Komunikaty spółki - ELKOP

Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie Komitetu Audytu
Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 roku
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 r.
Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta
Połączenie Emitenta - ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki
Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.
Wyniki finansowe
Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.