Nationale-Nederlanden Akcji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG03

Wartość jednostki: 16,43 zł
Aktywa: 76 195 659,61 zł
Max 1R: 22,59 zł
Min 1R: 15,33 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 16,83 -2,38% -1,01%
7D 16,49 -0,36% -0,18%
1M 15,85 6,48% 3,65%
3M 16,79 -2,14% -0,68%
6M 19,94 -17,60% -9,11%
1R 20,79 -20,97% -12,00%
3L 14,56 14,65% 2,10%
YTD 20,88 -20,28% -11,88%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS Akcji (BPS FIO) 100,28 zł -10,50%
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 285,43 zł -11,94%
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 111,87 zł -12,02%
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) 154,05 zł -12,86%
Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) 110,65 zł -12,90%

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Adamus
Tomasz Karsznia
Izabela Owczarek
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl