2,0700 zł
3,50% 0,0700 zł
IMS SA (IMS)

Akcjonariat - IMS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 65 047 858,02 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 31 424 086 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 101 846
Liczba głosów na WZA: 31 424 086 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,52%
Kapitał akcyjny: 628 481,72 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 101 846
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,48%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lichacz Dariusz 6 282 320 (19,99%) 6 282 320 (20,20%) 2016-08-29 -
Kornacki Michał 5 974 784 (19,01%) 5 974 784 (19,21%) 2016-08-29 -
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 (13,47%) 4 233 164 (13,61%) 2018-08-31 SEK, LUG
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 (10,67%) 3 351 559 (10,78%) 2016-08-29 -
Przetacznik Paweł 2 935 019 (9,34%) 2 935 019 (9,44%) 2016-08-29 -
IMS SA 325 000 (1,03%) 325 000 (1,08%) 2020-03-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F2 70 000
0,00
0,02 0,00 33 185 036
663 700,72
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-25
2014-10-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 0
0,00
0,02 3,03 32 373 331
647 466,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 44 500
0,00
0,02 0,00 31 917 331
638 346,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 355 000
0,00
0,02 0,00 33 665 963
673 319,26
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych serie F3 i H 625 300
12 506,00
0,02 0,02 33 890 192
677 803,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-26
podwyższenie kapitału seria G 79 856
0,00
0,02 0,00 33 264 892
665 297,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2014-10-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F1 198 875
0,00
0,02 0,00 33 115 036
662 300,72
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-11
2014-10-20
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-03-08 2 500 000
50 000,00
0,02 0,02 2 500 000
50 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-10
2014-10-20
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-03-08 22 500 000
450 000,00
0,02 0,02 25 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-10
2014-10-20
seria C - subskrypcja prywatna 2008-08-25 1 241 820
4 222 188,00
0,02 3,40 26 241 820
524 836,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-26
2014-10-20
seria D - subskrypcja prywatna 2009-06-17 6 324 341
5 691 906,90
0,02 0,90 32 566 161
651 323,22
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-18
2014-10-20
seria E - Marek Stoliński 2010-06-30 350 000
0,00
0,02 0,00 32 916 161
658 323,22
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-28
2014-10-20
seria F3 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A3 2011-01-04 351 000
0,00
0,02 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F2 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A2 2011-01-04 351 000
0,00
0,02 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A1 2011-01-04 351 000
0,00
0,02 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2011-04-29 5 750 000
0,00
0,02 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2013-01-09 660 000
13 200,00
0,02 0,02 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Internet Media Services SA na IMS SA 2015-06-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-03 -579 229
0,00
0,02 0,00 33 310 963
666 219,26
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-09 -166 064
0,00
0,02 0,00 33 499 899
669 997,98
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-09
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2017-09-26 1 500 000
4 545 000,00
0,02 3,03 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-11-29 -1 627 068
0,00
0,02 0,00 31 872 831
637 456,62
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-01-21 -949 245
0,00
0,02 0,00 31 424 086
628 481,72
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
IMS SA 1 274 245 (325 000) 3,94 (1,01) 1 274 245 (325 000) 4,06 (1,11) 2029-02-27
IMS SA 949 245 (730 000) 2,93 (2,25) 949 245 (730 000) 2,95 (2,27) 2019-12-20
IMS SA 219 245 (4 870) 0,68 (0,02) 219 245 (4 870) 0,68 (0,01) 2019-10-23
IMS SA 214 375 (7 739) 0,66 (0,02) 214 375 (7 739) 0,67 (0,03) 2019-10-18
IMS SA 206 636 (8 486) 0,64 (0,03) 206 636 (8 486) 0,64 (0,02) 2019-10-11
IMS SA 198 150 (7 250) 0,61 (0,02) 198 150 (7 250) 0,62 (0,03) 2019-10-04
IMS SA 190 900 (4 135) 0,59 (0,01) 190 900 (4 135) 0,59 (0,01) 2019-09-27
IMS SA 186 765 (2 350) 0,58 (0,01) 186 765 (2 350) 0,58 (0,01) 2019-09-20
IMS SA 184 415 (2 195) 0,57 (0,01) 184 415 (2 195) 0,57 2019-09-13
IMS SA 182 220 (650) 0,56 182 220 (650) 0,57 (0,01) 2019-09-06
IMS SA 181 570 (1 383) 0,56 181 570 (1 383) 0,56 2019-07-23
IMS SA 180 187 (5 492) 0,56 (0,02) 180 187 (5 492) 0,56 (0,02) 2019-07-19
IMS SA 174 695 (8 454) 0,54 (0,03) 174 695 (8 454) 0,54 (0,02) 2019-07-12
IMS SA 166 241 (3 338) 0,51 (0,01) 166 241 (3 338) 0,52 (0,01) 2019-07-05
IMS SA 162 903 (4 806) 0,50 (0,01) 162 903 (4 806) 0,51 (0,02) 2019-06-28
IMS SA 158 097 (4 008) 0,49 (0,01) 158 097 (4 008) 0,49 (0,01) 2019-06-21
Ogółem 32 373 331 (456 000) 0 32 373 331 (456 000) 0 2019-06-18
IMS SA 154 089 0,48 154 089 0,48 (-0,01) 2019-06-14
IMS SA 154 089 (6 450) 0,48 (0,02) 154 089 (6 450) 0,49 (0,03) 2019-06-14
IMS SA 147 639 (4 420) 0,46 (0,01) 147 639 (4 420) 0,46 (0,01) 2019-06-07
Ogółem 31 917 331 (44 500) 0 31 917 331 (44 500) 0 2019-06-05
IMS SA 143 219 0,45 143 219 0,45 2019-03-14
IMS SA 143 219 (17 705) 0,45 (0,06) 143 219 (17 705) 0,45 (0,05) 2019-03-14
IMS SA 125 514 (7 712) 0,39 (0,02) 125 514 (7 712) 0,40 (0,03) 2019-02-28
IMS SA 117 802 (10 225) 0,37 (0,03) 117 802 (10 225) 0,37 (0,03) 2019-02-21
IMS SA 107 577 (-1 616 270) 0,34 (-4,81) 107 577 (-1 616 270) 0,34 (-5,08) 2019-02-14
IMS SA 1 723 847 (14 263) 5,15 (0,05) 1 723 847 (14 263) 5,42 (0,04) 2019-02-07
IMS SA 1 709 584 (14 862) 5,10 (0,04) 1 709 584 (14 862) 5,38 (0,05) 2019-01-31
IMS SA 1 694 722 (1 589 445) 5,06 (4,73) 1 694 722 (1 589 445) 5,33 (5,00) 2019-01-24
Ogółem 31 872 831 (-1 627 068) 0 31 872 831 (-1 627 068) 0 2019-01-21
IMS SA 105 277 (8 498) 0,33 (0,04) 105 277 (8 498) 0,33 (0,03) 2019-01-21
IMS SA 96 779 0,29 (-0,01) 96 779 0,30 2019-01-21
IMS SA 96 779 (-1 583 580) 0,30 (-4,72) 96 779 (-1 583 580) 0,30 (-4,98) 2019-01-21
IMS SA 1 680 359 (4 702) 5,02 (0,02) 1 680 359 (4 702) 5,28 (0,02) 2019-01-17
IMS SA 1 675 657 (9 100) 5,00 (0,03) 1 675 657 (9 100) 5,26 (0,03) 2019-01-10
IMS SA 1 666 557 (10 127) 4,97 (0,03) 1 666 557 (10 127) 5,23 (0,03) 2019-01-03
IMS SA 1 656 430 (3 952) 4,94 (0,01) 1 656 430 (3 952) 5,20 (0,01) 2018-12-27
IMS SA 1 652 478 (9 770) 4,93 (0,03) 1 652 478 (9 770) 5,19 (0,04) 2018-12-20
IMS SA 1 642 708 (10 860) 4,90 (0,03) 1 642 708 (10 860) 5,15 (0,03) 2018-12-13
IMS SA 1 631 848 (4 780) 4,87 (0,01) 1 631 848 (4 780) 5,12 (0,02) 2018-12-06
IMS SA 1 627 068 (12 120) 4,86 (0,04) 1 627 068 (12 120) 5,10 (0,04) 2018-10-25
IMS SA 1 614 948 (16 771) 4,82 (0,05) 1 614 948 (16 771) 5,06 (0,05) 2018-10-18
IMS SA 1 598 177 (16 685) 4,77 (0,05) 1 598 177 (16 685) 5,01 (0,06) 2018-10-11
IMS SA 1 581 492 (25 117) 4,72 (0,07) 1 581 492 (25 117) 4,95 (0,12) 2018-10-04
IMS SA 1 556 375 (300 000) 4,65 (0,90) 1 556 375 (300 000) 4,83 (0,93) 2018-09-26
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 12,64 (-0,44) 4 233 164 13,29 (0,15) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,08 (0,44) 4 233 164 13,14 (-0,16) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 12,64 (-0,44) 4 233 164 13,30 (0,15) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,08 (-0,20) 4 233 164 13,15 (-0,17) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,28 (0,20) 4 233 164 13,32 (0,17) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,08 (-0,20) 4 233 164 13,15 (-0,18) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,28 (0,20) 4 233 164 13,33 (0,18) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,08 (-0,18) 4 233 164 13,15 (-0,17) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,26 (0,18) 4 233 164 13,32 (0,17) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,08 (-0,18) 4 233 164 13,15 (-0,18) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,26 (0,18) 4 233 164 13,33 (0,17) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,08 (0,44) 4 233 164 13,16 (0,03) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 12,64 (-0,44) 4 233 164 13,13 (-0,01) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,08 4 233 164 13,14 (-0,33) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,08 (0,44) 4 233 164 13,47 (0,22) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 12,64 (-0,44) 4 233 164 13,25 (0,11) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 13,08 4 233 164 13,14 (-0,47) 2018-08-31
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 233 164 (1 603 145) 13,08 (5,23) 4 233 164 (1 603 145) 13,61 (5,45) 2018-08-31
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 488 660 (-1 997 560) 1,46 (-5,96) 488 660 (-1 997 560) 1,52 (-5,98) 2018-08-30
Opera TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 2 630 019 7,85 2 630 019 8,16 2018-07-31
IMS SA 1 256 375 (-6 231) 3,75 (-0,02) 1 256 375 (-6 231) 3,90 (-0,01) 2018-07-27
IMS SA 1 262 606 (18 906) 3,77 (0,06) 1 262 606 (18 906) 3,91 (0,06) 2018-07-20
IMS SA 1 243 700 (19 265) 3,71 (0,05) 1 243 700 (19 265) 3,85 (0,13) 2018-07-16
IMS SA 1 224 435 (664 994) 3,66 (1,99) 1 224 435 (664 994) 3,72 (2,02) 2018-07-06
Noble Funds TFI SA portfele 866 826 2,59 866 826 2,59 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 13 385 0,04 13 385 0,04 2018-06-30
IMS SA 559 441 (5 131) 1,67 (0,02) 559 441 (5 131) 1,70 (0,02) 2018-03-16
IMS SA 554 310 (6 438) 1,65 (0,01) 554 310 (6 438) 1,68 (0,02) 2018-03-09
IMS SA 547 872 (4 340) 1,64 (0,02) 547 872 (4 340) 1,66 (0,03) 2018-03-02
IMS SA 543 532 (-17 945) 1,62 (-0,06) 543 532 (-17 945) 1,63 (-0,07) 2018-02-23
IMS SA 561 477 (361 477) 1,68 (1,08) 561 477 (361 477) 1,70 (1,10) 2017-03-21
Przetacznik Paweł 2 935 019 8,76 (-0,31) 2 935 019 9,10 (-0,01) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,07 2 935 019 9,11 (-0,23) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,07 (0,31) 2 935 019 9,34 (0,15) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 8,76 (-0,31) 2 935 019 9,19 (0,08) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,07 2 935 019 9,11 (-0,33) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,07 (0,31) 2 935 019 9,44 (0,22) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 8,76 (-0,31) 2 935 019 9,22 (0,11) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,07 (0,31) 2 935 019 9,11 (-0,11) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 8,76 (-0,31) 2 935 019 9,22 (0,10) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,07 (-0,14) 2 935 019 9,12 (-0,12) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,21 (0,14) 2 935 019 9,24 (0,12) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,07 (-0,14) 2 935 019 9,12 (-0,12) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,21 (0,14) 2 935 019 9,24 (0,12) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,07 (0,31) 2 935 019 9,12 (0,31) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 8,76 (-0,44) 2 935 019 8,81 (-0,43) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,20 (0,13) 2 935 019 9,24 (0,12) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,07 (0,31) 2 935 019 9,12 (0,03) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 8,76 (-0,44) 2 935 019 9,09 (-0,15) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 9,20 (0,13) 2 935 019 9,24 (0,11) 2016-08-29
Przetacznik Paweł 2 935 019 (-57 581) 9,07 (0,24) 2 935 019 (-57 581) 9,13 (0,20) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,71 (0,30) 6 282 320 19,79 (0,27) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,41 (0,66) 6 282 320 19,52 (0,65) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 18,75 (-0,25) 6 282 320 18,87 (-0,13) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,00 (-0,41) 6 282 320 19,00 (-0,52) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,41 (0,66) 6 282 320 19,52 (0,06) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 18,75 (-0,93) 6 282 320 19,46 (-0,31) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,68 (0,27) 6 282 320 19,77 (0,25) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,41 (0,66) 6 282 320 19,52 (0,04) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 18,75 (-0,93) 6 282 320 19,48 (-0,30) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,68 (0,27) 6 282 320 19,78 (0,24) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,41 (0,66) 6 282 320 19,54 (-0,13) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 18,75 (-0,66) 6 282 320 19,67 (0,17) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,41 6 282 320 19,50 (-0,49) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,41 (0,66) 6 282 320 19,99 (0,26) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 18,75 (-0,66) 6 282 320 19,73 (0,23) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,41 6 282 320 19,50 (-0,70) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,41 (0,66) 6 282 320 20,20 (0,46) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 18,75 (-0,66) 6 282 320 19,74 (0,23) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,41 (-0,30) 6 282 320 19,51 (-0,26) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 19,71 (0,30) 6 282 320 19,77 (0,26) 2016-08-29
Lichacz Dariusz 6 282 320 (-93 757) 19,41 (1,41) 6 282 320 (-93 757) 19,51 (0,51) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 17,84 (-0,62) 5 974 784 18,76 (0,21) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,46 (0,62) 5 974 784 18,55 (-0,23) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 17,84 (-0,62) 5 974 784 18,78 (0,22) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,46 (-0,29) 5 974 784 18,56 (-0,24) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,75 (0,29) 5 974 784 18,80 (0,24) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,46 (-0,29) 5 974 784 18,56 (-0,26) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,75 (0,29) 5 974 784 18,82 (0,26) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,46 (0,62) 5 974 784 18,56 (0,62) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 17,84 (-0,88) 5 974 784 17,94 (-0,86) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,72 (0,26) 5 974 784 18,80 (0,23) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,46 (0,62) 5 974 784 18,57 (0,06) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 17,84 (-0,88) 5 974 784 18,51 (-0,30) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,72 (0,26) 5 974 784 18,81 (0,23) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,46 (0,62) 5 974 784 18,58 (0,06) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 17,84 (-0,62) 5 974 784 18,52 (-0,02) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,46 5 974 784 18,54 (-0,47) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,46 (0,62) 5 974 784 19,01 (0,31) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 17,84 (-0,62) 5 974 784 18,70 (0,15) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 18,46 5 974 784 18,55 (-0,66) 2016-08-29
Kornacki Michał 5 974 784 (504 784) 18,46 (2,13) 5 974 784 (504 784) 19,21 (1,30) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,00 (-0,35) 3 351 559 10,53 (0,12) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 (-0,17) 3 351 559 10,41 (-0,14) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,52 (0,17) 3 351 559 10,55 (0,14) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 (-0,17) 3 351 559 10,41 (-0,15) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,52 (0,17) 3 351 559 10,56 (0,15) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 (0,35) 3 351 559 10,41 (0,41) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,00 (-0,50) 3 351 559 10,00 (-0,55) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,50 (0,15) 3 351 559 10,55 (0,14) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 (0,35) 3 351 559 10,41 (0,03) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,00 (-0,50) 3 351 559 10,38 (-0,17) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,50 (0,15) 3 351 559 10,55 (0,14) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 (0,35) 3 351 559 10,41 (0,02) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,00 (-0,35) 3 351 559 10,39 (-0,01) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 3 351 559 10,40 (-0,02) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 (0,35) 3 351 559 10,42 (-0,07) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,00 (-0,35) 3 351 559 10,49 (0,09) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 3 351 559 10,40 (-0,27) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 (0,35) 3 351 559 10,67 (0,15) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,00 (-0,35) 3 351 559 10,52 (0,11) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 3 351 559 10,41 (-0,37) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 10,35 (0,35) 3 351 559 10,78 (0,72) 2016-08-29
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited 3 351 559 (-475 939) 10,00 (-1,36) 3 351 559 (-475 939) 10,06 (-1,36) 2016-08-20
IMS SA 200 000 (-166 064) 0,60 (-0,49) 200 000 (-166 064) 0,60 (-0,57) 2016-08-10
IMS SA 366 064 (-1 800 000) 1,09 (-5,38) 366 064 (-1 800 000) 1,17 (-5,92) 2016-06-13
Lartiq TFI SA 2 486 220 7,42 2 486 220 7,50 (0,03) 2016-06-10
Lartiq TFI SA 2 486 220 (-22 375 980) 7,42 (-66,80) 2 486 220 7,47 (-0,23) 2016-06-10
Lartiq TFI SA 24 862 200 74,22 2 486 220 7,70 (-0,01) 2016-06-10
Lartiq TFI SA 24 862 200 (22 375 980) 74,22 (66,80) 2 486 220 7,71 2016-06-10
Lartiq TFI SA 2 486 220 7,42 2 486 220 7,71 2016-06-10
Forum X FIZ 14 123 (-2 285 166) 0,04 (-6,79) 14 123 (-2 285 166) 0,05 (-7,25) 2016-06-10
Ogółem 33 499 899 0 33 499 899 0 2016-06-09
Ogółem 33 499 899 (-166 064) 0 33 499 899 (-166 064) 0 2016-06-09
Kornacki Michał ZWZ 5 470 000 (10 481) 16,33 (0,12) 5 470 000 (10 481) 17,91 (1,62) 2016-06-09
IMS SA 2 166 064 (-786 220) 6,47 (-2,30) 2 166 064 (-786 220) 7,09 (-2,28) 2016-06-08
IMS SA 2 952 284 8,77 (0,77) 2 952 284 9,37 (0,37) 2016-02-05
IMS SA 2 952 284 (786 220) 8,00 (1,57) 2 952 284 (786 220) 9,00 (2,19) 2016-02-05
IMS SA 2 166 064 (292 823) 6,43 (0,87) 2 166 064 (292 823) 6,81 (1,22) 2015-12-28
Forum X FIZ 2 299 289 6,83 (0,83) 2 299 289 7,30 (0,30) 2015-12-23
Forum X FIZ 2 299 289 (-1 600 711) 6,00 (-5,58) 2 299 289 (-1 600 711) 7,00 (-4,64) 2015-12-23
IMS SA 1 873 241 (1 707 177) 5,56 (5,07) 1 873 241 (1 707 177) 5,59 (5,09) 2015-12-07
Ogółem 33 665 963 (355 000) 0 33 665 963 (355 000) 0 2015-09-07
IMS SA 166 064 0,49 166 064 0,50 (0,01) 2015-07-24
IMS SA 166 064 (30 095) 0,49 (0,09) 166 064 (30 095) 0,49 (0,09) 2015-07-24
IMS SA 135 969 (25 576) 0,40 (0,07) 135 969 (25 576) 0,40 (0,07) 2015-07-17
IMS SA 110 393 (30 095) 0,33 (0,09) 110 393 (30 095) 0,33 (0,09) 2015-07-10
IMS SA 80 298 (51 091) 0,24 (0,16) 80 298 (51 091) 0,24 (0,16) 2015-07-03
IMS SA 29 207 0,08 (0,08) 29 207 0,08 (0,08) 2015-06-22
Ogółem 33 310 963 (-579 229) 0 33 310 963 (-579 229) 0 2015-06-17
IMS SA 0 0,00 0 0,00 2015-06-17
IMS SA 0 (-393 442) 0,00 (-1,16) 0 (-393 442) 0,00 2015-06-17
Forum X FIZ 3 900 000 11,58 (0,08) 3 900 000 11,64 2015-04-21
Forum X FIZ 3 900 000 11,50 (-0,20) 3 900 000 11,64 (-0,06) 2015-04-21
Forum X FIZ 3 900 000 (-1 100 000) 11,70 (-3,05) 3 900 000 (-1 100 000) 11,70 (-3,22) 2015-04-21
Przetacznik Paweł 2 992 600 8,83 (-0,15) 2 992 600 8,93 (-0,05) 2014-11-13
Przetacznik Paweł 2 992 600 8,98 (0,10) 2 992 600 8,98 (0,05) 2014-11-13
Przetacznik Paweł 2 992 600 8,88 (0,88) 2 992 600 8,93 (0,93) 2014-11-13
Przetacznik Paweł 2 992 600 (12 600) 8,00 (-0,98) 2 992 600 (12 600) 8,00 (-0,98) 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 7,00 2 531 765 7,00 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 7,00 (-0,56) 2 531 765 7,00 (-0,60) 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 7,56 2 531 765 7,60 (-0,24) 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 7,56 (0,09) 2 531 765 7,84 (0,29) 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 7,47 (-0,09) 2 531 765 7,55 (-0,30) 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 7,56 (-0,04) 2 531 765 7,85 (0,25) 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 7,60 (0,60) 2 531 765 7,60 (0,60) 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 7,00 (-0,60) 2 531 765 7,00 (-0,60) 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 7,60 (0,08) 2 531 765 7,60 (0,05) 2014-11-13
Opera FIZ w likwidacji 2 531 765 (-94 735) 7,52 (-0,45) 2 531 765 (-94 735) 7,55 (-0,42) 2014-11-13
Lichacz Dariusz 6 376 077 18,00 (-0,81) 6 376 077 19,00 (-0,03) 2014-11-13
Lichacz Dariusz 6 376 077 18,81 (-0,33) 6 376 077 19,03 (-0,11) 2014-11-13
Lichacz Dariusz 6 376 077 19,14 (0,21) 6 376 077 19,14 (0,11) 2014-11-13
Lichacz Dariusz 6 376 077 18,93 (0,93) 6 376 077 19,03 (0,03) 2014-11-13
Lichacz Dariusz 6 376 077 (18 577) 18,00 (-1,31) 6 376 077 (18 577) 19,00 (-0,31) 2014-11-13
Kornacki Michał 5 459 519 16,21 (0,21) 5 459 519 16,29 (0,29) 2014-11-13
Kornacki Michał 5 459 519 16,00 5 459 519 16,00 2014-11-13
Kornacki Michał 5 459 519 16,00 (-0,10) 5 459 519 16,00 (-0,29) 2014-11-13
Kornacki Michał 5 459 519 16,10 (-0,28) 5 459 519 16,29 (-0,09) 2014-11-13
Kornacki Michał 5 459 519 (35 850) 16,38 (-0,09) 5 459 519 (35 850) 16,38 (-0,09) 2014-11-13
Forum X FIZ 5 000 000 14,75 5 000 000 14,92 2014-11-13
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Wiesław Rozłucki 3 827 498 11,36 (0,36) 3 827 498 11,42 (0,42) 2014-11-13
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Wiesław Rozłucki 3 827 498 11,00 (-0,29) 3 827 498 11,00 (-0,42) 2014-11-13
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Wiesław Rozłucki 3 827 498 11,29 (-0,20) 3 827 498 11,42 (-0,07) 2014-11-13
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Wiesław Rozłucki 3 827 498 (44 674) 11,49 3 827 498 (44 674) 11,49 2014-11-13
IMS SA 393 442 (205 408) 1,16 (0,60) 393 442 (205 408) 0,00 (-0,56) 2014-10-21
Ogółem 33 890 192 (625 300) 0 33 890 192 (625 300) 0 2014-08-26
IMS SA 188 034 (9 796) 0,56 (0,03) 188 034 (9 796) 0,56 (0,03) 2014-06-26
IMS SA 178 238 0,53 178 238 0,53 2014-06-23
Ogółem 33 264 892 (79 856) 0 33 264 892 (79 856) 0 2014-05-07
Bajołek Krzysztof poprzez Forum X FIZ, Invest PBB sp. z o.o. SKA 5 923 282 17,00 (-0,80) 5 923 282 17,00 (-0,80) 2014-01-03
Bajołek Krzysztof poprzez Forum X FIZ, Invest PBB sp. z o.o. SKA 5 923 282 17,80 (0,80) 5 923 282 17,80 (0,80) 2014-01-03
Bajołek Krzysztof poprzez Forum X FIZ, Invest PBB sp. z o.o. SKA 5 923 282 17,00 (-0,88) 5 923 282 17,00 (-0,88) 2014-01-03
Ogółem 33 185 036 (70 000) 0 33 185 036 (70 000) 0 2013-11-25
Ogółem 33 115 036 (198 875) 0 33 115 036 (198 875) 0 2012-12-11
Kornacki Michał 5 423 669 16,47 (0,10) 5 423 669 16,47 (0,10) 2012-10-26
Kornacki Michał 5 423 669 16,37 (0,03) 5 423 669 16,37 (0,03) 2012-10-26
Kornacki Michał 5 423 669 16,34 (0,04) 5 423 669 16,34 (0,04) 2012-10-26
Kornacki Michał 5 423 669 (423 669) 16,30 (1,11) 5 423 669 (423 669) 16,30 (1,11) 2012-10-26
Święch Paweł 794 000 2,41 (0,02) 794 000 2,41 (0,02) 2012-08-14
Święch Paweł 794 000 2,39 794 000 2,39 2012-08-14
Święch Paweł 794 000 2,39 (0,01) 794 000 2,39 (0,01) 2012-08-14
Święch Paweł 794 000 2,38 (0,38) 794 000 2,38 (0,38) 2012-08-14
Święch Paweł 794 000 (-6 000) 2,00 (-0,43) 794 000 (-6 000) 2,00 (-0,43) 2012-08-14
Świderski Przemysław wraz z Anną Świderską 1 261 900 3,81 (0,01) 1 261 900 3,81 (0,01) 2012-08-14
Świderski Przemysław wraz z Anną Świderską 1 261 900 3,80 (0,01) 1 261 900 3,80 (0,01) 2012-08-14
Świderski Przemysław wraz z Anną Świderską 1 261 900 3,79 (0,80) 1 261 900 3,79 (0,80) 2012-08-14
Świderski Przemysław wraz z Anną Świderską 1 261 900 2,99 (-0,84) 1 261 900 2,99 (-0,84) 2012-08-14
Świderski Przemysław wraz z Anną Świderską 1 261 900 (1 900) 3,83 (0,01) 1 261 900 (1 900) 3,83 (0,01) 2012-08-14
Grendziński Wojciech 11 415 0,00 (-0,03) 11 415 0,00 (-0,03) 2012-08-14
Grendziński Wojciech 11 415 0,03 11 415 0,03 2012-08-14
Grendziński Wojciech 11 415 0,03 11 415 0,03 2012-08-14
Grendziński Wojciech 11 415 0,03 11 415 0,03 2012-08-14
Grendziński Wojciech 11 415 0,03 11 415 0,03 2012-08-14
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Amornrat Bovorntanasarn, Michał Czeszejko-Sochacki 3 782 824 11,49 (0,07) 3 782 824 11,49 (0,07) 2012-08-14
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Amornrat Bovorntanasarn, Michał Czeszejko-Sochacki 3 782 824 11,42 (0,03) 3 782 824 11,42 (0,03) 2012-08-14
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Amornrat Bovorntanasarn, Michał Czeszejko-Sochacki 3 782 824 11,39 (0,02) 3 782 824 11,39 (0,02) 2012-08-14
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Amornrat Bovorntanasarn, Michał Czeszejko-Sochacki 3 782 824 (-19 225) 11,37 (-0,18) 3 782 824 (-19 225) 11,37 (-0,18) 2012-08-14
Bielawski Piotr 44 100 0,13 4 100 0,01 2012-08-14
Bielawski Piotr 44 100 0,13 4 100 0,01 2012-08-14
Bielawski Piotr 44 100 0,13 4 100 0,01 2012-08-14
Bielawski Piotr 44 100 0,13 (0,13) 4 100 0,01 (0,01) 2012-08-14
Bielawski Piotr 44 100 (9 100) 0,00 (-0,10) 4 100 (-30 900) 0,00 (-0,10) 2012-08-14
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Amornrat Bovorntanasarn, Michał Czeszejko-Sochacki 3 802 049 (-39 201) 11,55 (-0,11) 3 802 049 (-39 201) 11,55 (-0,11) 2012-03-31
Święch Paweł 800 000 2,43 800 000 2,43 2011-12-07
Świderski Przemysław wraz z Anną Świderską 1 260 000 3,82 1 260 000 3,82 2011-12-07
Rozłucki Wiesław 200 000 0,60 200 000 0,60 2011-12-07
Rozłucki Wiesław 200 000 0,60 200 000 0,60 2011-12-07
Rozłucki Wiesław 200 000 0,60 200 000 0,60 2011-12-07
Rozłucki Wiesław 200 000 0,60 (0,60) 200 000 0,60 (0,60) 2011-12-07
Rozłucki Wiesław 200 000 0,00 200 000 0,00 2011-12-07
Przetacznik Paweł 2 980 000 8,98 (0,03) 2 980 000 8,98 (0,03) 2011-12-07
Przetacznik Paweł 2 980 000 8,95 (-0,10) 2 980 000 8,95 (-0,10) 2011-12-07
Przetacznik Paweł 2 980 000 9,05 (0,06) 2 980 000 9,05 (0,06) 2011-12-07
Przetacznik Paweł 2 980 000 8,99 2 980 000 8,99 2011-12-07
Opera FIZ w likwidacji 2 626 500 7,97 (0,04) 2 626 500 7,97 (0,04) 2011-12-07
Opera FIZ w likwidacji 2 626 500 7,93 (0,02) 2 626 500 7,93 (0,02) 2011-12-07
Opera FIZ w likwidacji 2 626 500 7,91 (0,02) 2 626 500 7,91 (0,02) 2011-12-07
Opera FIZ w likwidacji 2 626 500 7,89 2 626 500 7,89 2011-12-07
Lichacz Dariusz 6 357 500 19,31 (0,12) 6 357 500 19,31 (0,12) 2011-12-07
Lichacz Dariusz 6 357 500 19,19 (0,04) 6 357 500 19,19 (0,04) 2011-12-07
Lichacz Dariusz 6 357 500 19,15 (0,04) 6 357 500 19,15 (0,04) 2011-12-07
Lichacz Dariusz 6 357 500 19,11 6 357 500 19,11 2011-12-07
Kornacki Michał 5 000 000 15,19 5 000 000 15,19 2011-12-07
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Amornrat Bovorntanasarn, Michał Czeszejko-Sochacki 3 841 250 (306 250) 11,66 (0,93) 3 841 250 (306 250) 11,66 (0,93) 2011-12-07
Czeszejko-Sochacki Artur poprzez Cacheman Limited, Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o., Amornrat Bovorntanasarn, Michał Czeszejko-Sochacki 3 535 000 10,73 3 535 000 10,73 2011-12-07
Bielawski Piotr 35 000 0,10 35 000 0,10 2011-12-07
Bajołek Krzysztof poprzez Forum X FIZ, Invest PBB sp. z o.o. SKA 5 923 282 17,88 (0,04) 5 923 282 17,88 (0,04) 2011-12-07
Bajołek Krzysztof poprzez Forum X FIZ, Invest PBB sp. z o.o. SKA 5 923 282 (1 002 941) 17,84 (2,90) 5 923 282 (1 002 941) 17,84 (2,90) 2011-12-07
Bajołek Krzysztof poprzez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X 4 920 341 (-1 002 941) 14,94 (-3,05) 4 920 341 (-1 002 941) 14,94 (-3,05) 2011-12-07
Bajołek Krzysztof poprzez Forum X FIZ, Invest PBB sp. z o.o. SKA 5 923 282 17,99 5 923 282 17,99 2011-12-07
Ogółem 32 916 161 0 32 916 161 0 2010-09-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2020-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2019-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2018-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2018-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2016-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2015-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2014-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2013-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2013-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.