6,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Digitree Group SA (DTR)

Akcjonariat - DIGITREE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 16 157 537,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 485 775 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 054 371
Liczba głosów na WZA: 2 485 775 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,65%
Kapitał akcyjny: 248 577,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 054 371
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polinvest 7 S.a.r.l. w porozumieniu; ZWZ 1 504 071 (60,51%) 1 504 071 (60,51%) 2018-06-21 -
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 414 720 (16,68%) 414 720 (16,68%) 2020-08-20 -
Słomka Andrzej 135 580 (5,45%) 135 580 (5,45%) 2020-11-30 TOW

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-22 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-09
2016-02-15
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-01 215 500
1 002 075,00
0,10 4,65 2 215 500
221 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-04
2016-02-15
seria C - subskrypcja publiczna 2015-08-21 31 741
777 654,50
0,10 24,50 2 247 241
224 724,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-24
2016-04-25
seria D - subskrypcja prywatna 2016-05-20 44 310
4 431,00
0,10 0,10 2 291 551
229 155,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-22
seria E - subskrypcja prywatna 2019-01-21 81 440
814 400,00
0,10 10,00 2 372 991
237 299,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-01
seria G - subskrypcja prywatna 2019-01-21 112 784
2 560 196,80
0,10 22,70 2 485 775
248 577,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-27
zmiana firmy z Sare SA na Digitree Group SA 2019-09-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 494 000 (-68 401) 19,87 (-2,75) 494 000 (-68 401) 19,87 (-2,75) 2020-01-07
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 562 401 (52 401) 22,62 (0,36) 562 401 (52 401) 22,62 (0,36) 2019-01-14
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 510 000 (-46 401) 22,26 (-2,02) 510 000 (-46 401) 22,26 2019-01-14
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 556 401 (-6 000) 24,28 (-0,26) 556 401 (-6 000) 22,26 (-2,28) 2019-01-14
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 562 401 24,54 (0,84) 562 401 24,54 (0,84) 2019-01-14
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 562 401 (-33 129) 23,70 (-2,29) 562 401 (-33 129) 23,70 (-2,29) 2019-01-14
Polinvest 7 S.a.r.l. w porozumieniu; ZWZ 1 504 071 65,64 (2,26) 1 504 071 65,64 (2,26) 2018-06-21
Polinvest 7 S.a.r.l. w porozumieniu; ZWZ 1 504 071 (4 351) 63,38 (-2,07) 1 504 071 (4 351) 63,38 (-2,07) 2018-06-21
WS Investments Ltd. w porozumieniu 0 (-801 544) 0,00 (-34,98) 0 (-801 544) 0,00 (-34,98) 2018-02-20
Vasto Investment s.a.r.l. 80 000 (-42 138) 3,49 (-1,84) 80 000 (-42 138) 3,49 (-1,84) 2018-02-20
Rutkowski Damian w porozumieniu 0 (-135 200) 0,00 (-6,00) 0 (-135 200) 0,00 (-6,00) 2018-02-20
Polinvest 7 S.a.r.l. w porozumieniu 1 499 720 65,45 1 499 720 65,45 2018-02-20
Petrovasko Ltd. w porozumieniu 0 (-240 719) 0,00 (-10,50) 0 (-240 719) 0,00 (-10,50) 2018-02-20
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu z Polinvest 7 S.a.r.l. 595 530 25,99 (0,99) 595 530 25,99 (0,99) 2017-12-15
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu, z Polinvest 7 S.a.r.l. 595 530 25,00 595 530 25,00 2017-12-15
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 595 530 25,00 (-0,99) 595 530 25,00 (-0,99) 2017-12-15
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 595 530 (752) 25,99 (0,03) 595 530 (752) 25,99 (0,03) 2017-12-15
Pruszczyński Tomasz ZWZ 594 778 (4 571) 25,96 (-0,68) 594 778 (4 571) 25,96 (-0,68) 2017-06-22
Dębowski Krzysztof 0 (-240 719) 0,00 (-10,00) 0 (-240 719) 0,00 (-10,00) 2017-01-16
Petrovasko Ltd. 240 719 10,50 (0,50) 240 719 10,50 (0,50) 2016-12-30
Petrovasko Ltd. w porozumieniu 240 719 10,00 (-0,50) 240 719 10,00 (-0,50) 2016-12-30
Petrovasko Ltd. w porozumieniu 240 719 10,50 240 719 10,50 2016-12-30
Pruszczyński Tomasz WZA 590 207 26,64 (0,64) 590 207 26,64 (0,64) 2016-03-23
Pruszczyński Tomasz WZA 590 207 26,00 (0,24) 590 207 26,00 (0,24) 2016-03-23
Pruszczyński Tomasz WZA 590 207 (2 191) 25,76 (-0,78) 590 207 (2 191) 25,76 (-0,78) 2016-03-23
Martis Consulting sp. z o.o. 109 667 (-10 886) 4,95 (-0,49) 109 667 (-10 886) 4,95 (-0,49) 2016-01-28
Martis Consulting sp. z o.o. 120 553 5,44 120 553 5,44 2015-09-18
Pruszczyński Tomasz WZA 588 016 (1 659) 26,54 (0,08) 588 016 (1 659) 26,54 (0,08) 2015-08-21
WS Investments Ltd. WZA 801 544 34,98 (0,98) 801 544 34,98 (0,98) 2015-06-12
WS Investments Ltd. 801 544 34,00 801 544 34,00 2015-06-12
WS Investments Ltd. w porozumieniu 801 544 34,00 (-0,98) 801 544 34,00 (-0,98) 2015-06-12
WS Investments Ltd. w porozumieniu 801 544 34,98 (-1,19) 801 544 34,98 (-1,19) 2015-06-12
WS Investments Ltd. WZA 801 544 36,17 (0,17) 801 544 36,17 (0,17) 2015-06-12
WS Investments Ltd. WZA 801 544 (7 806) 36,00 (0,18) 801 544 (7 806) 36,00 (0,18) 2015-06-12
Pruszczyński Tomasz WZA 586 357 (-107 795) 26,46 (-4,53) 586 357 (-107 795) 26,46 (-4,53) 2015-06-12
Dębowski Krzysztof 240 719 10,00 (-0,86) 240 719 10,00 (-0,86) 2015-06-12
Dębowski Krzysztof WZA 240 719 10,86 (0,86) 240 719 10,86 (0,86) 2015-06-12
Dębowski Krzysztof WZA 240 719 10,00 (-0,50) 240 719 10,00 (-0,50) 2015-06-12
Dębowski Krzysztof WZA 240 719 (-44 232) 10,50 (-2,36) 240 719 (-44 232) 10,50 (-2,36) 2015-06-12
WS Investments Ltd. 793 738 (35 668) 35,82 (1,61) 793 738 (35 668) 35,82 (1,61) 2014-11-27
WS Investments Ltd. 758 070 34,21 758 070 34,21 2014-11-18
Rutkowski Damian 135 200 6,00 (0,10) 135 200 6,00 (0,10) 2014-11-18
Rutkowski Damian 135 200 5,90 (0,90) 135 200 5,90 (0,90) 2014-11-18
Rutkowski Damian w porozumieniu 135 200 5,00 (-0,90) 135 200 5,00 (-0,90) 2014-11-18
Rutkowski Damian w porozumieniu 135 200 5,90 (-0,20) 135 200 5,90 (-0,20) 2014-11-18
Rutkowski Damian 135 200 (-540 800) 6,10 (-24,41) 135 200 (-540 800) 6,10 (-24,41) 2014-11-18
Vasto Investment s.a.r.l. 122 138 5,33 122 138 5,33 2014-11-14
Vasto Investment s.a.r.l. 122 138 5,33 (-0,18) 122 138 5,33 (-0,18) 2014-11-14
Vasto Investment s.a.r.l. 122 138 5,51 (0,51) 122 138 5,51 (0,51) 2014-11-14
