2,5300 zł
3,27% 0,0800 zł
INC S.A. (INC)

Komunikaty spółki - INC

Terminy publikacji raportów okresowych
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
Wyniki finansowe
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
Wyniki finansowe
Rejestracja akcji serii G w KDPW
Rejestracja akcji serii F w KDPW
Informacja na temat realizacji strategii rozwoju Grupy – rozpoczęcie świadczenia usługi depozytariusza przez DM INC
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na WZA
Treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 27 czerwca 2023 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC 3,27% 2,53
2024-02-23 16:35:55

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.