Komunikaty spółki - FASING

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A
Informacja Zarządu
Transakcje z podmiotem dominującym.
Umowy ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A.
Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy spółki MOJ S.A.
Aneks do umowy z Jastrzębską Spółką Węglową
Wyniki finansowe
Transakcje z podmiotem zależnym.
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 16 lipca 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.