3,4000 zł
-1,16% -0,0400 zł
Atende SA (ATD)

Komunikaty spółki - ATENDE

Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Atende S.A. z Codeshine sp. z o.o.
Przekroczenie progu 10% głosów na WZ spółki
Wyniki finansowe
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za 3 kwartały 2023 r. oraz III kwartał 2023 r.
Zawarcie istotnych umów
Wyniki finansowe
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za I półrocze 2023 r. oraz II kwartał 2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2023 r.
Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 18 maja 2023 r.
Wyniki finansowe
Atende Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie istotnej umowy
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za I kwartał 2023 r.
Zawarcie umowy inwestycyjnej z Cryptomage S.A. oraz umowy kupna akcji od funduszu StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. ASI SKA
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.