4,1650 zł
-2,23% -0,0950 zł
Cognor SA (COG)

Akcjonariat - COGNOR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 730 252 024,38 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 171 420 663 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 120 100 047
Liczba głosów na WZA: 171 420 663 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,06%
Kapitał akcyjny: 257 130 994,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 120 100 047
Cena nominalna akcji: 1,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,06%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 120 100 047 (70,06%) 120 100 047 (70,06%) 2021-07-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 50 000
2,00 66 272 248
132 544 496,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-07-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 685 155
2,00 75 951 023
151 902 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-06-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria nr 9 1 800 000
1,50 171 420 663
257 130 994,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 4 545 925
2,00 75 265 868
150 531 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-11-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 868 456
2,00 70 719 943
141 439 886,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-08-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 41 489
2,00 66 313 737
132 627 474,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-08-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 3 080 304
2,00 69 851 487
139 702 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-11-17
podwyższenie kapitału emisja nr 8 16 000 000
2,00 51 187 167
102 374 334,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-16
2009-09-01
2010-03-16
podwyższenie kapitału emisja nr 8 15 035 081
2,00 66 222 248
132 444 496,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-05-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 457 446
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-09-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 136 222
2,00 76 087 245
152 174 490,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-28
2017-07-18
podwyższenie kapitału emisja nr 11 26 528 415
1,50 102 615 660
153 923 490,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-14
2018-01-29
podwyższenie kapitału emisja nr 12 16 000 000
1,50 118 615 660
177 923 490,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-14
2018-01-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 1 706 211
1,50 120 417 142
180 625 713,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria nr 9 45 680 246
1,50 169 620 663
254 430 994,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 534 161
1,50 123 940 417
185 910 625,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 335 937
1,50 123 406 256
185 109 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 1 414 841
1,50 123 070 319
184 605 478,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-04
emisja nr 1 - założyciele 1991-10-18 4 472
223 600,00
50,00 50,00 4 472
223 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1991-12-23
1997-03-19
emisja nr 2 1992-03-31 13 528
676 400,00
50,00 50,00 18 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1992-07-23
1997-03-19
emisja nr 3 1992-08-26 22 000
1 100 000,00
50,00 50,00 40 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1993-11-09
1997-03-19
emisja nr 4 1994-05-19 19 785
1 978 500,00
50,00 100,00 80 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1994-12-27
1997-03-19
emisja nr 4 - prawo poboru 1994-05-19 20 215
1 010 750,00
50,00 50,00 60 215
3 010 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1994-12-27
1997-03-19
split 1:25 1995-05-09
2,00 2 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-05-09
emisja nr 5 - kap. zakł. na akcyjny 1995-12-19 349 987
699 974,00
2,00 2,00 2 349 987
4 699 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1995-12-29
1997-03-19
emisja nr 5 - prawo poboru 1995-12-19 2 000 000
4 000 000,00
2,00 2,00 4 349 987
8 699 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1995-12-29
1997-03-19
emisja nr 5 - prawo poboru 1995-12-19 981 500
4 024 150,00
2,00 4,10 5 331 487
10 662 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1995-12-29
1997-03-19
emisja nr 6 - publiczna subskrypcja 1996-04-23 1 000 000
4 200 000,00
2,00 4,20 6 331 487
12 662 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1997-01-17
1997-03-19
umorzenie akcji z kapitału zapasowego 2003-12-22 -630 601
-1 387 322,20
2,00 2,20 5 700 886
11 401 772,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-30
umorzenie akcji 2005-06-03 -513 719
-1 500 059,48
2,00 2,92 5 187 167
10 374 334,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-10-13
emisja nr 7 - prawo poboru 2006-11-28 30 000 000
219 000 000,00
2,00 7,30 35 187 167
70 374 334,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-30
2007-05-15
połączenie ze Złomrex Steel Services SA przeniesienie całego majątku na ZSS 2007-12-03

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z POWH Centrostal SA, Opole bez podwyższania kapitału 2008-06-23

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Centrostal SA na Cognor SA 2009-04-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-05
emisja nr 8 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, Złomrex SA 2009-04-23 31 035 081
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Cognor Górnośląski SA bez podwyższania kapitału 2009-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-01
połączenie z Złomrex Steel Services SA bez podwyższania kapitału 2009-07-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-01
połączenie z Stalexport SA bez podwyższania kapitału 2010-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-01
emisja nr 9 za warranty subskrypcyjne serii B 2011-03-14 66 220 000
135 751 000,00
2,00 2,05
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Złomrex Centrum sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-11-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-28
emisja nr 10 - PS HoldCo sp. z o.o. za warranty subskrypcyjne serii C 2013-12-30
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Cognor Finanse sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-05-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
zmiana firmy z Cognor SA na Cognor Holding SA 2016-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-29
emisja nr 12 2017-05-12 16 000 000
24 000 000,00
1,50 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


emisja nr 11 - subskrypcja otwarta konwalidacja kapitału 2017-05-25 67 333 334
101 000 001,00
1,50 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
The Troesh Family Foundations 7 825 620 (-11 401 576) 4,57 (-6,77) 7 825 620 (-11 401 576) 4,57 (-6,77) 2021-06-24
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 117 515 402 (1 736 571) 68,55 (1,01) 117 515 402 (1 736 571) 68,55 (1,01) 2021-06-14
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 115 778 831 (2 398 104) 67,54 (1,40) 115 778 831 (2 398 104) 67,54 (1,40) 2021-05-24
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 113 380 727 (-369 256) 66,14 (-0,92) 113 380 727 (-369 256) 66,14 (-0,92) 2021-05-06
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 113 749 983 67,06 (0,70) 113 749 983 67,06 (0,70) 2021-03-30
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 113 749 983 (-4 101 731) 66,36 (-3,12) 113 749 983 (-4 101 731) 66,36 (-3,12) 2021-03-30
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 117 851 714 (4 672 271) 69,48 (2,75) 117 851 714 (4 672 271) 69,48 (2,75) 2021-03-05
The Troesh Family Foundations 19 227 196 11,34 (0,12) 19 227 196 11,34 (0,12) 2021-02-16
The Troesh Family Foundations 19 227 196 11,22 19 227 196 11,22 2021-02-16
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o., ZWZ 113 179 443 (20 749 204) 66,73 (-7,85) 113 179 443 (20 749 204) 66,73 (-7,85) 2021-02-16
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o., ZWZ 92 430 239 74,58 (20,09) 92 430 239 74,58 (20,09) 2020-06-30
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o., ZWZ 92 430 239 (267 500) 54,49 (-23,21) 92 430 239 (267 500) 54,49 (-23,21) 2020-06-30
OFE Pocztylion portfel 3 282 905 2,72 3 282 905 2,72 2018-12-31
NN OFE portfel 1 601 522 1,32 1 601 522 1,32 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 2 428 725 (-998 791) 2,05 (-3,11) 2 428 725 (-998 791) 2,05 (-3,11) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 80 212 0,07 80 212 0,07 2018-06-30
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 92 162 739 77,70 (1,16) 92 162 739 77,70 (1,16) 2017-12-14
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 92 162 739 76,54 (1,65) 92 162 739 76,54 (1,65) 2017-12-14
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 92 162 739 74,89 (0,21) 92 162 739 74,89 (0,21) 2017-12-14
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 92 162 739 74,68 (0,32) 92 162 739 74,68 (0,32) 2017-12-14
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 92 162 739 (41 362 415) 74,36 (6,87) 92 162 739 (41 362 415) 74,36 (6,87) 2017-12-14
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 50 800 324 67,49 (0,60) 50 800 324 67,49 (0,60) 2016-11-02
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 50 800 324 66,89 (0,12) 50 800 324 66,89 (0,12) 2016-11-02
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 50 800 324 66,77 (23,94) 50 800 324 66,77 (23,94) 2016-11-02
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 50 800 324 (3 950 385) 42,83 (-23,42) 50 800 324 (3 950 385) 42,83 (-23,42) 2016-11-02
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 46 849 939 (635 681) 66,25 (0,09) 46 849 939 (635 681) 66,25 (0,09) 2016-08-10
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 46 214 258 (2 522 951) 66,16 (0,28) 46 214 258 (2 522 951) 66,16 (0,28) 2016-06-21
TFI PZU SA 3 427 516 5,16 (0,26) 3 427 516 5,16 (0,26) 2015-11-17
TFI PZU SA 3 427 516 (-88 177) 4,90 (-0,40) 3 427 516 (-88 177) 4,90 (-0,40) 2015-11-17
TFI PZU SA WZA 3 515 693 5,30 3 515 693 5,30 2015-06-19
TFI PZU SA WZA 3 515 693 5,30 3 515 693 5,30 2015-06-19
TFI PZU SA WZA 3 515 693 (-884 451) 5,30 (-1,34) 3 515 693 (-884 451) 5,30 (-1,34) 2015-06-19
Grzesiak, Przemysław Andrzej 2 522 951 (643 487) 3,80 (0,97) 2 522 951 (643 487) 3,80 (0,97) 2013-06-20
PZU Asset Management SA 22 860 (-4 400 144) 0,03 (-6,64) 22 860 (-4 400 144) 0,03 (-6,64) 2013-01-04
TFI PZU SA 4 400 144 (1 081 651) 6,64 (1,63) 4 400 144 (1 081 651) 6,64 (1,63) 2013-01-01
PZU Asset Management SA 4 423 004 (1 078 995) 6,67 (1,63) 4 423 004 (1 078 995) 6,67 (1,63) 2013-01-01
Grzesiak, Przemysław Andrzej 1 879 464 (306 850) 2,83 (0,46) 1 879 464 (306 850) 2,83 (0,46) 2012-12-04
Grzesiak, Przemysław Andrzej 1 572 614 2,37 1 572 614 2,37 2012-11-23
Grzesiak, Przemysław Andrzej 1 572 614 (672 624) 2,37 (1,02) 1 572 614 (672 624) 2,37 (1,02) 2012-11-23
Grzesiak, Przemysław Andrzej 899 990 1,35 899 990 1,35 2012-11-20
Grzesiak, Przemysław Andrzej 899 990 (515 400) 1,35 (0,77) 899 990 (515 400) 1,35 (0,77) 2012-11-20
Grzesiak, Przemysław Andrzej 384 590 (110 000) 0,58 (0,17) 384 590 (110 000) 0,58 (0,17) 2012-10-31
Grzesiak, Przemysław Andrzej 274 590 0,41 274 590 0,41 2012-10-30
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 43 691 307 65,88 (3,34) 43 691 307 65,88 (3,34) 2012-10-29
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 43 691 307 62,54 (-3,43) 43 691 307 62,54 (-3,43) 2012-10-29
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 43 691 307 65,97 (0,05) 43 691 307 65,97 (0,05) 2012-10-29
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 43 691 307 (371 547) 65,92 (0,51) 43 691 307 (371 547) 65,92 (0,51) 2012-10-29
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 43 319 760 (20 878) 65,41 (0,03) 43 319 760 (20 878) 65,41 (0,03) 2012-10-24
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 43 298 882 (635 178) 65,38 (0,96) 43 298 882 (635 178) 65,38 (0,96) 2012-07-06
PZU Asset Management SA 3 344 009 (25 516) 5,04 (0,03) 3 344 009 (25 516) 5,04 (0,03) 2012-03-31
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 42 663 704 64,42 42 663 704 64,42 2012-03-27
TFI PZU SA 3 318 493 5,01 (5,01) 3 318 493 5,01 (5,01) 2011-10-07
TFI PZU SA 0 0,00 0 0,00 2011-10-07
PZU Asset Management SA 3 318 493 (-25 516) 5,01 (-0,03) 3 318 493 (-25 516) 5,01 (-0,03) 2011-10-07
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 42 663 704 64,42 42 663 704 64,42 2011-09-30
PZU Asset Management SA 3 344 009 5,04 3 344 009 5,04 2011-08-26
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 42 663 704 64,42 42 663 704 64,42 2011-08-12
Cognor SA wraz z Złomrex Metal sp. z o.o. oraz Ferrostal Łabędy sp. z o.o. 0 (-42 663 704) 0,00 (-64,42) 0 (-42 663 704) 0,00 (-64,42) 2011-08-12
Cognor SA wraz z Złomrex Metal sp. z o.o. oraz Ferrostal Łabędy sp. z o.o. 42 663 704 64,42 42 663 704 64,42 2010-09-30
Cognor SA 42 663 704 (15 035 081) 64,42 (10,45) 42 663 704 (15 035 081) 64,42 (10,45) 2010-05-11
Cognor SA 27 628 623 (-6 000 000) 53,97 (-11,72) 27 628 623 (-6 000 000) 53,97 (-11,72) 2010-04-15
Cognor SA 33 628 623 (16 000 000) 65,69 (15,60) 33 628 623 (16 000 000) 65,69 (15,60) 2009-09-07
Cognor SA 17 628 623 (-4 650 000) 50,09 (-13,22) 17 628 623 (-4 650 000) 50,09 (-13,22) 2009-08-21
Cognor SA 22 278 623 (-344 750) 63,31 (-0,98) 22 278 623 (-344 750) 63,31 (-0,98) 2009-08-18
Opera TFI SA wraz z Opera–Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo–Akcyjna 1 635 004 (-279 475) 4,64 (-0,80) 1 635 004 (-279 475) 4,64 (-0,80) 2008-01-29
Opera TFI SA wraz z Opera–Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo–Akcyjna 1 914 479 (125 973) 5,44 (0,36) 1 914 479 (125 973) 5,44 (0,36) 2007-11-01
Cognor Holding SA 0 (-65 780) 0,00 (-0,18) 0 (-65 780) 0,00 2007-07-27
Cognor Holding SA 65 780 0,18 (0,18) 65 780 0,00 2007-07-26
Opera TFI SA 1 788 506 (297 510) 5,08 (0,85) 1 788 506 (297 510) 5,08 (0,85) 2007-06-30
Opera TFI SA 1 490 996 (-268 635) 4,23 (-0,77) 1 490 996 (-268 635) 4,23 (-0,77) 2007-06-04
Opera TFI SA 1 759 631 (-110 869) 5,00 (-0,31) 1 759 631 (-110 869) 5,00 (-0,31) 2007-06-01
Opera TFI SA 1 870 500 5,31 1 870 500 5,31 2007-05-15
Cognor SA 22 623 373 (20 006 900) 64,29 (13,85) 22 623 373 (20 006 900) 64,29 (13,85) 2007-05-07
Lodh Invest-The Eastern Europe Fund 250 000 (-42 029) 4,81 (-0,81) 250 000 (-42 029) 4,81 (-0,81) 2007-04-11
Lodh Invest-The Eastern Europe Fund 292 029 5,62 292 029 5,62 2007-04-11
Cognor SA 2 616 473 50,44 (43,01) 2 616 473 50,44 (43,01) 2006-08-07
Cognor SA 2 616 473 (1 582 372) 7,43 (-12,50) 2 616 473 (1 582 372) 7,43 (-12,50) 2006-08-07
Canowiecki Zbigniew z Iwoną Canowiecką i SteelCo 0 (-1 582 372) 0,00 (-30,50) 0 (-1 582 372) 0,00 (-30,50) 2006-08-07
Stelmach Arkadiusz 315 500 6,08 (5,19) 315 500 6,08 (5,19) 2006-08-02
Stelmach Arkadiusz 315 500 0,89 315 500 0,89 2006-08-02
Stalexport Autostrady SA 0 (-324 862) 0,00 (-5,13) 0 (-324 862) 0,00 (-5,13) 2006-08-02
SPV-EL sp. z o.o. 0 (-1 582 372) 0,00 (-24,99) 0 (-1 582 372) 0,00 (-24,99) 2006-08-02
DM BDM SA zarządzanie aktywami 0 (-355 680) 0,00 (-6,23) 0 (-355 680) 0,00 (-6,23) 2006-08-02
Cognor Holding SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2006-08-02
Cognor Holding SA w celu umorzenia 0 (-65 780) 0,00 (-1,26) 0 (-65 780) 0,00 2006-08-02
Cognor SA 1 034 101 (289 900) 19,93 (5,59) 1 034 101 (289 900) 19,93 (5,59) 2006-05-10
Cognor Holding SA w celu umorzenia 65 780 (-289 900) 1,26 (-5,59) 65 780 (-289 900) 0,00 2006-05-10
Cognor SA 744 201 (228 201) 14,34 (4,40) 744 201 (228 201) 14,34 (4,40) 2006-05-09
Canowiecki Zbigniew z Iwoną Canowiecką i SteelCo 1 582 372 (-204 385) 30,50 (-3,94) 1 582 372 (-204 385) 30,50 (-3,94) 2006-05-09
Drabarek Stanisław z rodziną 0 (-259 884) 0,00 (-5,01) 0 (-259 884) 0,00 (-5,01) 2006-03-21
Drabarek Stanisław z rodziną 259 884 (-244 104) 5,01 (-4,70) 259 884 (-244 104) 5,01 (-4,70) 2006-03-06
Cognor SA 516 000 9,94 516 000 9,94 2006-03-06
Drabarek Stanisław z rodziną 503 988 (-188 080) 9,71 (-3,63) 503 988 (-188 080) 9,71 (-3,63) 2006-02-02
Kęska Andrzej 220 000 (-136 695) 4,24 (-2,01) 220 000 (-136 695) 4,24 (-2,01) 2006-01-19
Drabarek Stanisław wraz z rodziną 692 068 (105 504) 13,34 (2,04) 692 068 (105 504) 13,34 (2,04) 2005-12-08
Drabarek Stanisław z rodziną 586 564 (76 444) 11,30 (1,47) 586 564 (76 444) 11,30 (1,47) 2005-11-25
Drabarek Stanisław z rodziną 510 120 (218 720) 9,83 (4,22) 510 120 (218 720) 9,83 (4,22) 2005-10-24
Drabarek Stanisław 291 400 5,61 291 400 5,61 2005-10-18
Canowiecki Zbigniew z Iwoną Canowiecką i SteelCo 1 786 757 (112 573) 34,44 (2,17) 1 786 757 (112 573) 34,44 (2,17) 2005-10-17
Cognor Holding SA w celu umorzenia 355 680 (-513 719) 6,85 (-8,40) 355 680 (-513 719) 0,00 2005-10-13
Dom Inwestycyjny Magnus sp. z o.o. 82 385 (-355 680) 1,44 (-6,24) 82 385 (-355 680) 1,44 (-6,24) 2005-09-06
DM BDM SA zarządzanie aktywami 355 680 6,23 (-0,62) 355 680 6,23 (-0,62) 2005-08-30
DM BDM SA zarządzanie aktywami 355 680 (39 680) 6,85 (1,86) 355 680 (39 680) 6,85 (1,86) 2005-08-30
Cognor Holding SA w celu umorzenia 869 399 (355 680) 15,25 (6,24) 869 399 (355 680) 0,00 2005-08-29
Tom sp. z o.o. 0 (-342 927) 0,00 (-6,01) 0 (-342 927) 0,00 (-6,01) 2005-06-03
Tom sp. z o.o. 342 927 6,01 (6,01) 342 927 6,01 (6,01) 2005-05-30
Tom sp. z o.o. 0 (-342 972) 0,00 (-6,01) 0 (-342 972) 0,00 (-6,01) 2005-05-25
Tom sp. z o.o. 342 972 6,01 342 972 6,01 2005-05-25
Cognor Holding SA w celu umorzenia 513 719 (342 927) 9,01 (6,02) 513 719 (342 927) 0,00 2005-05-25
Dom Inwestycyjny Magnus sp. z o.o. 438 065 7,68 438 065 7,68 2005-05-12
Cognor Holding SA w celu umorzenia 170 792 2,99 (2,99) 170 792 0,00 2005-05-11
Kęska Andrzej 356 695 6,25 (-0,62) 356 695 6,25 (-0,62) 2004-10-18
Kęska Andrzej 356 695 6,87 356 695 6,87 2004-10-18
Cognor Holding SA rejestracja umorzenia 0 (-630 601) 0,00 (-9,95) 0 (-630 601) 0,00 2004-09-30
Canowiecki Zbigniew z Iwoną Canowiecką i SteelCo 1 674 184 32,27 (5,83) 1 674 184 32,27 (5,83) 2004-07-22
Canowiecki Zbigniew z Iwoną Canowiecką i spółką 1 674 184 26,44 (-2,92) 1 674 184 26,44 (-2,92) 2004-07-22
Canowiecki Zbigniew z Iwoną Canowiecką i SteelCo 1 674 184 29,36 1 674 184 29,36 2004-07-22
Ćwikałowska Małgorzata 0 (-630 601) 0,00 (-9,95) 0 (-630 601) 0,00 (-9,95) 2004-03-15
Kaczorowski Janusz 0 (-630 601) 0,00 (-9,95) 0 (-630 601) 0,00 (-9,95) 2003-12-23
Cognor Holding SA 630 601 9,95 630 601 0,00 2003-12-23
Stalexport Autostrady SA 324 862 5,13 (-0,56) 324 862 5,13 (-0,56) 2003-06-17
Stalexport Autostrady SA 324 862 5,69 (-0,57) 324 862 5,69 (-0,57) 2003-06-17
Stalexport Autostrady SA 324 862 6,26 (6,26) 324 862 6,26 (6,26) 2003-06-17
Kaczorowski Janusz 630 601 9,95 630 601 9,95 2002-12-31
Ćwikałowska Małgorzata 630 601 9,95 630 601 9,95 2002-12-31
mBank SA 76 754 (-1 261 202) 1,21 (-19,92) 76 754 (-1 261 202) 1,21 (-19,92) 2002-12-30
mBank SA 1 337 956 (-1 582 372) 21,13 (-24,99) 1 337 956 (-1 582 372) 21,13 (-24,99) 2002-12-27
Stalexport Autostrady SA 0 (-1 665 195) 0,00 (-26,30) 0 (-1 665 195) 0,00 (-26,30) 2002-12-20
mBank SA przez SPV-EL Sp. z o.o. 2 920 328 (1 337 956) 46,12 (22,12) 2 920 328 (1 337 956) 46,12 (22,12) 2002-12-20
mBank SA przez SPV-EL Sp. z o.o. 1 582 372 24,00 (-0,99) 1 582 372 24,00 (-0,99) 2002-12-16
SPV-EL sp. z o.o. 1 582 372 24,99 (-2,76) 1 582 372 24,99 (-2,76) 2002-12-13
SPV-EL sp. z o.o. 1 582 372 27,75 (-2,75) 1 582 372 27,75 (-2,75) 2002-12-13
SPV-EL sp. z o.o. 1 582 372 30,50 1 582 372 30,50 2002-12-13
Stalexport Autostrady SA 1 665 195 (-1 576 995) 26,30 (-24,91) 1 665 195 (-1 576 995) 26,30 (-24,91) 2002-12-09
mBank SA 1 582 372 24,99 1 582 372 24,99 2002-12-09
Regionalny Fundusz Gospodarczy SA 0 0,00 0 0,00 2000-12-31
Regionalny Fundusz Gospodarczy SA 0 (-366 000) 0,00 (-5,78) 0 (-366 000) 0,00 (-5,78) 2000-03-31
Stalexport Autostrady SA z Dalinco Corporation 3 242 190 (326 862) 51,21 (5,17) 3 242 190 (326 862) 51,21 (5,17) 1998-12-18
Stalexport Autostrady SA 2 915 328 (45 702) 46,04 (0,72) 2 915 328 (45 702) 46,04 (0,72) 1998-06-05
DM BDM SA 316 000 4,99 316 000 4,99 1997-04-17
Stalexport Autostrady SA 2 869 626 (2 547 764) 45,32 (40,24) 2 869 626 (2 547 764) 45,32 (40,24) 1996-06-15
Stalexport Autostrady SA przez Dalinco Corporation 321 862 5,08 321 862 5,08 1996-06-15
Regionalny Fundusz Gospodarczy SA 366 000 5,78 366 000 5,78 1996-06-15
Huta Ostrowiec SA 278 500 4,40 278 500 4,40 1996-06-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2020-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2019-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2018-04-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-03-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.