7,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Komunikaty spółki - CELTIC

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rozwiązanie umowy inwestycyjnej przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta
Zawarcie Umów Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta
Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
Realizacjia drugiego etapu projektu pod nazwą Ursa Sky
Zwrot podatku dochodowego spółce zależnej
Wyniki finansowe
Decyzja w postępowaniu podatkowym wobec spółki zależnej
Wyniki finansowe
Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.
CELTIC 0,00% 7,60
2021-04-08 14:24:14

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

  • NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.