Vasto Investment s.a.r.l. 122 138 (-106 912) 5,00 (-5,33) 122 138 (-106 912) 5,00 (-5,33) 2014-11-14
Dębowski Krzysztof 284 951 12,86 (12,86) 284 951 12,86 (12,86) 2013-02-14
Amalfrida Holdings Ltd. 0 (-284 951) 0,00 (-12,86) 0 (-284 951) 0,00 (-12,86) 2013-02-14
Amalfrida Holdings Ltd. 284 951 (-9 876) 12,86 (-0,44) 284 951 (-9 876) 12,86 (-0,44) 2013-02-13
Kusy Tomasz 103 598 4,67 (0,67) 103 598 4,67 (0,67) 2012-12-28
Kusy Tomasz 103 598 (1 798) 4,00 (-0,59) 103 598 (1 798) 4,00 (-0,59) 2012-12-28
Dębowski Krzysztof poprzez Amalfrida Holdings Limited 0 (-294 827) 0,00 (-13,30) 0 (-294 827) 0,00 (-13,30) 2012-07-02
Amalfrida Holdings Ltd. 294 827 13,30 294 827 13,30 2012-07-02
Vasto Investment s.a.r.l. 229 050 (115 735) 10,33 (5,22) 229 050 (115 735) 10,33 (5,22) 2012-06-19
Dębowski Krzysztof poprzez Amalfrida Holdings Limited 294 827 (-40 000) 13,30 (-1,81) 294 827 (-40 000) 13,30 (-1,81) 2012-06-19
Mróz Wojciech 0 (-3 100) 0,00 (-0,13) 0 (-3 100) 0,00 (-0,13) 2012-04-04
Vasto Investment s.a.r.l. 113 315 (2 648) 5,11 (0,12) 113 315 (2 648) 5,11 (0,12) 2012-04-03
Vasto Investment s.a.r.l. 110 667 4,99 110 667 4,99 2012-04-02
Dębowski Krzysztof poprzez Amalfrida Holdings Limited 334 827 (-4 294) 15,11 (-0,19) 334 827 (-4 294) 15,11 (-0,19) 2012-03-29
Kusy Tomasz w tym 1800 PDA 101 800 4,59 (0,59) 101 800 4,59 (0,59) 2011-12-27
Kusy Tomasz 101 800 (1 800) 4,00 (-0,51) 101 800 (1 800) 4,00 (-0,51) 2011-12-27
Pruszczyński Tomasz 694 152 30,99 (-0,34) 694 152 30,99 (-0,34) 2011-12-22
Pruszczyński Tomasz 694 152 31,33 694 152 31,33 2011-12-22
Pruszczyński Tomasz w tym 10152 PDA 694 152 (10 152) 31,33 (0,46) 694 152 (10 152) 31,33 (0,46) 2011-12-22
Pruszczyński Tomasz 684 000 (15 000) 30,87 (0,68) 684 000 (15 000) 30,87 (0,68) 2011-07-11
Rutkowski Damian 676 000 (7 000) 30,51 (0,32) 676 000 (7 000) 30,51 (0,32) 2011-06-27
Dębowski Krzysztof poprzez Amalfrida Holdings Limited 339 121 (4 621) 15,30 (0,21) 339 121 (4 621) 15,30 (0,21) 2011-06-27
Mróz Wojciech w tym 3100 PDA 3 100 0,13 (0,13) 3 100 0,13 (0,13) 2011-05-26
Mróz Wojciech 3 100 0,00 3 100 0,00 2011-05-26
Dębowski Krzysztof poprzez Amalfrida Holdings Limited 334 500 (-45 500) 15,09 (-3,91) 334 500 (-45 500) 15,09 (-3,91) 2011-05-24
Rutkowski Damian 669 000 (-96 853) 30,19 (-4,37) 669 000 (-96 853) 30,19 (-4,37) 2011-05-04
Pruszczyński Tomasz 669 000 (-91 000) 30,19 (-7,81) 669 000 (-91 000) 30,19 (-7,81) 2011-05-04
Kusy Tomasz 100 000 4,51 100 000 4,51 2011-03-31
Rutkowski Damian w tym : 5853 PDA 765 853 (5 853) 34,56 (-3,44) 765 853 (5 853) 34,56 (-3,44) 2011-03-28
Rutkowski Damian 760 000 38,00 (3,70) 760 000 38,00 (3,70) 2011-03-14
Rutkowski Damian 760 000 34,30 760 000 34,30 2011-03-14
Pruszczyński Tomasz 760 000 38,00 (3,70) 760 000 38,00 (3,70) 2011-03-14
Pruszczyński Tomasz 760 000 34,30 760 000 34,30 2011-03-14
Dębowski Krzysztof poprzez Amalfrida Holdings Limited 380 000 19,00 (1,85) 380 000 19,00 (1,85) 2011-03-14
Dębowski Krzysztof poprzez Amalfrida Holdings Limited 380 000 17,15 380 000 17,15 2011-03-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.