0,6800 zł
-5,56% -0,0400 zł
Braster S.A. (BRA)

Komunikaty spółki - BRASTER

Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3
Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER S.A.
Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3
Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.
Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3 - aktualizacja informacji
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 grudnia 2019 wraz z projektami uchwał.
Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3
Rejestracja Urządzenia BRASTER w Brazylii
Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania.
Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.
Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3
BRASTER -5,56% 0,68
2019-11-22 12:55:35

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.