Ludzie - ELKOP

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Koralewski Jecek Prezes Zarządu 2010-10-28 IFCAPITA - Wiceprzewodniczący RN
ATLANTIS - Członek RN
FON - Członek RN
DAMFINW - Członek RN
IFSA - Członek RN
Kajkowska Anna Wiceprezes Zarządu 2019-02-19 IFSA - Członek RN

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Patrowicz Mariusz Przewodniczący RN 2018-06-05 IFERIA - Członek RN
Hetkowski Wojciech Wiceprzewodniczący RN 2011-06-30 ATLANTIS - Przewodniczący RN
IFCAPITA - Przewodniczący RN
DAMFINW - Przewodniczący RN
FON - Przewodniczący RN
IFSA - Członek RN
Patrowicz Małgorzata Sekretarz RN 2018-06-05 IFERIA - Członek Zarządu
FON - Sekretarz RN
IFSA - Sekretarz RN
ATLANTIS - Sekretarz RN
IFCAPITA - Członek RN
DAMFINW - Członek RN
Patrowicz Martyna Członek RN 2018-06-05 DAMFINW - Członek RN
FON - Członek RN
IFCAPITA - Członek RN
ATLANTIS - Członek RN
Patrowicz Damian Członek RN 2018-06-05 FON - Prezes Zarządu
ATLANTIS - Prezes Zarządu
IFCAPITA - Członek Zarządu
DAMFINW - Członek RN
IFERIA - Członek RN
Studzińska, Eliza Sylwia Członek RN 2022-05-25 -

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stachowicz Adam Członek RN 2018-09-28 2021-08-31 -
Patrowicz Małgorzata Sekretarz RN 2018-06-05 IFERIA - Członek Zarządu
FON - Sekretarz RN
IFSA - Sekretarz RN
ATLANTIS - Sekretarz RN
IFCAPITA - Członek RN
DAMFINW - Członek RN
Patrowicz Mariusz Przewodniczący RN 2018-06-05 IFERIA - Członek RN
Patrowicz Martyna Członek RN 2017-09-21 2018-04-25 DAMFINW - Członek RN
FON - Członek RN
IFCAPITA - Członek RN
ATLANTIS - Członek RN
Patrowicz Martyna Członek RN 2017-09-21 DAMFINW - Członek RN
FON - Członek RN
IFCAPITA - Członek RN
ATLANTIS - Członek RN
Patrowicz Małgorzata Sekretarz RN 2016-04-29 2018-04-25 IFERIA - Członek Zarządu
FON - Sekretarz RN
IFSA - Sekretarz RN
ATLANTIS - Sekretarz RN
IFCAPITA - Członek RN
DAMFINW - Członek RN
Patrowicz Damian Członek RN 2016-04-29 2018-04-25 FON - Prezes Zarządu
ATLANTIS - Prezes Zarządu
IFCAPITA - Członek Zarządu
DAMFINW - Członek RN
IFERIA - Członek RN
Patrowicz Mariusz Przewodniczący RN 2016-04-29 2018-04-25 IFERIA - Członek RN
Patrowicz Marianna Członek RN 2016-04-29 2017-09-20 -
Patrowicz Małgorzata Sekretarz RN 2016-04-29 IFERIA - Członek Zarządu
FON - Sekretarz RN
IFSA - Sekretarz RN
ATLANTIS - Sekretarz RN
IFCAPITA - Członek RN
DAMFINW - Członek RN
Patrowicz Damian Członek RN 2016-04-29 FON - Prezes Zarządu
ATLANTIS - Prezes Zarządu
IFCAPITA - Członek Zarządu
DAMFINW - Członek RN
IFERIA - Członek RN
Patrowicz Mariusz Przewodniczący RN 2016-04-29 IFERIA - Członek RN
Hetkowski Wojciech Wiceprzewodniczący RN 2016-04-29 ATLANTIS - Przewodniczący RN
IFCAPITA - Przewodniczący RN
DAMFINW - Przewodniczący RN
FON - Przewodniczący RN
IFSA - Członek RN
Patrowicz Mariusz Członek RN 2012-04-02 IFERIA - Członek RN
Patrowicz Marianna Członek RN 2011-06-30 2017-12-31 -
Koralewska Jolanta Członek RN 2011-06-30 2011-10-24 -
Koralewska Jolanta Członek RN 2011-06-30 -
Hetkowski Wojciech Przewodniczący RN 2011-06-30 ATLANTIS - Przewodniczący RN
IFCAPITA - Przewodniczący RN
DAMFINW - Przewodniczący RN
FON - Przewodniczący RN
IFSA - Członek RN
Kajkowska Anna Wiceprezes Zarządu 2010-06-09 2012-12-31 IFSA - Członek RN
Kajkowska Anna Wiceprezes Zarządu 2010-06-09 IFSA - Członek RN
Koralewski Jecek Wiceprezes Zarządu 2010-04-30 2010-10-27 IFCAPITA - Wiceprzewodniczący RN
ATLANTIS - Członek RN
FON - Członek RN
DAMFINW - Członek RN
IFSA - Członek RN
Żołyński Piotr Wiceprezes Zarządu 2010-01-15 2010-06-09 -
Żołyński Piotr Wiceprezes Zarządu 2010-01-15 -
Zalitacz Piotr Członek RN 2009-12-28 2012-03-01 -
Opławski Piotr Przewodniczący RN 2009-12-28 2012-03-01 -
Patrowicz Małgorzata Członek RN 2009-12-28 IFERIA - Członek Zarządu
FON - Sekretarz RN
IFSA - Sekretarz RN
ATLANTIS - Sekretarz RN
IFCAPITA - Członek RN
DAMFINW - Członek RN
Zalitacz Piotr Członek RN 2009-12-28 -
Opławski Piotr Przewodniczący RN 2009-12-28 -
Patrowicz Mariusz Wiceprzewodniczący RN 2009-12-28 IFERIA - Członek RN
Szmal Mirosław Członek RN 2009-06-26 2009-12-28 -
Konopka Adam Przewodniczący RN 2009-06-26 2009-12-28 -
Konopka Adam Przewodniczący RN 2009-06-26 -
Szmal Mirosław Członek RN 2009-06-26 -
Długaj Edward Członek Zarządu 2009-02-13 2009-10-06 -
Długaj Edward Członek Zarządu 2009-02-13 -
Derecka Gabriela Prezes Zarządu 2008-10-31 2010-10-28 -
Derecka Gabriela Prezes Zarządu 2008-10-31 -
Sabela Marek Prezes Zarządu 2008-06-30 2008-10-31 -
Sabela Marek Prezes Zarządu 2008-06-30 -
Opławski Piotr Członek RN 2008-06-27 -
Gamrat Anna Członek RN 2007-06-25 2009-06-26 -
Gamrat Anna Członek RN 2007-06-25 -
Olszewski Sławomir Członek Zarządu 2006-11-29 2008-06-30 -
Olszewski Sławomir Członek Zarządu 2006-11-29 -
Olszewski Radosław Członek RN 2006-10-25 2009-12-28 -
Kozubski Tadeusz Sekretarz RN 2006-10-25 2009-06-26 -
Rybak-Pierzyńska Małgorzata Członek RN 2006-10-25 2008-06-27 -
Ochman Łukasz Wiceprzewodniczący RN 2006-10-25 2007-06-25 -
Ochman Łukasz Wiceprzewodniczący RN 2006-10-25 2007-06-25 -
Kozubski Tadeusz Sekretarz RN 2006-10-25 -
Ochman Łukasz Wiceprzewodniczący RN 2006-10-25 -
Olszewski Radosław Członek RN 2006-10-25 -
Zalitacz Piotr Wiceprzewodniczący RN 2006-10-25 -
Rybak-Pierzyńska Małgorzata Członek RN 2006-10-25 -
Zalitacz Piotr Wiceprzewodniczący RN 2006-10-25 -
Rejdych Marek Członek Zarządu 2006-07-26 2006-12-31 -
Rejdych Marek Członek Zarządu 2006-07-26 -
Rybicki Piotr Sekretarz RN 2006-06-30 2006-10-25 -
Sibilska Dorota Wiceprzewodniczący RN 2006-06-30 2006-10-25 -
Boszko Bartosz Wiceprzewodniczący RN 2006-06-30 2006-10-25 -
Jochim Tomasz Przewodniczący RN / od 2006-07-27 oddelegowany do pełnienia czynności członka zarzadu 2006-06-30 2006-10-25 -
Kalata Paweł Członek RN 2006-06-30 2006-10-25 -
Rybicki Piotr Sekretarz RN 2006-06-30 -
Sibilska Dorota Wiceprzewodniczący RN 2006-06-30 -
Boszko Bartosz Wiceprzewodniczący RN 2006-06-30 -
Jochim Tomasz Przewodniczący RN / od 2006-07-27 oddelegowany do pełnienia czynności członka zarzadu 2006-06-30 -
Kalata Paweł Członek RN 2006-06-30 -
Belina vel Bylina, Jolanta Sekretarz RN 2005-12-17 2006-06-30 -
Belina vel Bylina, Jolanta Sekretarz RN 2005-12-17 -
Belina vel Bylina, Jolanta Członek RN 2005-06-28 2005-07-12 -
Belina vel Bylina, Jolanta Członek RN 2005-06-28 -
Belina vel Bylina, Jolanta Członek RN 2005-06-28 -
Piwiszkis Jarosław Członek RN 2004-12-17 2006-06-30 -
Sibilska Dorota Członek RN 2004-12-17 -
Kalata Paweł Wiceprzewodniczący RN 2004-12-17 -
Piwiszkis Jarosław Członek RN 2004-12-17 -
Jochim Tomasz Przewodniczący RN 2004-12-17 -
Kozubski Tadeusz Członek RN 2004-06-30 -
Kostrzewa Maksymilian Przewodniczący RN 2002-06-10 2005-12-17 -
Janowski Paweł Członek RN 2002-06-10 2004-12-17 -
Przesór Franciszek Wiceprzewodniczący RN 2002-06-10 2004-12-17 -
Skolkowska Krystyna Członek RN 2002-06-10 2004-11-15 -
Marciniuk Stefan Sekretarz RN 2002-06-10 2004-02-27 -
Przesór Franciszek Wiceprzewodniczący RN 2002-06-10 -
Kostrzewa Maksymilian Przewodniczący RN 2002-06-10 -
Janowski Paweł Członek RN 2002-06-10 -
Kostrzewa Maksymilian Członek RN 2002-06-10 -
Skolkowska Krystyna Członek RN 2002-06-10 -
Przesór Franciszek Członek RN 2002-06-10 -
Marciniuk Stefan Członek RN 2002-06-10 -
Marciniuk Stefan Sekretarz RN 2002-06-10 -
Koczorek Czesław Prezes Zarządu 1991-01-01 2008-06-30 -
Koczorek Czesław Prezes Zarządu 1991-01-01 -
Kuchciński Wojciech Członek Zarządu 1000-01-01 2005-11-03 -
Hołub Stanisława Członek Zarządu 1000-01-01 2005-11-03 -
Kuchciński Wojciech Członek Zarządu -
Hołub Stanisława Członek Zarządu -

Zatrudnienie

Spółka
2022 19 -
2021 18 -
2019 13 -
2018 12 -
2017 8 -
2016 8 -
2015 6 -
2014 10 -
2013 11 -
2011 8 -
2010 8 -
2009 68 -
2008 82 -
2007 79 -
2005 82 -
2004 95 -
2002 135 -
2001 162 -
1997 261 -
Grupa
2020 15 -
2013 11 -
2012 12 -
2009 69 -
2008 85 -
2007 80 -
2005 88 -
2004 100 -
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.