6,30 zł
0,80% 0,05 zł
Braster S.A. (BRA)

Akcjonariat - BRASTER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 42 048 140,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 674 308 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 612 441
Liczba głosów na WZA: 6 674 308 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,16%
Kapitał akcyjny: 667 430,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 612 441
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 75,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
OFE Aviva BZ WBK 897 000 (9,78%) 897 000 (9,78%) 2017-08-11 ABG, WXF, NFT, ELT, FRO, PGO, HRP, KST, PKO, UNI, KGN, TAR, DCR, STF, ADV, SWG, PEP, INL, PWX, NWG, ABE, AMB, ERB, HDR, CAR, MLK, MIL, CNG, OVO, PKN, PKP, RMK, SKA, SON, TRK, ULM, ZUE, NVA, MSW, ELB, ESS, BDX, DOM, PCM, ASE, GTC, SNK, OPF, FMF, EMP, ABS, GTN, ING, ORB, CCC, AML, ECH, ARH, MWT, ALR, FTE, KTY, ACP, LCC, NET, KRU, PFL, PHN, WPL
Investors TFI SA ZWZ 715 441 (7,80%) 715 441 (7,80%) 2017-04-03 AAT, VGO, ENT, ARR, APE, LRQ, MAB, PIL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 12 362
0,00
0,10 0,00 3 014 653
301 465,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-27
podwyższenie kapitału seria H 505 734
0,00
0,10 0,00 6 168 574
616 857,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-29
2016-07-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 48 187
0,00
0,10 0,00 5 662 840
566 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-12-02 1 425 000
142 500,00
0,10 0,10 1 425 000
142 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-13
2015-06-24
seria B - subskrypcja prywatna 2012-04-24 1 047 291
10 472 910,00
0,10 10,00 2 472 291
247 229,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-05
2015-06-24
seria C - Grehen sp. z o.o. 2013-02-22 30 000
300 000,00
0,10 10,00 2 502 291
250 229,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-05
2015-06-24
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, B, C i D 2013-02-22 148 337
14 833,70
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2014-04-14 500 000
6 500 000,00
0,10 13,00 3 002 291
300 229,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-15
2015-06-24
seria F - subskrypcja publiczna 2014-06-23 2 600 000
39 000 000,00
0,10 15,00 5 614 653
561 465,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-09
2015-06-24
seria H - subskrypcja prywatna 2016-05-24 505 734
7 586 010,00
0,10 15,00 6 674 308
667 430,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-15
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2016-05-24 240 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja otwarta 2017-04-20 3 000 000
40 500 000,00
0,10 13,50 9 168 574
916 857,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ipopema TFI SA 456 187 (-185 398) 4,98 (-2,02) 456 187 (-185 398) 4,98 (-2,02) 2017-09-12
Ipopema TFI SA 641 585 (430 945) 7,00 (3,84) 641 585 (430 945) 7,00 (3,84) 2017-08-17
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 210 640 (-110 076) 3,16 (-2,55) 210 640 (-110 076) 3,16 (-2,55) 2017-07-13
OFE PZU Złota Jesień ZWZ 310 000 4,64 310 000 4,64 2017-04-03
Investors TFI SA ZWZ 715 441 (73 642) 10,72 (0,32) 715 441 (73 642) 10,72 (0,32) 2017-04-03
OFE PZU Złota Jesień portfel 310 000 4,64 (-0,39) 310 000 4,64 (-0,39) 2016-12-31
mBank SA 307 530 (-51 551) 4,61 (-1,79) 307 530 (-51 551) 4,61 (-1,79) 2016-08-18
Ogółem 6 674 308 0 6 674 308 0 2016-07-15
Ogółem 6 674 308 (505 734) 0 6 674 308 (505 734) 0 2016-07-15
Investors TFI SA 641 799 10,40 (0,40) 641 799 10,40 (0,40) 2016-07-06
Investors TFI SA 641 799 (343 254) 10,00 (4,73) 641 799 (343 254) 10,00 (4,73) 2016-07-06
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 381 636 6,19 (0,19) 381 636 6,19 (0,19) 2016-07-04
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 381 636 6,00 (1,84) 381 636 6,00 (1,84) 2016-07-04
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 381 636 (16 970) 4,16 (-2,33) 381 636 (16 970) 4,16 (-2,33) 2016-07-04
Ogółem 6 168 574 (505 734) 0 6 168 574 (505 734) 0 2016-06-29
DM BOŚ SA 662 (-326 000) 0,01 (-5,80) 662 (-326 000) 0,01 (-5,80) 2016-06-29
OFE PZU Złota Jesień 310 000 5,03 (0,03) 310 000 5,03 (0,03) 2016-06-28
OFE PZU Złota Jesień 310 000 5,00 310 000 5,00 2016-06-28
OFE PZU Złota Jesień 310 000 5,00 310 000 5,00 2016-06-28
Investors TFI SA 298 545 5,27 (0,43) 298 545 5,27 (0,43) 2016-06-16
Investors TFI SA 298 545 4,84 298 545 4,84 2016-06-16
mBank SA 359 081 6,40 (0,06) 359 081 6,40 (0,06) 2016-05-20
mBank SA 359 081 6,34 (0,52) 359 081 6,34 (0,52) 2016-05-20
mBank SA 359 081 5,82 (0,82) 359 081 5,82 (0,82) 2016-05-20
mBank SA 359 081 5,00 359 081 5,00 2016-05-20
Ogółem 5 662 840 (48 187) 0 5 662 840 (48 187) 0 2016-05-16
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 364 666 6,49 (0,05) 364 666 6,49 (0,05) 2016-03-21
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 364 666 6,44 (0,53) 364 666 6,44 (0,53) 2016-03-21
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 364 666 (1 608) 5,91 (-0,55) 364 666 (1 608) 5,91 (-0,55) 2016-03-21
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 320 716 5,71 (0,05) 320 716 5,71 (0,05) 2016-03-21
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 320 716 5,66 (0,46) 320 716 5,66 (0,46) 2016-03-21
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 320 716 (145 000) 5,20 (-0,62) 320 716 (145 000) 5,20 (-0,62) 2016-03-21
mWealth Management SA 280 761 5,00 (0,04) 280 761 5,00 (0,04) 2015-06-26
mWealth Management SA 280 761 4,96 280 761 4,96 2015-06-26
Wesołowski Tadeusz wraz z Privatech Holdings Ltd. 363 058 (59 758) 6,46 (1,06) 363 058 (59 758) 6,46 (1,06) 2015-06-16
TFI PZU SA PZU FIO Parasolowy, PZU FIZ Medyczny 250 756 (58 140) 4,46 (-1,92) 250 756 (58 140) 4,46 (-1,92) 2015-06-12
DM BOŚ SA 326 662 5,81 (0,04) 326 662 5,81 (0,04) 2015-06-10
DM BOŚ SA 326 662 5,77 (0,47) 326 662 5,77 (0,47) 2015-06-10
DM BOŚ SA 326 662 (26 662) 5,30 (-6,83) 326 662 (26 662) 5,30 (-6,83) 2015-06-10
Ogółem 5 614 653 (2 600 000) 0 5 614 653 (2 600 000) 0 2015-06-09
Wesołowski Tadeusz 303 300 5,40 (-4,66) 303 300 5,40 (-4,66) 2015-04-10
Wesołowski Tadeusz 303 300 (117 779) 10,06 (3,91) 303 300 (117 779) 10,06 (3,91) 2015-04-10
Medi-Koncept sp. z o.o. 130 000 (-95 000) 4,31 (-4,79) 130 000 (-95 000) 4,31 (-4,79) 2015-02-16
Wesołowski Tadeusz 185 521 6,15 185 521 6,15 2015-02-09
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 175 716 5,82 (2,70) 175 716 5,82 (2,70) 2015-02-09
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 175 716 (-275 000) 3,12 (-11,83) 175 716 (-275 000) 3,12 (-11,83) 2015-02-09
Ogółem 3 014 653 (-2 600 000) 0 3 014 653 (-2 600 000) 0 2014-11-27
Ogółem 5 614 653 (2 612 362) 0 5 614 653 (2 612 362) 0 2014-11-27
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 450 716 (74 355) 14,95 (2,42) 450 716 (74 355) 14,95 (2,42) 2014-11-27
Jaremek Henryk 150 185 (-48 000) 4,98 (-1,62) 150 185 (-48 000) 4,98 (-1,62) 2014-10-31
Halicki Marcin 58 072 1,92 58 072 1,92 2014-10-31
Alfa 1 CEE Investments, Sicav-Sif 300 000 9,95 (4,61) 300 000 9,95 (4,61) 2014-07-14
Alfa 1 CEE Investments, Sicav-Sif 300 000 5,34 (0,34) 300 000 5,34 (0,34) 2014-07-14
Alfa 1 CEE Investments, Sicav-Sif 300 000 5,00 (-4,99) 300 000 5,00 (-4,99) 2014-07-14
Alfa 1 CEE Investments, Sicav-Sif 300 000 (100 000) 9,99 (1,91) 300 000 (100 000) 9,99 (1,91) 2014-07-14
Jaremek Henryk 198 185 6,60 (0,03) 198 185 6,60 (0,03) 2014-07-08
Jaremek Henryk 198 185 (-6 389) 6,57 (-1,60) 198 185 (-6 389) 6,57 (-1,60) 2014-07-08
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 616 6,38 (2,95) 192 616 6,38 (2,95) 2014-06-05
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 616 3,43 (-2,98) 192 616 3,43 (-2,98) 2014-06-05
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 616 6,41 192 616 6,41 2014-06-05
Pielak Grzegorz wraz z Grehen sp. z o.o. 153 077 5,09 (0,02) 153 077 5,09 (0,02) 2014-05-27
Pielak Grzegorz wraz z Grehen sp. z o.o. 153 077 5,07 (2,35) 153 077 5,07 (2,35) 2014-05-27
Pielak Grzegorz wraz z Grehen sp. z o.o. 153 077 2,72 153 077 2,72 2014-05-27
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 376 361 12,53 (0,05) 376 361 12,53 (0,05) 2014-05-21
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 376 361 (-24 657) 12,48 (-3,74) 376 361 (-24 657) 12,48 (-3,74) 2014-05-21
Ogółem 3 002 291 (500 000) 0 3 002 291 (500 000) 0 2014-05-15
Jaremek Henryk 204 574 8,17 (1,36) 204 574 8,17 (1,36) 2014-04-09
Jaremek Henryk 204 574 (437) 6,81 (-1,44) 204 574 (437) 6,81 (-1,44) 2014-04-09
Stępień, Jacek Bernard 123 646 (-79 717) 4,94 (-3,28) 123 646 (-79 717) 4,94 (-3,28) 2014-02-10
Pawelczyk Krzysztof 5 759 0,23 (0,04) 5 759 0,23 (0,04) 2014-01-21
Pawelczyk Krzysztof 5 759 0,19 (0,19) 5 759 0,19 (0,19) 2014-01-21
Pawelczyk Krzysztof 5 759 0,00 5 759 0,00 2014-01-21
Kowalczuk Konrad 370 0,01 370 0,01 2013-08-16
Kowalczuk Konrad 370 0,01 (0,01) 370 0,01 (0,01) 2013-08-16
Kowalczuk Konrad 370 0,00 370 0,00 2013-08-16
Ogółem 2 502 291 (30 000) 0 2 502 291 (30 000) 0 2013-04-05
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 401 018 16,22 (0,20) 401 018 16,22 (0,20) 2012-12-24
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 401 018 16,02 (2,67) 401 018 16,02 (2,67) 2012-12-24
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 401 018 13,35 401 018 13,35 2012-12-24
Total FIZ 400 000 16,17 (0,17) 400 000 16,17 (0,17) 2012-11-26
Total FIZ 400 000 16,00 400 000 16,00 2012-11-26
Stępień, Jacek Bernard 203 363 8,22 (0,10) 203 363 8,22 (0,10) 2012-11-26
Stępień, Jacek Bernard 203 363 8,12 203 363 8,12 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 9,10 (0,11) 225 000 9,10 (0,11) 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 8,99 (1,50) 225 000 8,99 (1,50) 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 7,49 (0,03) 225 000 7,49 (0,03) 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 7,46 225 000 7,46 2012-11-26
Jaremek Henryk 204 137 8,25 (0,10) 204 137 8,25 (0,10) 2012-11-26
Jaremek Henryk 204 137 8,15 204 137 8,15 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 12,13 (0,15) 300 000 12,13 (0,15) 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 11,98 (1,99) 300 000 11,98 (1,99) 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 9,99 (0,04) 300 000 9,99 (0,04) 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 9,95 (4,61) 300 000 9,95 (4,61) 2012-11-26
DM BOŚ SA 300 000 5,34 300 000 5,34 2012-11-26
Alfa 1 CEE Investments, Sicav-Sif 200 000 8,08 (0,09) 200 000 8,08 (0,09) 2012-11-26
Alfa 1 CEE Investments, Sicav-Sif 200 000 7,99 (1,33) 200 000 7,99 (1,33) 2012-11-26
Alfa 1 CEE Investments, Sicav-Sif 200 000 6,66 200 000 6,66 2012-11-26
Ogółem 2 472 291 0 2 472 291 0 2012-06-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl