87,8000 zł
-0,11% -0,1000 zł
Amica Wronki SA (AMC)

Akcjonariat - AMICA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 685 779 078,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 7 775 273 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 434 771
Liczba głosów na WZA: 10 492 951 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,04%
Kapitał akcyjny: 15 550 546,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 150 542
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Holding Wronki SA SA-QSr4 2017 2 715 771 (34,92%) 5 431 542 (53,02%) 2018-03-01 -
NN OFE ZWZ, wraz z NN DFE 1 005 000 (12,92%) 1 005 000 (9,81%) 2021-06-16 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, SKA, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, WWL, PKN, CMR, VRG, AGO, PKO, BDX, PEO, TIM, PWX, FTE, RVU, SLV, CPR, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, LTS, MPH, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, STH, MDG, EAT, KGL, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, CAR, MOC, PKP, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, MCR, VRC, OND, MIL, CTX, ABE, HUG, PEP
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 714 000 (9,18%) 714 000 (6,97%) 2021-06-16 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, PKO, FMF, RVU, DCR, FRO, ARH, KTY, AML, BFT, PTG, GTC, ENE, WPL, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, ABE, MIL, APT, DVL, PEP
Amica SA 250 000 (3,21%) 250 000 (0,00%) 2020-11-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A I - przekształcenie Fabryka Kuchni sp. o.o. w SA 1996-10-18 5 825 000
11 650 000,00
2,00 2,00 5 825 000
11 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1996-11-04
2004-07-15
seria B II - wybrani inwestorzy 1996-12-11 728 000
18 564 000,00
2,00 25,50 6 553 000
13 106 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1997-02-03
1997-09-08
seria B III - subskrypcja publiczna 1996-12-11 2 184 500
109 225 000,00
2,00 50,00 8 737 500
17 475 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1997-07-04
1997-09-08
umorzenie akcji seria B, zmienione uchwałą WZA z 26.05.2010 2010-02-16 -962 227
2,00 7 775 273
15 550 546,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-19
połączenie z Sidegrove Holdings Limited bez podwyższania kapitału 2011-12-22

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Amica Wronki SA na Amica SA 2016-06-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel, wraz z NN DFE 555 952 (-449 455) 7,15 (-5,78) 555 952 (-449 455) 5,43 (-4,15) 2020-11-27
Aviva OFE Aviva Santander portfel 537 497 (-176 503) 6,91 (-2,27) 537 497 (-176 503) 5,25 (-1,55) 2020-11-27
Uniqa OFE portfel 51 678 0,66 51 678 0,49 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 196 831 (-47 169) 2,53 (1,13) 196 831 (-47 169) 1,87 (-0,49) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 005 407 12,93 1 005 407 9,58 (-0,13) 2018-12-31
Generali OFE portfel 151 185 (-815) 1,94 (-0,02) 151 185 (-815) 1,44 (-0,03) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 714 000 (176 503) 9,18 (2,27) 714 000 (176 503) 6,80 (1,61) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 201 997 (-49 003) 2,60 (-0,63) 201 997 (-49 003) 1,93 (-0,49) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 12 449 (-6 957) 0,16 (-0,09) 12 449 (-6 957) 0,12 (-0,07) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 61 744 (-13 462) 0,79 (-0,18) 61 744 (-13 462) 0,59 (-0,14) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 597 (-63 435) 0,01 (-0,81) 597 (-63 435) 0,01 (-0,60) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 88 270 (782) 1,14 (0,01) 88 270 (782) 0,84 (-0,01) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 66 866 0,86 66 866 0,64 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 30 032 (-1 813) 0,39 (-0,02) 30 032 (-1 813) 0,29 (-0,02) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 2 175 (-110) 0,03 2 175 (-110) 0,02 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 50 647 (-35 620) 0,65 (-0,46) 50 647 (-35 620) 0,48 (-0,35) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 3 759 (1 198) 0,05 (0,02) 3 759 (1 198) 0,04 (0,01) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 700 0,01 700 0,01 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 537 497 (94 497) 6,91 (1,21) 537 497 (94 497) 5,19 (0,91) 2018-04-16
Holding Wronki SA SA-QSr4 2017 2 715 771 (-445) 34,93 5 431 542 (1 798) 52,45 (0,02) 2018-03-01
TFI PZU SA portfele 19 406 0,25 19 406 0,19 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 37 700 0,49 37 700 0,36 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 75 206 0,97 75 206 0,73 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 5 335 0,07 5 335 0,05 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 64 032 0,82 64 032 0,61 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfele 244 000 1,40 244 000 2,36 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 87 488 1,13 87 488 0,85 2017-12-31
NN OFE portfel 1 005 407 (407) 12,93 1 005 407 (407) 9,71 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 31 845 0,41 31 845 0,31 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 285 0,03 2 285 0,02 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 86 267 1,11 86 267 0,83 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 2 561 0,03 2 561 0,03 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 56 378 0,73 56 378 0,54 2017-12-31
Altus SA portfele 5 000 0,06 5 000 0,05 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 6 574 0,09 6 574 0,06 2017-12-31
Generali OFE portfel 152 000 1,96 152 000 1,47 2017-12-29
Aegon OFE portfel 251 000 3,23 251 000 2,42 2017-12-29
NN OFE portfel 1 005 000 (449 048) 12,93 (5,78) 1 005 000 (5 000) 9,71 (0,06) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 443 000 (-123 254) 5,70 (-0,78) 443 000 (-123 254) 4,28 (-0,58) 2016-12-31
NN OFE WZA 555 952 7,15 1 000 000 (444 048) 9,65 (4,44) 2015-06-17
Holding Wronki SA WZA 2 716 216 34,93 5 429 744 (-2 688) 52,43 (-0,03) 2015-06-17
Holding Wronki SA 2 716 216 (-400 000) 34,93 (-5,14) 5 432 432 (-574 729) 52,46 (-5,55) 2014-11-17
Holding Wronki SA 3 116 216 (-78 528) 40,07 (-1,01) 6 007 161 (-78 528) 58,01 (0,23) 2014-11-12
Querrcus TFI SA 467 602 (-71 059) 6,01 (-0,91) 467 602 (-71 059) 4,44 (-0,60) 2013-02-15
Holding Wronki SA 3 194 744 41,08 6 085 689 57,78 (-0,98) 2012-09-30
Holding Wronki SA 3 194 744 (600) 41,08 (4,53) 6 085 689 (1 200) 58,76 (6,45) 2012-09-30
Amica SA 137 803 1,77 137 803 0,00 2012-02-24
Amica SA 137 803 (8 163) 1,77 (0,11) 137 803 (8 163) 0,00 2012-02-24
Amica SA 129 640 (15 522) 1,66 (0,20) 129 640 (15 522) 0,00 2012-02-17
Amica SA 114 118 (13 473) 1,46 (0,17) 114 118 (13 473) 0,00 2012-02-10
Amica SA 100 645 (11 127) 1,29 (0,14) 100 645 (11 127) 0,00 2012-02-03
Amica SA 89 518 (7 149) 1,15 (0,10) 89 518 (7 149) 0,00 2012-01-27
Amica SA 82 369 (8 411) 1,05 (0,10) 82 369 (8 411) 0,00 2012-01-20
Amica SA 73 958 (6 140) 0,95 (0,08) 73 958 (6 140) 0,00 2012-01-13
Amica SA 67 818 (7 458) 0,87 (0,10) 67 818 (7 458) 0,00 2012-01-05
Amica SA 60 360 (6 924) 0,77 (0,09) 60 360 (6 924) 0,00 2011-12-28
Amica SA 53 436 (6 233) 0,68 (0,08) 53 436 (6 233) 0,00 2011-12-16
Amica SA 47 203 (9 098) 0,60 (0,11) 47 203 (9 098) 0,00 2011-12-08
Amica SA 38 105 (9 714) 0,49 (0,13) 38 105 (9 714) 0,00 2011-11-30
Amica SA 28 391 (5 627) 0,36 (0,07) 28 391 (5 627) 0,00 2011-11-22
Amica SA 22 764 (5 109) 0,29 (0,07) 22 764 (5 109) 0,00 2011-11-15
Amica SA 17 655 (8 845) 0,22 (0,11) 17 655 (8 845) 0,00 2011-11-08
Amica SA 8 810 0,11 (0,11) 8 810 0,00 2011-10-31
Bilik Marcin 11 419 0,00 11 419 0,00 2011-03-31
NN OFE 555 952 7,15 555 952 5,21 (-0,15) 2010-12-30
NN OFE 555 952 7,15 555 952 5,36 2010-12-30
Querrcus TFI SA 538 661 6,92 538 661 5,04 2010-09-29
Kadziński Andrzej 4 600 0,05 4 600 0,04 (0,01) 2010-06-30
Amica SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2010-05-26
Amica SA w celu umorzenia 0 (-725 441) 0,00 (-8,30) 0 (-725 441) 0,00 2010-05-26
Sidegrove Holdings Ltd. 0 (-725 441) 0,00 (-8,30) 0 (-725 441) 0,00 (-6,23) 2010-03-18
Amica SA w celu umorzenia 725 441 (488 655) 8,30 (5,60) 725 441 (488 655) 0,00 2010-03-18
Amica SA 236 786 2,70 (2,70) 236 786 0,00 2010-02-16
Amica SA 0 (-222 351) 0,00 (-2,54) 0 (-222 351) 0,00 2010-02-16
Rutkowski Jacek 0 (-141 712) 0,00 (-1,62) 0 (-141 712) 0,00 (-1,21) 2009-12-31
Holding Wronki SA 3 194 144 36,55 (-4,53) 6 084 489 52,31 (-4,71) 2009-12-31
Holding Wronki SA 3 194 144 (1 694) 41,08 (4,55) 6 084 489 (3 388) 57,02 (3,72) 2009-12-31
Amica SA 222 351 (20 055) 2,54 (0,23) 222 351 (20 055) 0,00 2009-01-28
Amica SA 202 296 (16 275) 2,31 (0,19) 202 296 (16 275) 0,00 2009-01-13
Gałecki Michał 100 0,00 100 0,00 2008-12-31
Amica SA 186 021 (47 972) 2,12 (0,54) 186 021 (47 972) 0,00 2008-12-29
Amica SA 138 049 (14 473) 1,58 (0,17) 138 049 (14 473) 0,00 2008-12-11
AS Trigon Funds 563 812 (-25 460) 6,45 (-0,29) 563 812 (-25 460) 4,89 (-0,23) 2008-12-10
Amica SA 123 576 (18 006) 1,41 (0,21) 123 576 (18 006) 0,00 2008-12-04
Amica SA 105 570 (18 923) 1,20 (0,21) 105 570 (18 923) 0,00 2008-12-01
Amica SA 86 647 (15 612) 0,99 (0,18) 86 647 (15 612) 0,00 2008-11-27
Amica SA 71 035 (13 262) 0,81 (0,15) 71 035 (13 262) 0,00 2008-11-20
Amica SA 57 773 (17 341) 0,66 (0,20) 57 773 (17 341) 0,00 2008-11-14
AS Trigon Funds 589 272 (-2 893) 6,74 (-0,03) 589 272 (-2 893) 5,12 (0,03) 2008-11-05
Amica SA 40 432 (21 363) 0,46 (0,25) 40 432 (21 363) 0,00 2008-11-05
Amica SA 19 069 0,21 (0,21) 19 069 0,00 2008-10-28
Holding Wronki SA 3 192 450 (2 701) 36,53 (0,03) 6 081 101 (5 402) 53,30 (1,07) 2008-08-28
Holding Wronki SA 3 189 749 (28 850) 36,50 (0,33) 6 075 699 (28 850) 52,23 (0,25) 2008-08-18
AS Trigon Funds 592 165 6,77 592 165 5,09 2008-07-23
Holding Wronki SA 3 160 899 (22 300) 36,17 (0,25) 6 046 849 (22 300) 51,98 (0,20) 2008-07-18
Rutkowski Jacek 141 712 (-250 000) 1,62 (-2,86) 141 712 (-250 000) 1,21 (-2,15) 2008-01-30
Sidegrove Holdings Ltd. 725 441 (-3 891) 8,30 (-0,04) 725 441 (-3 891) 6,23 (-0,03) 2007-11-14
Rutkowski Jacek 391 712 (-150 000) 4,48 (-1,71) 391 712 (-150 000) 3,36 (-1,29) 2007-06-30
Rutkowski Jacek 541 712 (150 000) 6,19 (1,71) 541 712 (150 000) 4,65 (1,29) 2007-03-02
Rutkowski Jacek 391 712 (-150 000) 4,48 (-1,71) 391 712 (-150 000) 3,36 (-1,29) 2006-11-23
Rynarzewski Tomasz 400 0,00 400 0,00 2006-06-30
Rynarzewski Tomasz 400 0,00 400 0,00 2006-06-30
Rutkowski Jacek 541 712 6,19 541 712 4,65 2006-06-30
Kadziński Andrzej 4 600 0,05 4 600 0,03 (-0,01) 2006-06-30
Kadziński Andrzej 4 600 0,05 4 600 0,04 2006-06-30
Holding Wronki SA 3 138 599 (2 075 000) 35,92 (23,75) 6 024 549 (4 150 000) 51,78 (35,67) 2006-06-30
Gałecki Michał 100 0,00 100 0,00 2006-06-30
Fabryka Armatury sp. z o.o. połączenie z Holding Wronki sp. z o.o. 0 (-2 075 000) 0,00 (-23,74) 0 (-2 075 000) 0,00 (-17,83) 2006-01-12
Holding Wronki SA 1 063 599 (800) 12,17 (0,01) 1 874 549 (811 750) 16,11 (6,98) 2005-09-30
Sidegrove Holdings Ltd. 729 332 8,34 (8,34) 729 332 6,26 (6,26) 2005-05-04
Rutkowski Jacek 541 712 (-3 912 677) 6,19 (-44,79) 541 712 (-6 848 863) 4,65 (-58,87) 2005-05-04
Holding Wronki SA 1 062 799 12,16 1 062 799 9,13 2005-05-04
Fabryka Armatury sp. z o.o. 2 075 000 23,74 2 075 000 (-2 075 000) 17,83 (-17,84) 2005-05-04
Fabryka Armatury sp. z o.o. 2 075 000 23,74 4 150 000 35,67 2005-05-04
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 4 454 389 (-96 491) 50,98 (-1,10) 7 390 575 (-45 455) 63,52 (-0,39) 2005-03-31
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 4 550 880 (-1 107 269) 52,08 (-12,67) 7 436 030 (-1 107 269) 63,91 (-9,52) 2004-07-21
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 5 658 149 (-768 086) 64,75 (-8,80) 8 543 299 (-768 086) 73,43 (-6,60) 2002-11-25
Sidegrove Holdings Ltd. zależny od Jacka Rutkowskiego 0 (-2 912 499) 0,00 (-33,33) 0 (-2 912 499) 0,00 (-25,00) 2000-08-31
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 6 426 235 (2 912 499) 73,55 (33,34) 9 311 385 (2 912 499) 80,03 (25,10) 2000-08-31
Sidegrove Holdings Ltd. przez podmioty zależne 2 912 499 33,33 2 912 499 25,00 2000-04-21
Amica SA przez podmioty zależne 0 (-2 912 500) 0,00 (-33,33) 0 (-2 912 500) 0,00 2000-04-21
Aviva OFE Aviva Santander 566 254 (-191 160) 6,48 (-2,19) 566 254 (-191 160) 4,86 (-1,64) 2000-04-10
Aviva OFE Aviva Santander 757 414 8,67 757 414 6,50 2000-01-18
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 3 513 736 (286 160) 40,21 (3,27) 6 398 886 (286 160) 54,93 (2,46) 1999-12-23
Bank Handlowy SA 6 388 (-2 906 112) 0,07 (-33,26) 6 389 (-5 818 611) 0,04 (-39,96) 1999-12-23
Amica SA przez podmioty zależne 2 912 500 33,33 2 912 500 0,00 1999-12-23
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 3 227 576 36,94 6 112 726 52,47 (10,49) 1998-10-29
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 3 227 576 (2 418 026) 36,94 (27,67) 6 112 726 (4 493 626) 41,98 (30,86) 1998-10-29
Rutkowski Jacek przez Holding Wronki SA 809 550 (-1 265 450) 9,27 (-14,48) 1 619 100 (-2 530 900) 11,12 (-17,38) 1996-12-20
Rutkowski Jacek przez Fabryka Armatury Sp. z o.o. 2 075 000 23,75 4 150 000 28,50 1996-12-20
Bank Handlowy SA 2 912 500 33,33 5 825 000 40,00 1996-12-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2021-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2020-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2020-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2019-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2019-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2018-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2017-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2016-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2016-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2015-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2014-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2014-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2013-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,58 zł
2013-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,58 zł
2011-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2011-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2002-09-27 Asymilacja po konwersji
2000-08-28 Asymilacja po konwersji
2000-05-24 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.