9,3000 zł
5,68% 0,5000 zł
Esotiq & Henderson SA (EAH)

Akcjonariat - ESOTIQ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 20 771 550 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 233 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 281 305
Liczba głosów na WZA: 3 233 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,37%
Kapitał akcyjny: 223 350,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 281 671
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,63%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., NWZ 900 366 (40,31%) 1 800 732 (55,69%) 2018-01-19 -
Ranville Investments sp. z o.o. 179 107 (8,02%) 179 107 (5,57%) 2018-05-10 -
Skrzypek Adam WZA 107 000 (4,79%) 207 000 (6,40%) 2015-06-26 -
Esotiq&Henderson SA 94 832 (4,25%) 94 832 (3,00%) 2018-12-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria F 450 000
0,00
0,10 0,00 2 233 500
223 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-30
2015-09-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 17 000
0,00
0,10 0,00 1 783 500
178 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-02
2015-07-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 12 500
0,00
0,10 0,00 1 766 500
176 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-24
2015-07-16
seria A - akcje założycielskie 2010-09-06 100 000
0,00
1,00 0,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-17 60 000
15 000 000,00
1,00 250,00 160 000
160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-31
2015-07-16
split 1:10 2011-04-22 0
0,00
0,10 0,00 1 600 000
160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-12
2011-06-28
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-13 150 000
0,00
0,10 0,00 1 754 000
175 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-07-16
seria C - subskrypcja prywatna 2012-03-13 4 000
400,00
0,10 0,10 1 604 000
160 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
2015-07-16
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2012-06-22 100 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2015-04-07 450 000
17 325 000,00
0,10 38,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Esotiq&Henderson SA 70 491 (9 100) 3,16 (0,41) 70 491 (9 100) 2,22 (0,29) 2018-09-21
Esotiq&Henderson SA 61 391 (6 706) 2,75 (0,30) 61 391 (6 709) 1,93 (0,21) 2018-06-27
Esotiq&Henderson SA 54 685 (5 083) 2,45 (0,23) 54 682 (5 080) 1,72 (0,16) 2018-06-26
Esotiq&Henderson SA 49 602 (2 200) 2,22 (0,10) 49 602 (2 200) 1,56 (0,07) 2018-06-21
Esotiq&Henderson SA 47 402 (300) 2,12 (0,01) 47 402 (300) 1,49 (0,02) 2018-06-20
Esotiq&Henderson SA 47 102 (17 095) 2,11 (0,77) 47 102 (17 095) 1,47 (0,53) 2018-05-30
Esotiq&Henderson SA 30 007 (4 553) 1,34 (0,20) 30 007 (4 553) 0,94 (0,15) 2018-05-29
Esotiq&Henderson SA 25 454 (6 430) 1,14 (0,29) 25 454 (6 430) 0,79 (0,20) 2018-05-28
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 0 (-214 107) 0,00 (-9,58) 0 (-214 107) 0,00 (-6,62) 2018-04-24
Ranville Investments sp. z o.o. 214 107 9,59 214 107 6,66 2018-04-23
Esotiq&Henderson SA 19 024 (165) 0,85 (0,01) 19 024 (165) 0,59 (0,01) 2018-04-13
Esotiq&Henderson SA 18 859 (10 000) 0,84 (0,44) 18 859 (10 000) 0,58 (0,31) 2018-04-11
Esotiq&Henderson SA 8 859 (2 555) 0,40 (0,12) 8 859 (2 555) 0,27 (0,07) 2018-03-05
Esotiq&Henderson SA 6 304 (3 724) 0,28 (0,16) 6 304 (3 724) 0,20 (0,12) 2018-03-02
Esotiq&Henderson SA 2 580 (488) 0,12 (0,03) 2 580 (488) 0,08 (0,02) 2018-02-19
Esotiq&Henderson SA 2 092 (750) 0,09 (0,03) 2 092 (750) 0,06 (0,02) 2018-02-15
Esotiq&Henderson SA 1 342 (92) 0,06 1 342 (92) 0,04 2018-02-09
Esotiq&Henderson SA 1 250 0,06 1 250 0,04 2018-02-02
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 151 083 (10 832) 6,76 (0,49) 151 083 (10 832) 4,67 (0,34) 2017-09-21
TFI Capital Partners SA CP FIZ 140 251 6,27 (-1,59) 140 251 4,33 (-0,70) 2015-06-30
TFI Capital Partners SA CP FIZ 140 251 7,86 140 251 5,03 2015-06-30
Skrzypek Adam WZA 107 000 (71 233) 5,99 (-16,36) 207 000 (169 733) 7,43 (-6,90) 2015-06-26
Ogółem 1 783 500 0 2 783 500 0 2015-06-02
Ogółem 1 783 500 (17 000) 0 2 783 500 (17 000) 0 2015-06-02
Warmenbad Investment Ltd. 137 731 (-55 500) 7,79 (-4,28) 137 731 (-55 500) 4,97 (-2,46) 2015-04-20
Szlązak Jan 0 (-178 393) 0,00 (-11,14) 0 (-178 393) 0,00 (-6,86) 2015-03-23
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 9,58 (-2,54) 214 107 6,62 (-1,11) 2015-03-23
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 12,12 (0,12) 214 107 7,73 (0,04) 2015-03-23
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 12,00 214 107 7,69 2015-03-23
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 55,31 (5,22) 1 770 000 68,07 (4,10) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 50,09 (0,47) 1 770 000 63,97 (0,39) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 49,62 1 770 000 63,58 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 49,62 (10,00) 1 770 000 63,58 (8,85) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 39,62 (39,62) 1 770 000 54,73 (54,73) 2014-04-28
Dictador Global Ltd. 0 (-885 000) 0,00 (-55,31) 0 (-1 770 000) 0,00 (-68,07) 2014-04-28
Ogółem 1 766 500 (1 606 500) 0 2 766 500 (2 506 500) 0 2014-04-24
Jawoszek Mariusz 0 (-885 000) 0,00 (-55,31) 0 (-1 770 000) 0,00 (-68,07) 2013-07-30
Dictador Global Ltd. 885 000 55,31 1 770 000 68,07 2013-07-30
Warmenbad Investment Ltd. 193 231 12,07 (1,14) 193 231 7,43 (0,45) 2012-10-26
Warmenbad Investment Ltd. 193 231 (98 680) 10,93 (5,03) 193 231 (98 680) 6,98 (3,35) 2012-10-26
Szlązak Jan 178 393 11,14 (1,05) 178 393 6,86 (0,42) 2012-06-30
Szlązak Jan 178 393 (17 857) 10,09 (0,06) 178 393 (17 857) 6,44 (0,27) 2012-06-30
Warmenbad Investment Ltd. 94 551 (-35 614) 5,90 (-2,23) 94 551 (-35 614) 3,63 (-1,37) 2012-02-09
Szlązak Jan 160 536 (35 714) 10,03 (2,23) 160 536 (35 714) 6,17 (1,37) 2012-02-09
Warmenbad Investment Ltd. 130 165 (104 432) 8,13 (-7,95) 130 165 (104 432) 5,00 (-4,89) 2012-02-08
Szlązak Jan 124 822 7,80 124 822 4,80 2012-02-08
Warmenbad Investment Ltd. 25 733 (-231 597) 16,08 25 733 (-231 597) 9,89 2011-06-01
Warmenbad Investment Ltd. 257 330 16,08 257 330 9,89 2011-06-01
Skrzypek Adam 35 767 (-321 903) 22,35 37 267 (-335 403) 14,33 2011-06-01
Skrzypek Adam 357 670 (257 670) 22,35 (16,10) 372 670 (172 670) 14,33 (6,64) 2011-06-01
Jawoszek Mariusz 885 000 (796 500) 55,31 1 770 000 (1 593 000) 68,07 2011-06-01
Jawoszek Mariusz 88 500 55,31 177 000 68,07 2011-06-01
Skrzypek Adam 100 000 6,25 (0,59) 200 000 7,69 (0,47) 2011-05-30
Skrzypek Adam 100 000 5,66 (0,06) 200 000 7,22 (0,04) 2011-05-30
Skrzypek Adam 100 000 5,60 200 000 7,18 2011-05-30
Ogółem 160 000 (-1 440 000) 0 260 000 (-2 340 000) 0 2011-03-31
Ogółem 1 600 000 0 2 600 000 0 2011-03-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-07-12 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.