Komunikaty spółki - FASING

Transakcje z podmiotem dominującym.
Transakcje ze spółką zależną
Umowa z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A.
Wyniki finansowe
Informacja Zarządu w sprawie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
Wyniki finansowe
Umowa z Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce
Transakcje z podmiotem zależnym.
Udzielenie prokury
Spłata kredytów
Rejestracja obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego
Warunkowy przydział obligacji serii A
Aneks do umowy kredytowej
Emisja obligacji serii A i zatwierdzenie warunków emisji obligacji Spółki serii A
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.