27,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Esotiq & Henderson SA (EAH)

Akcjonariat - ESOTIQ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 60 304 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 233 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 905 366
Liczba głosów na WZA: 3 233 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,54%
Kapitał akcyjny: 223 350,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 810 732
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 59,46%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 (40,53%) 1 810 732 (61,09%) 2020-08-31 -
Esotiq&Henderson SA 269 909 (12,08%) 269 909 (0,00%) 2022-08-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria F 450 000
0,10 2 233 500
223 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-30
2015-09-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 17 000
0,10 1 783 500
178 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-02
2015-07-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 12 500
0,10 1 766 500
176 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-24
2015-07-16
seria A - akcje założycielskie 2010-09-06 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-17 60 000
15 000 000,00
1,00 250,00 160 000
160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-31
2015-07-16
split 1:10 2011-04-22
0,10 1 600 000
160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-12
2011-06-28
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-13 150 000
0,10 1 754 000
175 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-07-16
seria C - subskrypcja prywatna 2012-03-13 4 000
400,00
0,10 0,10 1 604 000
160 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
2015-07-16
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2012-06-22 100 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2015-04-07 450 000
17 325 000,00
0,10 38,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Esotiq&Henderson SA 267 114 (1 811) 11,95 (0,08) 267 114 (1 811) 0,00 2022-08-19
Esotiq&Henderson SA 265 303 (983) 11,87 (0,04) 265 303 (983) 0,00 2022-06-09
Esotiq&Henderson SA 264 320 (1 344) 11,83 (0,06) 264 320 (1 344) 0,00 2022-06-03
Esotiq&Henderson SA 262 976 (7 047) 11,77 (0,31) 262 976 (7 047) 0,00 2022-03-25
Esotiq&Henderson SA 255 929 (7 114) 11,46 (0,32) 255 929 (7 114) 0,00 2022-03-20
Esotiq&Henderson SA 248 815 (-173 227) 11,14 (-7,75) 248 815 (-173 227) 0,00 2022-03-11
Esotiq&Henderson SA 422 042 (179 674) 18,89 (8,04) 422 042 (179 674) 0,00 2022-03-04
Esotiq&Henderson SA 242 368 (-174 996) 10,85 (-7,84) 242 368 (-174 996) 0,00 2022-03-04
Esotiq&Henderson SA 417 364 (1 200) 18,69 (0,06) 417 364 (1 200) 0,00 2022-02-25
Esotiq&Henderson SA 416 164 (454) 18,63 (0,02) 416 164 (454) 0,00 2022-02-18
Esotiq&Henderson SA 415 710 (1 488) 18,61 (0,06) 415 710 (1 488) 0,00 2022-02-09
Esotiq&Henderson SA 414 222 (1 996) 18,55 (0,09) 414 222 (1 996) 0,00 2022-02-04
Esotiq&Henderson SA 412 226 (3 279) 18,46 (0,16) 412 226 (3 279) 0,00 2022-01-28
Esotiq&Henderson SA 408 947 (544) 18,30 (0,01) 408 947 (544) 0,00 2022-01-21
Esotiq&Henderson SA 408 403 (1 237) 18,29 (0,06) 408 403 (1 237) 0,00 2022-01-12
Esotiq&Henderson SA 407 166 (367 026) 18,23 (16,43) 407 166 (367 026) 0,00 2022-01-07
Esotiq&Henderson SA 40 140 (-362 512) 1,80 (-16,23) 40 140 (-362 512) 0,00 2021-12-30
Esotiq&Henderson SA 402 652 (1 529) 18,03 (0,07) 402 652 (1 529) 0,00 2021-12-23
Esotiq&Henderson SA 401 123 (2 508) 17,96 (0,11) 401 123 (2 508) 0,00 2021-12-17
Esotiq&Henderson SA 398 615 (4 975) 17,85 (0,23) 398 615 (4 975) 0,00 2021-12-10
Esotiq&Henderson SA 393 640 (16 344) 17,62 (0,73) 393 640 (16 344) 0,00 2021-12-03
Esotiq&Henderson SA 377 296 (1 376) 16,89 (0,07) 377 296 (1 376) 0,00 2021-11-26
Esotiq&Henderson SA 375 920 (26 036) 16,82 (1,15) 375 920 (26 036) 0,00 2021-10-22
Esotiq&Henderson SA 349 884 (1 311) 15,67 (0,06) 349 884 (1 311) 0,00 2021-08-27
Esotiq&Henderson SA 348 573 (4 752) 15,61 (0,22) 348 573 (4 752) 0,00 2021-08-19
Esotiq&Henderson SA 343 821 (3 510) 15,39 (0,15) 343 821 (3 510) 0,00 2021-08-13
Esotiq&Henderson SA 340 311 (568) 15,24 (0,03) 340 311 (568) 0,00 2021-08-06
Esotiq&Henderson SA 339 743 (184 108) 15,21 (8,24) 339 743 (184 108) 0,00 2021-07-30
Ranville Investments sp. z o.o. 0 (-179 107) 0,00 (-8,02) 0 (-179 107) 0,00 (-5,82) 2021-07-29
Esotiq&Henderson SA 155 635 (1 510) 6,97 (0,07) 155 635 (1 510) 0,00 2021-07-22
Esotiq&Henderson SA 154 125 (163) 6,90 (0,01) 154 125 (163) 0,00 2021-07-15
Esotiq&Henderson SA 153 962 (1 773) 6,89 (0,08) 153 962 (1 773) 0,00 2021-07-09
Esotiq&Henderson SA 152 189 (4 460) 6,81 (0,20) 152 189 (4 460) 0,00 2021-07-02
Esotiq&Henderson SA 147 729 (1 109) 6,61 (0,05) 147 729 (1 109) 0,00 2021-06-24
Esotiq&Henderson SA 146 620 (3 745) 6,56 (0,16) 146 620 (3 745) 0,00 2021-06-18
Esotiq&Henderson SA 142 875 (1 652) 6,40 (0,08) 142 875 (1 652) 0,00 2021-06-08
Esotiq&Henderson SA 141 223 (780) 6,32 (0,03) 141 223 (780) 0,00 2021-03-26
Esotiq&Henderson SA 140 443 (782) 6,29 (0,04) 140 443 (782) 0,00 2021-03-19
Esotiq&Henderson SA 139 661 (2 005) 6,25 (0,09) 139 661 (2 005) 0,00 2021-01-18
Esotiq&Henderson SA 137 656 (4 285) 6,16 (0,19) 137 656 (4 285) 0,00 2021-01-13
Esotiq&Henderson SA 133 371 (694) 5,97 (0,03) 133 371 (694) 0,00 2021-01-05
Esotiq&Henderson SA 132 677 (640) 5,94 (0,03) 132 677 (640) 0,00 2020-12-16
Esotiq&Henderson SA 132 037 (1 561) 5,91 (0,07) 132 037 (1 561) 0,00 2020-12-11
Esotiq&Henderson SA 130 476 (28 126) 5,84 (1,26) 130 476 (28 126) 0,00 2020-12-03
Esotiq&Henderson SA 102 350 (1 708) 4,58 (0,07) 102 350 (1 708) 0,00 2020-10-23
Esotiq&Henderson SA 100 642 (1 338) 4,51 (0,06) 100 642 (1 338) 0,00 2020-10-16
Esotiq&Henderson SA 99 304 (1 615) 4,45 (0,08) 99 304 (1 615) 0,00 2020-10-09
Esotiq&Henderson SA 97 689 (546) 4,37 (0,02) 97 689 (546) 0,00 2020-10-01
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,54 (0,01) 1 810 732 60,81 (-0,14) 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 60,95 (-0,03) 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 60,98 (-0,02) 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 61,00 (-0,04) 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 (5 000) 40,53 (0,22) 1 810 732 (10 000) 61,04 (3,63) 2020-08-31
Esotiq&Henderson SA 97 143 (1 296) 4,35 (0,06) 97 143 (1 296) 0,00 2020-08-21
Esotiq&Henderson SA 95 847 (1 015) 4,29 (0,04) 95 847 (1 015) 0,00 2020-08-06
Esotiq&Henderson SA 94 832 (24 341) 4,25 (1,09) 94 832 (24 341) 0,00 2018-12-04
Esotiq&Henderson SA 70 491 (9 100) 3,16 (0,41) 70 491 (9 100) 0,00 2018-09-21
Esotiq&Henderson SA 61 391 (6 706) 2,75 (0,30) 61 391 (6 709) 0,00 2018-06-27
Esotiq&Henderson SA 54 685 (5 083) 2,45 (0,23) 54 682 (5 080) 0,00 2018-06-26
Esotiq&Henderson SA 49 602 (2 200) 2,22 (0,10) 49 602 (2 200) 0,00 2018-06-21
Esotiq&Henderson SA 47 402 (300) 2,12 (0,01) 47 402 (300) 0,00 2018-06-20
Esotiq&Henderson SA 47 102 (17 095) 2,11 (0,77) 47 102 (17 095) 0,00 2018-05-30
Esotiq&Henderson SA 30 007 (4 553) 1,34 (0,20) 30 007 (4 553) 0,00 2018-05-29
Esotiq&Henderson SA 25 454 (6 430) 1,14 (0,29) 25 454 (6 430) 0,00 2018-05-28
Ranville Investments sp. z o.o. 179 107 (-35 000) 8,02 (-1,57) 179 107 (-35 000) 5,82 (-0,84) 2018-05-10
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 0 (-214 107) 0,00 (-12,12) 0 (-214 107) 0,00 (-7,73) 2018-04-24
Ranville Investments sp. z o.o. 214 107 9,59 214 107 6,66 2018-04-23
Esotiq&Henderson SA 19 024 (165) 0,85 (0,01) 19 024 (165) 0,00 2018-04-13
Esotiq&Henderson SA 18 859 (10 000) 0,84 (0,44) 18 859 (10 000) 0,00 2018-04-11
Esotiq&Henderson SA 8 859 (2 555) 0,40 (0,12) 8 859 (2 555) 0,00 2018-03-05
Esotiq&Henderson SA 6 304 (3 724) 0,28 (0,16) 6 304 (3 724) 0,00 2018-03-02
Esotiq&Henderson SA 2 580 (488) 0,12 (0,03) 2 580 (488) 0,00 2018-02-19
Esotiq&Henderson SA 2 092 (750) 0,09 (0,03) 2 092 (750) 0,00 2018-02-15
Esotiq&Henderson SA 1 342 (92) 0,06 1 342 (92) 0,00 2018-02-09
Esotiq&Henderson SA 1 250 0,06 1 250 0,00 2018-02-02
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., NWZ 900 366 (15 366) 40,31 (-9,31) 1 800 732 (30 732) 57,41 (-6,17) 2018-01-19
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 151 083 (10 832) 6,76 (-1,10) 151 083 (10 832) 4,67 (-0,36) 2017-09-21
TFI Capital Partners SA CP FIZ 140 251 7,86 (1,59) 140 251 5,03 (0,70) 2015-06-30
TFI Capital Partners SA CP FIZ 140 251 6,27 140 251 4,33 2015-06-30
Skrzypek Adam WZA 107 000 5,99 (1,20) 207 000 7,43 (0,83) 2015-06-26
Skrzypek Adam WZA 107 000 (71 233) 4,79 (-17,56) 207 000 (169 733) 6,60 (-7,73) 2015-06-26
Warmenbad Investment Ltd. 137 731 (-55 500) 7,79 (-4,28) 137 731 (-55 500) 4,97 (-2,46) 2015-04-20
Szlązak Jan 0 (-178 393) 0,00 (-11,14) 0 (-178 393) 0,00 (-6,86) 2015-03-23
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 12,12 (0,12) 214 107 7,73 (0,04) 2015-03-23
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 12,00 (2,42) 214 107 7,69 (1,07) 2015-03-23
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 9,58 214 107 6,62 2015-03-23
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 49,62 (10,00) 1 770 000 63,58 (8,85) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 39,62 (-15,69) 1 770 000 54,73 (-13,34) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 55,31 (5,69) 1 770 000 68,07 (4,49) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 49,62 (49,62) 1 770 000 63,58 (63,58) 2014-04-28
Dictador Global Ltd. 0 (-885 000) 0,00 (-55,31) 0 (-1 770 000) 0,00 (-68,07) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz 0 (-88 500) 0,00 (-55,31) 0 (-177 000) 0,00 (-68,07) 2013-07-30
Dictador Global Ltd. 885 000 55,31 1 770 000 68,07 2013-07-30
Warmenbad Investment Ltd. 193 231 12,07 (1,14) 193 231 7,43 (0,45) 2012-10-26
Warmenbad Investment Ltd. 193 231 (98 680) 10,93 (5,03) 193 231 (98 680) 6,98 (3,35) 2012-10-26
Szlązak Jan 178 393 11,14 (1,05) 178 393 6,86 (0,42) 2012-06-30
Szlązak Jan 178 393 (17 857) 10,09 (0,06) 178 393 (17 857) 6,44 (0,27) 2012-06-30
Warmenbad Investment Ltd. 94 551 (-35 614) 5,90 (-2,23) 94 551 (-35 614) 3,63 (-1,37) 2012-02-09
Szlązak Jan 160 536 (35 714) 10,03 (2,23) 160 536 (35 714) 6,17 (1,37) 2012-02-09
Warmenbad Investment Ltd. 130 165 (104 432) 8,13 (-7,95) 130 165 (104 432) 5,00 (-4,89) 2012-02-08
Szlązak Jan 124 822 7,80 124 822 4,80 2012-02-08
Warmenbad Investment Ltd. 25 733 (-231 597) 16,08 25 733 (-231 597) 9,89 2011-06-01
Warmenbad Investment Ltd. 257 330 16,08 257 330 9,89 2011-06-01
Skrzypek Adam 35 767 (-321 903) 22,35 37 267 (-335 403) 14,33 2011-06-01
Skrzypek Adam 357 670 (257 670) 22,35 (16,69) 372 670 (172 670) 14,33 (7,11) 2011-06-01
Jawoszek Mariusz 88 500 (-796 500) 55,31 177 000 (-1 593 000) 68,07 2011-06-01
Jawoszek Mariusz 885 000 55,31 1 770 000 68,07 2011-06-01
Skrzypek Adam 100 000 5,66 (0,06) 200 000 7,22 (0,04) 2011-05-30
Skrzypek Adam 100 000 5,60 (-0,65) 200 000 7,18 (-0,51) 2011-05-30
Skrzypek Adam 100 000 6,25 200 000 7,69 2011-05-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2022-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2019-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-07-12 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.