InValue Multi-Asset FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPT11

Wartość jednostki: 103,76 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 106,14 zł
Min 1R: 100,00 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: OPTI TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 103,76 0,00% -0,03%
7D 103,76 0,00% -0,13%
1M 106,14 -2,24% -0,27%
3M 102,50 1,23% 0,85%
6M 102,08 1,65% 1,18%
1R -- 2,61%
3L -- 5,29%
YTD 104,45 -0,66% 0,26%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1105,00 zł 6,89%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 141,51 zł 5,94%
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1128,99 zł 5,80%
Macro FIZ 117,61 zł 5,67%
FWR Selektywny FIZ 112,50 zł 3,74%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPiotr Bujko
Adam Drozdowski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl