13,0000 zł
0,78% 0,1000 zł
Aplisens SA (APN)

Akcjonariat - APLISENS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 154 771 903 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 11 905 531 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 132 525
Liczba głosów na WZA: 11 905 531 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,31%
Kapitał akcyjny: 2 381 106,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 132 525
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,31%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,69%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Żurawski Adam 2 419 129 (20,32%) 2 419 129 (20,75%) 2020-11-18 -
Szewczyk Janusz 1 640 000 (13,78%) 1 640 000 (14,07%) 2012-08-21 -
Dawidonis Mirosław 1 480 000 (12,43%) 1 480 000 (12,70%) 2015-12-31 -
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 (9,56%) 1 138 257 (9,77%) 2014-03-05 -
Zubkow Dorota 825 000 (6,93%) 825 000 (7,08%) 2015-12-31 -
Kobiałka Andrzej 630 139 (5,29%) 630 139 (5,41%) 2018-08-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 110 233
0,20 12 849 349
2 569 869,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji -73 084
0,20 13 129 870
2 625 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 166 666
0,20 13 016 015
2 603 203,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-23
realizacja oferty menedżerskiej seria C 40 928
0,20 12 540 928
2 508 185,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-06
2010-08-27
2010-05-07
realizacja oferty menedżerskiej seria C 166 667
0,20 12 739 116
2 547 823,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-07
2010-10-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 31 521
0,20 12 572 449
2 514 489,80
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-01-08
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-26 10 000 000
2 000 000,00
0,20 0,20 10 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-17
2008-04-01
2009-06-24
seria B - subskrypcja publiczna 2008-11-15 2 500 000
15 000 000,00
0,20 6,00 12 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-03-31
2009-06-10
2009-06-24
połączenie z OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-07-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-04
seria C - oferta menedżerska 2009-07-31 207 595
41 519,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B i BB 2010-06-22 98 188
19 637,60
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C i CC 2011-06-02 210 232
42 046,40
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Controlmatica ZAP-Pnefal sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-18
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D i DD 2013-01-21 220 714
662 142,00
0,20 3,00 13 236 729
2 647 345,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-12
2013-05-07
seria G - subskrypcja prywatna 2014-01-03 232 795
698 385,00
0,20 3,00 13 469 524
2 693 904,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-24
2014-03-10
seria H - subskrypcja prywatna za warranty sunskrypcyjne serii F i FF 2015-01-07 223 874
671 622,00
0,20 3,00 13 693 398
