6,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Digitree Group SA (DTR)

Komunikaty spółki - DIGITREE

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.
DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2020 rok
Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej
Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki.
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
DIGITREE 0,00% 6,50
2021-04-21 12:18:47

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.