8,8500 zł
-3,28% -0,3000 zł
Helio SA (HEL)

Komunikaty spółki - HELIO

Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2018/2019
Wyniki finansowe
Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2018/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zmiany osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w składzie Komitetu Audytu
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wyniki finansowe
Odpis aktualizujący przeterminowane należności
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.