5,4500 zł
-0,91% -0,0500 zł
Digitree Group SA (DTR)

Komunikaty spółki - DIGITREE

Rejestracja połączenia spółek zależnych
Wyniki finansowe
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za okres trzech kwartałów 2020 roku
Zamiar opracowania nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu tej spółki.
Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych
Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż udziałów w spółce zależnej i zawarcie umowy sprzedaży udziałów
Zmiany w polityce rachunkowości oraz korekty błędów poprzednich okresów i ich wpływ na wyniki finansowe w 2019 roku oraz zmiana szacunkowych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku.
Wskazanie rozbieżności biegłych rewidentów odnośnie sprawozdania finansowego i jego elementów oraz zmiana terminu publikacji wyników okresowych
Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji
DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Wybór biegłego rewidenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 04.08.2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.