REKLAMA

Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '21 wyniósł 245,6 mln zł, powyżej oczekiwań

2021-05-06 06:44, akt.2021-05-06 10:27
publikacja
2021-05-06 06:44
aktualizacja
2021-05-06 10:27
Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '21 wyniósł 245,6 mln zł, powyżej oczekiwań
Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '21 wyniósł 245,6 mln zł, powyżej oczekiwań
fot. Lidia Muhamadeeva / / Shutterstock

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 245,6 mln zł z 186,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 194,1 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 166 mln zł do 225,1 mln zł.

"Wraz z luzowaniem pandemicznych obostrzeń będziemy mogli na silnej pozycji bilansowej odbudowywać działalność komercyjną, a w konsekwencji również rentowność, nie zwalniając przy tym tempa cyfryzacji. Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego i postęp strategiczny w zakresie cyfryzacji są już widoczne w naszych wynikach za miniony kwartał" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Leszek Skiba.

Zysk netto w I kwartale 2021 roku wzrósł 31 proc. rdr i 33 proc. kdk.

Pekao podało, że poprawę zysku zawdzięcza głównie niższym odpisom z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (wyższe odpisy związane z pandemią COVID-19 utworzone w marcu 2020 r.) oraz niższym kosztom działania (dzięki niższym składkom i wpłatom na Bankowy Fundusz Gwarancyjny).

Odpisy wyniosły w okresie pierwszego kwartału 2021 roku 176 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 26 proc. wyższych odpisów na poziomie 238,9 mln zł (przedział oczekiwań od 205 mln zł do 260 mln zł). Odpisy spadły 47 proc. rdr i 65 proc. kdk.

Koszt ryzyka w I kwartale 2021 r. wyniósł 0,41 proc.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1.333,6 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.296,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.205 - 1.325 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 7 proc. rdr i wzrósł 11 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa osiągnięta w I kwartale 2021 r. wyniosła 2,29 proc. i była niższa rdr o 0,59 pp., pod presją negatywnego wpływu niskich stóp procentowych i szybszego wzrostu depozytów od kredytów.

"Poprawa marży odsetkowej w ujęciu kwartalnym do 2,29 proc. to jest ten trend, który chcielibyśmy widzieć w kolejnych latach" - powiedział Skiba podczas telekonferencji.

Bank podał, że kwartalny wzrost marży odsetkowej o 14 bps (w tym około 6 bps w efekcie wpływu przejęcia aktywów Idea Banku) wyprzedza tempo poprawy założone w strategii.

Prezes podał w czwartek, że Pekao w I kwartale obserwowało ożywienie gospodarcze, które przełożyło się na odbicie sprzedaży produktów bankowych.

"Ożywienie przekłada się na odbicie w produktach konsumpcyjnych i inwestycyjnych, czyli prowadzi do poprawy sprzedaży i do rosnącego zysku" - powiedział Skiba.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 615,9 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 624,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 616 mln zł do 646 mln zł). Wynik prowizyjny pozostał na poziomie ubiegłorocznym i spadł 6 proc. kdk.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w I kwartale 1.247,2 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.214,8 mln zł). Poziom kosztów był zbliżony do ubiegłorocznych i wzrósł 43 proc. kdk.

Bank podał, że oczekiwana poprawa koniunktury, odbudowujący się popyt oraz proaktywne działania sprzedażowe banku spowodowały, że sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła w okresie styczeń-marzec o ponad jedną czwartą wobec poprzedniego kwartału do poziomu 946 mln zł.

Niskie stopy procentowe sprzyjały sprzedaży produktów inwestycyjnych. Wartość aktywów zarządzanych przez Pekao TFI była na koniec marca o 25 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Bank podał, że W I kwartale 2021 roku, 26 proc. nowych kont dla klientów indywidualnych oraz 54 proc. pożyczek gotówkowych zostało udzielonych w procesach zdalnych.

Na koniec I kwartału 2021 roku bank obsługiwał prawie 5,4 mln klientów indywidualnych i prowadzących działalność gospodarczą.

W I kwartale 2021 roku otwarto 96 tys. Kont Przekorzystnych, Kont Świat Premium i Kont Bankowości Prywatnej (wzrost 23 proc. w porównaniu do IV kwartału 2020).

Suma bilansowa na koniec I kwartału wyniosła 247,2 mld zł wobec 233 mld zł kwartał wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosi 18,5 proc.

Wyniki grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 1Q2021 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 1 333,6 1 296,2 2,9%

Wynik z prowizji 615,9 624,7 -1,4%

Koszty operacyjne 1 247,2 1 214,8 2,7%

Saldo rezerw -176,0 -238,9 -26,3%

Zysk netto 245,6 194,1 26,6%


1Q2021 1Q2020 różnica 4Q2020 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 1 334 1 428 -6,6% 1 205 10,7%
Wynik z prowizji 616 614 0,2% 656 -6,2%
Koszty operacyjne 1 247 1 250 -0,2% 875 42,6%
Saldo rezerw -176 -331 -46,8% -496 -64,5%
Zysk netto 246 187 31,4% 185 32,9%
Źródło: PAP

Strategia dot. ESG pod koniec tego kwartału

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska, dbanie o społeczeństwo i prowadzenie ładu korporacyjnego.

Skiba przypomniał, że bank aktywnie uczestniczy w finansowaniu odnawialnych źródeł energii. Dodał, że dzięki środkom własnym, jak i europejskim bank chce inwestować tak w duże, jak i w mniejsze inwestycje proekologiczne, m.in. fotowoltaikę.

"Pracujemy i ogłosimy nasze wszystkie działania, gdy zakończymy prace nad naszą strategią ESG pod koniec tego kwartału" - powiedział Skiba na konferencji.

Prezes dodał, że bank jest coraz bardziej aktywny na rynku zielonych obligacji. Przypomniał, że bank wyemitował zielone 10-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu w imieniu Orlenu o wartości 1 mld zł. Bank kredytuje też obecnie największą inwestycję PV realizowaną przez ZE PAK

Zarząd Pekao rekomenduje, by 75 proc. zysku za '20 pozostało niepodzielone

Zgodnie z propozycją zarządu ok. 25 proc. zysku netto za 2020 roku trafić ma na kapitał rezerwowy.

Pekao podało, że propozycja podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej część zysku uzyskała pozytywną ocenę rady nadzorczej.

Uzasadnieniem takiego sposobu podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej części zysku jest zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące między innymi wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku.

Bank poinformował, że uwzględnił również obecną sytuację w Polsce związana ze stanem epidemii koronawirusa, w tym jej potencjalny wpływ na bank i sektor bankowy.

"Jasne, czekamy na możliwość wypłacenia dywidendy, czekamy na zgodę, chcemy wejść w pogłębiony dialog z Komisją" - powiedział Skiba, pytany, czy przy pozytywnej opinii KNF, bank chciałby w II połowie 2021 roku wypłacić dywidendę za 2020 rok.

"Wpływ Idea Banku na wyniki Pekao w '21 może być lekko pozytywny"

"Operacje księgowe w tym zakresie jeszcze trwają, to znaczy dokładna wycena aktywów na moment przejęcia. Jeśli chodzi o wpływ na zysk netto, to jest to wpływ mniej więcej neutralny, jest to mniej więcej 4 proc. przychodów, w I kwartale 8 proc. kosztów, ale ten poziom się pewnie obniży w kolejnych kwartałach" - powiedział Kubiak podczas telekonferencji.

"Na cały ten rok to będzie pewnie delikatnie pozytywy wpływ" - dodał.

Pierwszy kwartał 2021 roku był pierwszym okresem konsolidacji Idea Banku.

Na początku stycznia Pekao przejęło przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez BFG instrumentu przymusowej restrukturyzacji.

Pekao otrzymał od BFG wsparcie w postaci przyznanej dotacji w kwocie 193 mln zł w celu pokrycia różnicy pomiędzy wartością przejmowanych zobowiązań i wartością przejmowanych praw majątkowych Idea Bank.

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (2)

dodaj komentarz
stachsgh
I dobrze :-)
Chłopaki już kupują
https://www.youtube.com/watch?v=oVrdIXQ2g30
adam1ad
Może to i dobrze, że nie podzielą się na razie dywidendą za szybko by poszedł kurs do góry, a tak jest czas akumulować.
Wynik doby, a w tym cała składka na bankowy fundusz gwarancyjny i czas lock downu. Za 2 kw pewnie wynik się podwoi.
Mam nadzieję, że kurs nie wystrzeli za szybko do 100 zł

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki