REKLAMA
ZAGŁOSUJ

iALBATROS GROUP SA: Przyjęcie oferty zakupu akcji

2017-06-02 19:35
publikacja
2017-06-02 19:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-02
Skrócona nazwa emitenta
iALBATROS GROUP SA
Temat
Przyjęcie oferty zakupu akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął nieodwołalną ofertę zakupu 3.839.642 (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwóch) akcji własnych po cenie 2,00 zł (słownie: dwa złote) za akcję i jednocześnie ofertę spełnienia zobowiązań spółki wobec Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych z siedzibą w Wielkim Łęcku („CIRB”) na kwotę 4.803.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych), złożoną przez WALTON SPENCER LLC z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone, reprezentowaną przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika oferenta – Pana Jana Karaszewskiego.

Zgodnie z oczekiwaniami oferenta WALTON SPENCER LLC, Spółka powinna podjąć działania w celu doprowadzenia do odkupu akcji sprzedanych CIRB, korzystając w tym celu z zagwarantowanej sobie Opcji Kupna, natomiast realizacja nabycia przez WALTON SPENCER LLC powinna zostać poprzedzona podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie zmiany przeznaczenia przedmiotowych akcji Spółki poprzez przeznaczenie ich na sprzedaż zamiast umorzenia.

Emitent powziął informację, iż spółka CIRB pozytywnie odnosi się do oferty od WALTON SPENCER LLC przyjętej przez Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-02 Daniel Kaczmarek Pełnomocnictwo Daniel Kaczmarek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki