Akcjonariat - ELKOP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 731 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 39 400 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 380 436
Liczba głosów na WZA: 39 400 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,57%
Kapitał akcyjny: 15 760 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 380 436
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Patro Invest OU ZWZ 16 380 436 (41,57%) 16 380 436 (41,57%) 2020-08-18 IFR, ATS, FON, IFC, DIN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 6 168 136
3 084 068,00
0,50 0,50 106 002 204
53 001 102,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-22
obniżenie kapitału
3,77 427 000
1 609 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-12-30
zmiana firmy z Elkop SA na Elkop SE 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 31 300 000
0,00
0,50 0,00 99 834 068
49 917 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-09
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-12-21 427 000
4 270 000,00
10,00 10,00 427 000
4 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-09
1995-03-01
2001-03-07
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 2000-03-25 123 000
20 910 000,00
3,77 170,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-04

seria B - prawo poboru 1:1 2006-12-20 5 551 000
1 665 300,00
0,29 0,30 11 102 000
3 219 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-02
2007-10-24
split 1:13 2006-12-20 0
0,00
0,29 0,00 5 551 000
1 609 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-09
2007-03-08
split 1:29 2007-12-11 0
0,00
0,01 0,00 321 958 000
3 219 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-11
2008-02-01
seria D - subskrypcja prywatna 2007-12-11 156 913 488
1 569 134,88
0,01 0,01 1 766 703 488
17 667 034,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-19
2009-02-16
seria C - prawo poboru 1:4 2007-12-11 1 287 832 000
12 878 320,00
0,01 0,01 1 609 790 000
16 097 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-19
2009-02-16
scalenia akcji 50:1 2009-12-28 0
0,00
0,50 0,00 35 334 068
17 667 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-11
umorzenie akcji zmiana oznaczeń: seria A-D na E 2009-12-28 -88
0,00
0,01 0,00 1 766 703 400
17 667 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-29
2010-03-11
2010-03-29
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2010-06-18 70 668 136
35 334 068,00
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop SA na Elkop SA 2011-06-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-23
połączenie z Investment Friends Development SA, Elkop Administracja sp. z o.o., El-Eko Systems SA bez podwyższania kapitału 2012-03-01 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-09
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-06-27 199 668 136
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Friends Nieruchomości sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-06-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-24
seria H - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2012-06-27 74 000 000
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 7:1 2014-01-30 0
0,00
3,50 0,00 15 143 172
53 001 102,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-11-28 -3 143 172
0,00
3,50 0,00 12 000 000
42 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-30
podział przez wydzielenie 2015-05-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 2015-11-02 33 200 000
16 600 000,00
0,50 0,50 68 534 068
34 267 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-13
2011-09-23
seria B - subskrypcja prywatna 2016-04-29 9 000 000
0,00
3,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2016-12-28 0
0,00
0,70 0,00 60 000 000
42 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-17
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-04 38 500 000
26 950 000,00
0,70 0,70 98 500 000
68 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-13
scalenie akcji 5:1 2017-07-06 0
0,00
3,50 0,00 19 700 000
68 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-08
zmiana firmy z Elkop SA na Elkop SE 2018-01-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Elkop1 Polska Akciova spolecnost bez podwyższania kapitału 2018-01-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2018-03-01 0
0,00
3,33 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:50 2018-09-28 0
0,00
0,07 0,00 985 000 000
68 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-12
2018-10-31
scalenie akcji 100:1 2018-12-19 0
0,00
7,00 0,00 9 850 000
68 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-21
połączenie z ELKOP1 Polska AS bez podwyższania kapitału 2019-02-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-19
obniżenie kapitału cena nominalna w EUR 2019-02-04 0
0,00
1,60 0,00 9 850 000
15 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-19
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji, cena nominalna w EUR 2019-09-09 0
0,00
0,12 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:4 cena nominalna w EUR 2020-03-24 0
0,00
0,40 0,00 39 400 000
15 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-24
seria B połączenie z Damf Inwestycje 2020-08-18 7
2,80
0,40 0,40 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Patro Invest OU 3 945 001 (-11 835 003) 40,05 3 945 001 (-11 835 003) 40,05 2019-12-19
Patro Invest OU 15 780 004 (12 016 826) 40,05 (1,85) 15 780 004 (12 016 826) 40,05 (1,85) 2019-12-19
Patro Invest OU WZA 3 763 178 (209 604) 38,20 (2,12) 3 763 178 (209 604) 38,20 (2,12) 2019-12-02
Ogółem 9 850 000 (-975 150 000) 0 9 850 000 (-975 150 000) 0 2019-01-21
Patro Invest OU 3 553 574 (-351 803 897) 36,08 3 553 574 (-351 803 897) 36,08 2018-11-13
Patro Invest OU 355 357 471 (348 020 279) 36,08 (-1,16) 355 357 471 (348 020 279) 36,08 (-1,16) 2018-11-13
Ogółem 985 000 000 (965 300 000) 0 985 000 000 (965 300 000) 0 2018-10-12
Patro Invest OU 7 337 192 (-359 522 408) 37,24 7 337 192 (-359 522 408) 37,24 2018-09-07
Patro Invest OU 366 859 600 (359 887 001) 37,24 (1,85) 366 859 600 (359 887 001) 37,24 (1,85) 2018-09-07
Patro Invest OU 6 972 599 (390 662) 35,39 (1,98) 6 972 599 (390 662) 35,39 (1,98) 2018-07-12
Patro Invest OU 6 581 937 (67 166) 33,41 (0,34) 6 581 937 (67 166) 33,41 (0,34) 2018-06-21
Patro Invest OU 6 514 771 (15 000) 33,07 (0,08) 6 514 771 (15 000) 33,07 (0,08) 2018-06-18
Patro Invest OU 6 499 771 (2 823 941) 32,99 (-4,33) 6 499 771 (2 823 941) 32,99 (-4,33) 2018-04-26
Patro Invest sp. z o.o. 0 (-6 500 000) 0,00 (-32,99) 0 (-6 500 000) 0,00 (-32,99) 2018-04-11
Patro Invest sp. z o.o. 6 500 000 (-26 000 001) 32,99 6 500 000 (-26 000 001) 32,99 2017-08-08
Ogółem scalenie 5:1 19 700 000 0 19 700 000 0 2017-08-08
Ogółem 19 700 000 (-78 800 000) 0 19 700 000 (-78 800 000) 0 2017-08-08
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 1 379 613 1,40 (1,40) 1 379 613 1,40 (1,40) 2017-06-07
Patro Invest sp. z o.o. 32 500 001 (-5 999 999) 32,99 (-6,10) 32 500 001 (-5 999 999) 32,99 (-6,10) 2017-06-06
Patro Invest sp. z o.o. 38 500 000 39,09 38 500 000 39,09 2017-04-13
Ogółem 98 500 000 (38 500 000) 0 98 500 000 (38 500 000) 0 2017-04-13
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 0 (-3 321 177) 0,00 (-5,54) 0 (-3 321 177) 0,00 (-5,54) 2017-03-29
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 3 321 177 (577 195) 5,54 (0,97) 3 321 177 (577 195) 5,54 (0,97) 2017-03-23
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 0 (-8 500 000) 0,00 (-14,17) 0 (-8 500 000) 0,00 (-14,17) 2017-03-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 8 500 000 (-297 338) 14,17 (-59,14) 8 500 000 (-297 338) 14,17 (-59,14) 2017-03-16
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 2 743 982 (-353 569) 4,57 (-0,59) 2 743 982 (-353 569) 4,57 (-0,59) 2017-03-15
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 3 097 551 5,16 3 097 551 5,16 2017-03-14
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 1 867 276 (-1 818 444) 3,11 (-3,03) 1 867 276 (-1 818 444) 3,11 (-3,03) 2017-02-27
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 3 685 720 6,14 3 685 720 6,14 2017-02-10
Ogółem 60 000 000 (48 000 000) 0 60 000 000 (48 000 000) 0 2017-01-17
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 8 797 338 (-35 189 352) 73,31 8 797 338 (-35 189 352) 73,31 2017-01-12
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 43 986 690 (35 324 795) 73,31 (1,13) 43 986 690 (35 324 795) 73,31 (1,13) 2017-01-12
DAMF Invest SA WZA 8 661 895 (-72 175) 72,18 (-0,60) 8 661 895 (-72 175) 72,18 (-0,60) 2015-06-29
DAMF Invest SA 8 734 070 (-3 075 755) 72,78 (-5,20) 8 734 070 (-3 075 755) 72,78 (-5,20) 2015-03-31
Ogółem 12 000 000 (-3 143 172) 0 12 000 000 (-3 143 172) 0 2015-03-30
Elkop SE 0 (-3 143 172) 0,00 (-20,75) 0 (-3 143 172) 0,00 (-20,75) 2015-03-30
Elkop SE 3 143 172 (3 143 084) 20,75 (20,75) 3 143 172 (3 143 084) 20,75 (20,75) 2014-11-13
DAMF Invest SA 11 809 825 77,98 (-20,43) 11 809 825 77,98 (-20,43) 2014-11-13
DAMF Invest SA 11 809 825 (4 758) 98,41 (20,46) 11 809 825 (4 758) 98,41 (20,46) 2014-11-13
DAMF Invest SA 11 805 067 (27 410) 77,95 (0,18) 11 805 067 (27 410) 77,95 (0,18) 2014-10-31
DAMF Invest SA 11 777 657 (379 326) 77,77 (2,50) 11 777 657 (379 326) 77,77 (2,50) 2014-09-01
DAMF Invest SA 11 398 331 (154 357) 75,27 (1,02) 11 398 331 (154 357) 75,27 (1,02) 2014-08-13
DAMF Invest SA poprzez DAMF Invest SA 11 243 974 74,25 (0,26) 11 243 974 74,25 (0,26) 2014-05-14
DAMF Invest SA poprzez DAMF Invest SA 11 243 974 (34 433) 73,99 (-0,03) 11 243 974 (34 433) 73,99 (-0,03) 2014-05-14
DAMF Invest SA 11 209 541 74,02 (0,03) 11 209 541 74,02 (0,03) 2014-03-25
DAMF Invest SA 11 209 541 (-65 790 459) 73,99 (1,35) 11 209 541 (-65 790 459) 73,99 (1,35) 2014-03-25
Ogółem 15 143 172 (-90 859 032) 0 15 143 172 (-90 859 032) 0 2014-03-06
DAMF Invest SA 77 000 000 (66 000 000) 72,64 77 000 000 (66 000 000) 72,64 2013-09-05
DAMF Invest SA 11 000 000 (-64 895 223) 72,64 (1,05) 11 000 000 (-64 895 223) 72,64 (1,05) 2013-09-05
DAMF Invest SA 75 895 223 (5 935 223) 71,59 (5,60) 75 895 223 (5 935 223) 71,59 (5,60) 2013-08-19
DAMF Invest SA 69 960 000 (690 626) 65,99 (-3,39) 69 960 000 (690 626) 65,99 (-3,39) 2013-03-22
Ogółem 106 002 204 (6 168 136) 0 106 002 204 (6 168 136) 0 2012-06-22
Patrowicz Mariusz 0 (-97 627) 0,00 (-0,27) 0 (-97 627) 0,00 (-0,27) 2012-05-15
Refus sp. z o.o. 0 (-47 997 627) 0,00 (-48,07) 0 (-47 997 627) 0,00 (-48,07) 2012-04-12
DAMF Invest SA poprzez Refus sp. z o.o.,Atlantis SA 69 269 374 69,38 (4,04) 69 269 374 69,38 (4,04) 2012-04-12
DAMF Invest SA poprzez Refus sp. z o.o.,Atlantis SA 69 269 374 (47 997 627) 65,34 (34,31) 69 269 374 (47 997 627) 65,34 (34,31) 2012-04-12
