6,4200 zł
17,15% 0,9400 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Akcjonariat - CELTIC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 57 562 907,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 8 966 185 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 938 771
Liczba głosów na WZA: 8 966 185 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,93%
Kapitał akcyjny: 896 618,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 938 771
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,93%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,07%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CPD SA 3 208 149 (35,78%) 3 208 149 (0,00%) 2023-03-24 -
Laxey Partners Ltd. 1 300 037 (14,49%) 1 300 037 (14,49%) 2021-08-05 -
Meduvo Holding Ltd. 1 005 027 (11,20%) 1 005 027 (11,20%) 2023-08-23 -
Furseka Trading and Investments Ltd. 971 313 (10,83%) 971 313 (10,83%) 2023-08-23 -
Familiar SA SICAV-SIF 662 394 (7,38%) 662 394 (7,38%) 2023-01-27 DEK, MEX

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-23
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 705 432
0,10 35 685 459
3 568 545,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
konwersja obligacji zamiennych seria G 3 116 824
0,10 35 980 027
3 598 002,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-15
konwersja obligacji zamiennych seria G 58 808
0,10 38 155 923
3 815 592,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-25
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 198 100
0,10 39 354 023
3 935 402,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-08
konwersja obligacji zamiennych seria G 2 411 656
0,10 38 097 115
3 809 711,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-19
split 1:10 2009-12-11
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-31
seria B - połączenie z Celtic Property Developments Plc 2010-06-08 34 833 295
0,10 39 833 295
3 983 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-23
2010-12-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2010-09-02 -765 043
0,10 34 068 252
3 406 825,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-09-02 -5 000 000
0,10 34 833 295
3 483 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-10
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-05-24 163 214
16 321,40
0,10 0,10 34 231 466
3 423 146,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-01
2012-07-31
seria D - subskrypcja prywatna 2012-10-15 76 022
7 602,20
0,10 0,10 34 307 488
3 430 748,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-08
seria E - Andrew Morrison Shepherd, Aled Rhys Jones, Elżbieta Wiczkowska za warranty subskrypcyjne imienne serii B 2013-01-10 88 776
8 877,60
0,10 0,10 34 396 264
3 439 626,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-16
2013-07-05
seria F - subskrypcja prywatna 2013-03-20 199 333
19 933,30
0,10 0,10 34 595 597
3 459 559,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-29 -1 732 394
0,10 32 863 203
3 286 320,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-25
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2014-08-05 9 791 360
42 886 156,80
0,10 4,38
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Celtic Property Developments SA na CPD SA 2014-08-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
połączenie z Buffy Holdings No. 1 Ltd. bez podwyższania kapitału 2018-05-08

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-09-14 -12 982 892
0,10 26 371 131
2 637 113,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-20 -8 699 836
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-10-18 -17 404 946
0,10 8 966 185
896 618,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
QVT Fund LP 444 885 (-1 500 146) 4,96 (-2,41) 444 885 (-1 500 146) 4,96 (-2,41) 2023-08-23
POP Investments Ltd. 366 672 (-225 913) 4,08 (-2,52) 366 672 (-225 913) 4,08 (-2,52) 2023-03-24
Meduvo Holding Ltd. 1 326 439 (-807 165) 14,79 (-9,00) 1 326 439 (-807 165) 14,79 (-9,00) 2023-03-24
Kingsnorth Colin poprzez Ursus Capital Ltd. 323 130 (-199 086) 3,60 (-2,22) 323 130 (-199 086) 3,60 (-2,22) 2023-03-24
Furseka Trading and Investments Ltd. 1 281 944 (-781 290) 14,29 (6,47) 1 281 944 (-781 290) 14,29 (6,47) 2023-03-24
Familiar SA SICAV-SIF 557 608 6,21 557 608 6,21 2022-03-16
Familiar SA SICAV-SIF 557 608 6,21 557 608 6,21 2022-03-16
POP Investments Ltd. 592 585 6,60 592 585 6,60 2022-03-14
Kingsnorth Colin poprzez Ursus Capital Ltd. 522 216 5,82 522 216 5,82 2022-03-14
Kingsnorth Colin poprzez Ursus Capital Ltd. 522 216 5,82 522 216 5,82 2022-03-14
CPD SA 0 (-8 699 836) 0,00 (-32,98) 0 (-8 699 836) 0,00 2022-03-14
Meduvo Holding Ltd. 2 133 604 23,79 2 133 604 23,79 2021-08-18
Meduvo Holding Ltd. 2 133 604 23,79 (15,70) 2 133 604 23,79 (15,70) 2021-08-18
Meduvo Holding Ltd. 2 133 604 8,09 2 133 604 8,09 2021-08-18
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 0 (-4 373 309) 0,00 (-16,58) 0 (-4 373 309) 0,00 (-16,58) 2021-08-18
LP Alternative Fund LP z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd 1 300 037 4,92 (4,92) 1 300 037 4,92 (4,92) 2021-08-05
LP Alternative Fund LP 0 (-4 613 445) 0,00 (-17,49) 0 (-4 613 445) 0,00 (-17,49) 2021-08-05
Laxey Partners Ltd. 1 300 037 4,92 (-9,57) 1 300 037 4,92 (-9,57) 2021-08-05
Laxey Partners Ltd. 1 300 037 14,49 1 300 037 14,49 2021-08-05
Furseka Trading and Investments Ltd. 2 063 234 7,82 (-15,19) 2 063 234 7,82 (-15,19) 2021-08-05
Furseka Trading and Investments Ltd. 2 063 234 23,01 2 063 234 23,01 2021-08-05
Furseka Trading and Investments Ltd. 2 063 234 (-2 162 835) 23,01 (6,99) 2 063 234 (-2 162 835) 23,01 (6,99) 2021-08-05
LP Alternative Fund LP z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd 4 613 445 (1 283 959) 17,49 (4,87) 4 613 445 (1 283 959) 17,49 (4,87) 2021-06-08
Furseka Trading and Investments Ltd. 4 226 069 (997 000) 16,02 (3,78) 4 226 069 (1 000 000) 16,02 (3,79) 2021-02-18
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 4 373 309 (-3 474 672) 16,58 (-3,36) 4 373 309 (-3 474 672) 16,58 (-13,18) 2021-02-18
Furseka Trading and Investments Ltd. 3 229 069 (-1 547 398) 12,24 (0,10) 3 226 069 (-1 550 398) 12,23 (-5,88) 2020-07-13
QVT Fund LP 1 945 031 7,37 (-14,32) 1 945 031 7,37 (-14,32) 2020-06-25
QVT Fund LP 1 945 031 21,69 1 945 031 21,69 2020-06-25
QVT Fund LP 1 945 031 21,69 1 945 031 21,69 2020-06-25
QVT Fund LP 1 945 031 (-2 241 114) 21,69 (11,05) 1 945 031 (-2 241 114) 21,69 (10,66) 2020-06-25
CPD SA 8 699 836 (4 779 565) 32,98 (18,12) 8 699 836 (4 779 565) 0,00 2020-06-25
The Value Catalyst Fund plc. 1 142 604 (-332 830) 4,33 (-1,26) 1 142 604 (-332 830) 4,33 (-1,26) 2020-06-02
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 1 475 434 (210 355) 5,59 (0,80) 1 475 434 (210 355) 5,59 (0,80) 2020-03-02
The Value Catalyst Fund plc. 1 265 079 (-1 877 538) 4,79 (-3,20) 1 265 079 (-1 877 538) 4,79 (-7,13) 2019-07-29
LP Alternative Fund LP z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd 3 329 486 (1 729 221) 12,62 (8,55) 3 329 486 (1 729 221) 12,62 (6,55) 2019-07-29
CPD SA 3 920 271 (614 385) 14,86 (2,33) 3 920 271 (614 385) 0,00 2019-03-26
CPD SA 3 305 886 12,53 (12,53) 3 305 886 0,00 2019-03-22
CPD SA 0 (-12 982 892) 0,00 (-32,99) 0 (-12 982 892) 0,00 2019-01-25
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 4 776 467 12,14 (-5,97) 4 776 467 18,11 2018-07-09
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 4 776 467 (-2 165 957) 18,11 (0,47) 4 776 467 (-2 165 957) 18,11 (-0,18) 2018-07-09
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 7 847 981 19,94 (-9,81) 7 847 981 29,76 (0,01) 2018-07-09
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 7 847 981 (-3 982 926) 29,75 (-0,31) 7 847 981 (-3 982 926) 29,75 (-0,31) 2018-07-09
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 3 142 617 7,99 (-3,92) 3 142 617 11,92 (0,01) 2018-06-29
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 3 142 617 (-1 597 336) 11,91 (-0,13) 3 142 617 (-1 597 336) 11,91 (-0,13) 2018-06-29
LP Alternative Fund LP 1 600 265 4,07 (-1,99) 1 600 265 6,07 (0,01) 2018-06-20
LP Alternative Fund LP 1 600 265 (-403 716) 6,06 (-0,03) 1 600 265 (-403 716) 6,06 (-0,03) 2018-06-20
Laxey Group Ltd. 2 364 883 6,00 (6,00) 2 364 883 8,00 (8,00) 2018-06-20
Laxey Group Ltd. 0 (-3 450 671) 0,00 (-9,05) 0 (-3 450 671) 0,00 (-9,05) 2018-06-20
CPD SA 12 982 892 (11 581 100) 32,99 (29,43) 12 982 892 (11 581 100) 0,00 2018-06-20
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 6 942 424 (1 805 202) 17,64 (3,25) 6 942 424 (1 805 424) 18,29 (3,90) 2018-05-08
QVT Fund LP NWZ 4 186 145 10,64 (-5,23) 4 186 145 11,03 (-4,84) 2018-02-07
QVT Fund LP NWZ 4 186 145 (485 014) 15,87 (4,61) 4 186 145 (485 014) 15,87 (4,61) 2018-02-07
CPD SA 1 401 792 3,56 (3,56) 1 401 792 0,00 2017-10-26
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 4 739 953 12,04 4 739 953 12,04 2017-06-07
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 4 739 953 (764 504) 12,04 (0,90) 4 739 953 (764 504) 12,04 (0,90) 2017-06-07
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 11 830 907 30,06 11 830 907 30,06 2017-06-07
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 11 830 907 (1 747 977) 30,06 (1,81) 11 830 907 (1 747 977) 30,06 (1,81) 2017-06-07
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 5,00 (-1,10) 2 005 763 5,00 (-1,10) 2016-06-30
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 6,10 (0,53) 2 005 763 6,10 (0,53) 2016-06-30
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 5,57 (0,31) 2 005 763 5,57 (0,31) 2016-06-30
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 5,26 (0,17) 2 005 763 5,26 (0,17) 2016-06-30
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 (1 782) 5,09 (-1,00) 2 005 763 (1 782) 5,09 (-1,00) 2016-06-30
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 11,14 (0,71) 3 975 449 11,14 (0,71) 2015-06-17
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 10,43 (0,33) 3 975 449 10,43 (0,33) 2015-06-17
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 10,10 (-1,99) 3 975 449 10,10 (-1,99) 2015-06-17
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 12,09 (1,05) 3 975 449 12,09 (1,05) 2015-06-17
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 (-515 026) 11,04 (-2,07) 3 975 449 (-515 026) 11,04 (-2,07) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 11,26 (0,98) 3 701 131 11,26 (0,98) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 10,28 (-0,09) 3 701 131 10,28 (-0,09) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 10,37 (0,66) 3 701 131 10,37 (0,66) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 9,71 (0,31) 3 701 131 9,71 (0,31) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 9,40 3 701 131 9,40 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 (-142 504) 9,40 (-1,82) 3 701 131 (-142 504) 9,40 (-1,82) 2015-06-17
LP Value Ltd. WZA 2 003 981 (-194 469) 6,09 (-0,30) 2 003 981 (-194 469) 6,09 (-0,30) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 6,09 (0,53) 2 003 981 6,09 (0,53) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 5,56 (-0,05) 2 003 981 5,56 (-0,05) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 5,61 (0,35) 2 003 981 5,61 (0,35) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 5,26 (0,17) 2 003 981 5,26 (0,17) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 5,09 2 003 981 5,09 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 (-192 687) 5,09 (-1,32) 2 003 981 (-192 687) 5,09 (-1,32) 2015-06-17
Laxey Group Ltd. 3 450 671 9,05 (0,29) 3 450 671 9,05 (0,29) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 8,76 (-0,01) 3 450 671 8,76 (-0,01) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 8,77 (-1,73) 3 450 671 8,77 (-1,73) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 10,50 (0,91) 3 450 671 10,50 (0,91) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 9,59 (-0,07) 3 450 671 9,59 (-0,07) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 9,66 3 450 671 9,66 2014-11-25
CPD SA 0 (-1 732 394) 0,00 (-5,04) 0 (-1 732 394) 0,00 2014-11-25
Horseguard Trading Ltd. 0 (-5 487 266) 0,00 (-16,02) 0 (-5 487 266) 0,00 (-16,02) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 14,39 (0,91) 5 137 000 14,39 (0,91) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 13,48 (0,43) 5 137 000 13,48 (0,43) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 13,05 5 137 000 13,05 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 13,05 (-1,88) 5 137 000 13,05 (-1,88) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 14,93 (0,09) 5 137 000 14,93 (0,09) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 14,84 (-0,79) 5 137 000 14,84 (-0,79) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 15,63 (1,36) 5 137 000 15,63 (1,36) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 14,27 5 137 000 14,27 2013-08-30
CPD SA 1 732 394 5,04 (0,01) 1 732 394 0,00 2013-04-15
CPD SA 1 732 394 5,03 (0,03) 1 732 394 0,00 2013-04-15
CPD SA 1 732 394 5,00 1 732 394 0,00 2013-04-15
Horseguard Trading Ltd. 5 487 266 16,02 (0,03) 5 487 266 16,02 (0,03) 2012-11-14
Horseguard Trading Ltd. 5 487 266 15,99 (0,04) 5 487 266 15,99 (0,04) 2012-11-14
Horseguard Trading Ltd. 5 487 266 (-488 426) 15,95 (-1,50) 5 487 266 (-488 426) 15,95 (-1,50) 2012-11-14
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,11 (0,03) 4 490 475 13,11 (0,03) 2012-08-31
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,08 (0,03) 4 490 475 13,08 (0,03) 2012-08-31
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,05 (0,08) 4 490 475 13,05 (0,08) 2012-08-31
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 12,97 (-0,69) 4 490 475 12,97 (-0,69) 2012-08-31
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,66 (0,48) 4 490 475 13,66 (0,48) 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,22 (0,02) 3 843 635 11,22 (0,02) 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,20 (0,03) 3 843 635 11,20 (0,03) 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,17 (0,06) 3 843 635 11,17 (0,06) 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,11 (-0,58) 3 843 635 11,11 (-0,58) 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,69 (0,41) 3 843 635 11,69 (0,41) 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,39 (0,04) 2 198 450 6,39 (0,04) 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,35 (-0,33) 2 198 450 6,35 (-0,33) 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,68 (0,26) 2 198 450 6,68 (0,26) 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,42 (0,02) 2 198 450 6,42 (0,02) 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,40 (-0,05) 2 198 450 6,40 (-0,05) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,41 (0,01) 2 196 668 6,41 (0,01) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,40 (0,02) 2 196 668 6,40 (0,02) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,38 (0,04) 2 196 668 6,38 (0,04) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,34 (-0,34) 2 196 668 6,34 (-0,34) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,68 (0,24) 2 196 668 6,68 (0,24) 2012-08-31
Horseguard Trading Ltd. 5 975 692 17,45 (-0,09) 5 975 692 17,45 (-0,09) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 28,25 (1,79) 10 082 930 28,25 (1,79) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 26,46 (-2,99) 10 082 930 26,46 (-2,99) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,45 (3,83) 10 082 930 29,45 (3,83) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 25,62 (-3,76) 10 082 930 25,62 (-3,76) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,38 (0,07) 10 082 930 29,38 (0,07) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,31 (0,17) 10 082 930 29,31 (0,17) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,14 (-1,54) 10 082 930 29,14 (-1,54) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 30,68 (2,66) 10 082 930 30,68 (2,66) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 28,02 (-1,57) 10 082 930 28,02 (-1,57) 2012-08-31
Bruce, Christopher 65 587 0,19 65 587 0,19 2012-08-31
Shepherd, Andrew Morrison 54 919 0,15 (-0,01) 54 919 0,15 (-0,01) 2012-08-07
Shepherd, Andrew Morrison 54 919 0,16 54 919 0,16 2012-08-07
Shepherd, Andrew Morrison 54 919 0,16 (0,01) 54 919 0,16 (0,01) 2012-08-07
Shepherd, Andrew Morrison 54 919 0,15 54 919 0,15 2012-08-07
Wiczkowska, Elżbieta Donata 26 688 0,07 26 688 0,07 2012-08-06
Wiczkowska, Elżbieta Donata 26 688 0,07 26 688 0,07 2012-08-06
Wiczkowska, Elżbieta Donata 26 688 0,07 26 688 0,07 2012-08-06
Wiczkowska, Elżbieta Donata 26 688 0,07 26 688 0,07 2012-08-06
Jones, Aled Rhys 54 919 0,15 (-0,01) 54 919 0,15 (-0,01) 2012-08-06
Jones, Aled Rhys 54 919 0,16 54 919 0,16 2012-08-06
Jones, Aled Rhys 54 919 0,16 (0,01) 54 919 0,16 (0,01) 2012-08-06
Jones, Aled Rhys 54 919 0,15 54 919 0,15 2012-08-06
Bruce, Christopher 65 587 (26 688) 0,19 (0,08) 65 587 (26 688) 0,19 (0,08) 2012-08-06
LP Alternative Fund LP 2 196 668 (2 737) 6,44 (0,01) 2 196 668 (2 737) 6,44 (0,01) 2012-05-15
Horseguard Trading Ltd. 5 975 692 (-44 923) 17,54 (-0,13) 5 975 692 (-44 923) 17,54 (-0,13) 2012-05-15
Bruce, Christopher 38 899 (950) 0,11 38 899 (950) 0,11 2011-11-14
Bruce, Christopher 37 949 (-461) 0,11 37 949 (-461) 0,11 2011-05-13
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,18 4 490 475 13,18 2010-12-13
QVT Fund LP 3 843 635 11,28 3 843 635 11,28 2010-12-13
LP Value Ltd. 2 198 450 6,45 2 198 450 6,45 2010-12-13
LP Alternative Fund LP 2 193 931 6,43 2 193 931 6,43 2010-12-13
Horseguard Trading Ltd. 6 020 615 17,67 6 020 615 17,67 2010-12-13
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,59 10 082 930 29,59 2010-12-13
Bruce, Christopher 38 410 0,11 38 410 0,11 2010-12-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-12-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-12-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.