1,1960 zł
-0,33% -0,0040 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Akcjonariat - GIGROUP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 78 641 650,048 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 65 753 888 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 019 757
Liczba głosów na WZA: 65 753 888 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,63%
Kapitał akcyjny: 6 575 388,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 019 757
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,37%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
GI International s.r.l. 49 425 789 (75,17%) 49 425 789 (75,17%) 2021-05-14 -
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 3 593 968 (5,47%) 3 593 968 (5,47%) 2017-06-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria R, U i W 495 815
0,10 65 590 638
6 559 063,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria R, U i W 30 900
0,10 65 559 638
6 555 963,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Y 163 250
0,10 65 753 888
6 575 388,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-19
seria A - akcje założycielskie 2000-12-12 1 955
195 500,00
100,00 100,00 1 955
195 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-14
2012-05-24
seria B - subskrypcja prywatna 2002-02-15 5 865
100,00 7 820
782 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-11-14
2012-05-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2005-02-07 -1 955
100,00 5 865
586 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-15
seria C - subskrypcja prywatna 2006-08-30 16 655
100,00 22 520
2 252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-20
2012-05-24
split 1:1000 2007-01-19
0,10 22 520 000
2 252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-09
seria D - subskrypcja prywatna 2007-07-31 100 000
0,10 22 620 000
2 262 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-06
2012-05-24
seria E - subskrypcja prywatna 2007-10-01 100 000
0,10 22 720 000
2 272 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-21
2012-05-24
seria F - ProLogics UK LLP 2008-04-22 7 406 860
0,10 30 126 860
3 012 686,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-10
2012-05-24
seria G - ProLogics UK LLP 2009-02-16 2 258 990
0,10 32 385 850
3 238 585,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-22
2012-05-24
seria H - ProLogics UK LLP 2009-10-30 9 316 000
0,10 41 701 850
4 170 185,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-13
2012-05-24
seria I - subskrypcja prywatna 2010-03-03 9 909 910
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2010-10-28 1 128 265
0,10 42 830 115
4 283 011,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-26
2012-05-24
seria L - subskrypcja publiczna 2011-02-22 5 117 881
0,10 47 947 996
4 794 799,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-04-17
2012-04-26
2012-05-24
seria N - Balibon Investments S. a r. l. za warranty subskrypcyjne serii A 2013-03-13 12 000 000
105 000 000,00
0,10 8,75 59 947 996
5 994 799,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-12
2013-04-30
seria R - subskrypcja prywatna warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-27 219 000
21 900,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2014-06-27 91 511
9 151,10
0,10 0,10 60 039 507
6 003 950,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-02
2014-10-14
seria S - subskrypcja prywatna 2014-10-20 5 000 000
82 500 000,00
0,10 16,50 65 039 507
6 503 950,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-13
2014-11-26
seria T - oferta menedżerska 2015-06-22 55 316
5 531,60
0,10 0,10 65 094 823
6 509 482,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-06
2015-09-08
seria U - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2015-06-22 273 000
27 300,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria W - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2016-06-27 123 042
12 304,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2017-07-13 1 896 187
20 535 705,21
0,10 10,83
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Y - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F 2018-06-29 291 000
436 500,00
0,10 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria ZB - prawo poboru 1:1 2019-11-12 65 753 888
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria ZA - subskrypcja prywatna 2019-11-12 35 714 285
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Z - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2019-11-12 62 500 000
6 250 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2020-11-27 28 205 128
10 999 999,92
0,10 0,39
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2021-07-22 76 733 945
111 264 220,25
0,10 1,45
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Work Service SA na GI Group Poland SA 2021-10-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
WorkSource Investments s.a.r.l. podmiot zależny od GI International s.r.l. 0 (-13 714 286) 0,00 (-20,00) 0 (-13 714 286) 0,00 (-20,00) 2020-10-19
GI International s.r.l. 33 261 010 50,73 (0,15) 33 261 010 50,73 (0,15) 2020-10-16
GI International s.r.l. 33 261 010 (13 714 786) 50,58 (20,77) 33 261 010 (13 714 786) 50,58 (20,77) 2020-10-16
Misiak Tomasz 3 156 827 (-159 613) 4,82 (-0,24) 3 156 827 (-159 613) 4,82 (-0,24) 2020-10-02
WorkSource Investments s.a.r.l. podmiot zależny od GI International s.r.l. 13 714 286 20,00 (-1,08) 13 714 286 20,00 (-1,08) 2020-08-24
ProLogics LLP 0 (-10 466 200) 0,00 (-15,96) 0 (-10 466 200) 0,00 (-15,96) 2020-08-20
Misiak Tomasz 3 316 440 (-6 237 521) 5,06 (-9,51) 3 316 440 (-6 237 521) 5,06 (-9,51) 2020-08-20
Hanczarek Tomasz 3 255 000 (-81 420) 4,96 (-0,13) 3 255 000 (-81 420) 4,96 (-0,13) 2020-08-20
GI International s.r.l. 19 546 224 29,81 19 546 224 29,81 2020-08-20
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 2 687 266 (-3 631 734) 4,10 (-5,54) 2 687 266 (-3 631 734) 4,10 (-5,54) 2020-08-05
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 6 319 000 (-751 000) 9,64 (-1,14) 6 319 000 (-751 000) 9,64 (-1,14) 2020-08-03
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 7 070 000 (-5 217 776) 10,78 (-7,96) 7 070 000 (-5 217 776) 10,78 (-7,96) 2020-07-27
MetLife PTE SA portfel 3 082 639 (-202 250) 4,70 (-0,31) 3 082 639 (-202 250) 4,70 (-0,31) 2019-11-21
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 12 287 776 (727 776) 18,74 (1,11) 12 287 776 (727 776) 18,74 (1,11) 2019-11-12
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 11 560 000 (65 186) 17,63 (0,10) 11 560 000 (65 186) 17,63 (0,10) 2019-10-08
Central Fund of Immovables sp. z o.o. ZWZ 11 494 814 (485 614) 17,53 (0,75) 11 494 814 (485 614) 17,53 (0,75) 2019-06-25
Misiak Tomasz NWZ 9 553 961 14,57 9 553 961 14,57 2019-05-07
Misiak Tomasz NWZ 9 553 961 (6 600) 14,57 (-0,11) 9 553 961 (6 600) 14,57 (-0,11) 2019-05-07
Hanczarek Tomasz NWZ 3 336 420 5,09 3 336 420 5,09 2019-05-07
Hanczarek Tomasz NWZ 3 336 420 (81 420) 5,09 (0,09) 3 336 420 (81 420) 5,09 (0,09) 2019-05-07
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 11 009 200 16,78 (-0,01) 11 009 200 16,78 (-0,01) 2019-05-02
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 11 009 200 (1 266 995) 16,79 (1,81) 11 009 200 (1 266 995) 16,79 (1,81) 2019-05-02
ProLogics LLP 10 466 200 15,96 10 466 200 15,96 2019-04-30
ProLogics LLP 10 466 200 (-8 955 421) 15,96 (-16,38) 10 466 200 (-8 955 421) 15,96 (-16,38) 2019-04-30
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 9 742 205 14,98 (0,13) 9 742 205 14,98 (0,13) 2019-02-26
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 9 742 205 (100 705) 14,85 (0,03) 9 742 205 (100 705) 14,85 (0,03) 2019-02-26
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 9 641 500 (1 431 500) 14,82 (2,20) 9 641 500 (1 431 500) 14,82 (2,20) 2019-01-30
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 8 210 000 (1 380 500) 12,62 (2,12) 8 210 000 (1 380 500) 12,62 (2,12) 2019-01-15
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 6 829 500 (747 100) 10,50 (1,15) 6 829 500 (747 100) 10,50 (1,15) 2019-01-10
MetLife PTE SA portfel 3 284 889 (-3 148 837) 5,01 (-4,88) 3 284 889 (-3 148 837) 5,01 (-4,88) 2019-01-01
MetLife PTE SA portfel 6 433 726 9,89 (0,08) 6 433 726 9,89 (0,08) 2018-12-31
MetLife PTE SA portfel 6 433 726 9,81 6 433 726 9,81 2018-12-31
MetLife PTE SA portfel 6 433 726 (-1 274) 9,81 (-0,08) 6 433 726 (-1 274) 9,81 (-0,08) 2018-12-31
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 6 082 400 (1 897 533) 9,35 (2,92) 6 082 400 (1 897 533) 9,35 (2,92) 2018-12-14
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 4 184 867 6,43 4 184 867 6,43 2018-11-02
Citigroup Global Markets Ltd. 3 235 000 (-1 345 497) 4,97 (-2,07) 3 235 000 (-1 345 497) 4,97 (-2,07) 2018-10-30
Franklin Resources, Inc. przez Templeton AM oraz Franklin Templeton IM 3 220 354 (-313 581) 4,95 (-0,05) 3 220 354 (-313 581) 4,95 (-0,05) 2018-07-30
Quercus TFI SA portfele 317 628 0,49 317 628 0,49 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 17 802 0,03 17 802 0,03 2018-06-30
Misiak Tomasz ZWZ 9 547 361 14,68 (0,12) 9 547 361 14,68 (0,12) 2018-06-29
Misiak Tomasz ZWZ 9 547 361 (12 500) 14,56 (-0,10) 9 547 361 (12 500) 14,56 (-0,10) 2018-06-29
Citigroup Global Markets Ltd. 4 580 497 7,04 4 580 497 7,04 2018-05-18
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 3 593 968 5,53 (0,05) 3 593 968 5,53 (0,05) 2017-06-01
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 3 593 968 5,48 3 593 968 5,48 2017-06-01
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 3 593 968 5,48 3 593 968 5,48 2017-06-01
MetLife PTE SA portfel 6 435 000 (3 180 257) 9,89 (4,89) 6 435 000 (3 180 257) 9,89 (4,89) 2016-12-31
Templeton Asset Management Ltd. wykazywany wraz z podmiotem dominującym Franklin Resources, Inc. 0 (-2 690 921) 0,00 (-4,14) 0 (-2 690 921) 0,00 (-4,14) 2016-04-26
Franklin Resources, Inc. przez Templeton AM oraz Franklin Templeton IM 3 533 935 5,00 3 533 935 5,00 2016-04-26
Templeton Asset Management Ltd. 2 690 921 (-650 764) 4,14 (-0,99) 2 690 921 (-650 764) 4,14 (-0,99) 2016-03-31
MetLife PTE SA 3 254 743 5,00 3 254 743 5,00 2015-12-31
Hanczarek Tomasz 3 255 000 5,00 (0,04) 3 255 000 5,00 (0,04) 2015-12-31
Hanczarek Tomasz 3 255 000 (-111 390) 4,96 (-0,21) 3 255 000 (-111 390) 4,96 (-0,21) 2015-12-31
Templeton Asset Management Ltd. 3 341 685 5,13 3 341 685 5,13 2015-12-04
WorkSource Investments s.a.r.l. WZA 13 714 286 21,08 (0,17) 13 714 286 21,08 (0,17) 2015-06-22
WorkSource Investments s.a.r.l. WZA 13 714 286 20,91 (-0,01) 13 714 286 20,91 (-0,01) 2015-06-22
WorkSource Investments s.a.r.l. WZA 13 714 286 20,92 13 714 286 20,92 2015-06-22
Misiak Tomasz 9 534 861 (3 034 861) 14,66 (4,67) 9 534 861 (3 034 861) 14,66 (4,67) 2015-04-01
Mandzios Pawlos 0 (-3 310 284) 0,00 (-5,08) 0 (-3 310 284) 0,00 (-5,08) 2015-04-01
Mizyak Investment Fund Ltd. 0 (-7 274 070) 0,00 (-11,18) 0 (-7 274 070) 0,00 (-11,18) 2014-12-29
Misiak Tomasz 6 500 000 9,99 6 500 000 9,99 2014-12-29
Mandzios Pawlos 3 310 284 5,08 3 310 284 5,08 2014-12-29
Hanczarek Tomasz 3 366 390 (3 362 390) 5,17 (5,17) 3 366 390 (3 362 390) 5,17 (5,17) 2014-12-29
Mizyak Investment Fund Ltd. 7 274 070 (-825 000) 11,18 (-2,33) 7 274 070 (-825 000) 11,18 (-2,33) 2014-12-02
MetLife PTE SA 3 254 743 5,00 3 254 743 5,00 2014-10-20
MetLife OFE 3 001 976 5,00 (0,39) 3 001 976 5,00 (0,39) 2014-10-20
MetLife OFE 3 001 976 4,61 3 001 976 4,61 2014-10-20
ProLogics LLP 19 421 621 32,34 (2,48) 19 421 621 32,34 (2,48) 2014-09-03
ProLogics LLP 19 421 621 (907 000) 29,86 (1,40) 19 421 621 (907 000) 29,86 (1,40) 2014-09-03
ProLogics LLP 18 514 621 28,46 (0,23) 18 514 621 28,46 (0,23) 2014-09-03
ProLogics LLP 18 514 621 (-467 229) 28,23 (-10,96) 18 514 621 (-467 229) 28,23 (-10,96) 2014-09-03
Mizyak Investment Fund Ltd. 8 099 070 13,51 8 099 070 13,51 2013-12-27
Mizyak Investment Fund Ltd. 8 099 070 13,51 (1,06) 8 099 070 13,51 (1,06) 2013-12-27
Mizyak Investment Fund Ltd. 8 099 070 (2 975 140) 12,45 (3,91) 8 099 070 (2 975 140) 12,45 (3,91) 2013-12-27
Mizyak Investment Fund Ltd. 5 123 930 8,54 5 123 930 8,54 2013-10-22
Doyon Holdings Ltd. 3 074 465 5,12 (0,40) 3 074 465 5,12 (0,40) 2013-10-22
Doyon Holdings Ltd. 3 074 465 4,72 3 074 465 4,72 2013-10-22
HMS Best Management Idea LTI sp. z o.o. SKA porozumienie 1 588 015 (-6 144 184) 2,64 (-13,32) 1 588 015 (-6 144 184) 2,64 (-13,32) 2013-10-16
Real Estate THM sp. z o.o. SKA porozumienie 3 853 697 (3 074 465) 6,42 (5,13) 3 853 697 (3 074 465) 6,42 (5,13) 2013-10-15
Real Estate THM sp. z o.o. SKA porozumienie 779 232 1,29 779 232 1,29 2013-10-15
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 0 (-4 513 717) 0,00 (-9,32) 0 (-4 513 717) 0,00 (-9,32) 2012-08-14
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 4 513 717 (12 339) 9,32 (0,03) 4 513 717 (12 339) 9,32 (0,03) 2012-08-13
Hanczarek Tomasz 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-06-30
Hanczarek Tomasz 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-06-30
Hanczarek Tomasz 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-06-30
Hanczarek Tomasz 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-06-30
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 4 501 378 (-845 000) 9,29 (-1,74) 4 501 378 (-845 000) 9,29 (-1,74) 2012-06-18
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 5 346 378 11,03 5 346 378 11,03 2012-05-07
Rochman Dariusz 150 000 0,00 (-0,30) 150 000 0,00 (-0,30) 2012-03-31
Rochman Dariusz 150 000 0,30 (-0,01) 150 000 0,30 (-0,01) 2012-03-31
Rochman Dariusz 150 000 0,31 (0,06) 150 000 0,31 (0,06) 2012-03-31
Rochman Dariusz 150 000 0,25 150 000 0,25 2012-03-31
IDM Capital SA 3 525 000 7,35 (1,47) 3 525 000 7,35 (1,47) 2012-03-31
IDM Capital SA 3 525 000 5,88 (0,47) 3 525 000 5,88 (0,47) 2012-03-31
IDM Capital SA 3 525 000 5,41 (0,41) 3 525 000 5,41 (0,41) 2012-03-31
IDM Capital SA 3 525 000 5,00 (-2,27) 3 525 000 5,00 (-2,27) 2012-03-31
IDM Capital SA 3 525 000 (-4 969 279) 7,27 (-7,29) 3 525 000 (-4 969 279) 7,27 (-7,29) 2012-03-31
HMS Real Estate Idea LTI sp. z o.o. SKA 0 (-3 835 000) 0,00 (-6,57) 0 (-3 835 000) 0,00 (-6,57) 2012-03-31
HMS Cash Point Idea LTI sp. z o.o. SKA 0 (-3 825 000) 0,00 (-6,55) 0 (-3 825 000) 0,00 (-6,55) 2012-03-31
HMS Best Plan Idea LTI sp. z o.o. SKA 0 (-3 835 000) 0,00 (-6,57) 0 (-3 835 000) 0,00 (-6,57) 2012-03-31
HMS Best Management Idea LTI sp. z o.o. SKA 7 732 199 15,96 (-0,16) 7 732 199 15,96 (-0,16) 2012-03-31
HMS Best Management Idea LTI sp. z o.o. SKA 7 732 199 16,12 (3,23) 7 732 199 16,12 (3,23) 2012-03-31
HMS Best Management Idea LTI sp. z o.o. SKA 7 732 199 (3 897 199) 12,89 (6,32) 7 732 199 (3 897 199) 12,89 (6,32) 2012-03-31
Ambrozowicz, Piotr Wojciech 100 000 0,00 (-0,20) 100 000 0,00 (-0,20) 2012-03-31
Ambrozowicz, Piotr Wojciech 100 000 0,20 100 000 0,20 2012-03-31
Ambrozowicz, Piotr Wojciech 100 000 0,20 (0,04) 100 000 0,20 (0,04) 2012-03-31
Ambrozowicz, Piotr Wojciech 100 000 0,16 100 000 0,16 2012-03-31
ProLogics LLP 18 981 850 39,19 (-0,39) 18 981 850 39,19 (-0,39) 2011-11-17
ProLogics LLP 18 981 850 39,58 (7,92) 18 981 850 39,58 (7,92) 2011-11-17
ProLogics LLP 18 981 850 31,66 (-0,87) 18 981 850 31,66 (-0,87) 2011-11-17
ProLogics LLP 18 981 850 32,53 18 981 850 32,53 2011-11-17
IDM Capital SA 8 494 279 14,56 (-2,98) 8 494 279 14,56 (-2,98) 2011-11-17
IDM Capital SA 8 494 279 17,54 8 494 279 17,54 2011-11-17
HMS Real Estate Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 835 000 6,57 (-1,34) 3 835 000 6,57 (-1,34) 2011-11-17
HMS Real Estate Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 835 000 7,91 3 835 000 7,91 2011-11-17
HMS Cash Point Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 825 000 6,55 (-1,34) 3 825 000 6,55 (-1,34) 2011-11-17
HMS Cash Point Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 825 000 7,89 3 825 000 7,89 2011-11-17
HMS Cash Point Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 825 000 7,89 3 825 000 7,89 2011-11-17
HMS Best Plan Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 835 000 6,57 3 835 000 6,57 2011-11-17
HMS Best Management Idea LTI sp. z o.o. SKA 3 835 000 6,57 3 835 000 6,57 2011-11-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-11-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.