BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR13

Wartość jednostki: 101,43 zł
Aktywa: 143 257 000 zł
Max 1R: 107,94 zł
Min 1R: 100,75 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Towarzystwo: TFI BGŻ BNP Paribas
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
1D 101,43 0,00% 0,10%
7D 101,30 0,13% -0,21%
1M 101,97 -0,53% -0,37%
3M 104,22 -2,68% -1,43%
6M 105,19 -3,57% -1,77%
1R 106,45 -4,72% -1,86%
3L -- 14,43%
YTD 106,51 -4,58% -2,33%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Dobek
Piotr Zagała
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl