151,2000 zł
0,40% 0,6000 zł
Amica Wronki SA (AMC)

Komunikaty spółki - AMICA

Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych „2021"
Wyniki finansowe
Publikacja wstępnych, szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Amica” S.A. za III kwartały 2020 r.
Rejestracja zmian w Statucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna”
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I-sze półrocze 2020 roku
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w sprawie wypłaty dywidendy
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
Załączniki do projektu uchwały Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2019 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Spółka Akcyjna
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
Treść dokumentu „Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2019”
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.