CP Private Equity (CP FIZ)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AKJ07

Wartość jednostki: 134,13 zł
Aktywa: 68 593 400 zł
Max 1R: 146,93 zł
Min 1R: 134,13 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: TFI Capital Partners
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 134,13 0,00% 0,00%
7D 134,13 0,00% -0,10%
1M 144,68 -7,29% 0,10%
3M 144,68 -7,29% -0,18%
6M 145,40 -7,75% -0,00%
1R 139,39 -3,77% 3,54%
3L -- 9,30%
YTD 136,93 -2,04% 2,34%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Za 3 Grosze FIZ 365,55 zł 53,39%
InReturn FIZ 197,90 zł 46,54%
Acer Aggressive FIZ 222,50 zł 20,98%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 193,06 zł 20,62%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,89 zł 20,23%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Bala
Adam Chełchowski
Damian Czarnecki
Hanna Kędziora
Konrad Korobowicz
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl