0,4320 zł
0,23% 0,0010 zł
Clean & Carbon Energy SA (CCE)

Akcjonariat - CCENERGY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 14 808 960 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 34 280 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 459 788
Liczba głosów na WZA: 34 280 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,27%
Kapitał akcyjny: 68 560 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 459 788
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,73%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bio-Kasz sp. z o.o. 8 000 000 (23,33%) 8 000 000 (23,33%) 2022-03-16 -
Paszyńska, Ferrari Stacey 6 099 788 (17,79%) 6 099 788 (17,79%) 2020-10-23 -
Paprocki Bartosz 4 780 000 (13,94%) 4 780 000 (13,94%) 2021-09-14 -
Nowak Mariola 3 380 000 (9,85%) 3 380 000 (9,85%) 2015-02-16 -
Paszyńska Halina 3 200 000 (9,33%) 3 200 000 (9,33%) 2022-03-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału - serie L, M, N i O wyrok Sądu Apelacyjnego -782 728 000
0,40 171 400 000
68 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-16
serie A i B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-10-01 100 700
1,00 100 700
100 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-06
seria C - prawo poboru 1997-10-01 3 524 500
3 524 500,00
1,00 1,00 3 625 200
3 625 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1997-10-23
2007-06-27
seria D - subskrypcja prywatna 1997-10-01 1 174 800
15 389 880,00
1,00 13,10 4 800 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1997-11-18
2007-06-27
seria G - pracownicy, kadra kierownicza subemisja usługowa 1998-04-09 75 000
75 000,00
1,00 1,00 5 350 000
5 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1999-03-19
2007-06-27
seria F - pracownicy, kadra kierownicza subemisja usługowa 1998-04-09 75 000
75 000,00
1,00 1,00 5 275 000
5 275 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1999-03-19
2007-06-27
seria E - subskrypcja publiczna 1998-04-09 400 000
6 400 000,00
1,00 16,00 5 200 000
5 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1999-03-19
2007-06-27
seria H - subskrypcja prywatna 2006-12-19 8 000 000
20 000 000,00
1,00 2,50 13 350 000
13 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-22
2007-06-27
seria I - prawo poboru 1:3 2007-07-31 40 050 000
40 050 000,00
1,00 1,00 53 400 000
53 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-25
2008-11-06
zmiana firmy z Karen Notebook SA na Karen SA 2008-10-29

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Karen SA na Clean&Carbon Energy SA 2010-09-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-15
seria K - subskrypcja prywatna Amentum Holdings Limited 2010-09-01 18 000 000
9 000 000,00
0,40 0,50 171 400 000
68 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-15
seria J - subskrypcja prywatna Texass Ranch Company sp. z o.o. 2010-09-01 100 000 000
50 000 000,00
0,40 0,50 153 400 000
61 360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-15
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-09-01
0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna wkład niepieniężny - prawa użytkowania nieruchomości gruntowych; zmieniona uchwałą WZA z 13.05.2011 2010-09-28 123 546 000
0,40 294 946 000
117 978 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-22
seria M - subskrypcja prywatna 2011-05-13 185 874 200
0,40 480 820 200
192 328 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-22
seria N - subskrypcja prywatna 2011-05-13 148 307 800
0,40 629 128 000
251 651 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-22
seria O - subskrypcja prywatna 2011-05-13 325 000 000
0,40 954 128 000
381 651 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-22
scalenie akcji 1:2 2013-09-18
0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 20:1 2014-12-18
8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 1:2,5 2018-01-25
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 5:1 2019-06-28
2,00 34 280 000
68 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-28
2021-05-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kuberski Franciszek 0 (-16 000 000) 0,00 (-9,33) 0 (-16 000 000) 0,00 (-9,33) 2021-09-14
Paszyńska Halina 4 800 000 14,00 4 800 000 14,00 2021-09-10
Dauksa Egidijus 100 000 (-16 400 000) 0,28 (-9,35) 100 000 (-16 400 000) 0,28 (-9,35) 2021-09-10
Paszyńska, Ferrari Stacey 30 498 940 (12 278 362) 17,79 (7,16) 30 498 940 (12 278 362) 17,79 (7,16) 2020-10-23
Kołodziejczuk Sławomir 5 312 984 (-12 278 362) 3,10 (-7,16) 5 312 984 (-12 278 362) 3,10 (-7,16) 2020-10-23
Bednarska Janina 0 (-14 900 000) 0,00 (-8,69) 0 (-14 900 000) 0,00 (-9,36) 2019-08-22
Paszyńska, Ferrari Stacey 18 220 578 10,63 (10,63) 18 220 578 10,63 (10,63) 2018-12-07
Bio-Kasz sp. z o.o. 31 000 000 (24 800 000) 18,09 31 000 000 (24 800 000) 18,09 2018-12-07
Bio-Kasz sp. z o.o. 6 200 000 (-29 020 578) 18,09 (-2,46) 6 200 000 (-29 020 578) 18,09 (-4,04) 2018-12-07
Ignasiak Dorota 0 (-17 000 000) 0,00 (-9,92) 0 (-17 000 000) 0,00 (-9,92) 2018-08-10
Kołodziejczuk Sławomir 17 591 346 (9 391 346) 10,26 (5,48) 17 591 346 (9 391 346) 10,26 (5,48) 2018-07-06
Clean&Carbon Energy SA 0 (-12 278 362) 0,00 (-7,16) 0 (-12 278 362) 0,00 2018-07-06
Miłosz Katarzyna 0 (-14 000 000) 0,00 (-8,17) 0 (-14 000 000) 0,00 (-8,80) 2017-12-11
Bio-Kasz sp. z o.o. 35 220 578 (-14 000 000) 20,55 (-8,17) 35 220 578 (-14 000 000) 22,13 (-6,59) 2017-12-11
Bio-Kasz sp. z o.o. 49 220 578 (31 000 000) 28,72 (18,09) 49 220 578 (31 000 000) 28,72 (17,27) 2017-12-11
Urban Krzysztof 0 (-17 000 000) 0,00 (-9,92) 0 (-17 000 000) 0,00 (-10,68) 2017-12-07
Clean&Carbon Energy SA 12 278 362 7,16 12 278 362 0,00 2017-11-28
Contanisimo Ltd. 0 (-18 303 912) 0,00 (-10,68) 0 (-18 303 912) 0,00 (-10,68) 2017-11-07
Bio-Kasz sp. z o.o. 18 220 578 10,63 18 220 578 11,45 2017-11-07
Komputronik Biznes sp. z o.o. 0 (-18 303 912) 0,00 (-10,68) 0 (-18 303 912) 0,00 (-10,68) 2017-11-03
Contanisimo Ltd. 18 303 912 10,68 18 303 912 10,68 2017-11-03
Kołodziejczuk Sławomir 8 200 000 4,78 8 200 000 4,78 2016-06-11
Kuberski Franciszek 16 000 000 9,33 16 000 000 9,33 2016-06-09
Miłosz Katarzyna 14 000 000 8,17 14 000 000 8,80 2016-06-04
Texass Ranch Company-Wizja P.S. sp.z o.o. SKA w upadlości układowej 17 000 000 9,92 (9,92) 17 000 000 9,92 (9,92) 2016-04-04
Texass Ranch Company-Wizja P.S. sp.z o.o. SKA w upadlości układowej 0 (-1 200) 0,00 0 (-1 200) 0,00 2016-04-04
Ignasiak Dorota 17 000 000 9,92 17 000 000 9,92 2016-04-04
Duodoo Augustine 0 (-17 000 000) 0,00 (-9,92) 0 (-17 000 000) 0,00 (-9,92) 2016-04-04
Activa SA 0 (-18 303 912) 0,00 (-10,68) 0 (-18 303 912) 0,00 (-10,68) 2016-01-21
Komputronik Biznes sp. z o.o. 18 303 912 10,68 18 303 912 10,68 2016-01-13
Paszyńska, Ferrari Stacey 0 (-14 000 000) 0,00 (-8,17) 0 (-14 000 000) 0,00 (-8,17) 2015-11-02
Activa SA 18 303 912 10,68 18 303 912 10,68 2015-02-26
Paszyńska, Ferrari Stacey 14 000 000 8,17 (8,17) 14 000 000 8,17 (8,17) 2015-02-16
Nowak Mariola 16 900 000 9,86 16 900 000 9,86 2015-02-16
Duodoo Augustine 17 000 000 9,92 (9,92) 17 000 000 9,92 (9,92) 2015-02-16
Dauksa Egidijus 16 500 000 9,63 (9,63) 16 500 000 9,63 (9,63) 2015-02-16
Paszyńska, Anna Mercedes 95 300 000 (90 530 000) 9,98 (9,49) 95 300 000 (90 530 000) 9,98 (9,49) 2014-09-26
Dauksa Egidijus 0 (-95 000 000) 0,00 (-9,95) 0 (-95 000 000) 0,00 (-9,95) 2014-09-26
Duodoo Augustine 0 (-118 853 200) 0,00 (-12,45) 0 (-118 853 200) 0,00 (-12,45) 2014-05-29
Wiśniewska Romana 0 (-95 000 000) 0,00 (-9,95) 0 (-95 000 000) 0,00 (-9,95) 2013-08-29
Paszyńska, Ferrari Stacey 0 (-190 412 800) 0,00 (-19,95) 0 (-190 412 800) 0,00 (-19,95) 2013-07-04
Paszyński Daniel 0 (-90 984 000) 0,00 (-9,53) 0 (-90 984 000) 0,00 (-9,53) 2013-03-22
Kircus Ltd. 47 000 000 (-117 791 280) 4,92 (-12,35) 47 000 000 (-117 791 280) 4,92 (-12,35) 2013-03-22
Muferon Cyprus Ltd. 35 000 000 (-60 000 000) 3,66 (-6,29) 35 000 000 (-60 000 000) 3,66 (-6,29) 2013-03-21
Wiśniewska Romana 95 000 000 9,95 95 000 000 9,95 2013-03-20
Paszyński Daniel 90 984 000 9,53 90 984 000 9,53 2013-03-15
DFMP Investments Inc. 0 (-90 984 000) 0,00 (-9,53) 0 (-90 984 000) 0,00 (-9,53) 2013-03-15
Paszyńska, Ferrari Stacey 190 412 800 (95 412 800) 19,95 (10,00) 190 412 800 (95 412 800) 19,95 (10,00) 2012-09-07
Duodoo Augustine 118 853 200 (23 853 200) 12,45 (2,50) 118 853 200 (23 853 200) 12,45 (2,50) 2012-09-07
DFMP Investments Inc. 90 984 000 (-119 266 000) 9,53 (-12,50) 90 984 000 (-119 266 000) 9,53 (-12,50) 2012-09-07
Dauksa Egidijus 95 000 000 (-61 000 000) 9,95 (-6,40) 95 000 000 (-61 000 000) 9,95 (-6,40) 2012-08-28
Kircus Ltd. 164 791 280 (-22 999 900) 17,27 (-2,41) 164 791 280 (-22 999 900) 17,27 (-2,41) 2012-08-20
Dauksa Egidijus 156 000 000 (-34 000 000) 16,35 (-3,56) 156 000 000 (-34 000 000) 16,35 (-3,56) 2012-08-17
Paszyński Stanisław 0 (-501 476 800) 0,00 (-52,55) 0 (-501 476 800) 0,00 (-52,55) 2012-06-29
Muferon Cyprus Ltd. 95 000 000 9,95 95 000 000 9,95 2012-06-29
Kircus Ltd. 187 791 180 (93 791 280) 19,68 (9,83) 187 791 180 (93 791 280) 19,68 (9,83) 2012-06-29
Duodoo Augustine 95 000 000 9,95 95 000 000 9,95 2012-06-28
Paszyńska, Ferrari Stacey 95 000 000 9,95 95 000 000 9,95 2012-06-25
Dauksa Egidijus 190 000 000 (95 000 000) 19,91 (9,96) 190 000 000 (95 000 000) 19,91 (9,96) 2012-06-25
Paszyński Stanisław 501 476 800 (-116 000 000) 52,55 (-12,16) 501 476 800 (-116 000 000) 52,55 (-12,16) 2012-03-30
Kircus Ltd. 93 999 900 9,85 93 999 900 9,85 2012-03-30
Dauksa Egidijus 95 000 000 9,95 95 000 000 9,95 2012-03-30
Texass Ranch Company-Wizja P.S. sp.z o.o. SKA w upadlości układowej 1 200 (-44 998 800) 0,00 (-26,25) 1 200 (-44 998 800) 0,00 (-26,25) 2011-10-20
Paszyński Stanisław 617 476 800 (572 476 800) 64,71 (38,46) 617 476 800 (572 476 800) 64,71 (38,46) 2011-10-11
DFMP Investments Inc. 210 250 000 22,03 210 250 000 22,03 2011-10-11
Geo Resources Ltd. 12 500 000 7,29 (6,29) 12 500 000 7,29 (6,29) 2011-09-14
Geo Resources Ltd. 12 500 000 (-42 500 000) 1,00 (-31,08) 12 500 000 (-42 500 000) 1,00 (-31,08) 2011-09-14
Paszyński Stanisław 45 000 000 26,25 (21,54) 45 000 000 26,25 (21,54) 2011-09-10
Paszyński Stanisław 45 000 000 4,71 45 000 000 4,71 2011-09-10
Geo Resources Ltd. 55 000 000 32,08 55 000 000 32,08 2011-03-08
Texass Ranch Company-Wizja P.S. sp.z o.o. SKA w upadlości układowej 45 000 000 26,25 (21,54) 45 000 000 26,25 (21,54) 2011-03-04
Texass Ranch Company-Wizja P.S. sp.z o.o. SKA w upadlości układowej 45 000 000 4,71 45 000 000 4,71 2011-03-04
Amentum Holdings Ltd. 18 000 000 10,50 (9,50) 18 000 000 10,50 (9,50) 2011-02-14
Amentum Holdings Ltd. 18 000 000 1,00 18 000 000 1,00 2011-02-14
Keratsu Inc. 0 (-1 593 525) 0,00 (-29,79) 0 (-1 593 525) 0,00 (-28,91) 2002-04-16
Higuera Corp. 0 (-1 662 460) 0,00 (-31,07) 0 (-1 662 460) 0,00 (-30,17) 2002-04-16
Keratsu Inc. 1 593 525 (-68 935) 29,79 (-1,28) 1 593 525 (-68 935) 28,91 (-1,26) 2001-03-31
Keratsu Inc. 1 662 460 31,07 1 662 460 30,17 1998-04-28
Higuera Corp. 1 662 460 31,07 1 662 460 30,17 1998-04-28
Urban Krzysztof 17 000 000 9,92 17 000 000 10,68 0000-00-00
Paszyńska, Anna Mercedes 4 770 000 0,49 4 770 000 0,49 0000-00-00
Bednarska Janina 14 900 000 8,69 14 900 000 9,36 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-05-21 Split 5:1
2007-08-23 Prawo poboru 1:3
2002-04-10 Asymilacja akcji seria G
2001-02-26 Asymilacja akcji seria F
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.