3,4250 zł
1,63% 0,0550 zł
Cognor SA (COG)

Komunikaty spółki - COGNOR

Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30.06.2021 oraz projekty uchwał
Planowana emisja obligacji
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta
Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
Uzgodnienie planu połączenia ze spółką zależną
Zawarcie Umowy Dostawy przez spółkę zależną
COGNOR 1,63% 3,42
2021-06-16 17:04:28

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.