10,9000 zł
0,93% 0,1000 zł
Aplisens SA (APN)

Komunikaty spółki - APLISENS

Wyniki finansowe
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku z nabyciem akcji własnych
Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 17 września 2019 r.
Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A
Oferta zakupu akcji
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 4 czerwca 2019 r.
Wybór członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. piątej kadencji
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 4 czerwca 2019 r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 4 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.