7,6000 zł
-1,30% -0,1000 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Akcjonariat - CELTIC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 200 420 595,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 26 371 131 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 873 895
Liczba głosów na WZA: 26 371 131 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,61%
Kapitał akcyjny: 2 637 113,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 873 895
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,39%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 4 373 309 (16,58%) 4 373 309 (24,75%) 2021-02-18 -
Furseka Trading and Investments Ltd. 4 226 069 (16,03%) 4 226 069 (23,91%) 2021-02-18 -
LP Alternative Fund LP z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd 3 329 486 (12,63%) 3 329 486 (18,84%) 2019-07-29 -
QVT Fund LP 1 945 031 (7,38%) 1 945 031 (11,01%) 2020-06-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-23
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 705 432
0,10 35 685 459
3 568 545,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
konwersja obligacji zamiennych seria G 3 116 824
0,10 35 980 027
3 598 002,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-15
konwersja obligacji zamiennych seria G 58 808
0,10 38 155 923
3 815 592,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-25
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 198 100
0,10 39 354 023
3 935 402,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-08
konwersja obligacji zamiennych seria G 2 411 656
0,10 38 097 115
3 809 711,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-19
split 1:10 2009-12-11
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-31
seria B - połączenie z Celtic Property Developments Plc 2010-06-08 34 833 295
0,10 39 833 295
3 983 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-23
2010-12-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2010-09-02 -765 043
0,10 34 068 252
3 406 825,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-09-02 -5 000 000
0,10 34 833 295
3 483 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-10
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-05-24 163 214
16 321,40
0,10 0,10 34 231 466
3 423 146,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-01
2012-07-31
seria D - subskrypcja prywatna 2012-10-15 76 022
7 602,20
0,10 0,10 34 307 488
3 430 748,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-08
seria E - Andrew Morrison Shepherd, Aled Rhys Jones, Elżbieta Wiczkowska za warranty subskrypcyjne imienne serii B 2013-01-10 88 776
8 877,60
0,10 0,10 34 396 264
3 439 626,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-16
2013-07-05
seria F - subskrypcja prywatna 2013-03-20 199 333
19 933,30
0,10 0,10 34 595 597
3 459 559,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-29 -1 732 394
0,10 32 863 203
3 286 320,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-25
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2014-08-05 9 791 360
42 886 156,80
0,10 4,38
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Celtic Property Developments SA na CPD SA 2014-08-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
połączenie z Buffy Holdings No. 1 Ltd. bez podwyższania kapitału 2018-05-08

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-09-14 -12 982 892
0,10 26 371 131
2 637 113,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-20 -8 699 836
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Furseka Trading and Investments Ltd. 3 229 069 (-1 547 398) 12,24 (0,10) 3 226 069 (-1 550 398) 18,26 (0,15) 2020-07-13
