4,6200 zł
-0,43% -0,0200 zł
Korporacja Gospodarcza „efekt” SA (EFK)

Akcjonariat - EFEKT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 23 092 839 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 4 998 450 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 762 739
Liczba głosów na WZA: 5 293 130 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,27%
Kapitał akcyjny: 4 998 450,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 762 739
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,73%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Inwest-Efekt sp. z o.o. w porozumieniu 1 530 385 (30,62%) 1 530 385 (28,89%) 2020-05-08 -
porozumienie akcjonariuszy Efekt SA 690 649 (13,82%) 690 649 (13,04%) 2020-10-18 -
Goodmax sp. z o.o. 541 705 (10,84%) 541 705 (10,23%) 2020-09-21 SHG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria AA - akcje założycielskie 1989-11-08 21 683
542 075,00
25,00 25,00 21 683
542 075,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1992-08-19
1989-12-06
1993-04-22
seria BB - subskrypcja publiczna 1991-02-16 207 925
1 039 625,00
1,00 5,00 750 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1992-08-19
1993-02-18
1993-04-22
split 1:25 1992-05-18
1,00 542 075
542 075,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-05-29
seria CC - prawo poboru 2:1 1993-12-22 375 000
9 375 000,00
1,00 25,00 1 125 000
1 125 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-01-07
1993-05-31
1994-07-25
seria DD - zamienna: akcjonariusze Agro-Efekt SA 3 akcje Efekt za 1 akcję Agro-Efekt; zawiadomienie 1999-09-28 540 150
0,00
1,00 0,00 1 665 150
1 665 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-10
2003-04-22
seria EE - prawo poboru 2019-12-23 3 333 300
3 333 300,00
1,00 1,00 4 998 450
4 998 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-08
seria FF - prawo poboru 3:1 2020-07-02 7 493 175
7 493 175,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 4 998 450 (3 333 300) 0 5 590 950 (3 333 300) 0 2020-05-08
Inwest-Efekt sp. z o.o. w porozumieniu 1 530 385 (1 062 243) 30,62 (2,51) 1 530 385 (1 062 243) 27,37 (6,63) 2020-05-08
Goodmax sp. z o.o. 346 935 6,94 346 935 6,21 (-0,34) 2020-05-08
Goodmax sp. z o.o. 346 935 (252 735) 6,94 (1,28) 346 935 (252 735) 6,55 (2,38) 2020-05-08
Goodmax sp. z o.o. NWZ 94 200 (-8 780) 5,66 (-0,52) 94 200 (-8 780) 4,17 (-0,39) 2020-03-11
Goodmax sp. z o.o. 102 980 (-16 954) 6,18 (-1,02) 102 980 (-16 954) 4,56 (-0,75) 2019-11-19
Wiśniewski Wojciech w porozumieniu z Agro-Jumal sp. z o.o. 0 (-158 865) 0,00 (-9,00) 0 (-158 865) 0,00 (-7,00) 2019-09-26
Goodmax sp. z o.o. 119 934 7,20 119 934 5,31 2019-09-26
Wiśniewski Wojciech w porozumieniu z Agro-Jumal sp. z o.o. 158 865 9,00 (-0,54) 158 865 7,00 (-0,04) 2019-07-08
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o., ZWZ 158 865 (1 186) 9,54 (0,08) 158 865 (32 195) 7,04 (1,43) 2019-06-13
Adamek Bogumił ZWZ 191 405 11,49 (0,49) 191 405 8,48 (0,48) 2019-06-13
Adamek Bogumił w porozumieniu 191 405 11,00 (7,17) 191 405 8,00 (4,58) 2019-06-13
Adamek Bogumił w porozumieniu 191 405 3,83 191 405 3,42 2019-06-13
Adamek Bogumił w porozumieniu 191 405 (2 280) 3,83 (-7,52) 191 405 (2 280) 3,42 (-4,95) 2019-06-13
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu ZWZ 126 670 2,53 126 670 2,27 2016-06-17
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu ZWZ 126 670 2,53 (-5,08) 126 670 2,27 (-3,34) 2016-06-17
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu ZWZ 126 670 (89 000) 7,61 (5,35) 126 670 5,61 2016-06-17
Inwest-Efekt sp. z o.o. ZWZ 468 142 28,11 (0,11) 468 142 20,74 (0,74) 2016-06-17
Inwest-Efekt sp. z o.o. w porozumieniu 468 142 28,00 (18,63) 468 142 20,00 (11,63) 2016-06-17
Inwest-Efekt sp. z o.o. w porozumieniu 468 142 (114) 9,37 (-18,73) 468 142 (114) 8,37 (-12,36) 2016-06-17
Inwest-Efekt sp. z o.o. 468 028 (6 264) 28,10 (0,37) 468 028 (6 264) 20,73 (0,28) 2015-06-25
Adamek Bogumił 189 125 (103 300) 11,35 (6,20) 189 125 (103 300) 8,37 (4,57) 2015-06-25
Adamek Bogumił 85 825 5,15 85 825 (-103 300) 3,80 (-4,57) 2015-02-13
Adamek Bogumił 85 825 (10 425) 5,15 (0,63) 189 125 (52 125) 8,37 (2,31) 2015-02-13
Adamek Bogumił 75 400 (60 025) 4,52 (3,60) 137 000 (121 625) 6,06 (5,38) 2013-11-27
Inwest-Efekt sp. z o.o. 461 764 (51 618) 27,73 (3,10) 461 764 (51 618) 20,45 (2,29) 2012-04-10
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 157 679 (8 332) 9,46 (0,50) 126 670 (-22 677) 5,61 (-1,00) 2011-11-14
Inwest-Efekt sp. z o.o. 410 146 (1 725) 24,63 (0,11) 410 146 (1 725) 18,16 (0,07) 2011-11-14
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 149 347 (35 160) 8,96 (2,11) 149 347 (35 160) 6,61 (1,56) 2010-08-31
Efekt SA przez Ekokonsorcjum-Efekt Sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2010-08-31
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 114 187 (465) 6,85 (0,03) 114 187 (465) 5,05 (0,02) 2009-08-31
Inwest-Efekt sp. z o.o. 408 421 (2 639) 24,52 (0,16) 408 421 (2 639) 18,09 (0,12) 2009-08-31
Inwest-Efekt sp. z o.o. 405 782 (1 648) 24,36 (0,09) 405 782 (1 648) 17,97 (0,07) 2009-05-15
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 113 722 6,82 113 722 5,03 2009-05-04
Inwest-Efekt sp. z o.o. 404 134 (1 000) 24,27 (0,06) 404 134 (1 000) 17,90 (0,05) 2008-08-14
Przybyło Bogumił 0 (-50) 0,00 0 (-50) 0,00 2007-11-14
Kokosiński Mieczysław 12 450 (450) 0,74 (0,02) 12 450 (450) 0,55 (0,02) 2007-08-14
Adamek Bogumił 15 375 (500) 0,92 (0,03) 15 375 (500) 0,68 (0,03) 2007-08-14
Przybyło Bogumił 50 0,00 50 0,00 2006-08-14
Niestrój Roman 125 0,00 125 0,00 2006-08-14
Leśniak Jan 100 0,00 100 0,00 2006-08-14
Laska, Stanisław Bolesław 1 300 0,07 (0,07) 1 300 0,05 (0,05) 2006-08-14
Laska, Stanisław Bolesław 1 300 0,00 1 300 0,00 2006-08-14
Kokosiński Mieczysław 12 000 0,72 12 000 0,53 2006-08-14
Chachlowska Jadwiga 10 050 0,60 10 050 0,44 2006-08-14
Adamek Bogumił 14 875 0,89 14 875 0,65 2006-08-14
Kohlenberg Przemysław 0 (-113 105) 0,00 (-6,79) 0 (-113 105) 0,00 (-5,00) 2006-05-15
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 64 866 (-17 300) 3,89 (-1,04) 64 866 (-86 500) 2,87 (-3,83) 2006-01-05
Efekt SA przez Ekokonsorcjum-Efekt Sp. z o.o. 0 (-77 190) 0,00 (-6,86) 0 (-77 190) 0,00 (-4,49) 2004-12-31
Inwest-Efekt sp. z o.o. 403 134 (7 024) 24,21 (0,43) 403 134 (7 024) 17,85 (0,31) 2004-08-16
Inwest-Efekt sp. z o.o. 396 110 (8 415) 23,78 (0,50) 396 110 (8 415) 17,54 (0,37) 2004-07-21
Kohlenberg Przemysław 113 105 6,79 113 105 5,00 2004-02-16
porozumienie inwestorów likwidacja porozumienia 0 (-536 000) 0,00 (-32,19) 0 (-536 000) 0,00 (-23,74) 2003-12-31
Inwest-Efekt sp. z o.o. 387 695 (3 924) 23,28 (0,24) 387 695 (3 924) 17,17 (0,18) 2003-08-14
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 82 166 (6 483) 4,93 (0,39) 151 366 6,70 2002-09-30
Inwest-Efekt sp. z o.o. 383 771 (80 000) 23,04 (4,80) 383 771 (80 000) 16,99 (3,53) 2002-07-30
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 75 683 (5 267) 4,54 (0,31) 151 366 (11 750) 6,70 (0,52) 2002-06-14
porozumienie inwestorów Orzeł Robert i grupa osób fizycznych 536 000 32,19 536 000 23,74 2001-06-27
Orzeł Zofia przystšpienie do porozumienia 0 (-140 463) 0,00 (-8,44) 0 (-140 463) 0,00 (-6,22) 2001-06-27
Gałczyński Jerzy 49 702 (-49 447) 2,98 (-2,97) 49 702 (-49 447) 2,20 (-2,19) 2001-03-31
Gałczyński Jerzy 99 149 (-89 302) 5,95 (-5,37) 99 149 (-89 302) 4,39 (-3,96) 2001-01-29
Alma Market SA w restrukturyzacji 108 933 (-17 372) 6,54 (-1,05) 108 993 (-17 312) 4,83 (-0,76) 2000-12-07
Gałczyński Jerzy 188 451 (31 471) 11,32 (1,89) 188 451 (31 471) 8,35 (1,40) 2000-11-29
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 37 670 (15 420) 2,26 (0,92) 126 670 (15 420) 5,61 (0,68) 2000-08-31
Orzeł Zofia 140 463 (22 009) 8,44 (1,33) 140 463 (22 009) 6,22 (0,97) 2000-08-31
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 70 416 (6 057) 4,23 (0,36) 139 616 (6 057) 6,18 (0,26) 2000-08-31
GS Samopomoc Chłopska w Myślenicach 0 (-316 591) 0,00 (-19,01) 0 (-333 291) 0,00 (-14,76) 2000-08-31
Gałczyński Jerzy 156 980 (9 184) 9,43 (0,55) 156 980 (9 184) 6,95 (0,40) 2000-08-31
Ogółem 1 665 150 (540 150) 0 2 257 650 (540 150) 0 2000-07-10
Inwest-Efekt sp. z o.o. 303 771 18,24 303 771 13,46 2000-07-10
GS Samopomoc Chłopska w Myślenicach 316 591 19,01 333 291 14,76 2000-07-10
Gałczyński Jerzy 147 796 8,88 (-4,26) 147 796 6,55 (-2,06) 2000-04-10
Gałczyński Jerzy 147 796 (18 353) 13,14 (1,63) 147 796 (18 353) 8,61 (1,07) 2000-04-10
Orzeł Zofia 118 454 7,11 (-3,42) 118 454 5,25 (-1,65) 2000-02-29
Orzeł Zofia 118 454 (41 283) 10,53 (3,67) 118 454 (41 283) 6,90 (2,41) 2000-02-29
Gałczyński Jerzy 129 443 (2 443) 11,51 (0,22) 129 443 (2 443) 7,54 (0,15) 2000-02-29
Fabryka Maszyn Odlewniczych SA 80 879 7,19 80 879 4,71 2000-02-22
Gałczyński Jerzy 127 000 (50 500) 11,29 (4,49) 127 000 (50 500) 7,39 (2,94) 2000-02-10
Orzeł Zofia 77 171 6,86 (6,86) 77 171 4,49 (4,49) 1999-09-28
Gałczyński Jerzy 76 500 6,80 76 500 4,45 1999-09-28
Orzeł Zofia 0 (-111 507) 0,00 (-9,91) 0 (-111 507) 0,00 (-6,49) 1999-09-03
Alma Market SA w restrukturyzacji 126 305 7,59 (-3,64) 126 305 5,59 (-1,76) 1999-09-03
Alma Market SA w restrukturyzacji 126 305 11,23 126 305 7,35 1999-09-03
Orzeł Zofia 111 507 9,91 111 507 6,49 1999-05-05
Agro-Efekt sp. z o.o. 55 000 4,89 55 000 3,20 1999-05-05
WFOŚiGW 71 897 6,39 71 897 4,19 1999-02-04
Kaszycki Maciej 76 008 6,76 76 008 4,43 1999-02-04
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 64 359 3,87 (-1,85) 133 559 5,92 (-1,86) 1999-02-04
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 64 359 (47 059) 5,72 (4,18) 133 559 (47 059) 7,78 (2,74) 1999-02-04
Efekt SA przez Ekokonsorcjum-Efekt Sp. z o.o. 77 190 6,86 (2,22) 77 190 4,49 (1,07) 1999-02-04
Efekt SA przez Ekokonsorcjum-Efekt Sp. z o.o. 77 190 4,64 77 190 3,42 1999-02-04
Popławska Maria 78 000 (-33 000) 6,93 (-2,94) 78 000 (-33 000) 4,54 (-1,92) 1998-09-15
Popławska Maria 111 000 (10 655) 9,87 (0,95) 111 000 (10 655) 6,46 (0,62) 1998-06-26
Popławska Maria 100 345 8,92 100 345 5,84 1998-05-07
Ogółem 1 125 000 0 1 717 500 0 1997-08-04
Bank Pekao SA 80 660 7,17 80 660 4,65 1997-02-11
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ROLA w Skawinie 17 550 1,05 (-0,51) 87 750 3,89 (-1,22) 1994-12-22
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ROLA w Skawinie 17 550 1,56 87 750 5,11 1994-12-22
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 22 250 1,34 (-0,64) 111 250 4,93 (-1,55) 1994-12-22
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 22 250 1,98 111 250 6,48 1994-12-22
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 17 300 1,54 86 500 5,04 1994-12-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-11-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2020-09-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2020-01-20 Prawo poboru 1:2
2019-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2019-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2019-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,78 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2017-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2017-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2017-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2016-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2016-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,76 zł
2015-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2015-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2013-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2013-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2012-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2012-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2011-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2011-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2010-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2010-08-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2009-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2009-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2007-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2007-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2005-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-04-22 Asymilacja po konwersji
2002-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1999-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1998-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1998-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1997-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1997-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1997-02-04 Asymilacja po konwersji
1996-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-08-02 Asymilacja po konwersji
1996-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-06-04 Asymilacja po konwersji
1996-04-02 Asymilacja po konwersji
1995-12-04 Asymilacja po konwersji
1995-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1995-08-02 Asymilacja po konwersji
1995-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
1994-02-02 Prawo poboru 2:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.