4,8400 zł
-0,41% -0,0200 zł
Korporacja Gospodarcza „efekt” SA (EFK)

Komunikaty spółki - EFEKT

Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zwołanie Nadzwyczajngo Walnego Zgromadzenia
Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Powołanie osoby nadzorującej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie ustalenia dnia prawa do dywidendy oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy
Informacja dotycząca procedowania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2.07.2020 roku oraz informacja dotycząca prac nad dopuszczeniem emisji akcji serii EE, FF oraz akcji wynikajacych z konwersji
Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego śródrocznego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.08.2020 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.08.2020 roku
EFEKT -0,41% 4,84
2020-09-25 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

  • NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZA z 02.07.2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz RN.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.