The Value Catalyst Fund plc. 1 142 604 (-332 830) 4,33 (-1,26) 1 142 604 (-332 830) 6,47 (-0,10) 2020-06-02
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 1 475 434 5,59 1 475 434 6,57 (-1,78) 2020-03-02
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 1 475 434 5,59 1 475 434 8,35 (1,95) 2020-03-02
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 1 475 434 (210 355) 5,59 (0,79) 1 475 434 (210 355) 6,40 (0,92) 2020-03-02
The Value Catalyst Fund plc. 1 265 079 (-1 877 538) 4,80 (-3,19) 1 265 079 (-1 877 538) 5,48 (-6,44) 2019-07-29
LP Alternative Fund LP z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd 3 329 486 12,63 3 329 486 14,44 (-0,39) 2019-07-29
LP Alternative Fund LP z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd 3 329 486 12,63 3 329 486 14,83 (0,39) 2019-07-29
LP Alternative Fund LP z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd 3 329 486 (1 729 221) 12,63 (8,56) 3 329 486 (1 729 221) 14,44 (8,37) 2019-07-29
CPD SA 3 920 271 (614 385) 14,87 (2,33) 3 920 271 (614 385) 0,00 2019-03-26
CPD SA 3 305 886 12,54 (12,54) 3 305 886 0,00 2019-03-22
CPD SA 0 (-12 982 892) 0,00 (-32,99) 0 (-12 982 892) 0,00 2019-01-25
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 4 776 467 12,14 (-5,97) 4 776 467 18,11 2018-07-09
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 4 776 467 18,11 4 776 467 18,11 (-2,60) 2018-07-09
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 4 776 467 18,11 4 776 467 20,71 (-0,57) 2018-07-09
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 4 776 467 18,11 4 776 467 21,28 (-5,75) 2018-07-09
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 4 776 467 (-2 165 957) 18,11 (0,47) 4 776 467 (-2 165 957) 27,03 (8,74) 2018-07-09
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 7 847 981 19,94 (-9,82) 7 847 981 29,76 2018-07-09
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 7 847 981 29,76 7 847 981 29,76 (-4,27) 2018-07-09
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 7 847 981 29,76 7 847 981 34,03 (-0,93) 2018-07-09
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 7 847 981 29,76 7 847 981 34,96 (-9,45) 2018-07-09
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 7 847 981 (-3 982 926) 29,76 (-1,25) 7 847 981 (-3 982 926) 44,41 (13,40) 2018-07-09
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 3 142 617 7,99 (-3,93) 3 142 617 11,92 2018-06-29
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 3 142 617 11,92 3 142 617 11,92 (-1,70) 2018-06-29
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 3 142 617 (-1 597 336) 11,92 (-0,50) 3 142 617 (-1 597 336) 13,62 (1,20) 2018-06-29
LP Alternative Fund LP 1 600 265 4,07 (-2,00) 1 600 265 6,07 2018-06-20
LP Alternative Fund LP 1 600 265 6,07 1 600 265 6,07 (-0,87) 2018-06-20
LP Alternative Fund LP 1 600 265 (-403 716) 6,07 (0,45) 1 600 265 (-403 716) 6,94 (1,32) 2018-06-20
Laxey Group Ltd. 2 364 883 6,00 (6,00) 2 364 883 8,00 (8,00) 2018-06-20
Laxey Group Ltd. 0 (-2 364 883) 0,00 (-6,01) 0 (-2 364 883) 0,00 (-8,97) 2018-06-20
Laxey Group Ltd. 2 364 883 (-1 085 788) 6,01 (-4,49) 2 364 883 (-1 085 788) 8,97 (-1,53) 2018-06-20
CPD SA 12 982 892 (11 581 100) 32,99 (29,43) 12 982 892 (11 581 100) 0,00 2018-06-20
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 6 942 424 (1 805 202) 17,64 (4,18) 6 942 424 (1 805 424) 18,29 (4,83) 2018-05-08
QVT Fund LP NWZ 4 186 145 10,64 (-5,23) 4 186 145 11,03 (-4,84) 2018-02-07
QVT Fund LP NWZ 4 186 145 15,87 4 186 145 15,87 (-2,28) 2018-02-07
QVT Fund LP NWZ 4 186 145 15,87 4 186 145 18,15 (-0,50) 2018-02-07
QVT Fund LP NWZ 4 186 145 15,87 4 186 145 18,65 (-5,04) 2018-02-07
QVT Fund LP NWZ 4 186 145 (485 014) 15,87 (4,61) 4 186 145 (485 014) 23,69 (12,43) 2018-02-07
CPD SA 1 401 792 3,56 (3,56) 1 401 792 0,00 2017-10-26
Ogółem 39 354 023 (1 198 100) 0 39 354 023 (1 198 100) 0 2017-08-08
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 4 739 953 12,42 (0,38) 4 739 953 12,42 (0,38) 2017-06-07
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 4 739 953 (764 504) 12,04 (1,62) 4 739 953 (764 504) 12,04 (1,62) 2017-06-07
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 11 830 907 31,01 (0,95) 11 830 907 31,01 (0,95) 2017-06-07
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 11 830 907 (1 747 977) 30,06 (0,92) 11 830 907 (1 747 977) 30,06 (-0,62) 2017-06-07
Ogółem 38 155 923 (58 808) 0 38 155 923 (58 808) 0 2017-05-25
Ogółem 38 097 115 (2 411 656) 0 38 097 115 (2 411 656) 0 2017-05-19
Ogółem 35 685 459 (-294 568) 0 35 685 459 (-294 568) 0 2017-05-17
Ogółem 35 980 027 (3 116 824) 0 35 980 027 (3 116 824) 0 2017-05-15
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 5,26 2 005 763 5,26 2016-06-30
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 5,26 (0,16) 2 005 763 5,26 (0,16) 2016-06-30
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 5,10 (0,10) 2 005 763 5,10 (0,10) 2016-06-30
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 5,00 (-1,10) 2 005 763 5,00 (-1,10) 2016-06-30
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 6,10 (0,53) 2 005 763 6,10 (0,53) 2016-06-30
LP Value Ltd. ZWZ 2 005 763 (1 782) 5,57 (-0,52) 2 005 763 (1 782) 5,57 (-0,52) 2016-06-30
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 10,42 (-1,67) 3 975 449 10,42 (-1,67) 2015-06-17
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 12,09 (1,04) 3 975 449 12,09 (1,04) 2015-06-17
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 11,05 (-0,09) 3 975 449 11,05 (-0,09) 2015-06-17
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 11,14 (0,70) 3 975 449 11,14 (0,70) 2015-06-17
The Value Catalyst Fund plc. WZA 3 975 449 (-515 026) 10,44 (-2,64) 3 975 449 (-515 026) 10,44 (-2,64) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 11,26 (0,97) 3 701 131 11,26 (0,97) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 10,29 (-0,08) 3 701 131 10,29 (-0,08) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 10,37 (0,65) 3 701 131 10,37 (0,65) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 9,72 (0,02) 3 701 131 9,72 (0,02) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 9,70 (0,30) 3 701 131 9,70 (0,30) 2015-06-17
QVT Fund LP WZA 3 701 131 (-142 504) 9,40 (-1,71) 3 701 131 (-142 504) 9,40 (-2,29) 2015-06-17
LP Value Ltd. WZA 2 003 981 (-194 469) 6,09 (-0,31) 2 003 981 (-194 469) 6,09 (-0,31) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 5,62 (0,36) 2 003 981 5,62 (0,36) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 5,26 (0,01) 2 003 981 5,26 (0,01) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 5,25 (0,16) 2 003 981 5,25 (0,16) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 5,09 (-1,00) 2 003 981 5,09 (-1,00) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 6,09 (0,52) 2 003 981 6,09 (0,52) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 5,57 (-0,05) 2 003 981 5,57 (-0,05) 2015-06-17
LP Alternative Fund LP WZA 2 003 981 (-192 687) 5,62 (-0,78) 2 003 981 (-192 687) 5,62 (-0,78) 2015-06-17
Ogółem 32 863 203 (-1 732 394) 0 32 863 203 (-1 732 394) 0 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 10,50 (0,91) 3 450 671 10,50 (0,91) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 9,59 (-0,08) 3 450 671 9,59 (-0,08) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 9,67 (0,61) 3 450 671 9,67 (0,61) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 9,06 (0,02) 3 450 671 9,06 (0,02) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 9,04 (0,27) 3 450 671 9,04 (0,27) 2014-11-25
Laxey Group Ltd. 3 450 671 8,77 3 450 671 8,77 2014-11-25
CPD SA 0 (-1 732 394) 0,00 (-5,04) 0 (-1 732 394) 0,00 2014-11-25
Ogółem 34 595 597 (199 333) 0 34 595 597 (199 333) 0 2013-09-13
Horseguard Trading Ltd. 0 (-5 487 266) 0,00 (-16,02) 0 (-5 487 266) 0,00 (-16,02) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 13,46 (0,41) 5 137 000 13,46 (0,41) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 13,05 (-1,88) 5 137 000 13,05 (-2,67) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 14,93 (0,09) 5 137 000 15,72 (0,09) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 14,84 (-0,79) 5 137 000 15,63 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 15,63 (1,35) 5 137 000 15,63 (1,35) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 14,28 (-0,12) 5 137 000 14,28 (-0,12) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 14,40 (0,92) 5 137 000 14,40 (0,92) 2013-08-30
Furseka Trading and Investments Ltd. 5 137 222 13,48 5 137 000 13,48 2013-08-30
Ogółem 34 396 264 (88 776) 0 34 396 264 (88 776) 0 2013-07-05
CPD SA 1 732 394 5,04 (0,01) 1 732 394 0,00 2013-04-15
CPD SA 1 732 394 5,03 (0,03) 1 732 394 0,00 2013-04-15
CPD SA 1 732 394 5,00 1 732 394 0,00 2013-04-15
Ogółem 34 307 488 (76 022) 0 34 307 488 (76 022) 0 2013-01-08
Horseguard Trading Ltd. 5 487 266 16,02 (0,03) 5 487 266 16,02 (0,03) 2012-11-14
Horseguard Trading Ltd. 5 487 266 15,99 (0,04) 5 487 266 15,99 (-0,80) 2012-11-14
Horseguard Trading Ltd. 5 487 266 (-488 426) 15,95 (-1,50) 5 487 266 (-488 426) 16,79 (-0,66) 2012-11-14
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,08 (0,03) 4 490 475 13,08 (-0,66) 2012-08-31
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,05 (0,08) 4 490 475 13,74 (0,08) 2012-08-31
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 12,97 (-0,69) 4 490 475 13,66 2012-08-31
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,66 (0,55) 4 490 475 13,66 (0,55) 2012-08-31
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,11 (0,22) 4 490 475 13,11 (0,22) 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,11 (-0,58) 3 843 635 11,69 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,69 (0,47) 3 843 635 11,69 (0,47) 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,22 (0,02) 3 843 635 11,22 (0,02) 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,20 (0,03) 3 843 635 11,20 (-0,56) 2012-08-31
QVT Fund LP 3 843 635 11,17 (0,14) 3 843 635 11,76 (0,73) 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,40 (0,01) 2 198 450 6,40 (-0,33) 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,39 2 198 450 6,73 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,39 (0,04) 2 198 450 6,73 (0,05) 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,35 (-0,33) 2 198 450 6,68 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,68 (0,26) 2 198 450 6,68 (0,26) 2012-08-31
LP Value Ltd. 2 198 450 6,42 (0,11) 2 198 450 6,42 (0,11) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,40 (0,02) 2 196 668 6,40 (-0,32) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,38 (0,04) 2 196 668 6,72 (0,04) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,34 (-0,34) 2 196 668 6,68 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,68 (0,69) 2 196 668 6,68 (0,69) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 5,99 (-0,42) 2 196 668 5,99 (-0,42) 2012-08-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 6,41 (-0,03) 2 196 668 6,41 (-0,03) 2012-08-31
Horseguard Trading Ltd. 5 975 692 17,45 (-0,09) 5 975 692 17,45 (-0,09) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,14 (-1,54) 10 082 930 30,68 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 30,68 (2,66) 10 082 930 30,68 (2,66) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 28,02 (-0,24) 10 082 930 28,02 (-0,24) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 28,26 (1,79) 10 082 930 28,26 (1,79) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 26,47 (-2,98) 10 082 930 26,47 (-2,98) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,45 (3,02) 10 082 930 29,45 (3,02) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 26,43 (-2,95) 10 082 930 26,43 (-2,95) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,38 (0,07) 10 082 930 29,38 (-1,48) 2012-08-31
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,31 (0,37) 10 082 930 30,86 (1,92) 2012-08-31
Bruce, Christopher 65 587 0,19 65 587 0,19 2012-08-31
Shepherd, Andrew Morrison 54 919 0,15 (0,15) 54 919 0,16 (0,16) 2012-08-07
Shepherd, Andrew Morrison 54 919 0,00 (-0,16) 54 919 0,00 (-0,16) 2012-08-07
Shepherd, Andrew Morrison 54 919 0,16 54 919 0,16 2012-08-07
Shepherd, Andrew Morrison 54 919 0,16 (0,01) 54 919 0,16 2012-08-07
Shepherd, Andrew Morrison 54 919 0,15 54 919 0,16 2012-08-07
Wiczkowska, Elżbieta Donata 26 688 0,07 26 688 0,07 2012-08-06
Wiczkowska, Elżbieta Donata 26 688 0,07 26 688 0,07 (-0,01) 2012-08-06
Wiczkowska, Elżbieta Donata 26 688 0,07 26 688 0,08 2012-08-06
Wiczkowska, Elżbieta Donata 26 688 0,07 (0,07) 26 688 0,08 (0,08) 2012-08-06
Wiczkowska, Elżbieta Donata 26 688 0,00 26 688 0,00 2012-08-06
Jones, Aled Rhys 54 919 0,16 (0,01) 54 919 0,16 2012-08-06
Jones, Aled Rhys 54 919 0,15 54 919 0,16 2012-08-06
Jones, Aled Rhys 54 919 0,15 (0,15) 54 919 0,16 (0,16) 2012-08-06
Jones, Aled Rhys 54 919 0,00 (-0,16) 54 919 0,00 (-0,16) 2012-08-06
Jones, Aled Rhys 54 919 0,16 54 919 0,16 2012-08-06
Bruce, Christopher 65 587 (26 688) 0,19 (0,08) 65 587 (26 688) 0,19 (0,08) 2012-08-06
Ogółem 34 231 466 (-601 829) 0 34 231 466 (-601 829) 0 2012-07-31
LP Alternative Fund LP 2 196 668 (2 737) 6,44 (0,15) 2 196 668 (2 737) 6,44 (0,15) 2012-05-15
Horseguard Trading Ltd. 5 975 692 (-44 923) 17,54 (0,26) 5 975 692 (-44 923) 17,54 (0,26) 2012-05-15
Bruce, Christopher 38 899 (950) 0,11 38 899 (950) 0,11 2011-11-14
Bruce, Christopher 37 949 (-461) 0,11 37 949 (-461) 0,11 2011-05-13
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 12,89 (-0,29) 4 490 475 12,89 (-0,29) 2010-12-13
The Value Catalyst Fund plc. 4 490 475 13,18 4 490 475 13,18 2010-12-13
QVT Fund LP 3 843 635 11,03 (-0,25) 3 843 635 11,03 (-0,25) 2010-12-13
QVT Fund LP 3 843 635 11,28 3 843 635 11,28 2010-12-13
LP Value Ltd. 2 198 450 6,31 (-0,14) 2 198 450 6,31 (-0,14) 2010-12-13
LP Value Ltd. 2 198 450 6,45 2 198 450 6,45 2010-12-13
LP Alternative Fund LP 2 193 931 6,29 (-0,14) 2 193 931 6,29 (-0,14) 2010-12-13
LP Alternative Fund LP 2 193 931 6,43 2 193 931 6,43 2010-12-13
Horseguard Trading Ltd. 6 020 615 17,28 (-0,39) 6 020 615 17,28 (-0,39) 2010-12-13
Horseguard Trading Ltd. 6 020 615 17,67 6 020 615 17,67 2010-12-13
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 28,94 (-0,65) 10 082 930 28,94 (-0,65) 2010-12-13
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 10 082 930 29,59 10 082 930 29,59 2010-12-13
Bruce, Christopher 38 410 0,11 38 410 0,11 2010-12-13
Bruce, Christopher 38 410 0,11 38 410 0,11 2010-12-13
Bruce, Christopher 38 410 0,11 38 410 0,11 2010-12-13
Ogółem 34 833 295 (765 043) 0 34 833 295 (765 043) 0 2010-09-10
Ogółem 34 068 252 0 34 068 252 0 2010-09-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-12-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-12-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.