1,7700 zł
1,43% 0,0250 zł
ALTUS SA (ALI)

Akcjonariat - ALTUS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 72 428 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 40 920 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 593 580
Liczba głosów na WZA: 48 420 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,32%
Kapitał akcyjny: 4 092 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 093 580
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,68%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 15 409 258 (37,65%) 22 909 258 (47,31%) 2020-08-10 -
FIP 11 FIZ AN ZWZ 4 579 563 (11,19%) 4 579 563 (9,45%) 2019-06-24 PLA
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 (8,87%) 3 632 246 (7,50%) 2014-12-18 -
Quercus TFI SA portfele 3 295 589 (8,05%) 3 295 589 (6,80%) 2018-06-30 ULM, MEX, IPE, SKH, PNT, CPL, SEN, ZMT
FRAM FIZ AgioFunds TFI 2 676 924 (6,54%) 2 676 924 (5,52%) 2020-07-15 BTX, DBC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału umorzenie akcji -3 080 000
0,10 57 570 000
5 757 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-23
podwyższenie kapitału seria E 400
100,00 44 000
4 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-05
podwyższenie kapitału seria E 400
100,00 43 600
4 360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
podwyższenie kapitału seria E 400
100,00 43 200
4 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 120 000
0,10 57 690 000
5 769 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 640 000
0,10 59 908 946
5 990 894,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-06
podwyższenie kapitału seria H 600 000
0,10 59 960 000
5 996 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-06
2017-12-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 600 000
0,10 46 120 000
4 612 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-04-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 270 000
27 000,00
0,10 0,10 60 650 000
6 065 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-17
seria A - akcje założycielskie 2007-08-20 7 500
750 000,00
100,00 100,00 7 500
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-18
seria B - subskrypcja prywatna 2008-02-06 7 500
100,00 15 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-16
2014-08-20
seria C - subskrypcja prywatna 2010-01-12 25 000
100,00 40 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-03
2014-08-20
seria E - subskrypcja prywatna 2011-04-15 1 200
100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-08-20
seria D - subskrypcja prywatna 2011-04-15 2 800
100,00 42 800
4 280 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
2014-08-20
split 1:1000 2014-01-29
0,10 44 000 000
4 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
seria F - subskrypcja publiczna 2014-04-24 16 380 000
155 610 000,00
0,10 9,50 60 380 000
6 038 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-10
2014-07-25
2014-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-09-16 -3 080 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - połączeniowa: akcjonariusze TFI SKOK SA parytet wymiany 1:2,53 2015-04-21 1 578 947
0,10 59 268 946
5 926 894,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-01
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-10-16 10 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii G 2015-10-16 -1 578 946
0,10 58 330 000
5 833 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-26
seria E - subskrypcja prywatna 2016-06-08 1 030 000
0,10 59 360 000
593 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2017-01-16 -13 410 000
0,10 45 520 000
4 552 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-06-12 -5 200 000
0,10 40 920 000
4 092 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-10
zmiana firmy z Altus TFI SA na Altus SA 2020-06-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Altus SA 0 (-5 200 000) 0,00 (-11,27) 0 (-5 200 000) 0,00 2020-08-10
FRAM FIZ AgioFunds TFI 2 676 924 (-2 590 787) 5,80 (-5,52) 2 676 924 (-2 590 787) 5,53 (-4,41) 2020-07-15
FRAM FIZ AgioFunds TFI 5 267 711 11,32 (-0,10) 5 267 711 9,94 (-0,94) 2020-06-01
FRAM FIZ AgioFunds TFI 5 267 711 (-148 000) 11,42 (-0,21) 5 267 711 (-148 000) 10,88 (0,67) 2020-06-01
FRAM FIZ AgioFunds TFI 5 415 711 (255 266) 11,63 (0,54) 5 415 711 (255 266) 10,21 (0,48) 2020-05-18
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 14 874 258 31,95 (-0,30) 22 374 258 42,20 (-4,01) 2020-03-16
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 14 874 258 32,25 (-4,10) 22 374 258 46,21 2020-03-16
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 14 874 258 (-1 578 912) 36,35 (1,00) 22 374 258 (-1 578 912) 46,21 (1,03) 2020-03-16
Altus SA 5 200 000 11,27 (11,27) 5 200 000 0,00 2020-03-16
FRAM FIZ NWZ 5 160 445 (1 984 439) 11,09 (4,27) 5 160 445 (1 984 439) 9,73 (3,74) 2020-02-27
FIP 11 FIZ AN ZWZ 4 579 563 9,84 (-0,09) 4 579 563 8,64 (-0,82) 2019-06-24
FIP 11 FIZ AN ZWZ 4 579 563 (1 834 376) 9,93 (4,03) 4 579 563 (1 834 376) 9,46 (4,28) 2019-06-24
PKO BP Bankowy OFE portfel 364 200 (-291 800) 0,78 (-0,63) 364 200 (-291 800) 0,68 (-0,56) 2018-12-31
FRAM FIZ wraz z Góralska Park sp. z o.o. 3 176 006 6,82 3 176 006 5,99 2018-11-06
NN OFE portfel 2 553 232 (-1 428 768) 5,48 (-3,07) 2 553 232 (-1 428 768) 4,82 (-2,69) 2018-09-10
FIP 11 FIZ AN 2 745 187 5,90 2 745 187 5,18 2018-08-02
Quercus TFI SA portfele 3 295 589 7,08 (-0,07) 3 295 589 6,22 (-0,59) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 3 295 589 (-1 267 818) 7,15 (-2,74) 3 295 589 (-1 267 818) 6,81 (-1,80) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 4 563 407 (1 267 818) 9,89 (2,81) 4 563 407 (1 267 818) 8,61 (2,51) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 656 000 1,41 656 000 1,24 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 4 000 0,01 4 000 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 3 982 000 (-18 000) 8,55 (-0,04) 3 982 000 (-18 000) 7,51 (0,11) 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 26 534 0,06 26 534 0,05 2017-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 992 000 2,13 992 000 1,87 2017-12-31
NN OFE ZWZ 4 000 000 (338 000) 8,59 (2,48) 4 000 000 (338 000) 7,40 (0,62) 2017-06-28
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 16 453 170 35,35 (7,91) 23 953 170 (300 000) 45,18 (1,42) 2017-05-17
Altus SA 0 (-13 410 000) 0,00 (-22,36) 0 (-13 410 000) 0,00 2017-05-17
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o.; NWZ 16 453 170 27,44 23 653 170 43,76 2017-04-28
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o.; NWZ 16 453 170 27,44 23 653 170 43,76 2017-04-28
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o.; NWZ 16 453 170 27,44 23 653 170 43,76 2017-01-16
EBOiR NWZ 2 608 199 (-661 472) 4,35 (-0,65) 2 608 199 (-661 472) 3,93 (-1,07) 2017-01-16
NN OFE portfel 3 662 000 6,11 (-1,76) 3 662 000 6,78 2016-12-31
NN OFE portfel 3 662 000 (-413 000) 7,87 (0,88) 3 662 000 (-413 000) 6,78 (0,38) 2016-12-31
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje Alternatywne sp.j. 16 453 170 (-1 016 675) 27,44 (-1,99) 23 653 170 (-1 316 675) 43,76 (-0,76) 2016-12-15
Altus SA 13 410 000 (2 641 683) 22,36 (4,22) 13 410 000 (2 641 683) 0,00 2016-12-15
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje Alternatywne sp.j. 17 469 845 29,43 (0,29) 24 969 845 44,52 (0,47) 2016-10-07
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje Alternatywne sp.j. 17 469 845 (-3 955 643) 29,14 (-6,95) 24 969 845 (-3 955 603) 44,05 (-1,41) 2016-10-07
Altus SA 10 768 317 18,14 (0,18) 10 768 317 0,00 2016-10-06
Altus SA 10 768 317 (7 299 101) 17,96 (12,12) 10 768 317 (7 299 101) 0,00 2016-10-06
Altus SA 3 469 216 (235 351) 5,84 (0,39) 3 469 216 (235 351) 0,00 2016-09-26
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje Alternatywne sp.j. 21 425 488 (-1 499 331) 36,09 (-2,91) 28 925 448 (-1 499 371) 45,46 (-1,54) 2016-07-20
Altus SA 3 233 865 (-726 298) 5,45 (-1,22) 3 233 865 (-726 298) 0,00 2016-07-20
Altus SA 3 960 163 (1 800 163) 6,67 (2,97) 3 960 163 (1 800 163) 0,00 2016-07-04
Altus SA 2 160 000 3,70 (0,70) 2 160 000 0,00 2016-02-26
Altus SA 2 160 000 (-1 578 946) 3,00 (-3,24) 2 160 000 (-1 578 946) 0,00 2016-02-26
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje Alternatywne sp.j. 22 924 819 39,00 (0,73) 30 424 819 47,00 (-0,79) 2016-02-23
Osiecki Piotr poprzez AIS Investment sp. z o.o. 22 924 819 38,27 (-0,73) 30 424 819 47,79 (0,79) 2016-02-23
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje Alternatywne sp.j. 22 924 819 39,00 (0,73) 30 424 819 47,00 (-0,79) 2016-02-23
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 22 924 819 (-2 163 753) 38,27 (-3,60) 30 424 819 (-2 163 753) 47,79 (-3,39) 2016-01-11
Altus SA 3 738 946 (2 160 000) 6,24 (3,58) 3 738 946 (2 160 000) 0,00 2015-10-01
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 25 088 572 (-1 000 125) 41,87 (-2,14) 32 588 572 (-1 000 125) 51,18 (-0,34) 2015-09-30
EBOiR 3 269 671 5,00 (-0,45) 3 269 671 5,00 (0,11) 2015-09-30
EBOiR 3 269 671 5,45 3 269 671 4,89 (-0,24) 2015-09-30
EBOiR 3 269 671 5,45 (-0,16) 3 269 671 5,13 (-0,01) 2015-09-30
EBOiR 3 269 671 (-130 329) 5,61 (-0,02) 3 269 671 (-130 329) 5,14 (-0,10) 2015-09-30
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 26 088 697 44,01 (0,47) 33 588 697 51,52 (0,50) 2015-09-14
Osiecki Piotr poprzez Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 26 088 697 43,54 (-0,47) 33 588 697 51,02 (-1,97) 2015-09-14
Osiecki Piotr 26 088 697 (3 334 697) 44,01 (5,62) 33 588 697 (3 334 697) 52,99 (5,26) 2015-09-09
Altus SA 1 578 946 2,66 (0,03) 1 578 946 0,00 2015-09-09
Altus SA 1 578 946 (-1 807 380) 2,63 (-3,23) 1 578 946 (-1 807 380) 0,00 2015-09-09
Quercus TFI SA 3 295 589 7,08 (1,37) 3 295 589 6,10 (0,77) 2015-03-04
Quercus TFI SA 3 295 589 5,71 (0,21) 3 295 589 5,33 (0,33) 2015-03-04
Quercus TFI SA 3 295 589 5,50 (-0,15) 3 295 589 5,00 (-0,18) 2015-03-04
Quercus TFI SA 3 295 589 5,65 (0,65) 3 295 589 5,18 (0,18) 2015-03-04
Quercus TFI SA 3 295 589 5,00 (-0,50) 3 295 589 5,00 (-0,81) 2015-03-04
Quercus TFI SA 3 295 589 5,50 3 295 589 5,81 2015-03-04
Skrodzka-Książek Aneta poprzez Mania Investments SC sp. 0 (-3 313 366) 0,00 (-5,75) 0 (-3 313 366) 0,00 (-5,09) 2015-01-26
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 386 326 5,86 (5,86) 3 386 326 0,00 2015-01-26
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 7,88 (1,58) 3 632 246 7,50 (1,92) 2014-12-18
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 6,30 (0,01) 3 632 246 5,58 (0,01) 2014-12-18
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 6,29 (0,23) 3 632 246 5,57 (0,06) 2014-12-18
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 6,06 (-0,17) 3 632 246 5,51 (-0,19) 2014-12-18
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 6,23 (0,23) 3 632 246 5,70 (0,70) 2014-12-18
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 6,00 (-0,06) 3 632 246 5,00 (-1,41) 2014-12-18
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 6,06 (-1,74) 3 632 246 6,41 (-0,40) 2014-12-18
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 7,80 (1,50) 3 632 246 6,81 (1,23) 2014-12-18
Skrodzka-Książek Aneta poprzez Mania Investments SC sp. 3 313 366 5,75 (0,01) 3 313 366 5,09 (0,01) 2014-10-23
Skrodzka-Książek Aneta poprzez Mania Investments SC sp. 3 313 366 (-216 914) 5,74 (-0,08) 3 313 366 (-216 914) 5,08 (-0,34) 2014-10-23
Osiecki Piotr 22 754 000 (-72 960) 38,39 (-1,26) 30 254 000 (-785 571) 47,73 (0,03) 2014-10-23
Osiecki Piotr z Osiecki Investments S.C.sp. 22 826 960 39,65 31 039 571 (712 611) 47,70 (1,10) 2014-10-23
Osiecki Piotr z Osiecki Investments S.C.sp. 22 826 960 39,65 (0,09) 30 326 960 46,60 (0,08) 2014-10-23
Osiecki Piotr z Osiecki Investments S.C.sp. 22 826 960 (-1 494 400) 39,56 (-15,71) 30 326 960 (-1 494 400) 46,52 (-19,19) 2014-10-23
Zydorowicz Andrzej poprzez Zydorowicz Investments SC sp. 3 632 246 (49 886) 6,30 (-1,84) 3 632 246 (49 886) 5,58 (-1,81) 2014-10-20
EBOiR 3 400 000 5,63 (0,03) 3 400 000 5,24 (0,02) 2014-07-25
EBOiR 3 400 000 5,60 (-0,30) 3 400 000 5,22 2014-07-25
EBOiR 3 400 000 5,90 (0,01) 3 400 000 5,22 (0,01) 2014-07-25
EBOiR 3 400 000 5,89 (0,22) 3 400 000 5,21 (0,05) 2014-07-25
EBOiR 3 400 000 5,67 3 400 000 5,16 2014-07-25
NN OFE 4 075 000 6,99 (0,99) 4 075 000 6,40 (0,40) 2014-07-23
NN OFE 4 075 000 6,00 (-0,80) 4 075 000 6,00 (-1,19) 2014-07-23
NN OFE 4 075 000 6,80 (0,06) 4 075 000 7,19 (0,91) 2014-07-23
NN OFE akcje i PDA 4 075 000 6,74 (0,03) 4 075 000 6,28 (0,02) 2014-07-23
NN OFE 4 075 000 6,71 (-0,36) 4 075 000 6,26 2014-07-23
NN OFE 4 075 000 7,07 (0,01) 4 075 000 6,26 (0,01) 2014-07-23
NN OFE 4 075 000 7,06 (0,26) 4 075 000 6,25 (0,06) 2014-07-23
NN OFE 4 075 000 6,80 4 075 000 6,19 2014-07-23
Zydorowicz Andrzej poprzez Zydorowicz Investments SC sp. 3 582 360 8,14 (2,21) 3 582 360 7,39 (1,87) 2014-06-10
Zydorowicz Andrzej poprzez Zydorowicz Investments SC sp. 3 582 360 5,93 (0,03) 3 582 360 5,52 (0,02) 2014-06-10
Zydorowicz Andrzej poprzez Zydorowicz Investments SC sp. 3 582 360 5,90 (-0,32) 3 582 360 5,50 2014-06-10
Zydorowicz Andrzej poprzez Zydorowicz Investments SC sp. 3 582 360 6,22 3 582 360 5,50 2014-06-10
Skrodzka-Książek Aneta poprzez Mania Investments SC sp. 3 530 280 5,82 (-0,31) 3 530 280 5,42 2014-06-10
Skrodzka-Książek Aneta poprzez Mania Investments SC sp. 3 530 280 6,13 (-1,89) 3 530 280 5,42 (-1,87) 2014-06-10
Skrodzka-Książek Aneta poprzez Mania Investments SC sp. 3 530 280 8,02 (2,18) 3 530 280 7,29 (1,85) 2014-06-10
Skrodzka-Książek Aneta poprzez Mania Investments SC sp. 3 530 280 5,84 3 530 280 5,44 2014-06-10
Osiecki Piotr z Osiecki Investments S.C.sp. 24 321 360 55,27 (14,99) 31 821 360 65,71 (16,61) 2014-06-10
Osiecki Piotr z Osiecki Investments S.C.sp. 24 321 360 40,28 (0,18) 31 821 360 49,10 (0,20) 2014-06-10
Osiecki Piotr z Osiecki Investments S.C.sp. 24 321 360 40,10 (-2,14) 31 821 360 48,90 2014-06-10
Osiecki Piotr z Osiecki Investments S.C.sp. 24 321 360 42,24 31 821 360 48,90 2014-06-10
Mercurius Financial Advisros sp. z o.o. 2 SKA 2 970 000 6,75 (1,84) 2 970 000 6,13 (1,55) 2014-06-10
Mercurius Financial Advisros sp. z o.o. 2 SKA 2 970 000 4,91 2 970 000 4,58 2014-06-10
Kowalczewski Michał 2 700 000 6,13 (2,13) 2 700 000 5,57 (1,57) 2014-06-10
Kowalczewski Michał 2 700 000 4,00 2 700 000 4,00 2014-06-10
Galewski Bogusław 2 700 000 6,13 (2,13) 2 700 000 5,57 (1,57) 2014-06-10
Galewski Bogusław 2 700 000 4,00 2 700 000 4,00 2014-06-10
Altus SA akcje własne 0 (-3 080 000) 0,00 (-7,00) 0 (-3 080 000) 0,00 2014-06-10
Altus SA akcje własne 3 080 000 7,00 (1,90) 3 080 000 0,00 2014-06-10
Altus SA akcje własne 3 080 000 5,10 (0,03) 3 080 000 0,00 2014-06-10
Altus SA akcje własne 3 080 000 5,07 (-0,27) 3 080 000 0,00 2014-06-10
Altus SA akcje własne 3 080 000 5,34 3 080 000 0,00 2014-06-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,49 zł
2018-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,49 zł
2017-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.