4,4000 zł
7,32% 0,3000 zł
Ferrum SA (FER)

Akcjonariat - FERRUM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 254 810 534 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 57 911 485 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54 570 430
Liczba głosów na WZA: 57 911 485 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,23%
Kapitał akcyjny: 178 946 488,65 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54 570 430
Cena nominalna akcji: 3,09 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 28 795 429 (49,72%) 28 795 429 (50,94%) 2020-03-24 RFK, BOS
MW Asset Management sp. z o.o. 12 196 083 (21,06%) 12 196 083 (21,58%) 2018-08-06 -
Bajor Sławomir wraz z B.S.K. Return SA oraz podmiotami powiązanymi 6 979 732 (12,05%) 6 979 732 (12,35%) 2014-09-24 -
Noble Funds TFI SA poprzez Mezzanine FIZAN 6 599 186 (11,40%) 6 599 186 (11,67%) 2018-08-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - subskrypcja prywatna 33 368 233
3,09 57 911 485
178 946 488,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-27
2019-09-03
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-03-08 4 314 000
10,00 4 314 000
43 140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1992-02-29
1997-06-27
obniżenie kapitału 1996-01-29
3,09 4 314 000
13 330 260,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-03-22
seria B - subskrypcja publiczna 1996-10-25 3 000 000
33 000 000,00
3,09 11,00 7 314 000
22 600 260,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1997-04-28
1997-06-27
seria C - ING Bank Śląski SA 2003-06-23 3 074 433
9 499 997,97
3,09 3,09 10 388 433
32 100 257,97
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-19
2003-11-12
seria D - subskrypcja publiczna 2004-12-22 1 883 193
17 890 333,50
3,09 9,50 12 271 626
37 919 324,34
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-20
seria E - prawo poboru 1:1 2007-05-10 12 271 626
38 287 473,12
3,09 3,12 24 543 252
75 838 648,68
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-14
2008-01-24
połączenie z Rockford sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-12-17

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Watchet sp. z o.o. 1 000 (-19 283 805) 0,00 (-33,30) 1 000 (-19 283 805) 0,00 (-34,12) 2020-03-24
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 24 518 681 (15 007 057) 42,34 (25,92) 24 518 681 (15 007 057) 43,38 (26,55) 2020-03-12
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN ZWZ 9 511 624 (370 000) 16,42 (0,63) 9 511 624 (370 000) 16,83 (0,66) 2019-06-28
Watchet sp. z o.o. 19 284 805 (-370 000) 33,30 (-0,64) 19 284 805 (-370 000) 34,12 (-0,65) 2019-03-26
Watchet sp. z o.o. 19 654 805 (-8 818 225) 33,94 (-15,23) 19 654 805 (-8 818 225) 34,77 (-15,60) 2018-08-06
Noble Funds TFI SA poprzez Mezzanine FIZAN 6 599 186 (2 400 209) 11,40 (4,15) 6 599 186 (2 400 209) 11,67 (4,24) 2018-08-06
Noble Funds TFI SA poprzez Mezzanine FIZAN 4 198 977 (-4 800 418) 7,25 (-8,29) 4 198 977 (-4 800 418) 7,43 (-8,49) 2018-08-06
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 9 141 624 (-867 277) 15,79 (-1,49) 9 141 624 (-867 277) 16,17 (-1,54) 2018-08-06
Watchet sp. z o.o. 28 473 030 (-110 372) 49,17 (-0,19) 28 473 030 (-110 372) 50,37 (-0,20) 2018-07-23
Watchet sp. z o.o. 28 583 402 (9 473 030) 49,36 (16,36) 28 583 402 (9 473 030) 50,57 (16,76) 2018-07-23
PKO BP SA wraz z podmiotami zależnymi 0 0,00 0 0,00 2018-07-18
PKO BP SA wraz z podmiotami zależnymi 0 (-5 343 648) 0,00 (-9,23) 0 (-5 343 648) 0,00 (-9,45) 2018-07-18
Watchet sp. z o.o. 19 110 372 (-45 000) 33,00 (-0,08) 19 110 372 (-45 000) 33,81 (-0,08) 2018-04-04
Watchet sp. z o.o. 19 155 372 (14 877 624) 33,08 (25,69) 19 155 372 (14 877 624) 33,89 (26,32) 2018-02-27
PKO BP SA wraz z podmiotami zależnymi 5 343 648 (-91 000) 9,23 (-0,15) 5 343 648 (-91 000) 9,45 (-0,16) 2018-02-27
PKO BP SA wraz z podmiotami zależnymi 5 434 648 9,38 (-12,76) 5 434 648 9,61 (-13,86) 2018-02-27
Noble Funds TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 8 999 395 (6 599 186) 15,54 (5,76) 8 999 395 (6 599 186) 15,92 (5,55) 2018-02-27
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 10 008 901 (5 213 466) 17,28 (9,00) 10 008 901 (5 213 466) 17,71 (9,23) 2018-02-27
ArcelorMittal Poland SA 0 (-3 122 687) 0,00 (-12,72) 0 (-3 122 687) 0,00 (-13,48) 2018-02-27
ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA 0 (-2 624 045) 0,00 (-10,69) 0 (-2 624 045) 0,00 (-11,33) 2018-02-27
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN w poroumieniu z Mezzaine FIZ AN 4 795 435 (2 401 209) 8,28 (4,15) 4 795 435 (2 401 209) 8,48 (4,24) 2018-02-23
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 2 394 226 4,13 (0,13) 2 394 226 4,24 (0,24) 2018-02-23
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 2 394 226 4,00 2 394 226 4,00 2018-02-23
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 400 209 9,78 (5,64) 2 400 209 10,37 (6,12) 2018-02-22
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 400 209 4,14 2 400 209 4,25 2018-02-22
ArcelorMittal Poland SA 3 122 687 (810) 12,72 3 122 687 (810) 13,48 2016-01-20
ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA 2 624 045 (446 922) 10,69 (1,82) 2 624 045 (446 922) 11,33 (1,93) 2016-01-20
PKO BP SA wraz z podmiotami zależnymi 5 434 648 22,14 (12,76) 5 434 648 23,47 (13,86) 2016-01-18
PKO BP SA wraz z podmiotami zależnymi 5 434 648 (286 918) 9,38 (-11,59) 5 434 648 (286 918) 9,61 (-12,61) 2016-01-18
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 1 000 (-11 674 842) 0,00 (-47,57) 1 000 (-11 674 842) 0,00 (-50,42) 2016-01-18
PKO BP SA wraz z podmiotami zależnymi 5 147 730 20,97 5 147 730 22,22 2015-12-28
AM Global Holding s.a.r.l. poprzez Flat Carbon Europe SA i ArcelorMittal Poland SA 5 299 000 21,59 (0,60) 5 299 000 22,88 (0,88) 2015-12-21
AM Global Holding s.a.r.l. poprzez Flat Carbon Europe SA i ArcelorMittal Poland SA 5 299 000 20,99 5 299 000 22,00 2015-12-21
ArcelorMittal Poland SA 3 121 877 12,72 3 121 877 13,48 2015-12-18
ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA 2 177 123 8,87 2 177 123 9,40 2015-12-18
Bajor Sławomir wraz z B.S.K. Return SA oraz podmiotami powiązanymi 6 979 652 (-80) 28,43 (-0,01) 6 979 652 (-80) 30,14 2014-09-24
Bajor Sławomir wraz z B.S.K. Return SA oraz podmiotami powiązanymi 6 979 732 (4 273) 28,44 (0,02) 6 979 732 (4 273) 30,14 (0,13) 2014-09-24
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 11 675 842 (10 446 730) 47,57 (42,56) 11 675 842 (10 446 730) 50,42 (45,11) 2013-11-04
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 1 229 112 (-10 421 240) 5,01 (-42,45) 1 229 112 (-10 421 240) 5,31 (-45,00) 2013-11-04
PTE Aegon SA 0 0,00 0 0,00 2013-04-18
PTE Aegon SA 0 (-1 228 045) 0,00 (-5,00) 0 (-1 228 045) 0,00 (-5,30) 2013-04-18
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 11 650 352 (3 551 989) 47,46 (14,47) 11 650 352 (3 551 989) 50,31 (17,17) 2013-04-16
Ferrum SA 1 386 386 (2 000) 5,64 1 386 386 (2 000) 0,00 2012-08-31
Ferrum SA 1 384 386 (1 000) 5,64 (0,01) 1 384 386 (1 000) 0,00 2012-08-30
Ferrum SA 1 383 386 (178) 5,63 1 383 386 (178) 0,00 2012-08-29
Ferrum SA 1 383 208 (500) 5,63 1 383 208 (500) 0,00 2012-08-28
Ferrum SA 1 382 708 (745) 5,63 1 382 708 (745) 0,00 2012-08-27
Ferrum SA 1 381 963 (717) 5,63 (0,01) 1 381 963 (717) 0,00 2012-08-24
Ferrum SA 1 381 246 (224) 5,62 1 381 246 (224) 0,00 2012-08-23
Ferrum SA 1 381 022 (500) 5,62 1 381 022 (500) 0,00 2012-08-22
Ferrum SA 1 380 522 (302) 5,62 1 380 522 (302) 0,00 2012-08-21
Ferrum SA 1 380 220 (1 000) 5,62 (0,01) 1 380 220 (1 000) 0,00 2012-08-20
Ferrum SA 1 379 220 (1 277) 5,61 1 379 220 (1 277) 0,00 2012-08-17
Ferrum SA 1 377 943 (1 000) 5,61 1 377 943 (1 000) 0,00 2012-08-15
Ferrum SA 1 376 943 (1 000) 5,61 (0,01) 1 376 943 (1 000) 0,00 2012-08-14
Ferrum SA 1 375 943 (1 000) 5,60 1 375 943 (1 000) 0,00 2012-08-13
Ferrum SA 1 374 943 (2 000) 5,60 (0,01) 1 374 943 (2 000) 0,00 2012-08-10
Ferrum SA 1 372 943 (1 500) 5,59 (0,01) 1 372 943 (1 500) 0,00 2012-08-09
Ferrum SA 1 371 443 (1 500) 5,58 1 371 443 (1 500) 0,00 2012-08-08
Ferrum SA 1 369 943 (1 200) 5,58 (0,01) 1 369 943 (1 200) 0,00 2012-08-07
Ferrum SA 1 368 743 (500) 5,57 1 368 743 (500) 0,00 2012-08-06
Ferrum SA 1 368 243 (500) 5,57 1 368 243 (500) 0,00 2012-08-03
Ferrum SA 1 367 743 (900) 5,57 (0,01) 1 367 743 (900) 0,00 2012-08-02
Ferrum SA 1 366 843 (1 000) 5,56 1 366 843 (1 000) 0,00 2012-08-01
Ferrum SA 1 365 843 (583) 5,56 1 365 843 (583) 0,00 2012-07-31
Ferrum SA 1 365 260 (500) 5,56 1 365 260 (500) 0,00 2012-07-30
Ferrum SA 1 364 760 (333) 5,56 (0,01) 1 364 760 (333) 0,00 2012-07-27
Ferrum SA 1 364 427 (600) 5,55 1 364 427 (600) 0,00 2012-07-25
Ferrum SA 1 363 827 (925) 5,55 1 363 827 (925) 0,00 2012-07-24
Ferrum SA 1 362 902 (430) 5,55 1 362 902 (430) 0,00 2012-07-20
Ferrum SA 1 362 472 (800) 5,55 (0,01) 1 362 472 (800) 0,00 2012-07-19
Ferrum SA 1 361 672 (1 500) 5,54 1 361 672 (1 500) 0,00 2012-07-18
Ferrum SA 1 360 172 (800) 5,54 (0,01) 1 360 172 (800) 0,00 2012-07-16
Ferrum SA 1 359 372 (700) 5,53 1 359 372 (700) 0,00 2012-07-13
Ferrum SA 1 358 672 (1 000) 5,53 1 358 672 (1 000) 0,00 2012-07-12
Ferrum SA 1 357 672 (500) 5,53 (0,01) 1 357 672 (500) 0,00 2012-07-11
Ferrum SA 1 357 172 (700) 5,52 1 357 172 (700) 0,00 2012-07-10
Ferrum SA 1 356 472 (700) 5,52 1 356 472 (700) 0,00 2012-07-09
Ferrum SA 1 355 772 (750) 5,52 1 355 772 (750) 0,00 2012-07-06
Ferrum SA 1 355 022 (1 500) 5,52 (0,01) 1 355 022 (1 500) 0,00 2012-07-05
Ferrum SA 1 353 522 (1 620) 5,51 (0,01) 1 353 522 (1 620) 0,00 2012-07-04
Ferrum SA 1 351 902 (1 700) 5,50 1 351 902 (1 700) 0,00 2012-07-03
Ferrum SA 1 350 202 (600) 5,50 (0,01) 1 350 202 (600) 0,00 2012-07-02
PTE Aegon SA 1 228 045 5,00 1 228 045 5,30 2012-06-30
Ferrum SA 1 349 602 (1 000) 5,49 1 349 602 (1 000) 0,00 2012-06-29
Ferrum SA 1 348 602 (1 500) 5,49 (0,01) 1 348 602 (1 500) 0,00 2012-06-28
Ferrum SA 1 347 102 (101 400) 5,48 (0,41) 1 347 102 (101 400) 0,00 2012-06-27
Ferrum SA 1 245 702 (-98 518) 5,07 (-0,40) 1 245 702 (-98 518) 0,00 2012-06-26
Ferrum SA 1 344 220 (3 535) 5,47 (0,01) 1 344 220 (3 535) 0,00 2012-06-25
Ferrum SA 1 340 685 (3 042) 5,46 (0,01) 1 340 685 (3 042) 0,00 2012-06-22
Ferrum SA 1 337 643 (1 000) 5,45 (0,01) 1 337 643 (1 000) 0,00 2012-06-21
Ferrum SA 1 336 643 (416) 5,44 1 336 643 (416) 0,00 2012-06-20
Ferrum SA 1 336 227 (3 290) 5,44 (0,01) 1 336 227 (3 290) 0,00 2012-06-19
Ferrum SA 1 332 937 (4 209) 5,43 (0,02) 1 332 937 (4 209) 0,00 2012-06-18
Ferrum SA 1 328 728 (-4 090) 5,41 (-0,02) 1 328 728 (-4 090) 0,00 2012-06-15
Ferrum SA 1 332 818 (1 950) 5,43 (0,01) 1 332 818 (1 950) 0,00 2012-06-14
Ferrum SA 1 330 868 (5 840) 5,42 (0,03) 1 330 868 (5 840) 0,00 2012-06-13
Ferrum SA 1 325 028 (1 834) 5,39 1 325 028 (1 834) 0,00 2012-06-11
Ferrum SA 1 323 194 (3 100) 5,39 (0,02) 1 323 194 (3 100) 0,00 2012-06-08
Ferrum SA 1 320 094 (500) 5,37 1 320 094 (500) 0,00 2012-06-06
Ferrum SA 1 319 594 (4 390) 5,37 (0,02) 1 319 594 (4 390) 0,00 2012-06-05
Ferrum SA 1 315 204 (500) 5,35 1 315 204 (500) 0,00 2012-06-04
Ferrum SA 1 314 704 (3 872) 5,35 (0,01) 1 314 704 (3 872) 0,00 2012-06-01
Ferrum SA 1 310 832 (2 350) 5,34 (0,01) 1 310 832 (2 350) 0,00 2012-05-31
Ferrum SA 1 308 482 (3 897) 5,33 (0,02) 1 308 482 (3 897) 0,00 2012-05-30
Ferrum SA 1 304 585 (2 500) 5,31 (0,01) 1 304 585 (2 500) 0,00 2012-05-29
Ferrum SA 1 302 085 (2 532) 5,30 (0,01) 1 302 085 (2 532) 0,00 2012-05-28
Ferrum SA 1 299 553 (2 992) 5,29 (0,01) 1 299 553 (2 992) 0,00 2012-05-25
Ferrum SA 1 296 561 (3 360) 5,28 (0,02) 1 296 561 (3 360) 0,00 2012-05-24
Bajor Sławomir wraz z B.S.K. Return SA oraz podmiotami powiązanymi 6 975 459 (-122 336) 28,42 (-0,49) 6 975 459 (-122 336) 30,01 (0,49) 2012-05-15
Ferrum SA 1 293 201 (4 400) 5,26 (0,01) 1 293 201 (4 400) 0,00 2012-03-29
Ferrum SA 1 288 801 (4 000) 5,25 (0,02) 1 288 801 (4 000) 0,00 2012-03-28
Ferrum SA 1 284 801 (5 000) 5,23 (0,02) 1 284 801 (5 000) 0,00 2012-03-27
Ferrum SA 1 279 801 (3 500) 5,21 (0,01) 1 279 801 (3 500) 0,00 2012-03-26
Ferrum SA 1 276 301 (5 000) 5,20 (0,03) 1 276 301 (5 000) 0,00 2012-03-23
Ferrum SA 1 271 301 (2 500) 5,17 (0,01) 1 271 301 (2 500) 0,00 2012-03-22
Ferrum SA 1 268 801 (5 000) 5,16 (0,02) 1 268 801 (5 000) 0,00 2012-03-21
Ferrum SA 1 263 801 (4 337) 5,14 (0,01) 1 263 801 (4 337) 0,00 2012-03-20
Ferrum SA 1 259 464 (5 000) 5,13 (0,02) 1 259 464 (5 000) 0,00 2012-03-19
Ferrum SA 1 254 464 (5 000) 5,11 (0,02) 1 254 464 (5 000) 0,00 2012-03-16
Ferrum SA 1 249 464 (5 000) 5,09 (0,02) 1 249 464 (5 000) 0,00 2012-03-15
Ferrum SA 1 244 464 (5 000) 5,07 (0,02) 1 244 464 (5 000) 0,00 2012-03-14
Ferrum SA 1 239 464 (2 220) 5,05 (0,01) 1 239 464 (2 220) 0,00 2012-03-13
Ferrum SA 1 237 244 (3 649) 5,04 (0,02) 1 237 244 (3 649) 0,00 2012-03-12
Ferrum SA 1 233 595 (5 000) 5,02 (0,02) 1 233 595 (5 000) 0,00 2012-03-09
Ferrum SA 1 228 595 (5 000) 5,00 (0,02) 1 228 595 (5 000) 0,00 2012-03-08
Ferrum SA 1 223 595 (5 000) 4,98 (0,02) 1 223 595 (5 000) 0,00 2012-03-07
Ferrum SA 1 218 595 (5 000) 4,96 (0,02) 1 218 595 (5 000) 0,00 2012-03-06
Ferrum SA 1 213 595 (25 454) 4,94 (0,10) 1 213 595 (25 454) 0,00 2012-03-05
Ferrum SA 1 188 141 (20 579) 4,84 (0,09) 1 188 141 (20 579) 0,00 2012-03-02
Ferrum SA 1 167 562 (4 090) 4,75 (0,01) 1 167 562 (4 090) 0,00 2012-03-01
Ferrum SA 1 163 472 (15 386) 4,74 (0,07) 1 163 472 (15 386) 0,00 2012-02-29
Ferrum SA 1 148 086 (14 867) 4,67 (0,06) 1 148 086 (14 867) 0,00 2012-02-28
Ferrum SA 1 133 219 (14 768) 4,61 (0,06) 1 133 219 (14 768) 0,00 2012-02-27
Ferrum SA 1 118 451 (10 491) 4,55 (0,04) 1 118 451 (10 491) 0,00 2012-02-24
Ferrum SA 1 107 960 (9 188) 4,51 (0,04) 1 107 960 (9 188) 0,00 2012-02-23
Ferrum SA 1 098 772 (9 172) 4,47 (0,04) 1 098 772 (9 172) 0,00 2012-02-22
Ferrum SA 1 089 600 (9 148) 4,43 (0,03) 1 089 600 (9 148) 0,00 2012-02-21
Ferrum SA 1 080 452 (9 108) 4,40 (0,04) 1 080 452 (9 108) 0,00 2012-02-20
Ferrum SA 1 071 344 (8 990) 4,36 (0,04) 1 071 344 (8 990) 0,00 2012-02-17
Ferrum SA 1 062 354 (9 031) 4,32 (0,03) 1 062 354 (9 031) 0,00 2012-02-16
Ferrum SA 1 053 323 (9 364) 4,29 (0,04) 1 053 323 (9 364) 0,00 2012-02-15
Ferrum SA 1 043 959 (8 608) 4,25 (0,04) 1 043 959 (8 608) 0,00 2012-02-14
Ferrum SA 1 035 351 (8 671) 4,21 (0,03) 1 035 351 (8 671) 0,00 2012-02-13
Ferrum SA 1 026 680 (9 045) 4,18 (0,04) 1 026 680 (9 045) 0,00 2012-02-10
Ferrum SA 1 017 635 (8 654) 4,14 (0,03) 1 017 635 (8 654) 0,00 2012-02-09
Ferrum SA 1 008 981 (8 785) 4,11 (0,04) 1 008 981 (8 785) 0,00 2012-02-08
Ferrum SA 1 000 196 (8 904) 4,07 (0,04) 1 000 196 (8 904) 0,00 2012-02-07
Ferrum SA 991 292 (9 110) 4,03 (0,03) 991 292 (9 110) 0,00 2012-02-06
Ferrum SA 982 182 (9 088) 4,00 (0,04) 982 182 (9 088) 0,00 2012-02-03
Ferrum SA 973 094 (8 872) 3,96 (0,04) 973 094 (8 872) 0,00 2012-02-02
Ferrum SA 964 222 (5 000) 3,92 (0,02) 964 222 (5 000) 0,00 2012-02-01
Ferrum SA 959 222 (8 716) 3,90 (0,03) 959 222 (8 716) 0,00 2012-01-31
Ferrum SA 950 506 (8 933) 3,87 (0,04) 950 506 (8 933) 0,00 2012-01-30
Ferrum SA 941 573 (7 613) 3,83 (0,03) 941 573 (7 613) 0,00 2012-01-27
Ferrum SA 933 960 (9 146) 3,80 (0,04) 933 960 (9 146) 0,00 2012-01-26
Ferrum SA 924 814 (6 891) 3,76 (0,02) 924 814 (6 891) 0,00 2012-01-25
Ferrum SA 917 923 (9 020) 3,74 (0,04) 917 923 (9 020) 0,00 2012-01-24
Ferrum SA 908 903 (9 143) 3,70 (0,04) 908 903 (9 143) 0,00 2012-01-23
Ferrum SA 899 760 (5 145) 3,66 (0,02) 899 760 (5 145) 0,00 2012-01-20
Ferrum SA 894 615 (15 541) 3,64 (0,06) 894 615 (15 541) 0,00 2012-01-19
Ferrum SA 879 074 (16 065) 3,58 (0,07) 879 074 (16 065) 0,00 2012-01-18
Ferrum SA 863 009 (16 214) 3,51 (0,06) 863 009 (16 214) 0,00 2012-01-17
Ferrum SA 846 795 (16 503) 3,45 (0,07) 846 795 (16 503) 0,00 2012-01-16
Ferrum SA 830 292 (16 020) 3,38 (0,07) 830 292 (16 020) 0,00 2012-01-13
Ferrum SA 814 272 (16 643) 3,31 (0,07) 814 272 (16 643) 0,00 2012-01-12
Ferrum SA 797 629 (16 379) 3,24 (0,06) 797 629 (16 379) 0,00 2012-01-11
Ferrum SA 781 250 (16 544) 3,18 (0,07) 781 250 (16 544) 0,00 2012-01-10
Ferrum SA 764 706 (16 370) 3,11 (0,07) 764 706 (16 370) 0,00 2012-01-09
Ferrum SA 748 336 (15 804) 3,04 (0,06) 748 336 (15 804) 0,00 2012-01-05
Ferrum SA 732 532 (15 000) 2,98 (0,06) 732 532 (15 000) 0,00 2012-01-04
Ferrum SA 717 532 (15 315) 2,92 (0,06) 717 532 (15 315) 0,00 2012-01-03
Ferrum SA 702 217 (490) 2,86 (0,01) 702 217 (490) 0,00 2012-01-02
Ferrum SA 701 727 (13 050) 2,85 (0,05) 701 727 (13 050) 0,00 2011-12-30
Ferrum SA 688 677 (14 971) 2,80 (0,06) 688 677 (14 971) 0,00 2011-12-29
Ferrum SA 673 706 (14 753) 2,74 (0,06) 673 706 (14 753) 0,00 2011-12-28
Ferrum SA 658 953 (14 525) 2,68 (0,06) 658 953 (14 525) 0,00 2011-12-27
Ferrum SA 644 428 (544) 2,62 644 428 (544) 0,00 2011-12-23
Ferrum SA 643 884 (15 023) 2,62 (0,06) 643 884 (15 023) 0,00 2011-12-22
Ferrum SA 628 861 (15 007) 2,56 (0,06) 628 861 (15 007) 0,00 2011-12-21
Ferrum SA 613 854 (8 860) 2,50 (0,04) 613 854 (8 860) 0,00 2011-12-20
Ferrum SA 604 994 (7 887) 2,46 (0,03) 604 994 (7 887) 0,00 2011-12-19
Ferrum SA 597 107 (7 654) 2,43 (0,03) 597 107 (7 654) 0,00 2011-12-16
Ferrum SA 589 453 (7 843) 2,40 (0,04) 589 453 (7 843) 0,00 2011-12-15
Ferrum SA 581 610 (7 844) 2,36 (0,03) 581 610 (7 844) 0,00 2011-12-14
Ferrum SA 573 766 (6 372) 2,33 (0,02) 573 766 (6 372) 0,00 2011-12-13
Ferrum SA 567 394 (6 423) 2,31 (0,03) 567 394 (6 423) 0,00 2011-12-12
Ferrum SA 560 971 (6 254) 2,28 (0,02) 560 971 (6 254) 0,00 2011-12-09
Ferrum SA 554 717 (5 935) 2,26 (0,03) 554 717 (5 935) 0,00 2011-12-08
Ferrum SA 548 782 (5 681) 2,23 (0,02) 548 782 (5 681) 0,00 2011-12-07
Ferrum SA 543 101 (4 244) 2,21 (0,02) 543 101 (4 244) 0,00 2011-12-06
Ferrum SA 538 857 (5 163) 2,19 (0,02) 538 857 (5 163) 0,00 2011-12-05
Ferrum SA 533 694 (474) 2,17 533 694 (474) 0,00 2011-12-02
Ferrum SA 533 220 (5 468) 2,17 (0,02) 533 220 (5 468) 0,00 2011-12-01
Ferrum SA 527 752 (13 063) 2,15 (0,06) 527 752 (13 063) 0,00 2011-11-30
Ferrum SA 514 689 (6 710) 2,09 (0,03) 514 689 (6 710) 0,00 2011-11-28
Ferrum SA 507 979 (903) 2,06 507 979 (903) 0,00 2011-11-25
Ferrum SA 507 076 (3 203) 2,06 (0,01) 507 076 (3 203) 0,00 2011-11-24
Ferrum SA 503 873 (6 138) 2,05 (0,03) 503 873 (6 138) 0,00 2011-11-23
Ferrum SA 497 735 (6 073) 2,02 (0,02) 497 735 (6 073) 0,00 2011-11-22
Ferrum SA 491 662 (6 009) 2,00 (0,03) 491 662 (6 009) 0,00 2011-11-21
Ferrum SA 485 653 (5 961) 1,97 (0,02) 485 653 (5 961) 0,00 2011-11-18
Ferrum SA 479 692 (5 279) 1,95 (0,02) 479 692 (5 279) 0,00 2011-11-17
Ferrum SA 474 413 (5 470) 1,93 (0,02) 474 413 (5 470) 0,00 2011-11-16
Ferrum SA 468 943 (5 452) 1,91 (0,03) 468 943 (5 452) 0,00 2011-11-15
Ferrum SA 463 491 (5 545) 1,88 (0,02) 463 491 (5 545) 0,00 2011-11-14
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 6 817 148 27,77 (27,77) 6 817 148 28,35 (28,35) 2011-11-14
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 0 0,00 0 0,00 2011-11-14
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 0 (-7 817 148) 0,00 (-31,85) 0 (-7 817 148) 0,00 (-32,11) 2011-11-14
Bajor Sławomir wraz z B.S.K. Return SA oraz podmiotami powiązanymi 7 097 795 (6 817 148) 28,91 (27,77) 7 097 795 (6 817 148) 29,52 (28,38) 2011-11-14
Ferrum SA 457 946 (5 700) 1,86 (0,02) 457 946 (5 700) 0,00 2011-11-10
Ferrum SA 452 246 (6 495) 1,84 (0,03) 452 246 (6 495) 0,00 2011-11-08
Ferrum SA 445 751 (6 956) 1,81 (0,03) 445 751 (6 956) 0,00 2011-11-07
Ferrum SA 438 795 (3 287) 1,78 (0,01) 438 795 (3 287) 0,00 2011-11-04
Ferrum SA 435 508 (3 462) 1,77 (0,01) 435 508 (3 462) 0,00 2011-11-03
Ferrum SA 432 046 (7 857) 1,76 (0,04) 432 046 (7 857) 0,00 2011-11-02
Ferrum SA 424 189 (8 051) 1,72 (0,03) 424 189 (8 051) 0,00 2011-10-31
Ferrum SA 416 138 (9 042) 1,69 (0,04) 416 138 (9 042) 0,00 2011-10-28
Ferrum SA 407 096 (9 778) 1,65 (0,04) 407 096 (9 778) 0,00 2011-10-27
Ferrum SA 397 318 (9 903) 1,61 (0,04) 397 318 (9 903) 0,00 2011-10-26
Ferrum SA 387 415 (10 106) 1,57 (0,04) 387 415 (10 106) 0,00 2011-10-25
Ferrum SA 377 309 (9 237) 1,53 (0,04) 377 309 (9 237) 0,00 2011-10-24
Ferrum SA 368 072 (10 242) 1,49 (0,04) 368 072 (10 242) 0,00 2011-10-21
Ferrum SA 357 830 (4 277) 1,45 (0,01) 357 830 (4 277) 0,00 2011-10-20
Ferrum SA 353 553 (11 605) 1,44 (0,05) 353 553 (11 605) 0,00 2011-10-19
Ferrum SA 341 948 (11 724) 1,39 (0,05) 341 948 (11 724) 0,00 2011-10-18
Ferrum SA 330 224 (13 015) 1,34 (0,05) 330 224 (13 015) 0,00 2011-10-17
Ferrum SA 317 209 (6 591) 1,29 (0,03) 317 209 (6 591) 0,00 2011-10-14
Ferrum SA 310 618 (12 484) 1,26 (0,05) 310 618 (12 484) 0,00 2011-10-13
Ferrum SA 298 134 (16 992) 1,21 (0,07) 298 134 (16 992) 0,00 2011-10-12
Ferrum SA 281 142 (16 657) 1,14 (0,07) 281 142 (16 657) 0,00 2011-10-11
Ferrum SA 264 485 (16 751) 1,07 (0,07) 264 485 (16 751) 0,00 2011-10-10
Ferrum SA 247 734 (16 211) 1,00 (1,00) 247 734 (16 211) 0,00 2011-10-07
Ferrum SA 231 523 (15 968) 0,00 (-0,87) 231 523 (15 968) 0,00 2011-10-06
Ferrum SA 215 555 (15 894) 0,87 (0,06) 215 555 (15 894) 0,00 2011-10-05
Ferrum SA 199 661 (16 497) 0,81 (0,07) 199 661 (16 497) 0,00 2011-10-04
Ferrum SA 183 164 (16 600) 0,74 (0,07) 183 164 (16 600) 0,00 2011-10-03
Ferrum SA 166 564 (15 528) 0,67 (0,06) 166 564 (15 528) 0,00 2011-09-30
Ferrum SA 151 036 (14 888) 0,61 (0,06) 151 036 (14 888) 0,00 2011-09-29
Ferrum SA 136 148 (15 016) 0,55 (0,06) 136 148 (15 016) 0,00 2011-09-28
Ferrum SA 121 132 (14 704) 0,49 (0,06) 121 132 (14 704) 0,00 2011-09-27
Ferrum SA 106 428 (14 549) 0,43 (0,06) 106 428 (14 549) 0,00 2011-09-23
Ferrum SA 91 879 (14 066) 0,37 (0,06) 91 879 (14 066) 0,00 2011-09-22
Pietrzak Sławomir 0 0,00 0 0,00 2011-09-21
Pietrzak Sławomir 0 (-1 353 753) 0,00 (-5,51) 0 (-1 353 753) 0,00 (-5,51) 2011-09-21
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 8 098 363 (1 353 753) 32,99 (5,51) 8 098 363 (1 353 753) 33,14 (5,66) 2011-09-21
Ferrum SA 77 813 (13 311) 0,31 (0,05) 77 813 (13 311) 0,00 2011-09-21
Ferrum SA 64 502 (13 418) 0,26 (0,06) 64 502 (13 418) 0,00 2011-09-20
Ferrum SA 51 084 (12 597) 0,20 (0,05) 51 084 (12 597) 0,00 2011-09-19
Ferrum SA 38 487 (9 825) 0,15 (0,04) 38 487 (9 825) 0,00 2011-09-16
Ferrum SA 28 662 (8 172) 0,11 (0,03) 28 662 (8 172) 0,00 2011-09-15
Ferrum SA 20 490 (1 901) 0,08 (0,01) 20 490 (1 901) 0,00 2011-09-14
Ferrum SA 18 589 (7 978) 0,07 (0,03) 18 589 (7 978) 0,00 2011-09-13
Ferrum SA 10 611 (4 197) 0,04 (0,02) 10 611 (4 197) 0,00 2011-09-12
Ferrum SA 6 414 (2 093) 0,02 (0,01) 6 414 (2 093) 0,00 2011-09-09
Ferrum SA 4 321 0,01 (0,01) 4 321 0,00 2011-09-08
Kaszowski Tadeusz 0 (-1 974) 0,00 0 (-1 974) 0,00 2011-05-16
Pietrzak Sławomir 1 353 753 (774 372) 5,51 (3,15) 1 353 753 (774 372) 5,51 (3,15) 2011-05-11
Pietrzak Sławomir 579 381 (-774 372) 2,36 (-3,15) 579 381 (-774 372) 2,36 (-3,15) 2011-05-11
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 6 744 610 (46 880) 27,48 (0,20) 6 744 610 (46 880) 27,48 (0,20) 2011-05-05
Pietrzak Sławomir 1 353 753 (257 572) 5,51 (1,05) 1 353 753 (257 572) 5,51 (1,05) 2011-02-09
Pietrzak Sławomir 1 096 181 (170 000) 4,46 (0,69) 1 096 181 (170 000) 4,46 (0,69) 2011-01-31
Ipopema TFI SA 900 000 (-700 000) 3,66 (-2,85) 900 000 (-700 000) 3,66 (-2,85) 2011-01-31
Pietrzak Sławomir 926 181 (-497 399) 3,77 (-2,03) 926 181 (-497 399) 3,77 (-2,03) 2011-01-30
Ipopema TFI SA 1 600 000 (245 196) 6,51 (0,99) 1 600 000 (245 196) 6,51 (0,91) 2011-01-30
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 6 697 730 (844 199) 27,28 (3,44) 6 697 730 (844 199) 27,28 (3,44) 2011-01-30
Pietrzak Sławomir 1 423 580 (-862 731) 5,80 (-3,51) 1 423 580 (-862 731) 5,80 (-3,51) 2010-09-29
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 5 853 531 (862 731) 23,84 (3,51) 5 853 531 (862 731) 23,84 (3,51) 2010-09-29
Smooth Capital Ltd. 80 000 (-1 570 800) 0,32 (-6,40) 80 000 (-1 570 800) 0,32 (-6,40) 2010-09-23
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 4 990 800 (1 570 800) 20,33 (6,40) 4 990 800 (1 570 800) 20,33 (6,40) 2010-09-23
Smooth Capital Ltd. 1 650 800 (1 570 800) 6,72 (6,40) 1 650 800 (1 570 800) 6,72 (6,40) 2010-07-21
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 3 420 000 (-1 570 800) 13,93 (-6,40) 3 420 000 (-1 570 800) 13,93 (-6,40) 2010-07-21
Smooth Capital Ltd. 80 000 0,32 80 000 0,32 2010-07-20
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 4 990 800 (615 718) 20,33 (2,51) 4 990 800 (615 718) 20,33 (2,51) 2010-07-14
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 4 375 082 (955 082) 17,82 (3,89) 4 375 082 (955 082) 17,82 (3,89) 2010-07-08
Nystal SA 457 718 (-955 082) 1,86 (-3,89) 457 718 (-955 082) 1,86 (-3,89) 2010-07-07
Nystal SA 1 412 800 (555 082) 5,75 (2,26) 1 412 800 (555 082) 5,75 (2,26) 2010-06-29
Nystal SA 857 718 (-900 000) 3,49 (-3,67) 857 718 (-900 000) 3,49 (-3,67) 2010-06-25
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 3 420 000 (900 000) 13,93 (3,67) 3 420 000 (900 000) 13,93 (3,67) 2010-06-25
Nystal SA 1 757 718 (-970 000) 7,16 (-3,95) 1 757 718 (-970 000) 7,16 (-4,12) 2010-06-22
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 2 520 000 (970 000) 10,26 (3,95) 2 520 000 (970 000) 10,26 (3,95) 2010-06-22
Pietrzak Sławomir 2 286 311 (579 381) 9,31 (2,36) 2 286 311 (579 381) 9,31 (2,26) 2010-06-02
Ferrum SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2010-01-21
Ferrum SA w celu umorzenia 0 (-364 948) 0,00 (-1,48) 0 (-364 948) 0,00 2010-01-21
Pietrzak Sławomir 1 706 930 (-136 120) 6,95 (-0,55) 1 706 930 (-136 120) 7,05 (-0,57) 2010-01-15
Pietrzak Sławomir 1 843 050 (53 729) 7,50 (0,21) 1 843 050 (53 729) 7,62 (0,22) 2010-01-12
Woźniak Jerzy 31 738 0,00 (-0,12) 31 738 0,00 (-0,13) 2009-12-31
Krawczyk Andrzej 132 597 0,00 (-0,54) 132 597 0,00 (-0,54) 2009-12-31
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 1 550 000 (50 000) 6,31 (0,20) 1 550 000 (50 000) 6,31 (0,11) 2009-12-31
Nystal SA 2 727 718 (-1 036 267) 11,11 (-4,22) 2 727 718 (-1 036 267) 11,28 (-4,28) 2009-12-16
Pietrzak Sławomir 1 789 321 7,29 1 789 321 7,40 2009-12-11
Ipopema TFI SA 1 354 804 5,52 1 354 804 5,60 (0,08) 2009-10-21
Ipopema TFI SA 1 354 804 5,52 1 354 804 5,52 2009-10-21
Nystal SA 3 763 985 (-1 500 000) 15,33 (-6,11) 3 763 985 (-1 500 000) 15,56 (-6,21) 2009-09-21
HW Pietrzak Holding sp. z o.o. 1 500 000 6,11 1 500 000 6,20 2009-09-21
Woźniak Jerzy 31 738 (11 380) 0,12 (0,04) 31 738 (11 380) 0,13 (0,05) 2009-08-31
Krawczyk Andrzej 132 597 (12 234) 0,54 (0,05) 132 597 (12 234) 0,54 (0,05) 2009-08-31
Nystal SA 5 263 985 (-903 433) 21,44 (-3,68) 5 263 985 (-903 433) 21,77 (-3,35) 2009-07-30
Waszczak Jan 18 942 0,00 (-0,07) 18 942 0,00 (-0,07) 2009-06-30
Ferrum SA w celu umorzenia 364 948 (5 168) 1,48 (0,02) 364 948 (5 168) 0,00 2009-06-17
Ferrum SA w celu umorzenia 359 780 (6 697) 1,46 (0,03) 359 780 (6 697) 0,00 2009-06-12
Ferrum SA w celu umorzenia 353 083 (5 665) 1,43 (0,02) 353 083 (5 665) 0,00 2009-06-05
Ferrum SA w celu umorzenia 347 418 (10 413) 1,41 (0,04) 347 418 (10 413) 0,00 2009-05-29
Ferrum SA w celu umorzenia 337 005 (3 753) 1,37 (0,02) 337 005 (3 753) 0,00 2009-05-22
Miterski Konrad 0 (-15 984) 0,00 (-0,06) 0 (-15 984) 0,00 (-0,06) 2009-05-15
Ferrum SA w celu umorzenia 333 252 (29 928) 1,35 (0,12) 333 252 (29 928) 0,00 2009-05-15
Ferrum SA w celu umorzenia 303 324 (5 900) 1,23 (0,02) 303 324 (5 900) 0,00 2009-05-08
Ferrum SA w celu umorzenia 297 424 (19 676) 1,21 (0,08) 297 424 (19 676) 0,00 2009-04-30
Ferrum SA w celu umorzenia 277 748 (13 284) 1,13 (0,06) 277 748 (13 284) 0,00 2009-04-23
Ferrum SA w celu umorzenia 264 464 (8 386) 1,07 (0,03) 264 464 (8 386) 0,00 2009-04-17
Ferrum SA w celu umorzenia 256 078 (9 620) 1,04 (0,04) 256 078 (9 620) 0,00 2009-04-09
Ferrum SA w celu umorzenia 246 458 (8 066) 1,00 (0,03) 246 458 (8 066) 0,00 2009-04-03
Ferrum SA w celu umorzenia 238 392 (10 898) 0,97 (0,05) 238 392 (10 898) 0,00 2009-03-27
Ferrum SA w celu umorzenia 227 494 (15 969) 0,92 (0,06) 227 494 (15 969) 0,00 2009-03-20
Ferrum SA w celu umorzenia 211 525 (11 493) 0,86 (0,05) 211 525 (11 493) 0,00 2009-03-13
Ferrum SA w celu umorzenia 200 032 (16 743) 0,81 (0,07) 200 032 (16 743) 0,00 2009-03-06
Ferrum SA w celu umorzenia 183 289 (39 149) 0,74 (0,16) 183 289 (39 149) 0,00 2009-02-27
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 817 148 31,85 7 817 148 32,11 (0,26) 2009-02-27
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 817 148 (-1 000) 31,85 7 817 148 (-1 000) 31,85 (-0,01) 2009-02-27
Ferrum SA w celu umorzenia 144 140 (26 609) 0,58 (0,11) 144 140 (26 609) 0,00 2009-02-20
Ferrum SA w celu umorzenia 117 531 (14 853) 0,47 (0,06) 117 531 (14 853) 0,00 2009-02-13
Ferrum SA w celu umorzenia 102 678 (20 344) 0,41 (0,08) 102 678 (20 344) 0,00 2009-02-06
Ferrum SA w celu umorzenia 82 334 (18 116) 0,33 (0,07) 82 334 (18 116) 0,00 2009-01-30
Ferrum SA w celu umorzenia 64 218 (13 444) 0,26 (0,06) 64 218 (13 444) 0,00 2009-01-23
Woźniak Jerzy 20 358 (12 903) 0,08 (0,05) 20 358 (12 903) 0,08 (0,05) 2009-01-19
Ferrum SA w celu umorzenia 50 774 (10 287) 0,20 (0,04) 50 774 (10 287) 0,00 2009-01-16
Woźniak Jerzy 7 455 0,03 7 455 0,03 2009-01-09
Ferrum SA w celu umorzenia 40 487 (3 009) 0,16 (0,01) 40 487 (3 009) 0,00 2009-01-09
Ferrum SA w celu umorzenia 37 478 (4 443) 0,15 (0,02) 37 478 (4 443) 0,00 2008-12-31
Ferrum SA w celu umorzenia 33 035 (6 511) 0,13 (0,03) 33 035 (6 511) 0,00 2008-12-19
Ferrum SA w celu umorzenia 26 524 (4 654) 0,10 (0,02) 26 524 (4 654) 0,00 2008-12-12
Ferrum SA w celu umorzenia 21 870 (3 618) 0,08 (0,01) 21 870 (3 618) 0,00 2008-12-05
Ferrum SA w celu umorzenia 18 252 (6 868) 0,07 (0,03) 18 252 (6 868) 0,00 2008-11-28
Krawczyk Andrzej 120 363 (6 056) 0,49 (0,03) 120 363 (6 056) 0,49 (0,03) 2008-11-27
Krawczyk Andrzej 114 307 (1 079) 0,46 114 307 (1 079) 0,46 2008-11-25
Ferrum SA w celu umorzenia 11 384 (1 549) 0,04 11 384 (1 549) 0,00 2008-11-21
Ferrum SA w celu umorzenia 9 835 (1 940) 0,04 (0,01) 9 835 (1 940) 0,00 2008-11-14
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 818 148 (38 192) 31,85 (0,16) 7 818 148 (38 192) 31,86 (0,17) 2008-11-14
Ferrum SA w celu umorzenia 7 895 (-223 628) 0,03 (-0,91) 7 895 (-223 628) 0,00 2008-11-07
Bajor Sławomir 280 647 (14 023) 1,14 (0,06) 280 647 (14 023) 1,14 (0,06) 2008-10-10
Nystal SA 6 167 418 (-229 885) 25,12 (-0,94) 6 167 418 (-229 885) 25,12 (-0,94) 2008-10-06
Krawczyk Andrzej 113 228 (12 020) 0,46 (0,05) 113 228 (12 020) 0,46 (0,05) 2008-10-06
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 779 956 (7 579) 31,69 (0,03) 7 779 956 (7 579) 31,69 (0,03) 2008-08-22
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 772 377 (900) 31,66 7 772 377 (900) 31,66 2008-08-21
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 771 477 (518 286) 31,66 (2,11) 7 771 477 (518 286) 31,66 (2,11) 2008-08-20
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 253 191 (-506 105) 29,55 (-2,06) 7 253 191 (-506 105) 29,55 (-2,06) 2008-08-19
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 759 296 (509 265) 31,61 (2,08) 7 759 296 (509 265) 31,61 (2,08) 2008-08-19
Nystal SA 6 397 303 (-1 496) 26,06 (-0,01) 6 397 303 (-1 496) 26,06 (-0,01) 2008-08-14
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 250 031 (4 250) 29,53 (0,01) 7 250 031 (4 250) 29,53 (0,01) 2008-07-31
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 245 781 (4 850) 29,52 (0,02) 7 245 781 (4 850) 29,52 (0,02) 2008-07-28
Krawczyk Andrzej 101 208 (24 000) 0,41 (0,41) 101 208 (24 000) 0,41 (0,41) 2008-07-15
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 240 931 (3 000) 29,50 (0,01) 7 240 931 (3 000) 29,50 (0,01) 2008-07-08
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 237 931 (1 433) 29,49 (0,01) 7 237 931 (1 433) 29,49 (0,01) 2008-07-07
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 236 498 (1 002) 29,48 7 236 498 (1 002) 29,48 2008-07-02
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 235 496 (5 860) 29,48 (0,03) 7 235 496 (5 860) 29,48 (0,03) 2008-06-27
Nystal SA 6 398 799 (-113 000) 26,07 (-0,46) 6 398 799 (-113 000) 26,07 (-0,46) 2008-05-15
Krawczyk Andrzej 77 208 0,00 (-0,31) 77 208 0,00 (-0,31) 2008-05-15
Bajor Sławomir 266 624 (-121 171) 1,08 (-0,50) 266 624 (-121 171) 1,08 (-0,50) 2008-05-15
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 387 795 (7 119) 1,58 (0,03) 387 795 (7 119) 1,58 (0,03) 2008-03-20
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 380 676 (1 150) 1,55 (0,01) 380 676 (1 150) 1,55 (0,01) 2008-03-05
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 379 526 (23 420) 1,54 (0,09) 379 526 (23 420) 1,54 (0,09) 2008-03-04
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 356 106 (37 017) 1,45 (0,15) 356 106 (37 017) 1,45 (0,15) 2008-03-03
Waszczak Jan 18 942 (9 471) 0,07 (0,04) 18 942 (9 471) 0,07 (0,04) 2008-02-29
Nystal SA 6 511 799 (3 291 265) 26,53 (0,29) 6 511 799 (3 291 265) 26,53 (0,29) 2008-02-29
Miterski Konrad 15 984 (7 992) 0,06 15 984 (7 992) 0,06 2008-02-29
Krawczyk Andrzej w tym: 5 PDA 77 208 (15 281) 0,31 (0,06) 77 208 (15 281) 0,31 (0,06) 2008-02-29
Kaszowski Tadeusz 1 974 (987) 0,00 1 974 (987) 0,00 2008-02-29
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 229 636 (37 638) 29,45 (0,15) 7 229 636 (37 638) 29,45 (0,15) 2008-02-29
Krawczyk Andrzej w tym: 5 PDA 61 927 (7 350) 0,25 (0,03) 61 927 (7 350) 0,25 (0,03) 2008-02-11
Krawczyk Andrzej w tym: 5 PDA 54 577 (18 000) 0,22 (-0,07) 54 577 (18 000) 0,22 (-0,07) 2008-02-06
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 191 998 (90 283) 29,30 (-28,57) 7 191 998 (90 283) 29,30 (-28,57) 2008-01-18
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 319 089 (-34 061) 1,30 (-0,13) 319 089 (-34 061) 1,30 (-0,13) 2008-01-18
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 353 150 (63 883) 1,43 (-0,92) 353 150 (63 883) 1,43 (-0,92) 2008-01-18
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 289 267 2,35 (1,18) 289 267 2,35 (1,18) 2008-01-14
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 289 267 (23 781) 1,17 (-0,99) 289 267 (23 781) 1,17 (-0,99) 2008-01-14
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 101 715 57,87 (28,94) 7 101 715 57,87 (28,94) 2007-12-19
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 101 715 (55 680) 28,93 (-28,48) 7 101 715 (55 680) 28,93 (-28,48) 2007-12-19
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 265 486 (50 565) 2,16 (0,41) 265 486 (50 565) 2,16 (0,41) 2007-12-19
Krawczyk Andrzej w tym: 5 PDA 36 577 0,29 (0,15) 36 577 0,29 (0,15) 2007-12-14
Krawczyk Andrzej w tym: 5 PDA 36 577 (8 770) 0,14 (-0,08) 36 577 (8 770) 0,14 (-0,08) 2007-12-14
Bajor Sławomir wraz z Hutą Zabrze SA 214 921 (39 718) 1,75 (0,33) 214 921 (39 718) 1,75 (0,33) 2007-12-10
BSK Return SA wraz z podmiotami zależnymi 7 046 035 (58 346) 57,41 (0,47) 7 046 035 (58 346) 57,41 (0,47) 2007-12-05
Krawczyk Andrzej w tym: 5 PDA 27 807 (10 979) 0,22 (0,09) 27 807 (10 979) 0,22 (0,09) 2007-12-04
BSK Return SA w tym: 3781672 PDA 6 987 689 (187 238) 56,94 (1,53) 6 987 689 (187 238) 56,94 (1,53) 2007-12-04
BSK Return SA w tym: 3781672 PDA 6 800 451 (-21 238) 55,41 (-0,17) 6 800 451 (-21 238) 55,41 (-0,17) 2007-11-29
BSK Return SA w tym: 3781672 PDA 6 821 689 (8 704) 55,58 (0,07) 6 821 689 (8 704) 55,58 (0,07) 2007-11-28
BSK Return SA w tym: 3781672 PDA 6 812 985 (98 837) 55,51 (0,80) 6 812 985 (98 837) 55,51 (0,80) 2007-11-28
BSK Return SA w tym: 3781672 PDA 6 714 148 (-83 066) 54,71 (-0,67) 6 714 148 (-83 066) 54,71 (-0,67) 2007-11-27
BSK Return SA w tym: 3781672 PDA 6 797 214 (100 696) 55,38 (0,82) 6 797 214 (100 696) 55,38 (0,82) 2007-11-27
Bajor Sławomir 175 203 (112 174) 1,42 (0,91) 175 203 (112 174) 1,42 (0,91) 2007-11-27
BSK Return SA w tym: 3781672 PDA 6 696 518 (234 245) 54,56 (1,90) 6 696 518 (234 245) 54,56 (1,90) 2007-11-23
Bajor Sławomir 63 029 (59 975) 0,51 (0,49) 63 029 (59 975) 0,51 (0,49) 2007-11-23
Krawczyk Andrzej 16 828 (13 989) 0,13 (0,11) 16 828 (13 989) 0,13 (0,11) 2007-11-22
Waszczak Jan 9 471 0,03 (-0,04) 9 471 0,03 (-0,04) 2007-11-14
Waszczak Jan 9 471 (-500) 0,07 (-0,01) 9 471 (-500) 0,07 (-0,01) 2007-11-14
Krawczyk Andrzej 2 839 0,02 2 839 0,02 2007-11-14
BSK Return SA 6 462 273 (146 445) 52,66 (1,20) 6 462 273 (146 445) 52,66 (1,20) 2007-11-12
BSK Return SA 6 315 828 (-144 879) 51,46 (-1,18) 6 315 828 (-144 879) 51,46 (-1,18) 2007-11-12
BSK Return SA w tym: 3781672 PDA 6 460 707 (3 636 227) 52,64 (29,63) 6 460 707 (3 636 227) 52,64 (29,63) 2007-11-12
Bajor Sławomir 3 054 0,02 3 054 0,02 2007-11-12
Nystal SA 3 220 534 26,24 (13,12) 3 220 534 26,24 (13,12) 2007-08-14
Nystal SA 3 220 534 (-111 205) 13,12 (-14,02) 3 220 534 (-111 205) 13,12 (-14,02) 2007-08-14
Miterski Konrad 7 992 0,06 (0,03) 7 992 0,06 (0,03) 2007-08-14
Miterski Konrad 7 992 (1 200) 0,03 (-0,02) 7 992 (1 200) 0,03 (-0,02) 2007-08-14
Nystal SA 3 331 739 (-14 429) 27,14 (-0,12) 3 331 739 (-14 429) 27,14 (-0,12) 2007-06-18
BSK Return SA 2 824 480 (64 183) 23,01 (0,52) 2 824 480 (64 183) 23,01 (0,52) 2007-04-26
Nystal SA 3 346 168 (-112 359) 27,26 (-6,03) 3 346 168 (-112 359) 27,26 (-6,03) 2007-04-03
BSK Return SA 2 760 297 (87 169) 22,49 (0,71) 2 760 297 (87 169) 22,49 (0,71) 2007-03-05
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 78 000 (-722 000) 0,63 (-5,88) 78 000 (-722 000) 0,63 (-5,88) 2007-03-02
Karkosik, Roman Krzysztof z Alchemia SA 468 471 (-855 329) 3,81 (-6,97) 468 471 (-855 329) 3,81 (-6,97) 2007-02-16
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 800 000 6,51 800 000 6,51 2007-02-12
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 029 175 (342 192) 4,19 (-2,42) 1 029 175 (345 192) 4,19 (-2,39) 2007-01-15
Miterski Konrad 6 792 (400) 0,05 6 792 (400) 0,05 2007-01-05
BSK Return SA 2 673 128 (-136 317) 21,78 (-1,11) 2 673 128 (-136 317) 21,78 (-1,11) 2006-12-31
Karkosik, Roman Krzysztof z Alchemia SA 1 323 800 (380 247) 10,78 (3,10) 1 323 800 (380 247) 10,78 (3,10) 2006-12-23
NN Investment Partners TFI SA 432 806 3,52 (1,76) 432 806 3,52 (1,76) 2006-09-20
NN Investment Partners TFI SA 432 806 (-277 444) 1,76 (-4,02) 432 806 (-277 444) 1,76 (-4,02) 2006-09-20
Karkosik, Roman Krzysztof z Alchemia SA 943 553 (297 084) 7,68 (2,42) 943 553 (297 084) 7,68 (2,42) 2006-09-15
Karkosik, Roman Krzysztof z Alchemia SA 646 469 5,26 646 469 5,26 2006-09-13
Absolute East West Master Fund Ltd. 383 680 3,12 (1,56) 383 680 3,12 (1,56) 2006-09-12
Absolute East West Master Fund Ltd. 383 680 (-229 941) 1,56 (-3,44) 383 680 (-229 941) 1,56 (-3,44) 2006-09-12
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 710 250 (-770 000) 5,78 (-6,28) 710 250 (-770 000) 5,78 (-6,28) 2006-09-11
Waszczak Jan 9 971 0,08 9 971 0,08 2006-08-14
Miterski Konrad 6 392 0,05 6 392 0,05 2006-08-14
Kaszowski Tadeusz 987 0,00 987 0,00 2006-08-14
Kaszowski Tadeusz 987 0,00 987 0,00 2006-08-14
BSK Return SA 2 809 445 (204 358) 22,89 (1,67) 2 809 445 (204 358) 22,89 (1,67) 2006-07-24
BSK Return SA 2 605 087 (200 000) 21,22 (1,63) 2 605 087 (200 000) 21,22 (1,63) 2006-07-05
BSK Return SA 2 405 087 (524 407) 19,59 (4,27) 2 405 087 (524 407) 19,59 (4,27) 2006-06-20
Engel Zbigniew z Elżbietą Rudzik-Engel 588 970 (-227 142) 4,79 (-1,86) 588 970 (-227 142) 4,79 (-1,86) 2006-06-19
Absolute East West Master Fund Ltd. 613 621 (2 952) 5,00 (0,03) 613 621 (2 952) 5,00 (0,03) 2006-05-19
Absolute East West Master Fund Ltd. 610 669 (-47 664) 4,97 (-0,39) 610 669 (-47 664) 4,97 (-0,39) 2006-05-16
Absolute East West Master Fund Ltd. 658 333 5,36 658 333 5,36 2006-05-05
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 480 250 (-351 370) 12,06 (-2,86) 1 480 250 (-351 370) 12,06 (-2,86) 2005-09-06
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 831 620 (1 428 891) 14,92 (11,05) 1 831 620 (1 428 891) 14,92 (11,05) 2005-05-20
Engel Zbigniew z Elżbietą Rudzik-Engel 816 112 (-15 642) 6,65 (-4,72) 816 112 (-15 642) 6,65 (-4,72) 2005-05-20
BSK Return SA 1 880 680 (180 000) 15,32 (-1,05) 1 880 680 (180 000) 15,32 (-1,05) 2005-05-20
Skarb Państwa 0 (-686 983) 0,00 (-6,61) 0 (-686 983) 0,00 (-6,61) 2005-04-18
Bank Gospodarstwa Krajowego 686 983 6,61 (1,02) 683 983 6,58 (1,01) 2005-04-18
Bank Gospodarstwa Krajowego 686 983 5,59 (2,80) 683 983 5,57 (2,79) 2005-04-18
Bank Gospodarstwa Krajowego 686 983 2,79 683 983 2,78 2005-04-18
Engel Jacek 552 356 4,50 (-0,81) 552 356 4,50 (-0,81) 2004-12-31
Engel Jacek 552 356 5,31 552 356 5,31 2004-12-31
NN Investment Partners TFI SA 402 729 3,87 402 729 3,87 2004-12-23
ING Bank Śląski SA 0 (-402 729) 0,00 (-3,87) 0 (-402 729) 0,00 (-3,87) 2004-12-23
Krawczyk Grzegorz 13 622 0,13 13 622 0,13 2004-12-16
Skarb Państwa 686 983 (-397 102) 6,61 (-8,21) 686 983 (-397 102) 6,61 (-8,21) 2004-07-13
Nystal SA 3 458 527 33,29 (5,11) 3 458 527 33,29 (5,11) 2004-07-06
Nystal SA 3 458 527 (-662 357) 28,18 (-11,48) 3 458 527 (-662 357) 28,18 (-11,48) 2004-07-06
BSK Return SA 1 700 680 (662 357) 16,37 (6,38) 1 700 680 (662 357) 16,37 (6,38) 2004-07-06
Nystal SA 4 120 884 (-1 038 323) 39,66 (-10,00) 4 120 884 (-1 038 323) 39,66 (-10,00) 2004-02-03
BSK Return SA 1 038 323 9,99 1 038 323 9,99 2004-02-03
Nystal SA 5 159 207 (4 120 884) 49,66 (39,67) 5 159 207 (4 120 884) 49,66 (39,67) 2004-01-28
ING Bank Śląski SA 402 729 (-3 718 155) 3,87 (-35,79) 402 729 (-3 718 155) 3,87 (-35,79) 2004-01-19
Nystal SA 1 038 323 9,99 1 038 323 9,99 2003-11-14
ING Bank Śląski SA 4 120 884 (-1 038 323) 39,66 (-10,00) 4 120 884 (-1 038 323) 39,66 (-10,00) 2003-11-06
ING Bank Śląski SA 5 159 207 (3 074 433) 49,66 (21,16) 5 159 207 (3 074 433) 49,66 (21,16) 2003-09-19
Engel Zbigniew z Elżbietą Rudzik-Engel 831 754 11,37 (3,37) 831 754 11,37 (3,37) 2003-07-04
Engel Zbigniew z Elżbietą Rudzik-Engel 831 754 (15 642) 8,00 (-3,15) 831 754 (15 642) 8,00 (-3,15) 2003-07-04
Engel Zbigniew z Elżbietą Rudzik-Engel 816 112 (384 819) 11,15 (5,26) 816 112 (384 819) 11,15 (5,26) 2003-02-20
Engel Zbigniew 431 293 (61 525) 5,89 (0,84) 431 293 (61 525) 5,89 (0,84) 2002-09-19
Engel Zbigniew 369 768 (-61 391) 5,05 (-0,84) 369 768 (-61 391) 5,05 (-0,84) 2002-09-19
Engel Zbigniew 431 159 (61 391) 5,89 (0,84) 431 159 (61 391) 5,89 (0,84) 2002-06-04
Engel Zbigniew 369 768 5,05 369 768 5,05 2002-04-30
ING Bank Śląski SA 2 084 774 (207 756) 28,50 (2,84) 2 084 774 (207 756) 28,50 (2,84) 2001-09-06
Izostal SA 207 756 (-1 987 547) 2,84 (-27,18) 207 756 (-1 987 547) 2,84 (-27,18) 2001-07-07
ING Bank Śląski SA 1 877 018 25,66 1 877 018 25,66 2001-07-07
Jędruch Józef z Colloseum Sp. z o.o. 684 228 (556 123) 9,36 (7,61) 684 228 (556 123) 9,36 (7,61) 2000-11-14
Jędruch Józef z Colloseum Sp. z o.o. 128 105 (-556 123) 1,75 (-4,83) 128 105 (-556 123) 1,75 (-4,83) 2000-11-14
Jędruch Józef z Colloseum Sp. z o.o. 684 228 6,58 (1,01) 684 228 6,58 (1,01) 2000-11-14
Jędruch Józef z Colloseum Sp. z o.o. 684 228 5,57 (2,79) 684 228 5,57 (2,79) 2000-11-14
Jędruch Józef z Colloseum Sp. z o.o. 684 228 2,78 (-6,58) 684 228 2,78 (-6,58) 2000-11-14
Huta Pokój SA 435 066 5,95 (1,77) 435 066 5,95 (1,77) 2000-11-08
Huta Pokój SA 435 066 4,18 435 066 4,18 2000-11-08
Nietupski Krzysztof 347 119 (-101 614) 4,75 (-1,39) 347 119 (-101 614) 4,75 (-1,39) 2000-11-01
Nietupski Krzysztof 448 733 (500) 6,14 (0,01) 448 733 (500) 6,14 (0,01) 2000-10-24
Badura Monika 340 748 (-27 980) 4,66 (-0,38) 340 748 (-27 980) 4,66 (-0,38) 2000-10-10
Nietupski Krzysztof 448 233 6,13 448 233 6,13 2000-10-04
Wolnicki Piotr 905 602 12,38 (3,67) 905 602 12,38 (3,67) 2000-08-31
Wolnicki Piotr 905 602 8,71 (1,34) 905 602 8,71 (1,34) 2000-08-31
Wolnicki Piotr 905 602 7,37 (3,69) 905 602 7,37 (3,69) 2000-08-31
Wolnicki Piotr 905 602 (151 925) 3,68 (-6,62) 905 602 (151 925) 3,68 (-6,62) 2000-08-31
Jędruch Józef z Colloseum Sp. z o.o. 684 228 (-95 304) 9,36 (-1,30) 684 228 (-95 304) 9,36 (-1,30) 2000-08-31
Wolnicki Piotr 753 677 (29 950) 10,30 (0,40) 753 677 (29 950) 10,30 (0,40) 2000-07-14
Jędruch Józef z Colloseum Sp. z o.o. 779 532 (95 304) 10,66 (1,30) 779 532 (95 304) 10,66 (1,30) 2000-05-24
Chwała Marcin 1 750 (-392 782) 0,02 (-5,37) 1 750 (-392 782) 0,02 (-5,37) 2000-05-17
Badura Monika 368 728 5,04 368 728 5,04 2000-05-17
Chwała Marcin 394 532 5,39 394 532 5,39 2000-05-12
Izostal SA 2 195 303 (808 694) 30,02 (11,06) 2 195 303 (808 694) 30,02 (11,06) 2000-03-27
Agromaz SA 0 (-450 308) 0,00 (-6,16) 0 (-450 308) 0,00 (-6,16) 2000-03-27
Gasinowicz Stanisław 332 922 (-129 000) 4,55 (-1,77) 332 922 (-129 000) 4,55 (-1,77) 2000-03-09
Izostal SA 1 386 609 (667 653) 18,96 (9,13) 1 386 609 (667 653) 18,96 (9,13) 2000-03-06
Kielecki Mirosław 0 (-1 095 723) 0,00 (-14,98) 0 (-1 095 723) 0,00 (-14,98) 2000-02-28
Kielecka Anna 0 (-380 619) 0,00 (-5,20) 0 (-380 619) 0,00 (-5,20) 2000-02-28
Jędruch Józef z Colloseum Sp. z o.o. 684 228 9,36 684 228 9,36 2000-02-28
Alfa-Center sp. z o.o. 0 (-724 086) 0,00 (-9,90) 0 (-724 086) 0,00 (-9,90) 2000-02-28
Głowala Agnieszka 274 170 (-213 054) 3,75 (-2,91) 274 170 (-213 054) 3,75 (-2,91) 2000-02-08
Gasinowicz Stanisław 461 922 6,32 461 922 6,32 2000-02-08
Wolnicki Piotr 723 727 9,90 723 727 9,90 2000-02-01
Głowala Piotr 0 (-403 422) 0,00 (-5,52) 0 (-403 422) 0,00 (-5,52) 2000-01-28
Izostal SA 718 956 9,83 718 956 9,83 1999-12-03
Alfa-Center sp. z o.o. 724 086 9,90 724 086 9,90 1999-12-03
Agromaz SA 450 308 6,16 450 308 6,16 1999-12-03
Głowala Beata 0 (-411 687) 0,00 (-5,63) 0 (-411 687) 0,00 (-5,63) 1999-11-24
Głowala Agnieszka 487 224 (-252 739) 6,66 (-3,46) 487 224 (-252 739) 6,66 (-3,46) 1999-11-24
Głowala Agnieszka 739 963 10,12 739 963 10,12 1999-11-24
Kielecka Anna 380 619 5,20 380 619 5,20 1999-11-23
Kielecki Mirosław 1 095 723 14,98 1 095 723 14,98 1999-11-05
Głowala Piotr 403 422 5,52 403 422 5,52 1999-09-02
Pol-Mot Holding SA 364 416 (-5 000) 4,98 (-0,07) 364 416 (-5 000) 4,98 (-0,07) 1999-08-02
Głowala Beata 411 687 5,63 411 687 5,63 1999-03-17
Pol-Mot Holding SA 369 416 5,05 369 416 5,05 1999-01-18
RBS Trust Bank Ltd. 326 072 (-338 928) 4,46 (-4,63) 326 072 (-338 928) 4,46 (-4,63) 1998-02-11
RBS Trust Bank Ltd. 665 000 9,09 665 000 9,09 1997-08-11
Skarb Państwa 1 084 085 14,82 (4,39) 1 084 085 14,82 (4,39) 1997-04-10
Skarb Państwa 1 084 085 10,43 1 084 085 10,43 1997-04-10
Watchet sp. z o.o. 4 277 748 7,39 4 277 748 7,57 0000-00-00
Ferrum SA 231 523 0,94 231 523 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-06-20 Prawo poboru 1:1
2003-11-12 Asymilacja akcji seria C
1999-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1999-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1999-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
1998-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
1998-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
1998-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.