Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MIL27

Wartość jednostki: 200,51 zł
Aktywa: 142 249 064,75 zł
Max 1R: 200,51 zł
Min 1R: 164,50 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: Millennium TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 199,48 0,52% 0,17%
7D 196,35 2,12% 0,38%
1M 193,12 4,01% 0,19%
3M 189,94 5,56% 0,44%
6M 181,50 10,36% 3,15%
1R 166,56 20,38% 6,42%
3L 170,01 17,31% 2,95%
YTD 194,87 2,20% 2,32%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemAndrzej Bąk
Marek Dec
Mirosław Dziółko
Paweł Grzywa
Artur Honek
Łukasz Kołaczkowski
Mateusz Łosicki
Radosław Plewiński