Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN05

Wartość jednostki: 169,83 zł
Aktywa: 43 990 900 zł
Max 1R: 170,85 zł
Min 1R: 162,96 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: Aviva Investors Poland TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 169,73 0,06% 0,11%
7D 169,26 0,34% 0,40%
1M 170,48 -0,38% -0,30%
3M 170,38 -0,32% -1,04%
6M 169,39 0,26% -1,03%
1R 165,30 2,74% 1,02%
3L 173,38 -2,05% 2,64%
YTD 163,78 3,89% 1,29%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Zarządzający

Zarządzający funduszemDawid Frączek
Piotr Friebe
Rafał Janczyk
Marek Kaźmierczak
Łukasz Kurek
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl