1,4200 zł
2,16% 0,0300 zł
Braster S.A. (BRA)

Akcjonariat - BRASTER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 31 605 699,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: 22 257 535 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba głosów na WZA: 22 257 535 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Kapitał akcyjny: 2 225 753,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria L za obligacje zamienne 465 116
0,10 11 558 304
1 155 830,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-09
seria L za obligacje zamienne 769 230
0,10 17 218 990
1 721 899,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-22
seria L za obligacje zamienne 735 294
0,10 16 449 760
1 644 976,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-15
seria L za obligacje zamienne 571 428
0,10 15 714 466
1 571 446,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-07
seria L za obligacje zamienne 275 229
0,10 10 144 865
1 014 486,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-02
seria L za obligacje zamienne 642 201
0,10 10 787 066
1 078 706,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-19
seria L za obligacje zamienne 306 122
0,10 11 093 188
1 109 318,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-01
seria L za obligacje zamienne 71 429
0,10 15 143 038
1 514 303,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-31
seria L za obligacje zamienne 1 013 307
0,10 12 571 611
1 257 161,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-17
seria L za obligacje zamienne 571 428
0,10 13 143 039
1 314 303,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-25
seria L za obligacje zamienne 925 925
0,10 18 144 915
1 814 491,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-02
seria L za obligacje zamienne 888 888
0,10 19 033 803
1 903 380,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-12
podwyższenie kapitału seria H 505 734
0,10 6 168 574
616 857,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-29
2016-07-29
seria O subskrypcja prywatna 13 043 479
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L za obligacje zamienne 322 580
0,10 22 257 535
2 225 753,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-27
seria L za obligacje zamienne 606 060
0,10 21 934 955
2 193 495,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-14
seria L za obligacje zamienne 714 285
0,10 21 328 895
2 132 889,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 12 362
0,10 3 014 653
301 465,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-27
seria L za obligacje zamienne 454 545
0,10 20 614 610
2 061 461,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-15
seria L za obligacje zamienne 681 818
0,10 20 160 065
2 016 006,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-10
seria L za obligacje zamienne 444 444
0,10 19 478 247
1 947 824,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 48 187
0,10 5 662 840
566 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-16
seria L za obligacje zamienne 1 285 714
0,10 14 428 753
1 442 875,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-28
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-12-02 1 425 000
142 500,00
0,10 0,10 1 425 000
142 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-13
2015-06-24
seria B - subskrypcja prywatna 2012-04-24 1 047 291
10 472 910,00
0,10 10,00 2 472 291
247 229,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-05
2015-06-24
seria C - Grehen sp. z o.o. 2013-02-22 30 000
300 000,00
0,10 10,00 2 502 291
250 229,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-05
2015-06-24
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, B, C i D 2013-02-22 148 337
14 833,70
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2014-04-14 500 000
6 500 000,00
0,10 13,00 3 002 291
300 229,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-15
2015-06-24
seria F - subskrypcja publiczna 2014-06-23 2 600 000
39 000 000,00
0,10 15,00 5 614 653
561 465,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-09
2015-06-24
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2016-05-24 240 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2016-05-24 505 734
7 586 010,00
0,10 15,00 6 674 308
667 430,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-15
seria I - subskrypcja otwarta 2017-04-20 3 000 000
40 500 000,00
0,10 13,50 9 168 574
916 857,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-11
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F 2018-07-03 400 000
3 048 000,00
0,10 7,62
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2019-01-08 23 076 924
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L obligacje zamienne 2019-07-03 311 267
0,10 9 379 841
937 984,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L obligacje zamienne 2019-07-17 204 081
0,10 9 583 922
958 392,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B4-B8 2019-12-30 29 656 200
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B4-B8 2020-07-31 29 656 200
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2020-07-31 3 035 901
2 428 720,80
0,10 0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 21 934 955 (606 060) 0 21 934 955 (606 060) 0 2020-02-14
Ogółem 21 328 895 (714 285) 0 21 328 895 (714 285) 0 2020-01-24
Ogółem 20 614 610 (454 545) 0 20 614 610 (454 545) 0 2020-01-15
Ogółem 20 160 065 (681 818) 0 20 160 065 (681 818) 0 2020-01-10
Ogółem 19 478 247 (444 444) 0 19 478 247 (444 444) 0 2020-01-03
Ogółem 19 033 803 (888 888) 0 19 033 803 (888 888) 0 2019-12-12
European High Growth Opportunities Securitization Fund 716 926 (-263 772) 3,95 (-1,45) 716 926 (-263 772) 3,95 (-1,45) 2019-12-05
Ogółem 18 144 915 (925 925) 0 18 144 915 (925 925) 0 2019-12-02
European High Growth Opportunities Securitization Fund 980 698 (-305 016) 5,40 (-3,09) 980 698 (-305 016) 5,40 (-3,09) 2019-12-02
Ogółem 17 218 990 (769 230) 0 17 218 990 (769 230) 0 2019-11-22
Ogółem 16 449 760 (735 294) 0 16 449 760 (735 294) 0 2019-11-15
Ogółem 15 714 466 (571 428) 0 15 714 466 (571 428) 0 2019-11-07
Ogółem 15 143 038 (714 285) 0 15 143 038 (714 285) 0 2019-10-31
Ogółem 14 428 753 (1 285 714) 0 14 428 753 (1 285 714) 0 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 8,49 (0,31) 1 285 714 8,49 (0,31) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 8,18 (0,36) 1 285 714 8,18 (0,36) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 7,82 (0,35) 1 285 714 7,82 (0,35) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 7,47 (0,38) 1 285 714 7,47 (0,38) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 7,09 (-1,82) 1 285 714 7,09 (-1,82) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 (750 304) 8,91 (3,95) 1 285 714 (750 304) 8,91 (3,95) 2019-10-28
Ogółem 13 143 039 (571 428) 0 13 143 039 (571 428) 0 2019-10-25
Ogółem 12 571 611 (1 013 307) 0 12 571 611 (1 013 307) 0 2019-10-17
Ogółem 11 558 304 (465 116) 0 11 558 304 (465 116) 0 2019-10-09
Ogółem 11 093 188 (306 122) 0 11 093 188 (306 122) 0 2019-10-01
European High Growth Opportunities Securitization Fund 535 410 (-106 791) 4,96 (-0,99) 535 410 (-106 791) 4,96 (-0,99) 2019-09-25
European High Growth Opportunities Securitization Fund 642 201 (71 273) 5,95 (0,66) 642 201 (71 273) 5,95 (0,66) 2019-09-24
European High Growth Opportunities Securitization Fund 570 928 5,29 570 928 5,29 2019-09-24
Ogółem 10 787 066 (642 201) 0 10 787 066 (642 201) 0 2019-09-19
Ogółem 10 144 865 (560 943) 0 10 144 865 (560 943) 0 2019-09-02
Ogółem 9 583 922 (204 081) 0 9 583 922 (204 081) 0 2019-07-17
Ogółem 9 379 841 (211 267) 0 9 379 841 (211 267) 0 2019-07-03
PZU OFE Złota Jesień 308 890 (-219 588) 3,37 (-2,39) 308 890 (-219 588) 3,37 (-2,39) 2019-03-15
PZU OFE Złota Jesień portfel 528 478 (-256 522) 5,76 (-2,80) 528 478 (-256 522) 5,76 (-2,80) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 0 0,00 0 0,00 2018-11-20
Aviva OFE Aviva Santander 0 (-897 000) 0,00 (-9,78) 0 (-897 000) 0,00 (-9,78) 2018-11-20
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 358 426 (-399 920) 3,91 (-4,36) 358 426 (-399 920) 3,91 (-4,36) 2018-10-09
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 758 346 (-158 511) 8,27 (-1,73) 758 346 (-158 511) 8,27 (-1,73) 2018-10-08
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 916 857 (9 216) 10,00 (0,10) 916 857 (9 216) 10,00 (0,10) 2018-08-08
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 785 000 (475 000) 8,56 (3,92) 785 000 (475 000) 8,56 (3,92) 2018-06-15
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 907 641 (192 200) 9,90 (-0,82) 907 641 (192 200) 9,90 (-0,82) 2018-06-15
Quercus TFI SA portfele 55 000 0,60 55 000 0,60 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 3 900 (-452 287) 0,04 (-4,94) 3 900 (-452 287) 0,04 (-4,94) 2017-12-31
Ipopema TFI SA 456 187 (-185 398) 4,98 (-2,02) 456 187 (-185 398) 4,98 (-2,02) 2017-09-12
Ipopema TFI SA 641 585 (430 945) 7,00 (3,84) 641 585 (430 945) 7,00 (3,84) 2017-08-17
Ogółem 9 168 574 (2 494 266) 0 9 168 574 (2 494 266) 0 2017-08-11
Aviva OFE Aviva Santander 897 000 9,78 897 000 9,78 2017-08-11
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 210 640 (-110 076) 3,16 (-2,04) 210 640 (-110 076) 3,16 (-2,04) 2017-07-13
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 310 000 4,64 310 000 4,64 2017-04-03
Investors TFI SA ZWZ 715 441 10,72 (2,92) 715 441 10,72 (2,92) 2017-04-03
Investors TFI SA ZWZ 715 441 (73 642) 7,80 (-2,60) 715 441 (73 642) 7,80 (-2,60) 2017-04-03
PZU OFE Złota Jesień portfel 310 000 4,64 (-0,36) 310 000 4,64 (-0,36) 2016-12-31
mBank SA 307 530 (-51 551) 4,61 (-1,73) 307 530 (-51 551) 4,61 (-1,73) 2016-08-18
Ogółem 6 674 308 0 6 674 308 0 2016-07-15
Ogółem 6 674 308 (505 734) 0 6 674 308 (505 734) 0 2016-07-15
Investors TFI SA 641 799 10,40 (0,40) 641 799 10,40 (0,40) 2016-07-06
Investors TFI SA 641 799 (343 254) 10,00 (4,73) 641 799 (343 254) 10,00 (4,73) 2016-07-06
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 381 636 4,16 (-2,03) 381 636 4,16 (-2,03) 2016-07-04
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 381 636 6,19 (0,19) 381 636 6,19 (0,19) 2016-07-04
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 381 636 (16 970) 6,00 (-0,49) 381 636 (16 970) 6,00 (-0,49) 2016-07-04
Ogółem 6 168 574 (505 734) 0 6 168 574 (505 734) 0 2016-06-29
DM BOŚ SA 662 (-326 000) 0,01 (-5,29) 662 (-326 000) 0,01 (-5,29) 2016-06-29
PZU OFE Złota Jesień 310 000 5,00 310 000 5,00 2016-06-28
PZU OFE Złota Jesień 310 000 5,00 (-0,03) 310 000 5,00 (-0,03) 2016-06-28
PZU OFE Złota Jesień 310 000 5,03 310 000 5,03 2016-06-28
Investors TFI SA 298 545 5,27 (0,43) 298 545 5,27 (0,43) 2016-06-16
Investors TFI SA 298 545 4,84 298 545 4,84 2016-06-16
mBank SA 359 081 6,34 (0,52) 359 081 6,34 (0,52) 2016-05-20
mBank SA 359 081 5,82 (0,82) 359 081 5,82 (0,82) 2016-05-20
mBank SA 359 081 5,00 (-1,40) 359 081 5,00 (-1,40) 2016-05-20
mBank SA 359 081 6,40 359 081 6,40 2016-05-20
Ogółem 5 662 840 (48 187) 0 5 662 840 (48 187) 0 2016-05-16
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 364 666 6,49 (0,05) 364 666 6,49 (0,05) 2016-03-21
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 364 666 6,44 (0,53) 364 666 6,44 (0,53) 2016-03-21
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 364 666 (1 608) 5,91 (-0,55) 364 666 (1 608) 5,91 (-0,55) 2016-03-21
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 320 716 5,20 (-0,51) 320 716 5,20 (-0,51) 2016-03-21
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 320 716 5,71 (0,05) 320 716 5,71 (0,05) 2016-03-21
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 320 716 (145 000) 5,66 (-0,16) 320 716 (145 000) 5,66 (-0,16) 2016-03-21
mWealth Management SA 280 761 5,00 (0,04) 280 761 5,00 (0,04) 2015-06-26
mWealth Management SA 280 761 4,96 280 761 4,96 2015-06-26
Wesołowski Tadeusz wraz z Privatech Holdings Ltd. 363 058 (59 758) 6,46 (-3,60) 363 058 (59 758) 6,46 (-3,60) 2015-06-16
TFI PZU SA PZU FIO Parasolowy, PZU FIZ Medyczny 250 756 (58 140) 4,46 (-1,95) 250 756 (58 140) 4,46 (-1,95) 2015-06-12
DM BOŚ SA 326 662 5,30 (-0,51) 326 662 5,30 (-0,51) 2015-06-10
DM BOŚ SA 326 662 5,81 (0,04) 326 662 5,81 (0,04) 2015-06-10
DM BOŚ SA 326 662 (26 662) 5,77 (-6,36) 326 662 (26 662) 5,77 (-6,36) 2015-06-10
Ogółem 5 614 653 (2 600 000) 0 5 614 653 (2 600 000) 0 2015-06-09
Wesołowski Tadeusz 303 300 10,06 (4,66) 303 300 10,06 (4,66) 2015-04-10
Wesołowski Tadeusz 303 300 (117 779) 5,40 (-0,75) 303 300 (117 779) 5,40 (-0,75) 2015-04-10
Medi-Koncept sp. z o.o. 130 000 (-95 000) 4,31 (-4,79) 130 000 (-95 000) 4,31 (-4,79) 2015-02-16
Wesołowski Tadeusz 185 521 6,15 185 521 6,15 2015-02-09
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 175 716 5,82 (2,70) 175 716 5,82 (2,70) 2015-02-09
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 175 716 (-275 000) 3,12 (-11,83) 175 716 (-275 000) 3,12 (-11,83) 2015-02-09
Ogółem 3 014 653 (-2 600 000) 0 3 014 653 (-2 600 000) 0 2014-11-27
Ogółem 5 614 653 (2 612 362) 0 5 614 653 (2 612 362) 0 2014-11-27
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 450 716 (74 355) 14,95 (2,42) 450 716 (74 355) 14,95 (2,42) 2014-11-27
Jaremek Henryk 150 185 (-48 000) 4,98 (-1,62) 150 185 (-48 000) 4,98 (-1,62) 2014-10-31
Halicki Marcin 58 072 1,92 58 072 1,92 2014-10-31
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 300 000 9,95 (4,61) 300 000 9,95 (4,61) 2014-07-14
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 300 000 5,34 (0,34) 300 000 5,34 (0,34) 2014-07-14
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 300 000 5,00 (-4,99) 300 000 5,00 (-4,99) 2014-07-14
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 300 000 (100 000) 9,99 (1,91) 300 000 (100 000) 9,99 (1,91) 2014-07-14
Jaremek Henryk 198 185 6,60 (0,03) 198 185 6,60 (0,03) 2014-07-08
Jaremek Henryk 198 185 (-6 389) 6,57 (-1,60) 198 185 (-6 389) 6,57 (-1,60) 2014-07-08
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 616 6,41 (0,03) 192 616 6,41 (0,03) 2014-06-05
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 616 6,38 (2,95) 192 616 6,38 (2,95) 2014-06-05
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 616 3,43 192 616 3,43 2014-06-05
Pielak Grzegorz wraz z Grehen sp. z o.o. 153 077 5,09 (0,02) 153 077 5,09 (0,02) 2014-05-27
Pielak Grzegorz wraz z Grehen sp. z o.o. 153 077 5,07 (2,35) 153 077 5,07 (2,35) 2014-05-27
Pielak Grzegorz wraz z Grehen sp. z o.o. 153 077 2,72 153 077 2,72 2014-05-27
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 376 361 12,53 (0,05) 376 361 12,53 (0,05) 2014-05-21
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 376 361 (-24 657) 12,48 (-0,87) 376 361 (-24 657) 12,48 (-0,87) 2014-05-21
Ogółem 3 002 291 (500 000) 0 3 002 291 (500 000) 0 2014-05-15
Jaremek Henryk 204 574 8,17 (1,36) 204 574 8,17 (1,36) 2014-04-09
Jaremek Henryk 204 574 (437) 6,81 (-1,44) 204 574 (437) 6,81 (-1,44) 2014-04-09
Stępień, Jacek Bernard 123 646 (-79 717) 4,94 (-3,28) 123 646 (-79 717) 4,94 (-3,28) 2014-02-10
Pawelczyk Krzysztof 5 759 0,23 (0,04) 5 759 0,23 (0,04) 2014-01-21
Pawelczyk Krzysztof 5 759 0,19 (0,19) 5 759 0,19 (0,19) 2014-01-21
Pawelczyk Krzysztof 5 759 0,00 5 759 0,00 2014-01-21
Kowalczuk Konrad 370 0,01 370 0,01 2013-08-16
Kowalczuk Konrad 370 0,01 (0,01) 370 0,01 (0,01) 2013-08-16
Kowalczuk Konrad 370 0,00 370 0,00 2013-08-16
Ogółem 2 502 291 (30 000) 0 2 502 291 (30 000) 0 2013-04-05
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 401 018 13,35 (-2,87) 401 018 13,35 (-2,87) 2012-12-24
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 401 018 16,22 (0,20) 401 018 16,22 (0,20) 2012-12-24
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 401 018 16,02 401 018 16,02 2012-12-24
Total FIZ 400 000 16,17 (0,17) 400 000 16,17 (0,17) 2012-11-26
Total FIZ 400 000 16,00 400 000 16,00 2012-11-26
Stępień, Jacek Bernard 203 363 8,22 (0,10) 203 363 8,22 (0,10) 2012-11-26
Stępień, Jacek Bernard 203 363 8,12 203 363 8,12 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 9,10 (0,11) 225 000 9,10 (0,11) 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 8,99 (1,50) 225 000 8,99 (1,50) 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 7,49 (0,03) 225 000 7,49 (0,03) 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 7,46 225 000 7,46 2012-11-26
Jaremek Henryk 204 137 8,25 (0,10) 204 137 8,25 (0,10) 2012-11-26
Jaremek Henryk 204 137 8,15 204 137 8,15 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 12,13 (0,15) 300 000 12,13 (0,15) 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 11,98 (1,99) 300 000 11,98 (1,99) 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 9,99 (0,04) 300 000 9,99 (0,04) 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 9,95 (4,61) 300 000 9,95 (4,61) 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 5,34 300 000 5,34 2012-11-26
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 200 000 8,08 (0,09) 200 000 8,08 (0,09) 2012-11-26
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 200 000 7,99 (1,33) 200 000 7,99 (1,33) 2012-11-26
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 200 000 6,66 200 000 6,66 2012-11-26
Ogółem 2 472 291 0 2 472 291 0 2012-06-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.