6,4200 zł
17,15% 0,9400 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Komunikaty spółki - CELTIC

ZAWIADOMIENIE OD AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE
ZAWIADOMIENIE OD AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE
ZAWIADOMIENIE OD AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE
INFORMACJA O TRANSAKCJACH UZYSKANYCH W TRYBIE ART. 19 MAR
INFORMACJA O TRANSAKCJACH UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR
ZAWIADOMIENIE OD AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE
KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 22/2023
INFORMACJA O PRZYJĘCIU OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU Z PEŁNIONEJ FUNKCJI
Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A.
INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY CPD S.A. 28 06 2023
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. 28 06 2023
Zwołanie Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.