (1 500) 0,00 2012-12-03
INC SA zakup akcji własnych 114 500 (1 500) 0,34 (0,01) 114 500 (1 500) 0,00 2012-11-30
INC SA zakup akcji własnych 113 000 (1 400) 0,33 113 000 (1 400) 0,00 2012-11-29
INC SA zakup akcji własnych 111 600 (1 400) 0,33 111 600 (1 400) 0,00 2012-11-28
INC SA zakup akcji własnych 110 200 (1 400) 0,33 (0,01) 110 200 (1 400) 0,00 2012-11-27
INC SA zakup akcji własnych 108 800 (1 400) 0,32 108 800 (1 400) 0,00 2012-11-26
INC SA zakup akcji własnych 107 400 (1 400) 0,32 (0,01) 107 400 (1 400) 0,00 2012-11-23
INC SA zakup akcji własnych 106 000 (1 400) 0,31 106 000 (1 400) 0,00 2012-11-22
INC SA zakup akcji własnych 104 600 (1 400) 0,31 (0,01) 104 600 (1 400) 0,00 2012-11-21
INC SA zakup akcji własnych 103 200 (1 400) 0,30 103 200 (1 400) 0,00 2012-11-20
INC SA zakup akcji własnych 101 800 (1 500) 0,30 101 800 (1 500) 0,00 2012-11-19
INC SA zakup akcji własnych 100 300 (1 472) 0,30 (0,01) 100 300 (1 472) 0,00 2012-11-16
INC SA zakup akcji własnych 98 828 (1 428) 0,29 98 828 (1 428) 0,00 2012-11-15
INC SA zakup akcji własnych 97 400 (3 500) 0,29 (0,01) 97 400 (3 500) 0,00 2012-10-31
INC SA zakup akcji własnych 93 900 (1 500) 0,28 (0,01) 93 900 (1 500) 0,00 2012-10-30
INC SA zakup akcji własnych 92 400 (2 500) 0,27 (0,01) 92 400 (2 500) 0,00 2012-10-29
INC SA zakup akcji własnych 89 900 (2 700) 0,26 89 900 (2 700) 0,00 2012-10-26
INC SA zakup akcji własnych 87 200 (3 000) 0,26 (0,01) 87 200 (3 000) 0,00 2012-10-25
INC SA zakup akcji własnych 84 200 (3 000) 0,25 (0,01) 84 200 (3 000) 0,00 2012-10-24
INC SA zakup akcji własnych 81 200 (4 052) 0,24 (0,01) 81 200 (4 052) 0,00 2012-10-23
INC SA zakup akcji własnych 77 148 (3 000) 0,23 (0,01) 77 148 (3 000) 0,00 2012-10-19
INC SA zakup akcji własnych 74 148 (2 632) 0,22 (0,01) 74 148 (2 632) 0,00 2012-10-18
INC SA zakup akcji własnych 71 516 (2 499) 0,21 (0,01) 71 516 (2 499) 0,00 2012-10-17
INC SA zakup akcji własnych 69 017 (2 617) 0,20 (0,01) 69 017 (2 617) 0,00 2012-10-16
INC SA zakup akcji własnych 66 400 (2 200) 0,19 66 400 (2 200) 0,00 2012-10-15
INC SA zakup akcji własnych 64 200 (2 200) 0,19 (0,01) 64 200 (2 200) 0,00 2012-10-12
INC SA zakup akcji własnych 62 000 (2 200) 0,18 (0,01) 62 000 (2 200) 0,00 2012-10-11
INC SA zakup akcji własnych 59 800 (2 200) 0,17 59 800 (2 200) 0,00 2012-10-10
INC SA zakup akcji własnych 57 600 (2 200) 0,17 (0,01) 57 600 (2 200) 0,00 2012-10-09
INC SA zakup akcji własnych 55 400 (2 200) 0,16 (0,01) 55 400 (2 200) 0,00 2012-10-08
INC SA zakup akcji własnych 53 200 (2 202) 0,15 53 200 (2 202) 0,00 2012-10-05
INC SA zakup akcji własnych 50 998 (2 000) 0,15 (0,01) 50 998 (2 000) 0,00 2012-10-04
INC SA zakup akcji własnych 48 998 0,14 48 998 0,00 2012-10-03
INC SA zakup akcji własnych 48 998 (2 198) 0,14 48 998 (2 198) 0,00 2012-10-03
INC SA zakup akcji własnych 46 800 (2 200) 0,14 (0,01) 46 800 (2 200) 0,00 2012-10-02
INC SA zakup akcji własnych 44 600 (2 200) 0,13 (0,01) 44 600 (2 200) 0,00 2012-10-01
INC SA zakup akcji własnych 42 400 (2 000) 0,12 42 400 (2 000) 0,00 2012-09-28
INC SA zakup akcji własnych 40 400 (4 800) 0,12 (0,02) 40 400 (4 800) 0,00 2012-09-27
INC SA zakup akcji własnych 35 600 (2 200) 0,10 35 600 (2 200) 0,00 2012-09-26
INC SA zakup akcji własnych 33 400 (2 200) 0,10 (0,01) 33 400 (2 200) 0,00 2012-09-25
INC SA zakup akcji własnych 31 200 (2 200) 0,09 (0,01) 31 200 (2 200) 0,00 2012-09-24
INC SA zakup akcji własnych 29 000 (2 200) 0,08 29 000 (2 200) 0,00 2012-09-21
INC SA zakup akcji własnych 26 800 (2 400) 0,08 (0,01) 26 800 (2 400) 0,00 2012-09-20
INC SA zakup akcji własnych 24 400 (2 000) 0,07 (0,01) 24 400 (2 000) 0,00 2012-09-19
INC SA zakup akcji własnych 22 400 (3 200) 0,06 (0,01) 22 400 (3 200) 0,00 2012-09-18
INC SA zakup akcji własnych 19 200 (1 000) 0,05 19 200 (1 000) 0,00 2012-09-17
INC SA zakup akcji własnych 18 200 (2 200) 0,05 (0,01) 18 200 (2 200) 0,00 2012-09-14
INC SA zakup akcji własnych 16 000 (3 400) 0,04 (0,01) 16 000 (3 400) 0,00 2012-09-13
INC SA zakup akcji własnych 12 600 (1 000) 0,03 12 600 (1 000) 0,00 2012-09-12
INC SA zakup akcji własnych 11 600 (1 200) 0,03 11 600 (1 200) 0,00 2012-09-11
INC SA zakup akcji własnych 10 400 (2 200) 0,03 (0,01) 10 400 (2 200) 0,00 2012-09-10
INC SA zakup akcji własnych 8 200 (2 200) 0,02 (0,01) 8 200 (2 200) 0,00 2012-09-07
INC SA zakup akcji własnych 6 000 (2 000) 0,01 6 000 (2 000) 0,00 2012-09-06
INC SA zakup akcji własnych 4 000 (2 000) 0,01 (0,01) 4 000 (2 000) 0,00 2012-09-05
INC SA 2 000 0,00 2 000 0,00 2012-09-04
INC SA zakup akcji własnych 2 000 (-497 300) 0,00 (-1,49) 2 000 (-497 300) 0,00 2012-09-04
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 0 (-2 842 500) 0,00 (-8,64) 0 (-2 842 500) 0,00 (-7,31) 2012-07-30
IDM SA 3 419 230 10,40 (0,16) 3 419 230 8,79 (0,10) 2012-07-27
IDM SA 3 419 230 (2 827 515) 10,24 (8,44) 3 419 230 (2 827 515) 8,69 (7,17) 2012-07-27
IDM SA 591 715 (201 253) 1,80 (0,51) 591 715 (201 253) 1,52 (0,45) 2012-07-26
Michnicki Marcin 1 943 369 (-29 079) 5,91 (-0,09) 1 943 369 (-29 079) 4,99 (-0,08) 2012-07-18
Michnicki Marcin 1 972 448 (27 448) 6,00 (0,09) 1 972 448 (27 448) 5,07 (0,07) 2012-07-17
Millennium TFI SA 2 062 629 6,27 (0,09) 2 062 629 5,30 (0,06) 2012-05-11
Millennium TFI SA 2 062 629 (1 546 971) 6,18 2 062 629 (1 546 971) 5,24 (-0,59) 2012-05-11
Millennium TFI SA 515 658 (-1 426 140) 6,18 (0,28) 515 658 (-1 426 140) 5,83 (0,84) 2012-05-11
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 2 842 500 (-767 500) 8,64 (-3,31) 2 842 500 (-767 500) 7,31 (-2,66) 2012-02-10
Mrowicki Jacek 2 730 801 8,30 (0,12) 2 730 801 7,02 (0,08) 2012-01-31
Mrowicki Jacek 2 730 801 (2 048 100) 8,18 2 730 801 (2 048 100) 6,94 (-0,79) 2012-01-31
Mrowicki Jacek 682 701 (-3 348 100) 8,18 (-4,08) 682 701 (-3 348 100) 7,73 (-2,63) 2012-01-31
Mrowicki Jacek 4 030 801 (-1 369 199) 12,26 (-4,16) 4 030 801 (-1 369 199) 10,36 (-3,53) 2012-01-30
Michnicki Marcin 1 945 000 5,91 1 945 000 5,00 2012-01-17
Millennium TFI SA 1 941 798 (-37 086) 5,90 (-0,11) 1 941 798 (-37 086) 4,99 (-0,10) 2011-11-14
Karkosik, Roman Krzysztof 2 000 000 6,08 (0,09) 2 000 000 5,14 (0,06) 2011-05-12
Karkosik, Roman Krzysztof 2 000 000 (1 500 000) 5,99 2 000 000 (1 500 000) 5,08 (-0,58) 2011-05-12
Karkosik, Roman Krzysztof 500 000 5,99 500 000 5,66 2011-05-12
Millennium TFI SA 1 978 884 6,01 1 978 884 5,09 2011-03-17
Śliwiński Paweł 6 750 000 20,53 (0,31) 12 750 000 32,79 (0,37) 2011-01-21
Śliwiński Paweł 6 750 000 (5 062 500) 20,22 12 750 000 (9 562 500) 32,42 (-3,67) 2011-01-21
Śliwiński Paweł 1 687 500 (-5 312 500) 20,22 (-1,07) 3 187 500 (-9 412 500) 36,09 (3,68) 2011-01-21
Śliwiński Paweł 7 000 000 (20 789) 21,29 (0,06) 12 600 000 (20 789) 32,41 (0,05) 2010-12-30
Mrowicki Jacek 5 400 000 (-551 631) 16,42 (-3,28) 5 400 000 (-551 631) 13,89 (-2,55) 2009-12-28
Huczek Sebastian 12 800 0,03 12 800 0,03 2009-11-16
Huczek Sebastian 12 800 0,03 (0,03) 12 800 0,03 (0,03) 2009-11-16
Huczek Sebastian 0 (-8 806) 0,00 (-0,02) 0 (-8 806) 0,00 (-0,02) 2009-11-16
Śliwiński Paweł 6 979 211 (235 800) 21,23 (-1,09) 12 579 211 (635 800) 32,36 (-0,63) 2009-10-20
Huczek Sebastian 8 806 0,02 8 806 0,02 2009-03-02
Huczek Sebastian 8 806 (-4 406) 0,02 (-0,02) 8 806 (-4 406) 0,02 (-0,01) 2009-03-02
Huczek Sebastian 13 212 (4 406) 0,04 (0,02) 13 212 (4 406) 0,03 (0,01) 2009-01-30
Śliwiński Paweł 6 743 411 22,32 (1,81) 11 943 411 32,99 (2,27) 2009-01-16
Śliwiński Paweł 6 743 411 (-39 000) 20,51 (-1,94) 11 943 411 (2 161 000) 30,72 (3,70) 2009-01-16
Mrowicki Jacek 5 951 631 19,70 (1,60) 5 951 631 16,44 (1,13) 2009-01-16
Mrowicki Jacek 5 951 631 18,10 (-1,60) 5 951 631 (-3 000 000) 15,31 (-9,41) 2009-01-16
Śliwiński Paweł 6 782 411 (8 748) 22,45 (0,03) 9 782 411 (8 748) 27,02 (0,02) 2009-01-15
IDM SA 390 462 (-3 610 000) 1,29 (-11,95) 390 462 (-3 610 000) 1,07 (-9,98) 2008-12-31
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 3 610 000 11,95 (0,97) 3 610 000 9,97 (0,69) 2008-12-31
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 3 610 000 10,98 3 610 000 9,28 2008-12-31
IDM SA 4 000 462 (-173 984) 13,24 (-0,58) 4 000 462 (-173 984) 11,05 (-0,48) 2008-12-30
Huczek Sebastian 8 806 (4 406) 0,02 8 806 (4 406) 0,02 2008-11-14
Śliwiński Paweł 6 773 663 (3 762 003) 22,42 (2,48) 9 773 663 (3 762 003) 27,00 (-1,49) 2008-11-04
Mrowicki Jacek 5 951 631 (3 351 587) 19,70 (2,49) 8 951 631 (3 351 587) 24,72 (-1,82) 2008-11-04
Kasprzyk Bogdan 71 216 0,23 (0,02) 71 216 0,19 (0,01) 2008-11-04
Kasprzyk Bogdan 71 216 0,21 (0,21) 71 216 0,18 (0,18) 2008-11-04
Kasprzyk Bogdan 71 216 (35 608) 0,00 (-0,23) 71 216 (35 608) 0,00 (-0,16) 2008-11-04
IDM SA 4 174 446 (2 539 389) 13,82 (3,00) 4 174 446 (2 539 389) 11,53 (3,79) 2008-11-04
Śliwiński Paweł 3 011 660 (-750 000) 19,94 (-4,97) 6 011 660 (-750 000) 28,49 (-3,55) 2008-06-10
Mrowicki Jacek 2 600 044 17,21 (8,61) 5 600 044 26,54 (11,08) 2008-06-10
Mrowicki Jacek 2 600 044 (733 022) 8,60 (-16,80) 5 600 044 (2 233 022) 15,46 (-17,07) 2008-06-10
IDM SA 1 635 057 10,82 (5,41) 1 635 057 7,74 (3,23) 2008-06-10
IDM SA 1 635 057 5,41 1 635 057 4,51 2008-06-10
Śliwiński Paweł 3 761 660 (1 884 657) 24,91 (0,05) 6 761 660 (3 384 657) 32,04 (0,04) 2008-05-15
Kasprzyk Bogdan 35 608 0,23 35 608 0,16 2008-05-15
Huczek Sebastian 4 400 0,02 4 400 0,02 2008-05-15
Śliwiński Paweł 1 877 003 (-1 877 003) 24,86 3 377 003 (-3 377 003) 32,00 2007-08-16
Śliwiński Paweł 3 754 006 (1 777 003) 24,86 (-2,03) 6 754 006 (3 277 003) 32,00 (-1,59) 2007-08-16
Pawliński Maciej 6 731 0,00 (-0,09) 6 731 0,00 (-0,06) 2007-08-14
Śliwiński Paweł 1 977 003 26,89 (0,71) 3 477 003 33,59 (0,64) 2007-05-30
Śliwiński Paweł 1 977 003 (-100 000) 26,18 (-3,49) 3 477 003 (-100 000) 32,95 (-2,82) 2007-05-30
Mrowicki Jacek 1 867 022 25,40 (0,68) 3 367 022 32,53 (0,62) 2007-05-30
Mrowicki Jacek 1 867 022 (-1 867 022) 24,72 3 367 022 (-3 367 022) 31,91 2007-05-30
Mrowicki Jacek 3 734 044 (1 767 022) 24,72 (-3,38) 6 734 044 (3 267 022) 31,91 (-2,76) 2007-05-30
Śliwiński Paweł 2 077 003 29,67 (1,42) 3 577 003 35,77 (1,21) 2007-02-05
Śliwiński Paweł 2 077 003 (1 027 003) 28,25 (-1,74) 3 577 003 (1 027 003) 34,56 (-4,67) 2007-02-05
Mrowicki Jacek 1 967 022 28,10 (1,34) 3 467 022 34,67 (1,18) 2007-02-05
Mrowicki Jacek 1 967 022 (917 022) 26,76 (-3,23) 3 467 022 (917 022) 33,49 (-5,74) 2007-02-05
Pawliński Maciej 6 731 0,09 (0,01) 6 731 0,06 2006-12-21
Pawliński Maciej 6 731 0,08 (-0,11) 6 731 0,06 (-0,04) 2006-12-21
Pawliński Maciej 6 731 (500) 0,19 (0,02) 6 731 (500) 0,10 (0,01) 2006-12-21
Pawliński Maciej 6 231 0,17 6 231 0,09 2006-12-19
Śliwiński Paweł 1 050 000 (-200 000) 29,99 (-20,01) 2 550 000 (-200 000) 39,23 (-10,77) 2006-11-06
Mrowicki Jacek 1 050 000 (-200 000) 29,99 (-20,01) 2 550 000 (-200 000) 39,23 (-10,77) 2006-11-06
Śliwiński Paweł 1 250 000 50,00 (14,29) 2 750 000 50,00 (7,69) 2006-02-13
Śliwiński Paweł 1 250 000 35,71 2 750 000 42,31 2006-02-13
Mrowicki Jacek 1 250 000 50,00 (14,29) 2 750 000 50,00 (7,69) 2006-02-13
Mrowicki Jacek 1 250 000 35,71 2 750 000 42,31 2006-02-13
INC SA zakup akcji własnych 499 300 1,49 499 300 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2021-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-09-30 Split 4:1
2008-04-10 Prawo poboru 1:1
2008-02-21 Split 1:2
2006-12-08 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.