78,1000 zł
0,13% 0,1000 zł
Amica Wronki SA (AMC)

Komunikaty spółki - AMICA

Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych „2024”
Amica Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Rejestracja zmian w Statucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna”
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I-sze półrocze 2023 roku
Rejestracja przez KRS połączenia między „Amica Spółka Akcyjna” oraz spółką zależną „Marcelin Management” Sp. z o.o.
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 czerwca 2023 roku
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 czerwca 2023 roku
Powołanie Członków Zarządu Spółki (na nową kadencję).
Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści Raportu bieżącego Nr 21/2021 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie korekty Raportu bieżącego Nr 20/2021 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania ujednoliconego tekst projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 czerwca 2023 roku
Korekta Raportu bieżącego Nr 20/2021 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania ujednoliconego tekst projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 czerwca 2023 roku
Ujednolicony tekst projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 czerwca 2023 roku
Rekomendacja dotycząca liczby członków Zarządu Emitenta (w ramach nowej kadencji)
Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Spółki (na nową kadencję)
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.