Investor Turcja (Investor SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

DWS32

Wartość jednostki: 81,29 zł
Aktywa: 29 569 800 zł
Max 1R: 126,12 zł
Min 1R: 81,29 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji tureckich
Towarzystwo: Investors TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji tureckich
1D 86,06 -5,54% -2,35%
7D 89,73 -9,41% -4,39%
1M 102,61 -20,78% -9,86%
3M 91,24 -10,91% -6,32%
6M 123,86 -34,37% -13,89%
1R 114,61 -29,07% -5,67%
3L 183,23 -54,95% -25,07%
YTD 117,92 -30,50% -9,48%

Najlepsze fundusze akcji tureckich

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) 36,99 zł -19,69%
Investor Turcja (Investor SFIO) 81,29 zł -29,07%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMikołaj Stępniewski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl