0,5800 zł
-4,92% -0,0300 zł
Braster S.A. (BRA)

Akcjonariat - BRASTER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 17 042 312,84 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 29 383 298 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 477 560
Liczba głosów na WZA: 29 383 298 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,84%
Kapitał akcyjny: 2 938 329,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 586 322
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12,21%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 88,16%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pielak Grzegorz ZWZ 1 897 238 (6,45%) 2 006 000 (6,82%) 2023-06-30 -
Szulc Alicja bezpośrednio, wraz z Katarzyną Szulc 1 580 322 (5,37%) 1 580 322 (5,37%) 2022-05-10 APO

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria M 443 090
0,10 27 998 427
2 799 842,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-14
seria L za obligacje zamienne 1 013 307
0,10 12 571 611
1 257 161,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-17
seria L za obligacje zamienne 571 428
0,10 13 143 039
1 314 303,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-25
seria L za obligacje zamienne 1 285 714
0,10 14 428 753
1 442 875,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-28
seria L za obligacje zamienne 71 429
0,10 15 143 038
1 514 303,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-31
seria L za obligacje zamienne 571 428
0,10 15 714 466
1 571 446,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-07
seria L za obligacje zamienne 735 294
0,10 16 449 760
1 644 976,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-15
seria L za obligacje zamienne 769 230
0,10 17 218 990
1 721 899,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-22
seria L za obligacje zamienne 925 925
0,10 18 144 915
1 814 491,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-02
seria L za obligacje zamienne 888 888
0,10 19 033 803
1 903 380,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-12
seria L za obligacje zamienne 444 444
0,10 19 478 247
1 947 824,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-03
seria L za obligacje zamienne 681 818
0,10 20 160 065
2 016 006,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-10
seria L za obligacje zamienne 454 545
0,10 20 614 610
2 061 461,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-15
seria L za obligacje zamienne 714 285
0,10 21 328 895
2 132 889,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-24
seria L za obligacje zamienne 606 060
0,10 21 934 955
2 193 495,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-14
seria L za obligacje zamienne 322 580
0,10 22 257 535
2 225 753,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-27
seria O subskrypcja prywatna 13 043 479
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria L i N 5 297 802
0,10 27 555 337
2 755 533,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-13
seria L za obligacje zamienne 465 116
0,10 11 558 304
1 155 830,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-09
seria L za obligacje zamienne 306 122
0,10 11 093 188
1 109 318,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-01
seria L za obligacje zamienne 642 201
0,10 10 787 066
1 078 706,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-19
seria L za obligacje zamienne 275 229
0,10 10 144 865
1 014 486,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-02
podwyższenie kapitału seria H 505 734
0,10 6 168 574
616 857,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-29
2016-07-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 12 362
0,10 3 014 653
301 465,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 48 187
0,10 5 662 840
566 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-12-02 1 425 000
142 500,00
0,10 0,10 1 425 000
142 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-13
2015-06-24
seria B - subskrypcja prywatna 2012-04-24 1 047 291
10 472 910,00
0,10 10,00 2 472 291
247 229,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-05
2015-06-24
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, B, C i D 2013-02-22 148 337
14 833,70
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Grehen sp. z o.o. 2013-02-22 30 000
300 000,00
0,10 10,00 2 502 291
250 229,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-05
2015-06-24
seria E - subskrypcja prywatna 2014-04-14 500 000
6 500 000,00
0,10 13,00 3 002 291
300 229,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-15
2015-06-24
seria F - subskrypcja publiczna 2014-06-23 2 600 000
39 000 000,00
0,10 15,00 5 614 653
561 465,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-09
2015-06-24
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2016-05-24 240 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2016-05-24 505 734
7 586 010,00
0,10 15,00 6 674 308
667 430,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-15
seria I - subskrypcja otwarta 2017-04-20 3 000 000
40 500 000,00
0,10 13,50 9 168 574
916 857,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-11
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F 2018-07-03 400 000
3 048 000,00
0,10 7,62
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2019-01-08 23 076 924
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L obligacje zamienne 2019-07-03 311 267
0,10 9 379 841
937 984,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L obligacje zamienne 2019-07-17 204 081
0,10 9 583 922
958 392,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B4-B8 2019-12-30 29 656 200
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2020-07-31 3 035 901
2 428 720,80
0,10 0,80 25 293 436
2 529 343,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-05
seria N - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B4-B8 2020-07-31 29 656 200
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2022-11-04 1 384 871
2 215 793,60
0,10 1,60 29 383 298
2 938 329,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pielak Grzegorz ZWZ 1 897 238 7,50 1 987 238 7,85 2022-06-30
Pielak Grzegorz ZWZ 1 897 238 7,50 1 987 238 7,85 2022-06-30
Pielak Grzegorz ZWZ 1 897 238 (631 558) 7,50 (2,50) 1 987 238 (721 558) 7,85 (2,85) 2022-06-30
Szulc Alicja bezpośrednio, wraz z Katarzyną Szulc 1 580 322 6,24 1 580 322 6,24 2022-05-10
Szulc Alicja bezpośrednio, wraz z Katarzyną Szulc 1 580 322 6,24 1 580 322 6,24 2022-05-10
Szulc Alicja bezpośrednio, wraz z Katarzyną Szulc 1 580 322 6,24 1 580 322 6,24 2022-05-10
Pielak Grzegorz 1 265 680 (1 112 603) 5,00 (-0,07) 1 265 680 (1 112 603) 5,00 (-0,07) 2022-03-10
Karolak Dariusz bezpośrednio, wraz z Kamilą Padlewską w porozumieniu 1 284 773 5,07 1 284 773 5,07 2022-03-04
European High Growth Opportunities Securitization Fund 716 926 (-263 772) 3,95 (-1,45) 716 926 (-263 772) 3,95 (-1,45) 2019-12-05
European High Growth Opportunities Securitization Fund 980 698 (-305 016) 5,40 (-3,51) 980 698 (-305 016) 5,40 (-3,51) 2019-12-02
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 8,91 (0,43) 1 285 714 8,91 (0,43) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 8,48 (0,30) 1 285 714 8,48 (0,30) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 8,18 (0,37) 1 285 714 8,18 (0,37) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 7,81 (0,35) 1 285 714 7,81 (0,35) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 7,46 (0,38) 1 285 714 7,46 (0,38) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 285 714 (750 304) 7,08 (2,12) 1 285 714 (750 304) 7,08 (2,12) 2019-10-28
European High Growth Opportunities Securitization Fund 535 410 (-106 791) 4,96 (-0,99) 535 410 (-106 791) 4,96 (-0,99) 2019-09-25
European High Growth Opportunities Securitization Fund 642 201 (71 273) 5,95 (0,66) 642 201 (71 273) 5,95 (0,66) 2019-09-24
European High Growth Opportunities Securitization Fund 570 928 5,29 570 928 5,29 2019-09-24
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 358 426 (-399 920) 5,37 (-5,99) 358 426 (-399 920) 5,37 (-5,99) 2018-10-09
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 758 346 (-158 511) 11,36 (-2,37) 758 346 (-158 511) 11,36 (-2,37) 2018-10-08
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 916 857 (9 216) 13,73 (0,14) 916 857 (9 216) 13,73 (0,14) 2018-08-08
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 907 641 (192 200) 13,59 (2,88) 907 641 (192 200) 13,59 (2,88) 2018-06-15
Quercus TFI SA portfele 55 000 0,59 55 000 0,59 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 3 900 (-452 287) 0,04 (-6,79) 3 900 (-452 287) 0,04 (-6,79) 2017-12-31
Ipopema TFI SA 456 187 (-185 398) 6,83 (-2,78) 456 187 (-185 398) 6,83 (-2,78) 2017-09-12
Ipopema TFI SA 641 585 (430 945) 9,61 (6,46) 641 585 (430 945) 9,61 (6,46) 2017-08-17
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 210 640 (-110 076) 3,15 (-2,56) 210 640 (-110 076) 3,15 (-2,56) 2017-07-13
Investors TFI SA ZWZ 715 441 (73 642) 10,71 (0,31) 715 441 (73 642) 10,71 (0,31) 2017-04-03
mBank SA 307 530 (-51 551) 4,60 (-1,79) 307 530 (-51 551) 4,60 (-1,79) 2016-08-18
Investors TFI SA 641 799 10,40 (0,79) 641 799 10,40 (0,79) 2016-07-06
Investors TFI SA 641 799 (343 254) 9,61 (4,34) 641 799 (343 254) 9,61 (4,34) 2016-07-06
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 381 636 6,18 (0,47) 381 636 6,18 (0,47) 2016-07-04
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 381 636 (16 970) 5,71 (-0,78) 381 636 (16 970) 5,71 (-0,78) 2016-07-04
Investors TFI SA 298 545 5,27 (0,44) 298 545 5,27 (0,44) 2016-06-16
Investors TFI SA 298 545 4,83 298 545 4,83 2016-06-16
mBank SA 359 081 6,39 (0,05) 359 081 6,39 (0,05) 2016-05-20
mBank SA 359 081 6,34 (0,52) 359 081 6,34 (0,52) 2016-05-20
mBank SA 359 081 5,82 (0,44) 359 081 5,82 (0,44) 2016-05-20
mBank SA 359 081 5,38 359 081 5,38 2016-05-20
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 364 666 6,49 (0,06) 364 666 6,49 (0,06) 2016-03-21
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 364 666 6,43 (0,52) 364 666 6,43 (0,52) 2016-03-21
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 364 666 (1 608) 5,91 (-0,55) 364 666 (1 608) 5,91 (-0,55) 2016-03-21
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 320 716 5,71 (0,05) 320 716 5,71 (0,05) 2016-03-21
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 320 716 5,66 (0,47) 320 716 5,66 (0,47) 2016-03-21
Ipopema TFI SA wraz z podmiotami zależnymi 320 716 (145 000) 5,19 (-0,63) 320 716 (145 000) 5,19 (-0,63) 2016-03-21
Wesołowski Tadeusz wraz z Privatech Holdings Ltd. 363 058 (59 758) 6,46 (-3,60) 363 058 (59 758) 6,46 (-3,60) 2015-06-16
TFI PZU SA PZU FIO Parasolowy, PZU FIZ Medyczny 250 756 (58 140) 4,46 (-1,92) 250 756 (58 140) 4,46 (-1,92) 2015-06-12
Wesołowski Tadeusz 303 300 10,06 (4,66) 303 300 10,06 (4,66) 2015-04-10
Wesołowski Tadeusz 303 300 (117 779) 5,40 (-0,75) 303 300 (117 779) 5,40 (-0,75) 2015-04-10
Medi-Koncept sp. z o.o. 130 000 (-95 000) 4,31 (-3,18) 130 000 (-95 000) 4,31 (-3,18) 2015-02-16
Wesołowski Tadeusz 185 521 6,15 185 521 6,15 2015-02-09
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 175 716 5,82 (2,70) 175 716 5,82 (2,70) 2015-02-09
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 175 716 (-275 000) 3,12 (-11,83) 175 716 (-275 000) 3,12 (-11,83) 2015-02-09
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 450 716 (74 355) 14,95 (2,47) 450 716 (74 355) 14,95 (2,47) 2014-11-27
Jaremek Henryk 150 185 (-48 000) 4,98 (-1,62) 150 185 (-48 000) 4,98 (-1,62) 2014-10-31
Halicki Marcin 58 072 1,92 58 072 1,92 2014-10-31
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 300 000 9,99 (0,04) 300 000 9,99 (0,04) 2014-07-14
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 300 000 9,95 (4,61) 300 000 9,95 (4,61) 2014-07-14
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 300 000 (100 000) 5,34 (-1,32) 300 000 (100 000) 5,34 (-1,32) 2014-07-14
Jaremek Henryk 198 185 6,60 (0,03) 198 185 6,60 (0,03) 2014-07-08
Jaremek Henryk 198 185 (-6 389) 6,57 (-1,60) 198 185 (-6 389) 6,57 (-1,60) 2014-07-08
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 616 6,38 (2,95) 192 616 6,38 (2,95) 2014-06-05
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 616 3,43 (-2,98) 192 616 3,43 (-2,98) 2014-06-05
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 616 6,41 192 616 6,41 2014-06-05
Pielak Grzegorz wraz z Grehen sp. z o.o. 153 077 5,07 (2,35) 153 077 5,07 (2,35) 2014-05-27
Pielak Grzegorz wraz z Grehen sp. z o.o. 153 077 2,72 (-2,37) 153 077 2,72 (-2,37) 2014-05-27
Pielak Grzegorz wraz z Grehen sp. z o.o. 153 077 5,09 153 077 5,09 2014-05-27
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 376 361 12,48 (-0,05) 376 361 12,48 (-0,05) 2014-05-21
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 376 361 (-24 657) 12,53 (-3,69) 376 361 (-24 657) 12,53 (-3,69) 2014-05-21
Jaremek Henryk 204 574 8,17 (1,36) 204 574 8,17 (1,36) 2014-04-09
Jaremek Henryk 204 574 (437) 6,81 (-1,44) 204 574 (437) 6,81 (-1,44) 2014-04-09
Stępień, Jacek Bernard 123 646 (-79 717) 4,94 (-3,28) 123 646 (-79 717) 4,94 (-3,28) 2014-02-10
Pawelczyk Krzysztof 5 759 0,23 (0,04) 5 759 0,23 (0,04) 2014-01-21
Pawelczyk Krzysztof 5 759 0,19 5 759 0,19 2014-01-21
Kowalczuk Konrad 370 0,01 370 0,01 2013-08-16
Kowalczuk Konrad 370 0,01 370 0,01 2013-08-16
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 401 018 16,22 (0,20) 401 018 16,22 (0,20) 2012-12-24
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 401 018 16,02 (2,67) 401 018 16,02 (2,67) 2012-12-24
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 401 018 13,35 401 018 13,35 2012-12-24
Total FIZ 400 000 16,17 400 000 16,17 2012-11-26
Stępień, Jacek Bernard 203 363 8,22 (0,10) 203 363 8,22 (0,10) 2012-11-26
Stępień, Jacek Bernard 203 363 8,12 203 363 8,12 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 7,49 (0,03) 225 000 7,49 (0,03) 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 7,46 (-1,64) 225 000 7,46 (-1,64) 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 9,10 (0,11) 225 000 9,10 (0,11) 2012-11-26
Medi-Koncept sp. z o.o. 225 000 8,99 225 000 8,99 2012-11-26
Jaremek Henryk 204 137 8,25 (0,10) 204 137 8,25 (0,10) 2012-11-26
Jaremek Henryk 204 137 8,15 204 137 8,15 2012-11-26
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 200 000 6,66 (-1,42) 200 000 6,66 (-1,42) 2012-11-26
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 200 000 8,08 (0,09) 200 000 8,08 (0,09) 2012-11-26
Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF 200 000 7,99 200 000 7,99 2012-11-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.