27,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Helio SA (HEL)

Komunikaty spółki - HELIO

Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał roku obrotowego 2023/2024
Otrzymanie pisma procesowego modyfikującego pozew o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale roku obrotowego 2023/2024
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w dniu 19 grudnia 2023 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19.12.2023 r.
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
Informacja nt. zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.