2,0700 zł
3,50% 0,0700 zł
IMS SA (IMS)

Komunikaty spółki - IMS

Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku
Wypłata dywidendy
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
Szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2020 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 28 sierpnia 2020 roku
Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok
Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok
Zbycie spółki zależnej
Powołanie nowego członka Zarządu
Informacja o transakcji na akcjach Spółki
Podpisanie istotnej ramowej umowy na instalacje systemów Digital Signage
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.