Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL06

Wartość jednostki: 162,43 zł
Aktywa: 220 071 528,79 zł
Max 1R: 162,43 zł
Min 1R: 124,36 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 161,67 0,47% 0,17%
7D 157,81 2,93% 0,38%
1M 155,31 4,89% 0,19%
3M 152,82 6,29% 0,44%
6M 144,32 12,69% 3,15%
1R 126,44 28,46% 6,42%
3L 129,99 24,51% 2,95%
YTD 156,14 2,69% 2,32%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemKamil Artyszuk
Piotr Friebe
Marcin Mężykowski