6,8000 zł
-0,73% -0,0500 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Komunikaty spółki - CELTIC

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
Zarządzenie zabezpieczenia wobec spółki zależnej
Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 27 maja 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 27 maja 2020 r.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję
Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
CELTIC -0,73% 6,80
2020-07-03 13:51:47

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.