Momentum Trendów Światowych FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SOV53

Wartość jednostki: 96,14 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 100,00 zł
Min 1R: 96,14 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: SATURN TFI (20.08.2019 pozbawione licencji na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi)
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 96,14 0,00% 0,00%
7D 96,14 0,00% -0,19%
1M 96,84 -0,72% -0,06%
3M 98,06 -1,96% 1,20%
6M -- 1,80%
1R -- 3,22%
3L -- 5,23%
YTD 100,00 -3,86% 0,24%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Lumen Quantum Neutral FIZ 18,04 zł 29,13%
Lumen Quantum Absolute Return FIZ 498,45 zł 27,06%
Total FIZ 427,10 zł 26,55%
Alphaset FIZ 1475,07 zł 25,16%
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 90,14 zł 24,49%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.