2,3600 zł
5,83% 0,1300 zł
IMS SA (IMS)

Komunikaty spółki - IMS

Asymilacja akcji serii D Spółki
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego
Wyniki finansowe
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2022 roku
Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Zakończenie subskrypcji akcji serii D
Objęcie kolejnych akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 - zmiana wysokości kapitału zakładowego
Objęcie akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 - zmiana wysokości kapitału zakładowego
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku
Wypłata dywidendy
Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki zmian do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2021 rok
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.