10,7000 zł
1,90% 0,2000 zł
Aplisens SA (APN)

Komunikaty spółki - APLISENS

Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 15 września 2020 r.
Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A
Oferta zakupu akcji
Wyniki finansowe
Oświadczenie w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Oświadczenie w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 25 czerwca 2020 r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku wraz z projektami uchwał
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz w sprawie terminów dywidendy
Wyniki finansowe
APLISENS 1,90% 10,70
2020-10-22 09:00:00

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.