Akcjonariat - ELKOP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 17 451 888,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 46 047 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 618 000
Liczba głosów na WZA: 46 047 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,29%
Kapitał akcyjny: 18 418 880,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 618 000
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,71%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Patro Invest OU ZWZ 23 618 000 (51,29%) 23 618 000 (51,29%) 2022-05-25 DIN, IFC, IFR, FON

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 6 168 136
3 084 068,00
0,50 0,50 106 002 204
53 001 102,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-22
obniżenie kapitału
3,77 427 000
1 609 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-12-30
zmiana firmy z Elkop SA na Elkop SE

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 31 300 000
0,50 99 834 068
49 917 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-09
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-12-21 427 000
4 270 000,00
10,00 10,00 427 000
4 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-09
1995-03-01
2001-03-07
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 2000-03-25 123 000
20 910 000,00
3,77 170,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-04

seria B - prawo poboru 1:1 2006-12-20 5 551 000
1 665 300,00
0,29 0,30 11 102 000
3 219 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-02
2007-10-24
split 1:13 2006-12-20
0,29 5 551 000
1 609 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-09
2007-03-08
split 1:29 2007-12-11
0,01 321 958 000
3 219 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-11
2008-02-01
seria D - subskrypcja prywatna 2007-12-11 156 913 488
1 569 134,88
0,01 0,01 1 766 703 488
17 667 034,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-19
2009-02-16
seria C - prawo poboru 1:4 2007-12-11 1 287 832 000
12 878 320,00
0,01 0,01 1 609 790 000
16 097 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-19
2009-02-16
scalenia akcji 50:1 2009-12-28
0,50 35 334 068
17 667 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-11
umorzenie akcji zmiana oznaczeń: seria A-D na E 2009-12-28 -88
0,01 1 766 703 400
17 667 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-29
2010-03-11
2010-03-29
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2010-06-18 70 668 136
35 334 068,00
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop SA na Elkop SA 2011-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-23
połączenie z Investment Friends Development SA, Elkop Administracja sp. z o.o., El-Eko Systems SA bez podwyższania kapitału 2012-03-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-09
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-06-27 199 668 136
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Friends Nieruchomości sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-24
seria H - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2012-06-27 74 000 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 7:1 2014-01-30
3,50 15 143 172
53 001 102,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-11-28 -3 143 172
3,50 12 000 000
42 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-30
podział przez wydzielenie 2015-05-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 2015-11-02 33 200 000
16 600 000,00
0,50 0,50 68 534 068
34 267 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-13
2011-09-23
seria B - subskrypcja prywatna 2016-04-29 9 000 000
3,50
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2016-12-28
0,70 60 000 000
42 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-17
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-04 38 500 000
26 950 000,00
0,70 0,70 98 500 000
68 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-13
scalenie akcji 5:1 2017-07-06
3,50 19 700 000
68 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-08
zmiana firmy z Elkop SA na Elkop SE 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Elkop1 Polska Akciova spolecnost bez podwyższania kapitału 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2018-03-01
3,33
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:50 2018-09-28
0,07 985 000 000
68 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-12
2018-10-31
scalenie akcji 100:1 2018-12-19
7,00 9 850 000
68 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-21
połączenie z ELKOP1 Polska AS bez podwyższania kapitału 2019-02-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-19
obniżenie kapitału cena nominalna w EUR 2019-02-04
1,60 9 850 000
15 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-19
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji, cena nominalna w EUR 2019-09-09
0,12
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:4 cena nominalna w EUR 2020-03-24
0,40 39 400 000
15 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-24
seria B połączenie z Damf Inwestycje 2020-08-18 6 647 200
2 658 880,00
0,40 0,40 46 047 200
18 418 880,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Patro Invest OU 23 600 000 (574 500) 51,25 (1,25) 23 600 000 (574 500) 51,25 (1,25) 2021-12-23
Patro Invest OU 23 025 500 (2 011 304) 50,00 (4,36) 23 025 500 (2 011 304) 50,00 (4,36) 2021-02-22
Patro Invest OU 21 014 196 (3 590 143) 45,64 (1,42) 21 014 196 (3 590 143) 45,64 (1,42) 2020-12-28
Patro Invest OU 17 424 053 (490 114) 44,22 (1,24) 17 424 053 (490 114) 44,22 (1,24) 2020-10-06
Patro Invest OU 16 933 939 (-156 497) 42,98 (-0,40) 16 933 939 (-156 497) 42,98 (-0,40) 2020-09-25
Patro Invest OU 17 090 436 (710 000) 43,38 (1,81) 17 090 436 (710 000) 43,38 (1,81) 2020-09-25
Patro Invest OU ZWZ 16 380 436 (12 435 435) 41,57 (1,52) 16 380 436 (12 435 435) 41,57 (1,52) 2020-08-18
Patro Invest OU 3 945 001 (-11 835 003) 40,05 3 945 001 (-11 835 003) 40,05 2019-12-19
Patro Invest OU 15 780 004 (12 016 826) 40,05 (1,85) 15 780 004 (12 016 826) 40,05 (1,85) 2019-12-19
Patro Invest OU WZA 3 763 178 (-351 594 293) 38,20 (2,12) 3 763 178 (-351 594 293) 38,20 (2,12) 2019-12-02
Patro Invest OU 355 357 471 (351 803 897) 36,08 355 357 471 (351 803 897) 36,08 2018-11-13
Patro Invest OU 3 553 574 (-3 783 618) 36,08 (-1,16) 3 553 574 (-3 783 618) 36,08 (-1,16) 2018-11-13
Patro Invest OU 7 337 192 (-359 522 408) 37,24 7 337 192 (-359 522 408) 37,24 2018-09-07
Patro Invest OU 366 859 600 (359 887 001) 37,24 (1,85) 366 859 600 (359 887 001) 37,24 (1,85) 2018-09-07
Patro Invest OU 6 972 599 (390 662) 35,39 (1,98) 6 972 599 (390 662) 35,39 (1,98) 2018-07-12
Patro Invest OU 6 581 937 (67 166) 33,41 (0,34) 6 581 937 (67 166) 33,41 (0,34) 2018-06-21
Patro Invest OU 6 514 771 (15 000) 33,07 (0,08) 6 514 771 (15 000) 33,07 (0,08) 2018-06-18
Patro Invest OU 6 499 771 (2 823 941) 32,99 (-4,33) 6 499 771 (2 823 941) 32,99 (-4,33) 2018-04-26
Patro Invest sp. z o.o. 0 (-6 500 000) 0,00 (-32,99) 0 (-6 500 000) 0,00 (-32,99) 2018-04-11
Patro Invest sp. z o.o. 6 500 000 (-26 000 001) 32,99 6 500 000 (-26 000 001) 32,99 2017-08-08
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 1 379 613 1,40 (1,40) 1 379 613 1,40 (1,40) 2017-06-07
Patro Invest sp. z o.o. 32 500 001 (-5 999 999) 32,99 (-6,10) 32 500 001 (-5 999 999) 32,99 (-6,10) 2017-06-06
Patro Invest sp. z o.o. 38 500 000 39,09 38 500 000 39,09 2017-04-13
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 0 (-3 321 177) 0,00 (-5,54) 0 (-3 321 177) 0,00 (-5,54) 2017-03-29
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 3 321 177 (577 195) 5,54 (0,97) 3 321 177 (577 195) 5,54 (0,97) 2017-03-23
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 0 (-8 500 000) 0,00 (-14,17) 0 (-8 500 000) 0,00 (-14,17) 2017-03-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 8 500 000 (-297 338) 14,17 (-59,14) 8 500 000 (-297 338) 14,17 (-59,14) 2017-03-16
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 2 743 982 (-353 569) 4,57 (-0,59) 2 743 982 (-353 569) 4,57 (-0,59) 2017-03-15
Złote Inwestycje I sp. z o.o. 3 097 551 5,16 3 097 551 5,16 2017-03-14
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 1 867 276 (-1 818 444) 3,11 (-3,03) 1 867 276 (-1 818 444) 3,11 (-3,03) 2017-02-27
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 3 685 720 6,14 3 685 720 6,14 2017-02-10
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 8 797 338 (-35 189 352) 73,31 8 797 338 (-35 189 352) 73,31 2017-01-12
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 43 986 690 (35 324 795) 73,31 (1,13) 43 986 690 (35 324 795) 73,31 (1,13) 2017-01-12
DAMF Invest SA WZA 8 661 895 (-72 175) 72,18 (-0,60) 8 661 895 (-72 175) 72,18 (-0,60) 2015-06-29
DAMF Invest SA 8 734 070 (-3 075 755) 72,78 (-25,63) 8 734 070 (-3 075 755) 72,78 (-25,63) 2015-03-31
Elkop SE 0 (-3 143 172) 0,00 (-20,75) 0 (-3 143 172) 0,00 2015-03-30
Elkop SE 3 143 172 (3 143 084) 20,75 (20,75) 3 143 172 (3 143 084) 0,00 2014-11-13
DAMF Invest SA 11 809 825 98,41 (20,43) 11 809 825 98,41 (20,43) 2014-11-13
DAMF Invest SA 11 809 825 (4 758) 77,98 (0,03) 11 809 825 (4 758) 77,98 (0,03) 2014-11-13
DAMF Invest SA 11 805 067 (27 410) 77,95 (0,18) 11 805 067 (27 410) 77,95 (0,18) 2014-10-31
DAMF Invest SA 11 777 657 (379 326) 77,77 (2,50) 11 777 657 (379 326) 77,77 (2,50) 2014-09-01
DAMF Invest SA 11 398 331 (154 357) 75,27 (1,28) 11 398 331 (154 357) 75,27 (1,28) 2014-08-13
DAMF Invest SA poprzez DAMF Invest SA 11 243 974 (34 433) 73,99 11 243 974 (34 433) 73,99 2014-05-14
DAMF Invest SA 11 209 541 (-65 790 459) 73,99 (1,35) 11 209 541 (-65 790 459) 73,99 (1,35) 2014-03-25
DAMF Invest SA 77 000 000 (66 000 000) 72,64 77 000 000 (66 000 000) 72,64 2013-09-05
DAMF Invest SA 11 000 000 (-64 895 223) 72,64 (1,05) 11 000 000 (-64 895 223) 72,64 (1,05) 2013-09-05
DAMF Invest SA 75 895 223 (5 935 223) 71,59 (5,60) 75 895 223 (5 935 223) 71,59 (5,60) 2013-08-19
DAMF Invest SA 69 960 000 (690 626) 65,99 (-3,39) 69 960 000 (690 626) 65,99 (-3,39) 2013-03-22
Patrowicz Mariusz 0 (-97 627) 0,00 (-0,27) 0 (-97 627) 0,00 (-0,27) 2012-05-15
Refus sp. z o.o. 0 (-47 997 627) 0,00 (-48,07) 0 (-47 997 627) 0,00 (-48,07) 2012-04-12
DAMF Invest SA poprzez Refus sp. z o.o.,Atlantis SA 69 269 374 69,38 (4,04) 69 269 374 69,38 (4,04) 2012-04-12
DAMF Invest SA poprzez Refus sp. z o.o.,Atlantis SA 69 269 374 (47 997 627) 65,34 (34,31) 69 269 374 (47 997 627) 65,34 (34,31) 2012-04-12
Refus sp. z o.o. 47 997 627 (31 300 000) 48,07 (31,35) 47 997 627 (21 300 000) 48,07 (21,33) 2012-03-22
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Fon SA 21 271 747 31,03 (9,73) 21 271 747 31,03 (9,73) 2011-11-29
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Fon SA 21 271 747 (-16 697 627) 21,30 (-34,10) 21 271 747 (-16 697 627) 21,30 (-34,10) 2011-11-29
Refus sp. z o.o. 16 697 627 16,72 (-7,64) 26 697 627 26,74 (-12,21) 2011-11-24
Refus sp. z o.o. 16 697 627 24,36 26 697 627 38,95 2011-11-24
Fon SE 16 697 627 23,99 (-0,37) 16 697 627 23,99 (-0,37) 2011-09-02
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA i Fon SA 37 969 374 55,40 37 969 374 55,40 2011-09-02
Atlantis SE 21 271 747 30,99 (-0,04) 21 271 747 30,99 (-0,04) 2011-09-02
Fon SE 16 697 627 (97 627) 24,36 (0,14) 16 697 627 (97 627) 24,36 (0,14) 2011-08-24
Fon SE 16 600 000 24,22 (0,23) 16 600 000 24,22 (0,23) 2011-07-29
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 0 (-21 271 747) 0,00 (-31,03) 0 (-21 271 747) 0,00 (-31,03) 2011-07-29
Fartpol Holdings Ltd. wraz z Fon SA 0 (-16 600 000) 0,00 (-24,22) 0 (-16 600 000) 0,00 (-24,22) 2011-07-29
Atlantis SE 21 271 747 (16 600 000) 31,03 (18,03) 21 271 747 (16 600 000) 31,03 (18,03) 2011-07-29
Bibrowski Robert 2 439 101 (379 997) 3,55 (-2,27) 2 439 101 (379 997) 3,55 (-2,27) 2011-05-27
Fon SE 16 600 000 23,99 16 600 000 23,99 2011-05-24
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 21 271 747 (16 600 000) 31,03 (17,81) 21 271 747 (16 600 000) 31,03 (17,81) 2011-05-24
Fartpol Holdings Ltd. wraz z Fon SA 16 600 000 24,22 16 600 000 24,22 2011-05-13
Zalitacz Piotr 500 000 1,41 (0,69) 500 000 1,41 (0,69) 2011-05-09
Zalitacz Piotr 500 000 0,72 (0,72) 500 000 0,72 (0,72) 2011-05-09
Zalitacz Piotr 500 000 (-400 000) 0,00 (-2,54) 500 000 (-400 000) 0,00 (-2,54) 2011-05-09
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 4 671 747 13,22 (6,41) 4 671 747 13,22 (6,41) 2011-04-21
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 4 671 747 6,81 (6,81) 4 671 747 6,81 (6,81) 2011-04-21
Atlantis SE 4 671 747 13,00 (13,00) 4 671 747 13,00 (13,00) 2011-04-21
Atlantis SE 0 (-4 671 747) 0,00 (-13,00) 0 (-4 671 747) 0,00 (-13,00) 2011-04-21
Atlantis SE wraz z FON SA 4 671 747 13,00 (-0,22) 4 671 747 13,00 (-0,22) 2011-03-25
Bibrowski Robert 2 059 104 5,82 (2,82) 2 059 104 5,82 (2,82) 2011-01-07
Bibrowski Robert 2 059 104 3,00 2 059 104 3,00 2011-01-07
Patrowicz Mariusz 97 627 0,27 (0,13) 97 627 0,27 (0,13) 2010-12-31
Patrowicz Mariusz 97 627 0,14 (0,05) 97 627 0,14 (0,05) 2010-12-31
Patrowicz Mariusz 97 627 (-1 141 747) 0,09 (-3,41) 97 627 (-1 141 747) 0,09 (-3,41) 2010-12-31
Atlantis SE 4 671 747 (1 141 747) 13,22 (3,23) 4 671 747 (1 141 747) 13,22 (3,23) 2010-12-30
Patrowicz Mariusz 1 239 374 (97 627) 3,50 (0,27) 1 239 374 (97 627) 3,50 (0,27) 2010-12-29
Patrowicz Mariusz 1 141 747 (-69 558) 3,23 (-0,19) 1 141 747 (-69 558) 3,23 (-0,19) 2010-12-29
Zalitacz Piotr 900 000 (-145 000) 2,54 (-0,41) 900 000 (-145 000) 2,54 (-0,41) 2010-10-05
Opławski Piotr 5 (-240) 0,00 5 (-240) 0,00 2010-09-30
Fogut Holdings Ltd. 0 (-3 530 000) 0,00 (-9,99) 0 (-3 530 000) 0,00 (-9,99) 2010-09-15
Atlantis SE 3 530 000 9,99 3 530 000 9,99 2010-09-15
Patrowicz Mariusz 1 211 305 (-3 558 069) 3,42 (-10,07) 1 211 305 (-3 558 069) 3,42 (-10,07) 2010-09-13
Fogut Holdings Ltd. 3 530 000 9,99 3 530 000 9,99 2010-09-13
Zalitacz Piotr 1 045 000 (-54 955 000) 2,95 (-0,21) 1 045 000 (-54 955 000) 2,95 (-0,21) 2010-08-31
Patrowicz Mariusz 4 769 374 (28 069) 13,49 (0,08) 4 769 374 (28 069) 13,49 (0,08) 2010-07-16
Patrowicz Mariusz 4 741 305 (74 842) 13,41 (0,21) 4 741 305 (74 842) 13,41 (0,21) 2010-06-21
Patrowicz Mariusz 4 666 463 (-163 924 523) 13,20 (3,66) 4 666 463 (-163 924 523) 13,20 (3,66) 2010-05-27
Patrowicz Mariusz 168 590 986 (2 913 429) 9,54 (0,17) 168 590 986 (2 913 429) 9,54 (0,17) 2010-03-26
Patrowicz Mariusz 165 677 557 (-5 000 000) 9,37 (-0,29) 165 677 557 (-5 000 000) 9,37 (-0,29) 2010-03-24
Patrowicz Mariusz 170 677 557 (128 000 000) 9,66 (7,25) 170 677 557 (128 000 000) 9,66 (7,25) 2010-03-04
Szmal Mirosław 34 464 022 (33 774 742) 1,95 (0,95) 34 464 022 (33 774 742) 1,95 (0,95) 2010-03-03
Szmal Mirosław 689 280 (-62 413 713) 1,00 (-2,57) 689 280 (-62 413 713) 1,00 (-2,57) 2010-03-03
Patrowicz Mariusz 42 677 557 (87 307) 2,41 42 677 557 (87 307) 2,41 2010-03-03
Długaj Edward 0 (-12 356 465) 0,00 (-0,69) 0 (-12 356 465) 0,00 (-0,69) 2010-03-03
Bumech SA wraz z porozumieniem akcjonariuszy 156 868 392 (104 275 363) 8,87 (5,90) 156 868 392 (104 275 363) 8,87 (5,90) 2010-03-03
Bumech SA wraz z porozumieniem akcjonariuszy 52 593 029 2,97 (2,97) 52 593 029 2,97 (2,97) 2010-03-03
Bumech SA 0 (-175 434 494) 0,00 (-9,92) 0 (-175 434 494) 0,00 (-9,92) 2010-03-03
Patrowicz Mariusz 42 590 250 (-44 716 750) 2,41 (-2,53) 42 590 250 (-44 716 750) 2,41 (-2,53) 2010-01-19
Patrowicz Mariusz 87 307 000 4,94 87 307 000 4,94 2009-12-31
Opławski Piotr 245 (240) 0,00 245 (240) 0,00 2009-12-28
Opławski Piotr 5 (-328) 0,00 5 (-328) 0,00 2009-12-28
Elkop SE 88 0,00 88 0,00 2009-12-28
Elkop SE zakup akcji własnych 0 0,00 0 0,00 2009-12-28
Szmal Mirosław 63 102 993 3,57 63 102 993 3,57 2009-11-13
Opławski Piotr 333 0,00 333 0,00 2009-11-13
Opławski Piotr 333 0,00 333 0,00 2009-06-26
Kozubski Tadeusz 3 770 (3 640) 0,00 3 770 (3 640) 0,00 2009-06-26
Zalitacz Piotr 56 000 000 (54 880 000) 3,16 (0,17) 56 000 000 (54 880 000) 3,16 (0,17) 2009-05-14
Zalitacz Piotr 1 120 000 (-54 254 827) 2,99 (-0,14) 1 120 000 (-54 254 827) 2,99 (-0,14) 2009-05-14
Olszewski Radosław 30 000 000 (29 400 000) 1,69 (0,69) 30 000 000 (29 400 000) 1,69 (0,69) 2009-03-31
Olszewski Radosław 600 000 (-29 400 000) 1,00 (-0,69) 600 000 (-29 400 000) 1,00 (-0,69) 2009-03-31
Długaj Edward 12 356 465 0,69 12 356 465 0,69 2009-03-31
Derecka Gabriela 22 071 578 (2 971 578) 1,24 (0,16) 22 071 578 (2 971 578) 1,24 (0,16) 2009-03-31
Derecka Gabriela 19 100 000 (18 718 000) 1,08 (0,08) 19 100 000 (18 718 000) 1,08 (0,08) 2009-03-23
Derecka Gabriela 382 000 (-1 689 578) 1,00 (0,89) 382 000 (-1 689 578) 1,00 (0,89) 2009-03-23
Zalitacz Piotr 55 374 827 (-7 836 073) 3,13 (-16,50) 55 374 827 (-7 836 073) 3,13 (-16,50) 2009-02-27
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 48 435 116 2,74 (-12,30) 48 435 116 2,74 (-12,30) 2009-02-27
Opławski Piotr 333 0,00 333 0,00 2009-02-27
Olszewski Sławomir 27 500 000 1,00 (-7,54) 27 500 000 1,00 (-7,54) 2009-02-27
Olszewski Radosław 30 000 000 1,69 (-7,62) 30 000 000 1,69 (-7,62) 2009-02-27
Koczorek Czesław 12 520 956 0,70 (-3,18) 12 520 956 0,70 (-3,18) 2009-02-27
Derecka Gabriela 2 071 578 (713 691) 0,11 (0,04) 2 071 578 (713 691) 0,11 (0,04) 2009-02-10
Kuś Mirosław w tym 41524658 PDA 41 524 658 (-167 000 000) 2,35 (-9,45) 41 524 658 (-167 000 000) 2,35 (-9,45) 2009-01-30
Bumech SA wraz z porozumieniem akcjonariuszy 175 434 494 9,92 175 434 494 9,92 2009-01-28
Kuś Mirosław w tym 208524658 PDA 208 524 658 (24 578 038) 11,80 (1,39) 208 524 658 (24 578 038) 11,80 (1,39) 2009-01-27
Sjőblom Elżbieta 18 452 294 1,04 18 452 294 1,04 2009-01-19
Derecka Gabriela 1 357 887 0,07 1 357 887 0,07 2009-01-19
Kuś Mirosław 183 946 620 10,41 183 946 620 10,41 2008-06-23
Zalitacz Piotr 63 210 900 (43 500 000) 19,63 (13,51) 63 210 900 (43 500 000) 19,63 (13,51) 2008-06-11
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 48 435 116 (38 913 488) 15,04 (12,09) 48 435 116 (38 913 488) 15,04 (12,09) 2008-06-11
Olszewski Sławomir 27 500 000 8,54 27 500 000 8,54 2008-06-11
Olszewski Radosław 30 000 000 9,31 (9,31) 30 000 000 9,31 (9,31) 2008-06-11
Koczorek Czesław 12 520 956 (12 502 992) 3,88 (3,72) 12 520 956 (12 502 992) 3,88 (3,72) 2008-06-11
Zalitacz Piotr 19 710 900 (18 858 800) 6,12 (-1,55) 19 710 900 (18 858 800) 6,12 (-1,55) 2008-03-31
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 9 521 628 (9 145 246) 2,95 (-0,44) 9 521 628 (9 145 246) 2,95 (-0,44) 2008-03-31
Lesiak Marek 10 629 892 2,99 (-0,31) 10 629 892 2,99 (-0,31) 2008-03-31
Franke Marek 10 529 610 (10 166 520) 2,99 (-0,28) 10 529 610 (10 166 520) 2,99 (-0,28) 2008-03-31
Olszewski Radosław 0 (-645 251) 0,00 (-0,20) 0 (-645 251) 0,00 (-0,20) 2008-03-21
Olszewski Radosław 645 251 (622 474) 0,20 645 251 (622 474) 0,20 2008-03-20
Gamrat Józef 554 340 (-15 521 520) 4,99 (0,99) 554 340 (-15 521 520) 4,99 (0,99) 2007-12-04
Gamrat Józef 16 075 860 (15 518 520) 4,00 (-1,02) 16 075 860 (15 518 520) 4,00 (-1,02) 2007-12-04
Zalitacz Piotr 852 100 (-23 858 800) 7,67 852 100 (-23 858 800) 7,67 2007-11-13
Zalitacz Piotr 24 710 900 (24 315 900) 7,67 (4,12) 24 710 900 (24 315 900) 7,67 (4,12) 2007-11-13
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 376 382 (-10 538 696) 3,39 376 382 (-10 538 696) 3,39 2007-11-13
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 10 915 078 (10 826 196) 3,39 (2,59) 10 915 078 (10 826 196) 3,39 (2,59) 2007-11-13
Olszewski Radosław 22 777 (-159 910) 0,20 (-1,44) 22 777 (-159 910) 0,20 (-1,44) 2007-11-13
Olszewski Radosław 182 687 (-5 115 236) 1,64 182 687 (-5 115 236) 1,64 2007-11-13
Olszewski Radosław 5 297 923 (5 286 950) 1,64 (-0,92) 5 297 923 (5 286 950) 1,64 (-0,92) 2007-11-13
Kozubski Tadeusz 130 (-3 640) 0,00 130 (-3 640) 0,00 2007-11-13
Kozubski Tadeusz 3 770 (3 765) 0,00 3 770 (3 765) 0,00 2007-11-13
Koczorek Czesław 17 964 (-502 992) 0,16 17 964 (-502 992) 0,16 2007-11-13
Koczorek Czesław 520 956 (515 496) 0,16 (0,12) 520 956 (515 496) 0,16 (0,12) 2007-11-13
Gamrat Józef 557 340 (-1 926) 5,02 (-0,01) 557 340 (-1 926) 5,02 (-0,01) 2007-10-15
Zalitacz Piotr 395 000 (358 300) 3,55 (-5,04) 395 000 (358 300) 3,55 (-5,04) 2007-08-14
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 88 882 (78 882) 0,80 (-1,54) 88 882 (78 882) 0,80 (-1,54) 2007-08-14
Lesiak Marek 10 629 892 (10 263 344) 3,30 10 629 892 (10 263 344) 3,30 2007-08-14
Lesiak Marek 366 548 (338 352) 3,30 (-3,30) 366 548 (338 352) 3,30 (-3,30) 2007-08-14
Koczorek Czesław 5 460 (4 305) 0,04 (-0,23) 5 460 (4 305) 0,04 (-0,23) 2007-08-14
Franke Marek 363 090 (-10 166 520) 3,27 363 090 (-10 166 520) 3,27 2007-08-14
Franke Marek 10 529 610 (10 501 680) 3,27 (-3,27) 10 529 610 (10 501 680) 3,27 (-3,27) 2007-08-14
Gamrat Józef 559 266 5,03 559 266 5,03 2007-07-12
Zalitacz Piotr 36 700 (-440 400) 8,59 36 700 (-440 400) 8,59 2007-03-07
Zalitacz Piotr 477 100 8,59 (4,30) 477 100 8,59 (4,30) 2007-03-07
Zalitacz Piotr 477 100 (442 100) 4,29 (-3,90) 477 100 (442 100) 4,29 (-3,90) 2007-03-07
Olszewski Radosław 10 973 (-131 676) 2,56 10 973 (-131 676) 2,56 2007-02-28
Olszewski Radosław 142 649 2,56 (1,28) 142 649 2,56 (1,28) 2007-02-28
Olszewski Radosław 142 649 1,28 142 649 1,28 2007-02-28
Kozubski Tadeusz 5 (-60) 0,00 5 (-60) 0,00 2007-02-28
Kozubski Tadeusz 65 0,00 65 0,00 2007-02-28
Kozubski Tadeusz 65 0,00 65 0,00 2007-02-28
Boszko Marian 11 398 (-136 776) 2,66 11 398 (-136 776) 2,66 2007-01-31
Boszko Marian 148 174 2,66 (1,33) 148 174 2,66 (1,33) 2007-01-31
Boszko Marian 148 174 (125 923) 1,33 (-3,88) 148 174 (125 923) 1,33 (-3,88) 2007-01-31
Zalitacz Piotr 35 000 (-10 700) 8,19 (-2,51) 35 000 (-10 700) 8,19 (-2,51) 2007-01-12
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 10 000 (-120 000) 2,34 10 000 (-120 000) 2,34 2007-01-11
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 130 000 2,34 (1,17) 130 000 2,34 (1,17) 2007-01-11
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 130 000 (108 499) 1,17 (-3,86) 130 000 (108 499) 1,17 (-3,86) 2007-01-11
Zalitacz Piotr 45 700 (1 900) 10,70 (0,45) 45 700 (1 900) 10,70 (0,45) 2006-12-11
Konopka Krzysztof 15 000 (-180 000) 3,51 15 000 (-180 000) 3,51 2006-12-08
Konopka Krzysztof 195 000 3,51 (1,76) 195 000 3,51 (1,76) 2006-12-08
Konopka Krzysztof 195 000 (173 549) 1,75 (-3,27) 195 000 (173 549) 1,75 (-3,27) 2006-12-08
Zalitacz Piotr 43 800 (1 100) 10,25 (0,25) 43 800 (1 100) 10,25 (0,25) 2006-11-09
Boszko Bartosz 19 000 (-228 000) 4,44 19 000 (-228 000) 4,44 2006-09-27
Boszko Bartosz 247 000 4,44 (2,22) 247 000 4,44 (2,22) 2006-09-27
Boszko Bartosz 247 000 (229 594) 2,22 (-1,85) 247 000 (229 594) 2,22 (-1,85) 2006-09-27
Płaskoń Piotr 16 950 (-6 108) 3,96 (-1,44) 16 950 (-6 108) 3,96 (-1,44) 2006-09-15
Rybak-Pierzyńska Małgorzata 21 501 5,03 21 501 5,03 2006-09-12
Zalitacz Piotr 42 700 10,00 42 700 10,00 2006-09-07
Kalata Paweł z Niva-Inwest 8 545 (-30 000) 2,00 (-7,02) 8 545 (-30 000) 2,00 (-7,02) 2006-09-07
Konopka Krzysztof 21 451 5,02 21 451 5,02 2006-09-06
Zalitacz Piotr wraz z Radosławem Olszewskim 42 700 10,00 42 700 10,00 2006-08-31
Kalata Paweł z Niva-Inwest 38 545 (-22 910) 9,02 (-5,37) 38 545 (-22 910) 9,02 (-5,37) 2006-08-30
Śmigielski Jan 17 406 4,07 17 406 4,07 2006-08-23
Kalata Paweł z Niva-Inwest 61 455 (-43 502) 14,39 (-10,19) 61 455 (-43 502) 14,39 (-10,19) 2006-08-23
Boszko Bartosz 17 406 4,07 17 406 4,07 2006-08-23
Koczorek Czesław 1 155 (-13 860) 0,27 1 155 (-13 860) 0,27 2006-03-31
Koczorek Czesław 15 015 0,27 (0,14) 15 015 0,27 (0,14) 2006-03-31
Koczorek Czesław 15 015 0,13 15 015 0,13 2006-03-31
Boszko Marian 22 251 5,21 22 251 5,21 2006-01-13
Kalata Paweł z Niva-Inwest 104 957 (26 836) 24,58 (6,29) 104 957 (26 836) 24,58 (6,29) 2005-08-01
Kalata Paweł z Niva-Inwest 78 121 (18 021) 18,29 (4,22) 78 121 (18 021) 18,29 (4,22) 2005-02-08
Kalata Paweł 60 100 (8 400) 14,07 (1,97) 60 100 (8 400) 14,07 (1,97) 2004-10-12
Kalata Paweł 51 700 (8 230) 12,10 (1,92) 51 700 (8 230) 12,10 (1,92) 2004-10-01
Kalata Paweł 43 470 (5 896) 10,18 (1,39) 43 470 (5 896) 10,18 (1,39) 2004-09-21
Kalata Paweł 37 574 8,79 37 574 8,79 2004-09-08
Skarb Państwa 0 (-107 001) 0,00 (-25,06) 0 (-107 001) 0,00 (-25,06) 2004-07-13
Lesiak Marek 28 196 (-338 352) 6,60 28 196 (-338 352) 6,60 2003-02-12
Lesiak Marek 366 548 6,60 (3,30) 366 548 6,60 (3,30) 2003-02-12
Lesiak Marek 366 548 (338 286) 3,30 (-3,32) 366 548 (338 286) 3,30 (-3,32) 2003-02-12
Sadowski Tomasz 0 (-46 160) 0,00 (-10,81) 0 (-46 160) 0,00 (-10,81) 2002-11-18
Franke Eugeniusz 0 (-51 380) 0,00 (-12,03) 0 (-51 380) 0,00 (-12,03) 2002-11-18
Franke Marek 27 930 (-335 160) 6,54 27 930 (-335 160) 6,54 2002-09-01
Franke Marek 363 090 6,54 (3,27) 363 090 6,54 (3,27) 2002-09-01
Franke Marek 363 090 (290 626) 3,27 (-13,70) 363 090 (290 626) 3,27 (-13,70) 2002-09-01
Lesiak Marek 28 262 (66) 6,62 (0,02) 28 262 (66) 6,62 (0,02) 2001-05-23
Płaskoń Piotr 23 058 5,40 23 058 5,40 2001-05-22
Lesiak Marek 28 196 6,60 28 196 6,60 2001-05-07
Franke Marek 72 464 (-32 107) 16,97 (-7,52) 72 464 (-32 107) 16,97 (-7,52) 2001-03-15
Adamski Marceli 17 946 4,20 17 946 4,20 2000-03-25
Franke Marek 104 571 (25 604) 24,49 (6,00) 104 571 (25 604) 24,49 (6,00) 2000-03-23
Franke Eugeniusz 51 380 (15 180) 12,03 (3,55) 51 380 (15 180) 12,03 (3,55) 2000-03-18
Sadowski Tomasz 46 160 (23 739) 10,81 (5,56) 46 160 (23 739) 10,81 (5,56) 2000-03-02
Franke Marek 78 967 (55 703) 18,49 (13,04) 78 967 (55 703) 18,49 (13,04) 1999-12-21
Franke Eugeniusz 36 200 8,48 36 200 8,48 1999-12-20
Sadowski Tomasz 22 421 5,25 22 421 5,25 1999-05-18
Franke Marek 23 264 5,45 23 264 5,45 1999-05-18
Skarb Państwa 107 001 25,06 107 001 25,06 1997-06-30
Patro Invest OU 3 675 830 37,32 3 675 830 37,32 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-05-20 Split 1:4
2019-02-15 Split 100:1
2018-10-31 Split 1:50
2017-09-07 Split 5:1
2017-02-15 Split 1:5
2014-03-17 Split 7:1
2010-04-15 Split 50:1
2008-02-15 Prawo poboru 1:4
2008-02-01 Split 1:29
2007-03-15 Prawo poboru 1:1
2007-03-07 Split 1:13
1999-10-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
1999-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
1999-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-04-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,96 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.