Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PGE02

Wartość jednostki: 102,34 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 102,34 zł
Min 1R: 100,09 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: TFI Energia
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 102,34 0,03% 0,00%
7D 102,30 0,04% -0,02%
1M 102,12 0,24% 0,29%
3M 101,73 0,60% 0,22%
6M 101,17 1,18% 1,29%
1R 100,09 2,26% 2,74%
3L -- 8,86%
YTD 100,19 2,17% 0,55%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,16 zł 2,80%
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,34 zł 2,26%

Zarządzający

Zarządzający funduszemBogdan Jacaszek
Piotr Lubczyński
Piotr Zygmunt
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl