3,6000 zł
1,12% 0,0400 zł
Digitree Group SA (DTR)

Komunikaty spółki - DIGITREE

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2019 rok
Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego
Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki VideoTarget sp. z o.o.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym
Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji
Rozpoczęcie likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
Wyniki finansowe
Decyzja o likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany nazwy Emitenta
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.
Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
DIGITREE 1,12% 3,60
2020-04-07 16:29:58

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.