9,3000 zł
-3,12% -0,3000 zł
Helio SA (HEL)

Komunikaty spółki - HELIO

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2019/2020
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wyniki finansowe
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2019/2020
Zmiana nazwiska członka Rady Nadzorczej
Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A. w II terminie
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A.
Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących
Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.