1,4700 zł
-1,72% -0,0258 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Akcjonariat - GIGROUP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 96 658 215,36 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 65 753 888 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 667 895
Liczba głosów na WZA: 65 753 888 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,27%
Kapitał akcyjny: 6 575 388,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 667 895
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,73%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
GI International s.r.l. 57 073 927 (86,79%) 57 073 927 (86,79%) 2021-12-21 -
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 3 593 968 (5,46%) 3 593 968 (5,46%) 2017-06-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria R, U i W 495 815
0,10 65 590 638
6 559 063,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria R, U i W 30 900
0,10 65 559 638
6 555 963,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Y 163 250
0,10 65 753 888
6 575 388,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-19
seria A - akcje założycielskie 2000-12-12 1 955
195 500,00
100,00 100,00 1 955
195 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-14
2012-05-24
seria B - subskrypcja prywatna 2002-02-15 5 865
100,00 7 820
782 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-11-14
2012-05-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2005-02-07 -1 955
100,00 5 865
586 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-15
seria C - subskrypcja prywatna 2006-08-30 16 655
100,00 22 520
2 252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-20
2012-05-24
split 1:1000 2007-01-19
0,10 22 520 000
2 252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-09
seria D - subskrypcja prywatna 2007-07-31 100 000
0,10 22 620 000
2 262 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-06
2012-05-24
seria E - subskrypcja prywatna 2007-10-01 100 000
0,10 22 720 000
2 272 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-21
2012-05-24
seria F - ProLogics UK LLP 2008-04-22 7 406 860
0,10 30 126 860
3 012 686,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-10
2012-05-24
seria G - ProLogics UK LLP 2009-02-16 2 258 990
0,10 32 385 850
3 238 585,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-22
2012-05-24
seria H - ProLogics UK LLP 2009-10-30 9 316 000
0,10 41 701 850
4 170 185,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-13
2012-05-24
seria I - subskrypcja prywatna 2010-03-03 9 909 910
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2010-10-28 1 128 265
0,10 42 830 115
4 283 011,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-26
2012-05-24
seria L - subskrypcja publiczna 2011-02-22 5 117 881
0,10 47 947 996
4 794 799,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-04-17
2012-04-26
2012-05-24
seria N - Balibon Investments S. a r. l. za warranty subskrypcyjne serii A 2013-03-13 12 000 000
105 000 000,00
0,10 8,75 59 947 996
5 994 799,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-12
2013-04-30
seria P - subskrypcja prywatna 2014-06-27 91 511
9 151,10
0,10 0,10 60 039 507
6 003 950,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-02
2014-10-14
seria R - subskrypcja prywatna warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-27 219 000
21 900,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2014-10-20 5 000 000
82 500 000,00
0,10 16,50 65 039 507
6 503 950,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-13
2014-11-26
seria U - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2015-06-22 273 000
27 300,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - oferta menedżerska 2015-06-22 55 316
5 531,60
0,10 0,10 65 094 823
6 509 482,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-06
2015-09-08
seria W - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2016-06-27 123 042
12 304,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2017-07-13 1 896 187
20 535 705,21
0,10 10,83
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Y - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F 2018-06-29 291 000
436 500,00
0,10 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria ZB - prawo poboru 1:1 2019-11-12 65 753 888
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria ZA - subskrypcja prywatna 2019-11-12 35 714 285
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Z - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2019-11-12 62 500 000
6 250 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2020-11-27 28 205 128
10 999 999,92
0,10 0,39
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2021-07-22 76 733 945
111 264 220,25
0,10 1,45
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Work Service SA na GI Group Poland SA 2021-10-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-15
wycofanie akcji z obrotu 2022-01-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2022-03-29 98 630 832
143 014 706,40
0,10 1,45
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
GI International s.r.l. 49 425 789 (16 164 779) 75,17 (24,44) 49 425 789 (16 164 779) 75,17 (24,44) 2021-05-14
WorkSource Investments s.a.r.l. podmiot zależny od GI International s.r.l. 0 (-13 714 286) 0,00 (-20,00) 0 (-13 714 286) 0,00 (-20,00) 2020-10-19
GI International s.r.l. 33 261 010 50,73 (0,15) 33 261 010 50,73 (0,15) 2020-10-16
GI International s.r.l. 33 261 010 (13 714 786) 50,58 (20,77) 33 261 010 (13 714 786) 50,58 (20,77) 2020-10-16
Misiak Tomasz 3 156 827 (-159 613) 4,82 (-0,24) 3 156 827 (-159 613) 4,82 (-0,24) 2020-10-02
WorkSource Investments s.a.r.l. podmiot zależny od GI International s.r.l. 13 714 286 20,00 (-1,08) 13 714 286 20,00 (-1,08) 2020-08-24
ProLogics LLP 0 (-10 466 200) 0,00 (-15,96) 0 (-10 466 200) 0,00 (-15,96) 2020-08-20
Misiak Tomasz 3 316 440 (-6 237 521) 5,06 (-9,51) 3 316 440 (-6 237 521) 5,06 (-9,51) 2020-08-20
Hanczarek Tomasz 3 255 000 (-81 420) 4,96 (-0,13) 3 255 000 (-81 420) 4,96 (-0,13) 2020-08-20
GI International s.r.l. 19 546 224 29,81 19 546 224 29,81 2020-08-20
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 2 687 266 (-3 631 734) 4,10 (-5,54) 2 687 266 (-3 631 734) 4,10 (-5,54) 2020-08-05
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 6 319 000 (-751 000) 9,64 (-1,14) 6 319 000 (-751 000) 9,64 (-1,14) 2020-08-03
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 7 070 000 (-5 217 776) 10,78 (-7,96) 7 070 000 (-5 217 776) 10,78 (-7,96) 2020-07-27
MetLife PTE SA portfel 3 082 639 (-202 250) 4,70 (-0,31) 3 082 639 (-202 250) 4,70 (-0,31) 2019-11-21
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 12 287 776 (727 776) 18,74 (1,11) 12 287 776 (727 776) 18,74 (1,11) 2019-11-12
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 11 560 000 (65 186) 17,63 (0,10) 11 560 000 (65 186) 17,63 (0,10) 2019-10-08
Central Fund of Immovables sp. z o.o. ZWZ 11 494 814 (485 614) 17,53 (0,75) 11 494 814 (485 614) 17,53 (0,75) 2019-06-25
Misiak Tomasz NWZ 9 553 961 14,57 9 553 961 14,57 2019-05-07
Misiak Tomasz NWZ 9 553 961 (6 600) 14,57 (-0,11) 9 553 961 (6 600) 14,57 (-0,11) 2019-05-07
Hanczarek Tomasz NWZ 3 336 420 5,09 3 336 420 5,09 2019-05-07
Hanczarek Tomasz NWZ 3 336 420 (81 420) 5,09 (0,09) 3 336 420 (81 420) 5,09 (0,09) 2019-05-07
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 11 009 200 16,78 (-0,01) 11 009 200 16,78 (-0,01) 2019-05-02
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 11 009 200 (1 266 995) 16,79 (1,94) 11 009 200 (1 266 995) 16,79 (1,94) 2019-05-02
ProLogics LLP 10 466 200 15,96 10 466 200 15,96 2019-04-30
ProLogics LLP 10 466 200 (-8 955 421) 15,96 (-16,38) 10 466 200 (-8 955 421) 15,96 (-16,38) 2019-04-30
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 9 742 205 14,85 (-0,13) 9 742 205 14,85 (-0,13) 2019-02-26
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 9 742 205 (100 705) 14,98 (0,16) 9 742 205 (100 705) 14,98 (0,16) 2019-02-26
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 9 641 500 (1 431 500) 14,82 (2,20) 9 641 500 (1 431 500) 14,82 (2,20) 2019-01-30
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 8 210 000 (1 380 500) 12,62 (2,12) 8 210 000 (1 380 500) 12,62 (2,12) 2019-01-15
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 6 829 500 (747 100) 10,50 (1,15) 6 829 500 (747 100) 10,50 (1,15) 2019-01-10
MetLife PTE SA portfel 3 284 889 (-3 148 837) 5,01 (-4,88) 3 284 889 (-3 148 837) 5,01 (-4,88) 2019-01-01
MetLife PTE SA portfel 6 433 726 9,89 (0,08) 6 433 726 9,89 (0,08) 2018-12-31
MetLife PTE SA portfel 6 433 726 9,81 6 433 726 9,81 2018-12-31
MetLife PTE SA portfel 6 433 726 (-1 274) 9,81 (-0,08) 6 433 726 (-1 274) 9,81 (-0,08) 2018-12-31
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 6 082 400 (1 897 533) 9,35 (2,92) 6 082 400 (1 897 533) 9,35 (2,92) 2018-12-14
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 4 184 867 6,43 4 184 867 6,43 2018-11-02
Citigroup Global Markets Ltd. 3 235 000 (-1 345 497) 4,97 (-2,07) 3 235 000 (-1 345 497) 4,97 (-2,07) 2018-10-30
Franklin Resources, Inc. przez Templeton AM oraz Franklin Templeton IM 3 220 354 (-313 581) 4,95 (-0,05) 3 220 354 (-313 581) 4,95 (-0,05) 2018-07-30
Quercus TFI SA portfele 317 628 0,49 317 628 0,49 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 17 802 0,03 17 802 0,03 2018-06-30
Misiak Tomasz ZWZ 9 547 361 14,68 (0,12) 9 547 361 14,68 (0,12) 2018-06-29
Misiak Tomasz ZWZ 9 547 361 (12 500) 14,56 (-0,10) 9 547 361 (12 500) 14,56 (-0,10) 2018-06-29
Citigroup Global Markets Ltd. 4 580 497 7,04 4 580 497 7,04 2018-05-18
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 3 593 968 5,53 (0,05) 3 593 968 5,53 (0,05) 2017-06-01
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 3 593 968 5,48 3 593 968 5,48 2017-06-01
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 3 593 968 5,48 3 593 968 5,48 2017-06-01
MetLife PTE SA portfel 6 435 000 (3 180 257) 9,89 (4,89) 6 435 000 (3 180 257) 9,89 (4,89) 2016-12-31
Templeton Asset Management Ltd. wykazywany wraz z podmiotem dominującym Franklin Resources, Inc. 0 (-2 690 921) 0,00 (-4,14) 0 (-2 690 921) 0,00 (-4,14) 2016-04-26
Franklin Resources, Inc. przez Templeton AM oraz Franklin Templeton IM 3 533 935 5,00 3 533 935 5,00 2016-04-26
Templeton Asset Management Ltd. 2 690 921 (-650 764) 4,14 (-0,99) 2 690 921 (-650 764) 4,14 (-0,99) 2016-03-31
MetLife PTE SA 3 254 743 5,00 3 254 743 5,00 2015-12-31
Hanczarek Tomasz 3 255 000 5,00 (0,04) 3 255 000 5,00 (0,04) 2015-12-31
Hanczarek Tomasz 3 255 000 (-111 390) 4,96 (-0,21) 3 255 000 (-111 390) 4,96 (-0,21) 2015-12-31
Templeton Asset Management Ltd. 3 341 685 5,13 3 341 685 5,13 2015-12-04
WorkSource Investments s.a.r.l. WZA 13 714 286 21,08 (0,17) 13 714 286 21,08 (0,17) 2015-06-22
WorkSource Investments s.a.r.l. WZA 13 714 286 20,91 (-0,01) 13 714 286 20,91 (-0,01) 2015-06-22
WorkSource Investments s.a.r.l. WZA 13 714 286 20,92 13 714 286 20,92 2015-06-22
Misiak Tomasz 9 534 861 (3 034 861) 14,66 (4,67) 9 534 861 (3 034 861) 14,66 (4,67) 2015-04-01
Mandzios Pawlos 0 (-3 310 284) 0,00 (-5,08) 0 (-3 310 284) 0,00 (-5,08) 2015-04-01
Mizyak Investment Fund Ltd. 0 (-7 274 070) 0,00 (-11,18) 0 (-7 274 070) 0,00 (-11,18) 2014-12-29
Misiak Tomasz 6 500 000 9,99 6 500 000 9,99 2014-12-29
Mandzios Pawlos 3 310 284 5,08 3 310 284 5,08 2014-12-29
Hanczarek Tomasz 3 366 390 (3 362 390) 5,17 (5,17) 3 366 390 (3 362 390) 5,17 (5,17) 2014-12-29
Mizyak Investment Fund Ltd. 7 274 070 (-825 000) 11,18 (-2,33) 7 274 070 (-825 000) 11,18 (-2,33) 2014-12-02
MetLife PTE SA 3 254 743 5,00 3 254 743 5,00 2014-10-20
MetLife OFE 3 001 976 5,00 (0,39) 3 001 976 5,00 (0,39) 2014-10-20
MetLife OFE 3 001 976 4,61 3 001 976 4,61 2014-10-20
ProLogics LLP 19 421 621 32,34 (2,48) 19 421 621 32,34 (2,48) 2014-09-03
ProLogics LLP 19 421 621 (907 000) 29,86 (1,40) 19 421 621 (907 000) 29,86 (1,40) 2014-09-03
ProLogics LLP 18 514 621 28,46 (0,23) 18 514 621 28,46 (0,23) 2014-09-03
ProLogics LLP 18 514 621 (-467 229) 28,23 (-3,43) 18 514 621 (-467 229) 28,23 (-3,43) 2014-09-03
Mizyak Investment Fund Ltd. 8 099 070 13,51 (1,06) 8 099 070 13,51 (1,06) 2013-12-27
Mizyak Investment Fund Ltd. 8 099 070 (2 975 140) 12,45 (3,91) 8 099 070 (2 975 140) 12,45 (3,91) 2013-12-27
Mizyak Investment Fund Ltd. 5 123 930 8,54 5 123 930 8,54 2013-10-22
Doyon Holdings Ltd. 3 074 465 5,12 (0,40) 3 074 465 5,12 (0,40) 2013-10-22
Doyon Holdings Ltd. 3 074 465 4,72 3 074 465 4,72 2013-10-22
HMS Best Management Idea LTI sp. z o.o. SKA porozumienie 1 588 015 (-6 144 184) 2,64 (-13,48) 1 588 015 (-6 144 184) 2,64 (-13,48) 2013-10-16
Real Estate THM sp. z o.o. SKA porozumienie 779 232 (-3 074 465) 1,29 (-5,13) 779 232 (-3 074 465) 1,29 (-5,13) 2013-10-15
Real Estate THM sp. z o.o. SKA porozumienie 3 853 697 6,42 3 853 697 6,42 2013-10-15
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 0 (-4 513 717) 0,00 (-9,32) 0 (-4 513 717) 0,00 (-9,32) 2012-08-14
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 4 513 717 (12 339) 9,32 (0,03) 4 513 717 (12 339) 9,32 (0,03) 2012-08-13
Hanczarek Tomasz 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-06-30
Hanczarek Tomasz 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-06-30
Hanczarek Tomasz 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-06-30
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 4 501 378 (-845 000) 9,29 (-1,74) 4 501 378 (-845 000) 9,29 (-1,74) 2012-06-18
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 5 346 378 11,03 5 346 378 11,03 2012-05-07
Rochman Dariusz 150 000 0,25 (0,25) 150 000 0,25 (0,25) 2012-03-31
Rochman Dariusz 150 000 0,00 (-0,31) 150 000 0,00 (-0,31) 2012-03-31
Rochman Dariusz 150 000 0,31 150 000 0,31 2012-03-31
IDM Capital SA 3 525 000 5,88 (0,88) 3 525 000 5,88 (0,88) 2012-03-31
IDM Capital SA 3 525 000 5,00 (-2,35) 3 525 000 5,00 (-2,35) 2012-03-31
IDM Capital SA 3 525 000 (-4 969 279) 7,35 (-10,19) 3 525 000 (-4 969 279) 7,35 (-10,19) 2012-03-31
HMS Real Estate Idea LTI sp. z o.o. SKA 0 (-3 835 000) 0,00 (-7,91) 0 (-3 835 000) 0,00 (-7,91) 2012-03-31
HMS Cash Point Idea LTI sp. z o.o. SKA 0 (-3 825 000) 0,00 (-7,89) 0 (-3 825 000) 0,00 (-7,89) 2012-03-31
HMS Best Plan Idea LTI sp. z o.o. SKA 0 (-3 835 000) 0,00 (-6,57) 0 (-3 835 000) 0,00 (-6,57) 2012-03-31
HMS Best Management Idea LTI sp. z o.o. SKA 7 732 199 16,12 (3,23) 7 732 199 16,12 (3,23) 2012-03-31
HMS Best Management Idea LTI sp. z o.o. SKA 7 732 199 (3 897 199) 12,89 (6,32) 7 732 199 (3 897 199) 12,89 (6,32) 2012-03-31
Ambrozowicz, Piotr Wojciech 100 000 0,20 (0,04) 100 000 0,20 (0,04) 2012-03-31
Ambrozowicz, Piotr Wojciech 100 000 0,16 (0,16) 100 000 0,16 (0,16) 2012-03-31
Ambrozowicz, Piotr Wojciech 100 000 0,00 100 000 0,00 2012-03-31
ProLogics LLP 18 981 850 31,66 (-7,92) 18 981 850 31,66 (-7,92) 2011-11-17
ProLogics LLP 18 981 850 39,58 18 981 850 39,58 2011-11-17
IDM Capital SA 8 494 279 17,54 8 494 279 17,54 2011-11-17
HMS Real Estate Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 835 000 7,91 3 835 000 7,91 2011-11-17
HMS Cash Point Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 825 000 7,89 3 825 000 7,89 2011-11-17
HMS Best Plan Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 835 000 6,57 3 835 000 6,57 2011-11-17
HMS Best Management Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 835 000 6,57 3 835 000 6,57 2011-11-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-11-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.