2 738 679,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-03
2015-05-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-05-26 -490 444
0,20 13 202 954
2 640 590,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-05 -537 170
0,20 12 592 700
2 518 540,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-02-06 -687 169
0,20 11 905 531
2 381 106,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aplisens SA 0 0,00 0 0,00 2020-07-08
Aplisens SA 0 (-226 081) 0,00 (-1,90) 0 (-226 081) 0,00 2020-07-08
Aplisens SA 226 081 (-687 169) 1,90 (-5,35) 226 081 (-687 169) 0,00 2020-07-08
Żurawski Adam 2 376 613 19,96 2 376 613 20,35 (0,39) 2020-04-30
Żurawski Adam 2 376 613 19,96 2 376 613 19,96 (-0,43) 2020-04-30
Żurawski Adam 2 376 613 19,96 (1,09) 2 376 613 20,39 (0,04) 2020-04-30
Żurawski Adam 2 376 613 (-265 656) 18,87 (-1,25) 2 376 613 (-265 656) 20,35 (-0,63) 2020-04-30
PZU OFE Złota Jesień portfel 406 286 (-275 410) 3,23 (-2,18) 406 286 (-275 410) 3,48 (-1,93) 2019-10-11
Aplisens SA 913 250 (658 171) 7,25 (5,22) 913 250 (658 171) 0,00 2019-10-11
PZU OFE Złota Jesień portfel 681 696 (11 696) 5,41 (0,31) 681 696 (11 696) 5,41 (0,09) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 39 983 (-17) 0,31 39 983 (-17) 0,31 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 216 528 (-170 472) 1,71 (-1,24) 216 528 (-170 472) 1,71 (-1,36) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 334 376 (1 376) 2,65 (0,11) 334 376 (1 376) 2,65 (0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 523 446 (1 446) 4,15 (0,17) 523 446 (1 446) 4,15 2018-12-31
Aegon OFE portfele 533 167 (2 167) 4,23 (0,19) 533 167 (2 167) 4,23 (0,01) 2018-12-31
Kobiałka Andrzej 630 139 5,29 (0,29) 630 139 5,29 (0,18) 2018-08-16
Kobiałka Andrzej 630 139 5,00 (-0,29) 630 139 5,11 (-0,29) 2018-08-16
Kobiałka Andrzej 630 139 5,29 (0,52) 630 139 5,40 (0,52) 2018-08-16
Aplisens SA 255 079 (-537 170) 2,03 (-4,00) 255 079 (-537 170) 0,00 2018-08-16
Aplisens SA 792 249 (255 079) 6,03 (1,94) 792 249 (255 079) 0,00 2018-08-08
AgioFunds TFI SA portfele 2 617 (-23 456) 0,02 (-0,18) 2 617 (-23 456) 0,02 (-0,19) 2018-06-30
Aplisens SA 537 170 (-218 040) 4,09 (-1,66) 537 170 (-218 040) 0,00 2018-01-29
Quercus TFI SA portfele 48 813 0,37 48 813 0,37 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 670 000 5,10 (-0,22) 670 000 5,32 (-0,11) 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 670 000 (-145 714) 5,32 (-0,86) 670 000 (-145 714) 5,43 (-0,75) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 40 000 0,31 40 000 0,32 2017-12-31
NN OFE portfel 387 000 2,95 387 000 3,07 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 333 000 2,54 333 000 2,64 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 522 000 3,98 522 000 4,15 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 26 073 0,20 26 073 0,21 2017-12-31
Aegon OFE portfel 531 000 4,04 531 000 4,22 2017-12-31
Aplisens SA 755 210 (537 170) 5,75 (4,09) 755 210 (537 170) 0,00 2017-10-27
Aplisens SA 218 040 (-73 084) 1,66 (-0,55) 218 040 (-73 084) 0,00 2017-06-24
Żurawski Adam porozumienie 2 642 269 20,12 (-0,86) 2 642 269 20,98 (-0,44) 2017-01-30
Żurawski Adam porozumienie 2 642 269 (367 242) 20,98 (3,75) 2 642 269 (367 242) 21,42 (3,80) 2017-01-30
Aplisens SA 291 124 (-61 695) 2,21 (-0,46) 291 124 (-61 695) 0,00 2017-01-30
Aplisens SA 352 819 (-31 768) 2,67 (-0,24) 352 819 (-31 768) 0,00 2017-01-27
Aplisens SA 384 587 (327 163) 2,91 (2,48) 384 587 (327 163) 0,00 2017-01-26
Żurawski Adam NWZ 2 275 027 17,23 (-0,10) 2 275 027 17,62 2017-01-25
Żurawski Adam NWZ 2 275 027 17,33 2 275 027 17,62 (-0,45) 2017-01-25
Żurawski Adam NWZ 2 275 027 (77 829) 17,33 (0,69) 2 275 027 (77 829) 18,07 (1,42) 2017-01-25
Kobiałka Andrzej NWZ 630 139 4,77 (0,77) 630 139 4,88 (0,88) 2017-01-25
Kobiałka Andrzej NWZ 630 139 (9 000) 4,00 (-0,70) 630 139 (9 000) 4,00 (-0,71) 2017-01-25
Aplisens SA 57 424 (-27 100) 0,43 (-0,21) 57 424 (-27 100) 0,00 2017-01-18
Aplisens SA 84 524 (-95 790) 0,64 (-0,73) 84 524 (-95 790) 0,00 2017-01-13
Aplisens SA 180 314 (171 981) 1,37 (1,31) 180 314 (171 981) 0,00 2016-11-25
Aplisens SA 8 333 (-17 007) 0,06 (-0,13) 8 333 (-17 007) 0,00 2016-01-28
Aplisens SA 25 340 (-46 466) 0,19 (-0,35) 25 340 (-46 466) 0,00 2016-01-25
Aplisens SA 71 806 (-125 590) 0,54 (-0,96) 71 806 (-125 590) 0,00 2016-01-18
Aplisens SA 197 396 (-26 100) 1,50 (-0,19) 197 396 (-26 100) 0,00 2016-01-11
Żurawski Adam 2 197 198 (-163 983) 16,64 (-1,24) 2 197 198 (-163 983) 16,65 (-1,54) 2015-12-31
Zubkow Dorota 825 000 6,25 (-0,03) 825 000 6,25 (-0,14) 2015-12-31
Zubkow Dorota 825 000 6,28 825 000 6,39 (-0,16) 2015-12-31
Zubkow Dorota 825 000 6,28 (-0,27) 825 000 6,55 (-0,14) 2015-12-31
Zubkow Dorota 825 000 6,55 (-0,38) 825 000 6,69 (-0,37) 2015-12-31
Zubkow Dorota 825 000 6,93 825 000 7,06 (0,13) 2015-12-31
Zubkow Dorota 825 000 (-275 000) 6,93 (-1,23) 825 000 (-275 000) 6,93 (-1,23) 2015-12-31
PZU OFE Złota Jesień 815 714 6,18 (-0,03) 815 714 6,18 (-0,14) 2015-12-31
PZU OFE Złota Jesień 815 714 6,21 815 714 6,32 (-0,16) 2015-12-31
PZU OFE Złota Jesień 815 714 (-192 346) 6,21 (-1,27) 815 714 (-192 346) 6,48 (-1,00) 2015-12-31
Kobiałka Andrzej 621 139 (-460 000) 4,70 (-3,32) 621 139 (-460 000) 4,71 (-3,31) 2015-12-31
Dawidonis Mirosław 1 480 000 11,27 1 480 000 11,46 (-0,29) 2015-12-31
Dawidonis Mirosław 1 480 000 11,27 (-0,48) 1 480 000 11,75 (-0,25) 2015-12-31
Dawidonis Mirosław 1 480 000 11,75 (-0,68) 1 480 000 12,00 (-0,67) 2015-12-31
Dawidonis Mirosław 1 480 000 12,43 1 480 000 12,67 (0,24) 2015-12-31
Dawidonis Mirosław 1 480 000 12,43 (1,22) 1 480 000 12,43 (1,21) 2015-12-31
Dawidonis Mirosław 1 480 000 (-420 000) 11,21 (-3,70) 1 480 000 (-420 000) 11,22 (-3,69) 2015-12-31
Aplisens SA 223 496 (-490 444) 1,69 (-3,52) 223 496 (-490 444) 0,00 2015-06-25
Aplisens SA 713 940 5,21 713 940 0,00 2014-10-31
Żurawski Adam porozumienie 2 361 181 17,88 (0,36) 2 361 181 18,19 (0,67) 2014-03-05
Żurawski Adam porozumienie 2 361 181 17,52 (0,28) 2 361 181 17,52 (0,28) 2014-03-05
Żurawski Adam porozumienie 2 361 181 (349 275) 17,24 (1,59) 2 361 181 (349 275) 17,24 (1,59) 2014-03-05
Zubkow Dorota porozumienie 1 100 000 8,16 (0,13) 1 100 000 8,16 (0,13) 2014-03-05
Zubkow Dorota porozumienie 1 100 000 8,03 (-0,30) 1 100 000 8,03 (-0,44) 2014-03-05
Zubkow Dorota porozumienie 1 100 000 (275 000) 8,33 (2,10) 1 100 000 (275 000) 8,47 (2,24) 2014-03-05
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 081 139 8,02 (0,13) 1 081 139 8,02 (0,13) 2014-03-05
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 081 139 7,89 (-0,29) 1 081 139 7,89 (-0,43) 2014-03-05
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 081 139 (460 000) 8,18 (3,35) 1 081 139 (460 000) 8,32 (3,49) 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,31 (-0,31) 1 138 257 8,31 (-0,45) 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,62 (-0,05) 1 138 257 8,76 (-0,06) 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,67 1 138 257 8,82 (-0,22) 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,67 (-0,37) 1 138 257 9,04 (-0,19) 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 9,04 (-0,52) 1 138 257 9,23 (-0,52) 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 9,56 1 138 257 9,75 (0,19) 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 9,56 (1,11) 1 138 257 9,56 (1,11) 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 8,45 (-1,11) 1 138 257 8,45 (-1,32) 2014-03-05
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 (-1 743) 9,56 (0,69) 1 138 257 (-1 743) 9,77 (0,90) 2014-03-05
PZU OFE Złota Jesień 1 008 060 7,48 (0,12) 1 008 060 7,48 (0,12) 2013-05-09
PZU OFE Złota Jesień 1 008 060 7,36 (-0,27) 1 008 060 7,36 (-0,40) 2013-05-09
PZU OFE Złota Jesień 1 008 060 (357 053) 7,63 (2,63) 1 008 060 (357 053) 7,76 (2,76) 2013-05-09
Zubkow Piotr 0 (-1 100 000) 0,00 (-8,45) 0 (-1 100 000) 0,00 (-8,45) 2013-03-20
Zubkow Joanna 275 000 2,07 275 000 2,07 2013-03-20
Zubkow Dorota 825 000 6,23 (0,11) 825 000 6,23 (0,11) 2013-03-20
Zubkow Dorota 825 000 6,12 825 000 6,12 2013-03-20
Żurawski Adam porozumienie 2 011 906 15,65 (0,20) 2 011 906 15,65 (0,20) 2012-08-21
Żurawski Adam porozumienie 2 011 906 15,45 (0,26) 2 011 906 15,45 (0,26) 2012-08-21
Żurawski Adam porozumienie 2 011 906 15,19 (0,26) 2 011 906 15,19 (0,26) 2012-08-21
Żurawski Adam porozumienie 2 011 906 (-216 300) 14,93 (-2,56) 2 011 906 (-216 300) 14,93 (-2,56) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,38 (-0,11) 1 640 000 12,38 (-0,64) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,49 (0,32) 1 640 000 13,02 (0,85) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,17 (-0,32) 1 640 000 12,17 (-0,85) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,49 (0,52) 1 640 000 13,02 (1,05) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 11,97 (-1,05) 1 640 000 11,97 (-1,32) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 13,02 (0,60) 1 640 000 13,29 (0,66) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,42 (-1,36) 1 640 000 12,63 (-1,41) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 13,78 (1,29) 1 640 000 14,04 (1,34) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,49 (-0,51) 1 640 000 12,70 (-1,30) 2012-08-21
Szewczyk Janusz 1 640 000 13,00 (0,51) 1 640 000 14,00 (0,98) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,49 (-1,29) 1 640 000 13,02 (-0,76) 2012-08-21
Szewczyk Janusz 1 640 000 13,78 (1,02) 1 640 000 13,78 (1,02) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,76 (0,27) 1 640 000 12,76 (-0,26) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,49 (-0,10) 1 640 000 13,02 (0,43) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 12,59 (0,10) 1 640 000 12,59 (-0,43) 2012-08-21
Szewczyk Janusz porozumienie 1 640 000 (-4 930) 12,49 (-0,42) 1 640 000 (-4 930) 13,02 (0,11) 2012-08-21
Kobiałka Andrzej porozumienie 621 139 4,83 (0,06) 621 139 4,83 (0,06) 2012-08-21
Kobiałka Andrzej porozumienie 621 139 4,77 (0,08) 621 139 4,77 (0,08) 2012-08-21
Kobiałka Andrzej porozumienie 621 139 4,69 (0,08) 621 139 4,69 (0,08) 2012-08-21
Kobiałka Andrzej porozumienie 621 139 (-460 000) 4,61 (-3,80) 621 139 (-460 000) 4,61 (-3,80) 2012-08-21
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 140 000 8,87 (0,12) 1 140 000 8,87 (0,12) 2012-08-21
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 140 000 8,75 (0,14) 1 140 000 8,75 (0,14) 2012-08-21
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 140 000 8,61 (0,15) 1 140 000 8,61 (0,15) 2012-08-21
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 140 000 (-130 000) 8,46 (-1,66) 1 140 000 (-130 000) 8,46 (-1,66) 2012-08-21
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 651 007 5,00 (0,09) 651 007 5,00 (0,09) 2012-07-20
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 651 007 4,91 (-0,15) 651 007 4,91 (-0,15) 2012-07-20
PZU OFE Złota Jesień 651 007 5,06 651 007 5,06 2012-07-20
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 651 007 (10 777) 5,06 (0,08) 651 007 (10 777) 5,06 (0,08) 2012-07-20
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 640 230 4,98 640 230 4,98 2012-07-19
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 081 139 (-202 000) 8,41 (-1,57) 1 081 139 (-202 000) 8,41 (-1,57) 2012-05-24
Zubkow Piotr 1 100 000 8,45 (0,14) 1 100 000 8,45 (0,14) 2012-05-09
Zubkow Piotr 1 100 000 8,31 (-0,25) 1 100 000 8,31 (-0,25) 2012-05-09
Zubkow Piotr 1 100 000 (-93 912) 8,56 (-0,81) 1 100 000 (-93 912) 8,56 (-0,81) 2012-05-09
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 283 139 (-2 300) 9,98 (-0,02) 1 283 139 (-2 300) 9,98 (-0,02) 2012-01-17
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 285 439 (-4 011) 10,00 (-0,03) 1 285 439 (-4 011) 10,00 (-0,03) 2012-01-15
Żurawski Adam porozumienie 2 228 206 17,49 (0,15) 2 228 206 17,49 (0,15) 2011-11-08
Żurawski Adam porozumienie 2 228 206 (44 766) 17,34 (0,21) 2 228 206 (44 766) 17,34 (0,21) 2011-11-08
Głowacki Grzegorz 4 491 0,03 4 491 0,03 2011-11-08
Zubkow Piotr 1 193 912 9,37 (0,08) 1 193 912 9,37 (0,08) 2011-06-28
Zubkow Piotr 1 193 912 (-106 088) 9,29 (-1,11) 1 193 912 (-106 088) 9,29 (-1,11) 2011-06-28
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 289 450 10,03 (-0,09) 1 289 450 10,03 (-0,09) 2011-05-16
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 289 450 (450 450) 10,12 (3,43) 1 289 450 (450 450) 10,12 (3,43) 2011-05-16
Kozak Edmund 10 0,00 10 0,00 2011-05-11
Kozak Edmund 10 0,00 10 0,00 2011-05-11
Kozak Edmund 10 0,00 10 0,00 2011-05-11
Kozak Edmund 10 0,00 10 0,00 2011-05-11
Kozak Edmund 10 0,00 10 0,00 2011-05-11
Głowacki Grzegorz 4 491 0,03 (0,03) 4 491 0,03 (0,03) 2011-04-21
Głowacki Grzegorz wraz z osobą powiązaną 0 (-4 747) 0,00 (-0,03) 0 (-4 747) 0,00 (-0,03) 2011-03-25
Głowacki Grzegorz wraz z osobą powiązaną 4 747 (-11 430) 0,03 (-0,09) 4 747 (-11 430) 0,03 (-0,09) 2011-03-24
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,91 (0,13) 1 900 000 14,91 (0,13) 2011-03-23
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,78 (0,19) 1 900 000 14,78 (0,19) 2011-03-23
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,59 (0,24) 1 900 000 14,59 (0,24) 2011-03-23
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,35 (0,25) 1 900 000 14,35 (0,25) 2011-03-23
Dawidonis Mirosław 1 900 000 14,10 (0,23) 1 900 000 14,10 (0,23) 2011-03-23
Dawidonis Mirosław 1 900 000 13,87 (-0,52) 1 900 000 13,87 (-0,76) 2011-03-23
Dawidonis Mirosław 1 900 000 (-50 000) 14,39 (-0,91) 1 900 000 (-50 000) 14,63 (-0,67) 2011-03-23
Dawidonis Mirosław 1 950 000 (-50 000) 15,30 (-0,70) 1 950 000 (-50 000) 15,30 (-0,70) 2011-03-22
Szewczyk Janusz porozumienie 1 644 930 12,91 (0,11) 1 644 930 12,91 (0,11) 2011-02-18
Szewczyk Janusz porozumienie 1 644 930 (-105 070) 12,80 (-1,15) 1 644 930 (-105 070) 12,80 (-1,15) 2011-02-18
Żurawski Adam porozumienie 2 183 440 (5 100) 17,13 (-0,23) 2 183 440 (5 100) 17,13 (-0,23) 2010-11-08
Głowacki Grzegorz wraz z osobą powiązaną 16 177 (536) 0,12 16 177 (536) 0,12 2010-11-08
Głowacki Grzegorz 15 641 (5 212) 0,12 (0,04) 15 641 (5 212) 0,12 (0,04) 2010-10-21
Głowacki Grzegorz 10 429 0,08 10 429 0,08 2010-10-01
Głowacki Grzegorz 10 429 (3 489) 0,08 (0,03) 10 429 (3 489) 0,08 (0,03) 2010-10-01
Żurawski Adam porozumienie 2 178 340 17,36 (0,27) 2 178 340 17,36 (0,27) 2010-09-17
Żurawski Adam porozumienie 2 178 340 (241 521) 17,09 (1,65) 2 178 340 (241 521) 17,09 (1,65) 2010-09-17
Żurawski Adam 1 936 819 (-210 000) 15,44 (-1,67) 1 936 819 (-210 000) 15,44 (-1,67) 2010-08-23
Żurawski Adam porozumienie 2 146 819 17,11 2 146 819 17,11 2010-08-23
Szewczyk Janusz 1 750 000 (-250 000) 13,95 (-1,99) 1 750 000 (-250 000) 13,95 (-1,99) 2010-08-23
Szewczyk Janusz porozumienie 2 000 000 15,94 (0,25) 2 000 000 15,94 (0,25) 2010-08-23
Szewczyk Janusz porozumienie 2 000 000 15,69 (-0,25) 2 000 000 15,69 (-0,25) 2010-08-23
Kobiałka Andrzej 839 000 (-460 000) 6,69 (-3,66) 839 000 (-460 000) 6,69 (-3,66) 2010-08-23
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 299 000 10,35 (0,16) 1 299 000 10,35 (0,16) 2010-08-23
Kobiałka Andrzej porozumienie 1 299 000 10,19 (-0,20) 1 299 000 10,19 (-0,20) 2010-08-23
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 270 000 10,12 (0,16) 1 270 000 10,12 (0,16) 2010-08-23
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 270 000 9,96 (0,08) 1 270 000 9,96 (0,08) 2010-08-23
Karczmarczyk Mirosław porozumienie 1 270 000 (130 000) 9,88 (0,79) 1 270 000 (130 000) 9,88 (0,79) 2010-08-23
Karczmarczyk Mirosław 1 140 000 (-160 000) 9,09 (-1,31) 1 140 000 (-160 000) 9,09 (-1,31) 2010-08-23
Żurawski Adam 2 146 819 (40 928) 17,11 (0,27) 2 146 819 (40 928) 17,11 (0,27) 2010-05-13
Głowacki Grzegorz 6 940 (1 640) 0,05 (0,01) 6 940 (1 640) 0,05 (0,01) 2010-05-06
Głowacki Grzegorz 5 300 0,04 5 300 0,04 2010-04-19
Głowacki Grzegorz 5 300 0,04 5 300 0,04 2010-04-19
Żurawski Adam 2 105 891 16,84 (0,05) 2 105 891 16,84 (0,05) 2009-12-31
Żurawski Adam 2 105 891 (2 316) 16,79 (-0,03) 2 105 891 (2 316) 16,79 (-0,03) 2009-12-31
Żurawski Adam 2 103 575 (940) 16,82 2 103 575 (940) 16,82 2009-12-11
Żurawski Adam 2 102 635 (2 635) 16,82 (0,02) 2 102 635 (2 635) 16,82 (0,02) 2009-12-04
Żurawski Adam 2 100 000 (210 000) 16,80 (1,68) 2 100 000 (210 000) 16,80 (1,68) 2009-11-16
Szewczyk Janusz 2 000 000 15,94 (-0,06) 2 000 000 15,94 (-0,06) 2009-11-16
Szewczyk Janusz 2 000 000 (250 000) 16,00 (2,00) 2 000 000 (250 000) 16,00 (2,00) 2009-11-16
Kobiałka Andrzej 1 299 000 10,39 (0,04) 1 299 000 10,39 (0,04) 2009-11-16
Kobiałka Andrzej 1 299 000 (460 000) 10,35 (3,64) 1 299 000 (460 000) 10,35 (3,64) 2009-11-16
Karczmarczyk Mirosław 1 300 000 10,40 (0,04) 1 300 000 10,40 (0,04) 2009-11-16
Karczmarczyk Mirosław 1 300 000 (130 000) 10,36 (1,01) 1 300 000 (130 000) 10,36 (1,01) 2009-11-16
Żurawski Adam 1 890 000 15,12 (-3,77) 1 890 000 15,12 (-3,77) 2009-05-25
Zubkow Piotr 1 300 000 10,40 (0,04) 1 300 000 10,40 (0,04) 2009-05-25
Zubkow Piotr 1 300 000 10,36 (0,16) 1 300 000 10,36 (0,16) 2009-05-25
Zubkow Piotr 1 300 000 10,20 (-2,80) 1 300 000 10,20 (-2,80) 2009-05-25
Szewczyk Janusz 1 750 000 14,00 (-3,49) 1 750 000 14,00 (-3,49) 2009-05-25
Kobiałka Andrzej 839 000 6,71 (-1,68) 839 000 6,71 (-1,68) 2009-05-25
Karczmarczyk Mirosław 1 170 000 9,35 (-2,34) 1 170 000 9,35 (-2,34) 2009-05-25
Dawidonis Mirosław 2 000 000 16,00 (0,06) 2 000 000 16,00 (0,06) 2009-05-25
Dawidonis Mirosław 2 000 000 15,94 (0,25) 2 000 000 15,94 (0,25) 2009-05-25
Dawidonis Mirosław 2 000 000 15,69 (-4,31) 2 000 000 15,69 (-4,31) 2009-05-25
Żurawski Adam 1 890 000 18,89 1 890 000 18,89 2008-04-01
Zubkow Piotr 1 300 000 13,00 1 300 000 13,00 2008-04-01
Szewczyk Janusz 1 750 000 17,49 1 750 000 17,49 2008-04-01
Kobiałka Andrzej 839 000 8,39 839 000 8,39 2008-04-01
Karczmarczyk Mirosław 1 170 000 11,69 1 170 000 11,69 2008-04-01
Dawidonis Mirosław 2 000 000 20,00 2 000 000 20,00 2008-04-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2021-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2020-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2020-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2019-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2018-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2018-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2015-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2014-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2013-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2013-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2012-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2012-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.