Refus sp. z o.o. 47 997 627 (31 300 000) 48,07 (23,71) 47 997 627 (21 300 000) 48,07 (9,12) 2012-03-22
Ogółem 99 834 068 (31 300 000) 0 99 834 068 (31 300 000) 0 2012-03-01
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Fon SA 21 271 747 31,03 (9,73) 21 271 747 31,03 (9,73) 2011-11-29
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Fon SA 21 271 747 (-16 697 627) 21,30 (-34,10) 21 271 747 (-16 697 627) 21,30 (-34,10) 2011-11-29
Refus sp. z o.o. 16 697 627 24,36 (7,64) 26 697 627 38,95 (12,21) 2011-11-24
Refus sp. z o.o. 16 697 627 16,72 26 697 627 26,74 2011-11-24
Fon SE 16 697 627 23,99 (-0,37) 16 697 627 23,99 (-0,37) 2011-09-02
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Fon SA 37 969 374 55,40 37 969 374 55,40 2011-09-02
Atlantis SE 21 271 747 30,99 (-0,04) 21 271 747 30,99 (-0,04) 2011-09-02
Fon SE 16 697 627 (97 627) 24,36 (0,14) 16 697 627 (97 627) 24,36 (0,14) 2011-08-24
Fon SE 16 600 000 24,22 16 600 000 24,22 2011-07-29
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 0 (-21 271 747) 0,00 (-31,03) 0 (-21 271 747) 0,00 (-31,03) 2011-07-29
Fartpol Holdings Ltd. wraz z Fon SA 0 (-16 600 000) 0,00 (-24,22) 0 (-16 600 000) 0,00 (-24,22) 2011-07-29
Atlantis SE 21 271 747 (16 600 000) 31,03 (18,03) 21 271 747 (16 600 000) 31,03 (18,03) 2011-07-29
Bibrowski Robert 2 439 101 (379 997) 3,55 (-2,27) 2 439 101 (379 997) 3,55 (-2,27) 2011-05-27
Fon SE 16 600 000 24,22 (0,23) 16 600 000 24,22 (0,23) 2011-05-24
Fon SE 16 600 000 23,99 16 600 000 23,99 2011-05-24
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 21 271 747 (16 600 000) 31,03 (17,81) 21 271 747 (16 600 000) 31,03 (17,81) 2011-05-24
Ogółem 68 534 068 (33 200 000) 0 68 534 068 (33 200 000) 0 2011-05-13
Fartpol Holdings Ltd. wraz z Fon SA 16 600 000 24,22 16 600 000 24,22 2011-05-13
Zalitacz Piotr 500 000 1,41 (0,69) 500 000 1,41 (0,69) 2011-05-09
Zalitacz Piotr 500 000 0,72 (0,22) 500 000 0,72 (0,22) 2011-05-09
Zalitacz Piotr 500 000 0,50 (0,50) 500 000 0,50 (0,50) 2011-05-09
Zalitacz Piotr 500 000 (-400 000) 0,00 (-2,54) 500 000 (-400 000) 0,00 (-2,54) 2011-05-09
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 4 671 747 13,22 (6,41) 4 671 747 13,22 (6,41) 2011-04-21
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 4 671 747 6,81 (6,81) 4 671 747 6,81 (6,81) 2011-04-21
Atlantis SE 4 671 747 13,00 (13,00) 4 671 747 13,00 (13,00) 2011-04-21
Atlantis SE 0 (-4 671 747) 0,00 (-13,00) 0 (-4 671 747) 0,00 (-13,00) 2011-04-21
Atlantis SE wraz z FON SA 4 671 747 13,00 (-0,22) 4 671 747 13,00 (-0,22) 2011-03-25
Bibrowski Robert 2 059 104 5,82 (2,82) 2 059 104 5,82 (2,82) 2011-01-07
Bibrowski Robert 2 059 104 3,00 2 059 104 3,00 2011-01-07
Patrowicz Mariusz 97 627 0,27 (0,13) 97 627 0,27 (0,13) 2010-12-31
Patrowicz Mariusz 97 627 0,14 (0,05) 97 627 0,14 (0,05) 2010-12-31
Patrowicz Mariusz 97 627 (-1 141 747) 0,09 (-3,41) 97 627 (-1 141 747) 0,09 (-3,41) 2010-12-31
Atlantis SE 4 671 747 (1 141 747) 13,22 (3,23) 4 671 747 (1 141 747) 13,22 (3,23) 2010-12-30
Patrowicz Mariusz 1 239 374 (97 627) 3,50 (0,27) 1 239 374 (97 627) 3,50 (0,27) 2010-12-29
Patrowicz Mariusz 1 141 747 (-69 558) 3,23 (-0,19) 1 141 747 (-69 558) 3,23 (-0,19) 2010-12-29
Zalitacz Piotr 900 000 (-145 000) 2,54 (-0,41) 900 000 (-145 000) 2,54 (-0,41) 2010-10-05
Opławski Piotr 5 (-240) 0,00 5 (-240) 0,00 2010-09-30
Fogut Holdings Ltd. 0 (-3 530 000) 0,00 (-9,99) 0 (-3 530 000) 0,00 (-9,99) 2010-09-15
Atlantis SE 3 530 000 9,99 3 530 000 9,99 2010-09-15
Patrowicz Mariusz 1 211 305 (-3 558 069) 3,42 (-10,07) 1 211 305 (-3 558 069) 3,42 (-10,07) 2010-09-13
Fogut Holdings Ltd. 3 530 000 9,99 3 530 000 9,99 2010-09-13
Zalitacz Piotr 1 045 000 (-75 000) 2,95 (-0,21) 1 045 000 (-75 000) 2,95 (-0,21) 2010-08-31
Patrowicz Mariusz 4 769 374 (28 069) 13,49 (0,08) 4 769 374 (28 069) 13,49 (0,08) 2010-07-16
Patrowicz Mariusz 4 741 305 (74 842) 13,41 (0,21) 4 741 305 (74 842) 13,41 (0,21) 2010-06-21
Patrowicz Mariusz 4 666 463 (-163 924 523) 13,20 (3,66) 4 666 463 (-163 924 523) 13,20 (3,66) 2010-05-27
Patrowicz Mariusz 168 590 986 (2 913 429) 9,54 (0,17) 168 590 986 (2 913 429) 9,54 (0,17) 2010-03-26
Patrowicz Mariusz 165 677 557 (-5 000 000) 9,37 (-0,29) 165 677 557 (-5 000 000) 9,37 (-0,29) 2010-03-24
Ogółem 35 334 068 0 35 334 068 0 2010-03-11
Ogółem 35 334 068 (-1 731 369 420) 0 35 334 068 (-1 731 369 420) 0 2010-03-11
Patrowicz Mariusz 170 677 557 (128 000 000) 9,66 (7,25) 170 677 557 (128 000 000) 9,66 (7,25) 2010-03-04
Szmal Mirosław 34 464 022 (33 774 742) 1,95 34 464 022 (33 774 742) 1,95 2010-03-03
Szmal Mirosław 689 280 1,95 (0,95) 689 280 1,95 (0,95) 2010-03-03
Szmal Mirosław 689 280 (-62 413 713) 1,00 (-2,57) 689 280 (-62 413 713) 1,00 (-2,57) 2010-03-03
Patrowicz Mariusz 42 677 557 (87 307) 2,41 42 677 557 (87 307) 2,41 2010-03-03
Długaj Edward 0 (-12 356 465) 0,00 (-0,69) 0 (-12 356 465) 0,00 (-0,69) 2010-03-03
Bumech SA wraz z porozumieniem akcjonariuszy 156 868 392 (104 275 363) 8,87 (5,90) 156 868 392 (104 275 363) 8,87 (5,90) 2010-03-03
Bumech SA wraz z porozumieniem akcjonariuszy 52 593 029 2,97 (2,97) 52 593 029 2,97 (2,97) 2010-03-03
Bumech SA 0 (-175 434 494) 0,00 (-9,92) 0 (-175 434 494) 0,00 (-9,92) 2010-03-03
Patrowicz Mariusz 42 590 250 (-44 716 750) 2,41 (-2,53) 42 590 250 (-44 716 750) 2,41 (-2,53) 2010-01-19
Patrowicz Mariusz 87 307 000 4,94 87 307 000 4,94 2009-12-31
Opławski Piotr 245 (240) 0,00 245 (240) 0,00 2009-12-28
Opławski Piotr 5 (-328) 0,00 5 (-328) 0,00 2009-12-28
Elkop SE 88 0,00 88 0,00 2009-12-28
Elkop SE zakup akcji własnych 88 0,00 88 0,00 2009-12-28
Elkop SE zakup akcji własnych 0 0,00 0 0,00 2009-12-28
Szmal Mirosław 63 102 993 3,57 63 102 993 3,57 2009-11-13
Opławski Piotr 333 0,00 333 0,00 2009-11-13
Opławski Piotr 333 0,00 333 0,00 2009-06-26
Kozubski Tadeusz 3 770 (3 640) 0,00 3 770 (3 640) 0,00 2009-06-26
Zalitacz Piotr 1 120 000 3,16 (0,17) 1 120 000 3,16 (0,17) 2009-05-14
Zalitacz Piotr 1 120 000 (-54 880 000) 2,99 (-0,17) 1 120 000 (-54 880 000) 2,99 (-0,17) 2009-05-14
Zalitacz Piotr 56 000 000 (625 173) 3,16 (0,03) 56 000 000 (625 173) 3,16 (0,03) 2009-05-14
Olszewski Radosław 30 000 000 (29 400 000) 1,69 30 000 000 (29 400 000) 1,69 2009-03-31
Olszewski Radosław 600 000 1,69 (0,69) 600 000 1,69 (0,69) 2009-03-31
Olszewski Radosław 600 000 (-29 400 000) 1,00 (-0,69) 600 000 (-29 400 000) 1,00 (-0,69) 2009-03-31
Długaj Edward 12 356 465 0,69 12 356 465 0,69 2009-03-31
Derecka Gariela 22 071 578 (21 689 578) 1,24 (0,16) 22 071 578 (21 689 578) 1,24 (0,16) 2009-03-31
Derecka Gariela 382 000 1,08 (0,08) 382 000 1,08 (0,08) 2009-03-23
Derecka Gariela 382 000 (-18 718 000) 1,00 (-0,08) 382 000 (-18 718 000) 1,00 (-0,08) 2009-03-23
Derecka Gariela 19 100 000 (17 028 422) 1,08 (0,97) 19 100 000 (17 028 422) 1,08 (0,97) 2009-03-23
Zalitacz Piotr 55 374 827 (-7 836 073) 3,13 (-16,50) 55 374 827 (-7 836 073) 3,13 (-16,50) 2009-02-27
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 48 435 116 2,74 (-12,30) 48 435 116 2,74 (-12,30) 2009-02-27
Opławski Piotr 333 0,00 333 0,00 2009-02-27
Olszewski Sławomir 27 500 000 1,55 (0,55) 27 500 000 1,55 (0,55) 2009-02-27
Olszewski Sławomir 27 500 000 1,00 (-7,54) 27 500 000 1,00 (-7,54) 2009-02-27
Olszewski Radosław 30 000 000 1,69 (-7,62) 30 000 000 1,69 (-7,62) 2009-02-27
Koczorek Czesław 12 520 956 0,70 (-3,18) 12 520 956 0,70 (-3,18) 2009-02-27
Derecka Gariela 2 071 578 (713 691) 0,11 (0,04) 2 071 578 (713 691) 0,11 (0,04) 2009-02-10
Kuś Mirosław w tym 41524658 PDA 41 524 658 (-167 000 000) 2,35 (-9,45) 41 524 658 (-167 000 000) 2,35 (-9,45) 2009-01-30
Bumech SA wraz z porozumieniem akcjonariuszy 175 434 494 9,92 175 434 494 9,92 2009-01-28
Kuś Mirosław w tym 208524658 PDA 208 524 658 (24 578 038) 11,80 (1,39) 208 524 658 (24 578 038) 11,80 (1,39) 2009-01-27
Sjőblom Elżbieta 18 452 294 1,04 18 452 294 1,04 2009-01-19
Derecka Gariela 1 357 887 0,07 1 357 887 0,07 2009-01-19
Ogółem 1 766 703 488 (1 444 745 488) 0 1 766 703 488 (1 444 745 488) 0 2008-07-02
Kuś Mirosław 183 946 620 10,41 183 946 620 10,41 2008-06-23
Zalitacz Piotr 63 210 900 (43 500 000) 19,63 (13,51) 63 210 900 (43 500 000) 19,63 (13,51) 2008-06-11
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 48 435 116 (38 913 488) 15,04 (12,09) 48 435 116 (38 913 488) 15,04 (12,09) 2008-06-11
Olszewski Sławomir 27 500 000 8,54 27 500 000 8,54 2008-06-11
Olszewski Radosław 30 000 000 9,31 (9,31) 30 000 000 9,31 (9,31) 2008-06-11
Koczorek Czesław 12 520 956 (12 000 000) 3,88 (3,72) 12 520 956 (12 000 000) 3,88 (3,72) 2008-06-11
Zalitacz Piotr 19 710 900 (18 858 800) 6,12 (-1,55) 19 710 900 (18 858 800) 6,12 (-1,55) 2008-03-31
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 9 521 628 (9 145 246) 2,95 (-0,44) 9 521 628 (9 145 246) 2,95 (-0,44) 2008-03-31
Lesiak Marek 10 629 892 (10 263 344) 2,99 (-0,31) 10 629 892 (10 263 344) 2,99 (-0,31) 2008-03-31
Franke Marek 10 529 610 2,99 (-0,28) 10 529 610 2,99 (-0,28) 2008-03-31
Olszewski Radosław 0 (-645 251) 0,00 (-0,20) 0 (-645 251) 0,00 (-0,20) 2008-03-21
Olszewski Radosław 645 251 (622 474) 0,20 645 251 (622 474) 0,20 2008-03-20
Ogółem 321 958 000 (310 856 000) 0 321 958 000 (310 856 000) 0 2008-02-01
Gamrat Józef 554 340 (-15 521 520) 4,99 554 340 (-15 521 520) 4,99 2007-12-04
Gamrat Józef 16 075 860 4,99 (0,99) 16 075 860 4,99 (0,99) 2007-12-04
Gamrat Józef 16 075 860 (15 518 520) 4,00 (-1,02) 16 075 860 (15 518 520) 4,00 (-1,02) 2007-12-04
Zalitacz Piotr 852 100 (-23 858 800) 7,67 852 100 (-23 858 800) 7,67 2007-11-13
Zalitacz Piotr 24 710 900 (24 315 900) 7,67 (4,12) 24 710 900 (24 315 900) 7,67 (4,12) 2007-11-13
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 376 382 (-10 538 696) 3,39 376 382 (-10 538 696) 3,39 2007-11-13
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 10 915 078 (10 826 196) 3,39 (2,59) 10 915 078 (10 826 196) 3,39 (2,59) 2007-11-13
Olszewski Radosław 22 777 (-159 910) 0,20 (-1,44) 22 777 (-159 910) 0,20 (-1,44) 2007-11-13
Olszewski Radosław 182 687 (-5 115 236) 1,64 182 687 (-5 115 236) 1,64 2007-11-13
Olszewski Radosław 5 297 923 (5 155 274) 1,64 (0,36) 5 297 923 (5 155 274) 1,64 (0,36) 2007-11-13
Kozubski Tadeusz 130 (-3 640) 0,00 130 (-3 640) 0,00 2007-11-13
Kozubski Tadeusz 3 770 (3 705) 0,00 3 770 (3 705) 0,00 2007-11-13
Koczorek Czesław 520 956 (502 992) 0,16 520 956 (502 992) 0,16 2007-11-13
Koczorek Czesław 17 964 (12 504) 0,16 (0,12) 17 964 (12 504) 0,16 (0,12) 2007-11-13
Gamrat Józef 557 340 (-1 926) 5,02 (-0,01) 557 340 (-1 926) 5,02 (-0,01) 2007-10-15
Zalitacz Piotr 395 000 (-82 100) 3,55 (-0,74) 395 000 (-82 100) 3,55 (-0,74) 2007-08-14
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 88 882 (78 882) 0,80 (-1,54) 88 882 (78 882) 0,80 (-1,54) 2007-08-14
Lesiak Marek 366 548 (-10 263 344) 3,30 366 548 (-10 263 344) 3,30 2007-08-14
Lesiak Marek 10 629 892 (10 601 696) 3,30 (-3,30) 10 629 892 (10 601 696) 3,30 (-3,30) 2007-08-14
Koczorek Czesław 5 460 (4 305) 0,04 (-0,23) 5 460 (4 305) 0,04 (-0,23) 2007-08-14
Franke Marek 10 529 610 (10 166 520) 3,27 10 529 610 (10 166 520) 3,27 2007-08-14
Franke Marek 363 090 (335 160) 3,27 (-3,27) 363 090 (335 160) 3,27 (-3,27) 2007-08-14
Ogółem 11 102 000 (5 551 000) 0 11 102 000 (5 551 000) 0 2007-07-16
Gamrat Józef 559 266 5,03 559 266 5,03 2007-07-12
Ogółem 5 551 000 (5 124 000) 0 5 551 000 (5 124 000) 0 2007-03-08
Zalitacz Piotr 477 100 (440 400) 4,29 (-4,30) 477 100 (440 400) 4,29 (-4,30) 2007-03-07
Zalitacz Piotr 36 700 (-440 400) 8,59 36 700 (-440 400) 8,59 2007-03-07
Zalitacz Piotr 477 100 (442 100) 8,59 (0,40) 477 100 (442 100) 8,59 (0,40) 2007-03-07
Olszewski Radosław 142 649 (131 676) 1,28 (-1,28) 142 649 (131 676) 1,28 (-1,28) 2007-02-28
Olszewski Radosław 10 973 (-131 676) 2,56 10 973 (-131 676) 2,56 2007-02-28
Olszewski Radosław 142 649 2,56 142 649 2,56 2007-02-28
Kozubski Tadeusz 65 0,00 65 0,00 2007-02-28
Kozubski Tadeusz 65 (60) 0,00 65 (60) 0,00 2007-02-28
Kozubski Tadeusz 5 0,00 5 0,00 2007-02-28
Boszko Marian 11 398 (-136 776) 2,66 11 398 (-136 776) 2,66 2007-01-31
Boszko Marian 148 174 2,66 (1,33) 148 174 2,66 (1,33) 2007-01-31
Boszko Marian 148 174 (125 923) 1,33 (-3,88) 148 174 (125 923) 1,33 (-3,88) 2007-01-31
Zalitacz Piotr 35 000 (-10 700) 8,19 (-2,51) 35 000 (-10 700) 8,19 (-2,51) 2007-01-12
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 10 000 (-120 000) 2,34 10 000 (-120 000) 2,34 2007-01-11
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 130 000 2,34 (1,17) 130 000 2,34 (1,17) 2007-01-11
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 130 000 (108 499) 1,17 (-3,86) 130 000 (108 499) 1,17 (-3,86) 2007-01-11
Zalitacz Piotr 45 700 (1 900) 10,70 (0,45) 45 700 (1 900) 10,70 (0,45) 2006-12-11
Konopka Krzysztof 15 000 (-180 000) 3,51 15 000 (-180 000) 3,51 2006-12-08
Konopka Krzysztof 195 000 3,51 (1,76) 195 000 3,51 (1,76) 2006-12-08
Konopka Krzysztof 195 000 (173 549) 1,75 (-3,27) 195 000 (173 549) 1,75 (-3,27) 2006-12-08
Zalitacz Piotr 43 800 (1 100) 10,25 (0,25) 43 800 (1 100) 10,25 (0,25) 2006-11-09
Boszko Bartosz 247 000 (228 000) 2,22 (-2,22) 247 000 (228 000) 2,22 (-2,22) 2006-09-27
Boszko Bartosz 19 000 (-228 000) 4,44 19 000 (-228 000) 4,44 2006-09-27
Boszko Bartosz 247 000 (229 594) 4,44 (0,37) 247 000 (229 594) 4,44 (0,37) 2006-09-27
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 21 170 (-11 583) 4,95 (-2,72) 21 170 (-11 583) 4,95 (-2,72) 2006-09-21
Płaskoń Piotr 16 950 (-6 108) 3,96 (-1,44) 16 950 (-6 108) 3,96 (-1,44) 2006-09-15
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 21 501 5,03 21 501 5,03 2006-09-12
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 32 753 (-14 886) 7,67 (-3,48) 32 753 (-14 886) 7,67 (-3,48) 2006-09-11
Zalitacz Piotr 42 700 10,00 42 700 10,00 2006-09-07
Kalata Paweł z Niva-Inwest 8 545 (-30 000) 2,00 (-7,02) 8 545 (-30 000) 2,00 (-7,02) 2006-09-07
Konopka Krzysztof 21 451 5,02 21 451 5,02 2006-09-06
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 47 639 (-9 016) 11,15 (-2,11) 47 639 (-9 016) 11,15 (-2,11) 2006-09-05
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 56 655 (-23 606) 13,26 (-5,53) 56 655 (-23 606) 13,26 (-5,53) 2006-09-01
Zalitacz Piotr wraz z Radosławem Olszewskim 42 700 10,00 42 700 10,00 2006-08-31
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 80 261 (-9 779) 18,79 (-2,29) 80 261 (-9 779) 18,79 (-2,29) 2006-08-30
Kalata Paweł z Niva-Inwest 38 545 (-22 910) 9,02 (-5,37) 38 545 (-22 910) 9,02 (-5,37) 2006-08-30
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 90 040 (-14 461) 21,08 (-3,39) 90 040 (-14 461) 21,08 (-3,39) 2006-08-24
Śmigielski Jan 17 406 4,07 17 406 4,07 2006-08-23
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 104 501 (-2 500) 24,47 (-0,58) 104 501 (-2 500) 24,47 (-0,58) 2006-08-23
Kalata Paweł z Niva-Inwest 61 455 (-43 502) 14,39 (-10,19) 61 455 (-43 502) 14,39 (-10,19) 2006-08-23
Boszko Bartosz 17 406 4,07 17 406 4,07 2006-08-23
Koczorek Czesław 1 155 (-13 860) 0,27 1 155 (-13 860) 0,27 2006-03-31
Koczorek Czesław 15 015 0,27 (0,14) 15 015 0,27 (0,14) 2006-03-31
Koczorek Czesław 15 015 0,13 15 015 0,13 2006-03-31
Boszko Marian 22 251 5,21 22 251 5,21 2006-01-13
Kalata Paweł z Niva-Inwest 104 957 (26 836) 24,58 (6,29) 104 957 (26 836) 24,58 (6,29) 2005-08-01
Kalata Paweł z Niva-Inwest 78 121 (18 021) 18,29 (4,22) 78 121 (18 021) 18,29 (4,22) 2005-02-08
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 107 001 25,05 107 001 25,05 2004-12-31
Kalata Paweł 60 100 (8 400) 14,07 (1,97) 60 100 (8 400) 14,07 (1,97) 2004-10-12
Kalata Paweł 51 700 (8 230) 12,10 (1,92) 51 700 (8 230) 12,10 (1,92) 2004-10-01
Kalata Paweł 43 470 (5 896) 10,18 (1,39) 43 470 (5 896) 10,18 (1,39) 2004-09-21
Kalata Paweł 37 574 8,79 37 574 8,79 2004-09-08
Skarb Państwa 0 (-107 001) 0,00 (-25,06) 0 (-107 001) 0,00 (-25,06) 2004-07-13
Lesiak Marek 28 196 (-338 352) 6,60 28 196 (-338 352) 6,60 2003-02-12
Lesiak Marek 366 548 6,60 (3,30) 366 548 6,60 (3,30) 2003-02-12
Lesiak Marek 366 548 (338 286) 3,30 (-3,32) 366 548 (338 286) 3,30 (-3,32) 2003-02-12
Sadowski Tomasz 0 (-46 160) 0,00 (-10,81) 0 (-46 160) 0,00 (-10,81) 2002-11-18
Franke Eugeniusz 0 (-51 380) 0,00 (-12,03) 0 (-51 380) 0,00 (-12,03) 2002-11-18
Franke Marek 27 930 (-335 160) 6,54 27 930 (-335 160) 6,54 2002-09-01
Franke Marek 363 090 6,54 (3,27) 363 090 6,54 (3,27) 2002-09-01
Franke Marek 363 090 (290 626) 3,27 (-13,70) 363 090 (290 626) 3,27 (-13,70) 2002-09-01
Lesiak Marek 28 262 (66) 6,62 (0,02) 28 262 (66) 6,62 (0,02) 2001-05-23
Płaskoń Piotr 23 058 5,40 23 058 5,40 2001-05-22
Lesiak Marek 28 196 6,60 28 196 6,60 2001-05-07
Franke Marek 72 464 (-32 107) 16,97 (-7,52) 72 464 (-32 107) 16,97 (-7,52) 2001-03-15
Adamski Marceli 17 946 4,20 17 946 4,20 2000-03-25
Franke Marek 104 571 (25 604) 24,49 (6,00) 104 571 (25 604) 24,49 (6,00) 2000-03-23
Franke Eugeniusz 51 380 (15 180) 12,03 (3,55) 51 380 (15 180) 12,03 (3,55) 2000-03-18
Sadowski Tomasz 46 160 (23 739) 10,81 (5,56) 46 160 (23 739) 10,81 (5,56) 2000-03-02
Franke Marek 78 967 (55 703) 18,49 (13,04) 78 967 (55 703) 18,49 (13,04) 1999-12-21
Franke Eugeniusz 36 200 8,48 36 200 8,48 1999-12-20
Sadowski Tomasz 22 421 5,25 22 421 5,25 1999-05-18
Franke Marek 23 264 5,45 23 264 5,45 1999-05-18
Skarb Państwa 107 001 25,06 107 001 25,06 1997-06-30
Ogółem 427 000 0 427 000 0 1995-03-01
Patro Invest OU 3 675 830 37,32 3 675 830 37,32 0000-00-00
Elkop SE 0 0,00 0 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-05-20 Split 1:4
2019-02-15 Split 100:1
2018-10-31 Split 1:50
2017-09-07 Split 5:1
2017-02-15 Split 1:5
2014-03-17 Split 7:1
2010-04-15 Split 50:1
2008-02-15 Prawo poboru 1:4
2008-02-01 Split 1:29
2007-03-15 Prawo poboru 1:1
2007-03-07 Split 1:13
1999-10-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
1999-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
1999-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-04-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,96 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.