0,3680 zł
1,66% 0,0060 zł
Braster S.A. (BRA)

Komunikaty spółki - BRASTER

Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A
Wydanie akcji serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B4
Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 3 lutego 2020 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2020 roku wraz z projektami uchwał.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 lutego 2020 roku.
Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
BRASTER 1,66% 0,37
2020-02-21 16:32:48

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.