REKLAMA

Zysk netto PKO BP w II kw. '19 wyniósł 1.217 mln zł, wobec konsensusu 1.176,4 mln zł

2019-08-13 07:06, akt.2019-08-13 12:52
publikacja
2019-08-13 07:06
aktualizacja
2019-08-13 12:52

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2019 roku wzrósł do 1.217 mln zł z 933 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie półrocznym. Zysk banku był 3,4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.176,4 mln zł.

fot. Krystian Maj / / FORUM

W drugim kwartale br. grupa kapitałowa PKO BP osiągnęła najwyższy w całej swojej historii wynik finansowy - poinformował we wtorek prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Jak wskazał, "tak dobry wynik - to zasługa sprawnie prowadzonych działań biznesowych, które dodatkowo wspierane są efektami transformacji technologicznej, jaką przechodzi bank".

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 1.100,8 mln zł do 1.220 mln zl. Zysk netto wzrósł 30 proc. rdr i 41 proc. kdk. W I połowie 2019 roku zysk netto wyniósł 2.079 mln zł, czyli wzrósł 23 proc. rdr. Wskaźnik ROE wynosi 10,7 proc.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.538 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.538,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.513,9- 2.561 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 11 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Marża odsetkowa na koniec I półrocza 2019 roku wynosiła 3,43 proc., a rok wcześniej była na poziomie 3,39 proc.

Wynik z prowizji w II kwartale 2019 roku wyniósł 760 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 757,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 748 mln zł do 766 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 2 proc. w ujęciu rdr i kdk.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto wyniosły w II kwartale 258 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 34 mln zł.

Bank podał, że uzyskany w I półroczu 2019 roku wynik pozostały wyniósł łącznie 734 mln zł i był o 234 mln zł wyższy niż rok wcześniej, na co wpływ miały wyższe o 201 mln zł rdr pozostałe przychody i koszty operacyjnych netto, m.in. w efekcie częściowego rozwiązania w I półroczu 2019 roku rezerwy na postępowanie przed UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (58 mln zł) oraz ujęcia zysku na okazyjnym nabyciu spółki Prime Car Management w wysokości 80 mln zł.

W I połowie 2019 roku wynik na działalności biznesowej wyniósł łącznie 7.233 mln zł, co oznacza 11,6 proc. wzrost rdr.

Koszty w II kwartale 2019 roku wyniosły 1.442 mln zł, czyli były 2,1 proc. niższe od oczekiwań (1.472,7 mln zł). Koszty wzrosły 1 proc. rdr i spadły 14 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 42,7 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 45,3 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2019 roku 322 mln zł. Rynek oczekiwał o 8,7 proc. wyższych odpisów na poziomie 352,5 mln zł.

Koszt ryzyka za I połowę 2019 roku wynosił 0,55 proc., czyli spadł z 0,67 proc. rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,57 proc.

PKO BP ocenia, że ROE na koniec 2019 r. może wzrosnąć 11 proc.

PKO BP ocenia, że wskaźnik ROE na koniec 2019 roku może wzrosnąć 11 proc. – poinformował Rafał Kozłowski, wiceprezes banku.

„Jesteśmy na dobrej drodze, by dostarczyć zwrot na kapitale 11 proc." – powiedział dziennikarzom Kozłowski.

W I połowie 2019 roku zysk netto wyniósł 2.079 mln zł, czyli wzrósł 23 proc. rdr. Wskaźnik ROE wynosi 10,7 proc.

Wynik na działalności biznesowej wyniósł łącznie 7.233 mln zł, co oznacza 11,6 proc. wzrost rdr.

„Kolejne kwartały jeśli chodzi o biznes podstawowy będą podobne. Jeśli nie będzie jednorazowych zdarzeń, to wynik z biznesu podstawowego powinien być III kwartale podobny do wyniku z II kwartału” – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes banku. 

PKO BP ma elastyczność w kształtowaniu dywidendy

PKO BP ocenia, że ma elastyczność w kształtowaniu dywidendy, dzięki niepodzieleniu połowy zysku za 2018 rok i spełnieniu kryteriów do wypłaty połowy zysku za 2019 rok - poinformował bank w prezentacji.

W czerwcu Rafał Kozłowski, wiceprezes banku nadzorujący obszar finansów i rachunkowości poinformował, że PKO BP chciałby przeznaczyć na dywidendę w 2020 roku 50 proc. zysku osiągniętego w 2019 roku oraz niepodzieloną połowę zysku za 2018 rok w wysokości ok. 1,7 mld zł

W maju walne PKO Banku Polskiego zdecydowało, że bank przeznaczy na dywidendę z zysku za 2018 rok 1,662 mld zł, co stanowi 1,33 zł brutto na akcję. Zysk netto PKO BP w 2018 roku wyniósł 3,34 mld zł. ZWZ zdecydowało, by nie dokonywać podziału pozostałeje części zysku za 2018 r. w kwocie 1,668 mld zł.

Z zysku za 2017 rok bank przeznaczył na dywidendę 687,5 mln zł, czyli 0,55 zł na akcję. Na dywidendę trafiło wówczas ok. 25 proc. zysku zysku. 

Poniżej przedstawiamy wyniki PKO BP w drugim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
w mln zł 2Q2019 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 2 538 2 538,4 0,0%
Wynik z prowizji 760 757,2 0,4%
Koszty ogółem 1 442 1 472,7 -2,1%
Saldo rezerw -322 -352,5 -8,7%
Zysk netto 1 217 1 176,4 3,4%
2Q2019 2Q2018 różnica 1Q2019 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 2 538 2 287 11% 2 455 3%
Wynik z prowizji 760 745 2% 746 2%
Koszty ogółem 1 442 1 434 1% 1 685 -14%
Saldo rezerw -322 -377 -15% -332 -3%
Zysk netto 1 217 933 30% 862 41%

 Aneta Oksiuta, seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
eagleeye
Powiem tak jako klient tego banku jestem zniesmaczony faktem iż "topi" pieniądze klientów w tzw. piłkarskiej "ekstraklasie" tym samym psując swój wizerunek pakując się w takie dno piłkarskue
kolumb1234
Lokata na 1% kredyty hipoteczne samochodowe czyli 100% zabezpieczenia na 6-8 % czyli zysk 600-800%

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki